Помощни средства, въпроси и отговори

Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия накратко ПСПСМИ

От 1 юли 2022 г във връзка с промяна на закона(ЗХУ) се въведе термина ПСПСМИ за хората с увреждания. ПСПСМИ за хората с увреждания е съкратеното изписване на Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Промяната от 1 юли 2022 съгласно Закон за хората с увреждания(ЗХУ) е че помощните средства и медицински изделия съкратено ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП преминаха към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) премина към здравната касата. НЗОК извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности.

Създадохме нова страница за вашите въпроси и отговори във фирмената ни електронна поща след 1 юли 2022 г т.е. след промените. Те са продължение на Въпроси и отговори за помощни средства.

Въпроси и отговори за помощни средства и медицински изделия от здравната каса ПСПСМИ на НЗОК.

На какво имаме право и как можем да получим безплатно  помощни средства и медицински изделия?

Зададени въпроси за ПСПСМИ и отговорите

Начало 21 10 2022. Първия зададен от новите въпроси:

  1. Зададен въпрос от Е.Г. на 21 10 2022 г. При получени помощни средства преди години, кога могат да се вземат нови и връщат ли се старите?

Отговора, както и други въпроси с отговорите им вижте на новата ни страница Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ.

Какво да направите: Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)? Официална информация от здравната каса НЗОК и всяка промяна може да следите на НЗОК Помощни средства получаване.

За вашите права може да научите от полезната информация на Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

 

Въпроси и отговори преди промените от 1 юли 2022 г. АРХИВ

Не са загубили своята актуалност и след 1 юли 2022 г..

Искам да Ви попитам какви права имам относно по долу написаното Аз съм на 24 години и съм със 100 процента увреждане на дясното око…• Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?СКУТЕР ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕД  Л К К…на 84 години съм… Имам ли право на… На тези и други подобни въпроси може да намерите отговорите в тази публикация на Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД лицензирана в  Министерство на труда и социалната политика – Агенция за хората с увреждания  с регистрационен номер 099/2008г.

Обжалвания пред ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за социално подпомагане

Част II започната на 17.12.2016г. Част II се явява продължение на Въпроси и отговори – част I 2012г до декември 2016г.

 

В електронната ми поща etvoev@abv.bg  възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди и техните близки са ми задали конкретни въпроси отнасящи се до помощните средства и медицински изделия необходими за обслужването им в бита самостоятелно или с чужда помощ. По-долу са публикувани въпросите им с моите конкретни отговори с коментари. 

30 години професионален опит • фирмени сайтове

https://voev.bg/

    https://voevmedical.com/  •   https://www.etvoev.com/

Публикуваните по-долу въпроси и техните отговори са в пряка връзка с правата на хората с увреждания: Инвалиди с ТЕЛК, възрастни хора и хора с увреждания без ТЕЛК, болни хора. Въпросите са публикувани така както са зададени, без редакция от моя страна и с инициали за да се спази анонимността(в случая не е важно кой е задал въпроса).

Подробна информация за правата на тези хора има на страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни. Част от информацията на тази страница: “ Права за които повечето хора не знаят или не са чували за тяхМалко известно е сред обикновените хора че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за хората с увреждания (ЗХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от НЗОК и Агенция за социално подпомагане (АСП) за закупуване на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от НЗОК и АСП за закупуване и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.“

Действителни случаите на отказ на Агенция за социално подпомагане, обжалване в срок и отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства са подробно описани с документи, факти и съвети на

Откази на АСП

Нашият съвет. Преди да предприемете каквото и да е,
пишете ни на etvoev@abv.bg или посетете офис-магазина ни в центъра на София, ул.Шандор Петьофи № 1, 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 където ще  получите  съвети, какво да направите  съобразно вашият конкретен случай. По-добре е преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция ”Социално подпомагане” да ни се обадите.  Нашата консултация е безплатна. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите. 

Прочетете информацията за Корупция при помощ от АСП.

Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети. С какво могат да злоупотребят служителите на Териториалните дирекции социално подпомагане ощетявайки нашите права при получаване на целева помощ? Кога служителите на на Териториалните дирекции социално подпомагане имат право законно да откажат целева помощ за закупуване на помощно средство при напълно изрядни документи Заявление и Медицински протокол от ЛКК?

 

Важно! От 01 01 2022 съгласно ЗХУ чл 73 финансирането и предоставянето на помощни средства от АСП  е прехвърлено в Националната здравноосигурителна каса. Престоят промени, които тепърва ще видим в какво ще се състоят.

Зададени въпроси и техните отговори(част II)

Публикуваните въпроси са автентични, без от моя страна редактиране на текста и без отстраняване на допуснатите правописни грешки.

• 02 02 2022 С.М. Кандидатстване за електрическо болнично легло. Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за преустройка на жилището.

Много се извинявам но бих искала да попитам какви документи ще са ни необходими за да кандидатстваме за електрическо болнично легло. 
Става въпрос за майка ми тя е инвалид 100%с чужда помощ в следствие на масивен мозъчен инсулт
И ако е възможно да ни обясните и пак какво ще ни е необходимо за да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за преустройка на жилището. 
 
Отговор на Георги Воев.
 
Електрическо болнично легло не е включено в безплатните помощни средства от Агенция социално подпомагане и след 01 01 2022 от НЗОК.
 
Продават се свободна продажба.
 
Можете да видите леглата механични и електрически на  Болнични легла ръчно повдигане и сгъване
 
В Закон за хората с увреждания и Правилника за приложението му може да прочетете за правата на хората с увреждания.
Там според уврежданията и диагнозите, както и според това има ли ТЕЛК или няма са указани правата. 
 
Хора с увреждания са инвалидите с ТЕЛК, както и  изобщо хора с увреждания без ТЕЛК, но правата са различни.
 
За преустройка на жилището, както и за получаване безплатно на помощни средства има изисквания на които трябва да отговаря кандидатстващия.
 
В моя сайт може да прочетете специализираната  страница  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.
 

• 07 01 2022 С.Т. Детска акумулаторна инвалидна количка и помощ за закупуване.  

Възползвам се от възможността, която предлагате да получа от вас професионален съвет за закупуване на детска акумулаторна инвалидна количка за моето дете с вродена мускулна дистрофия с финансовата помощ на АСП. Ще опиша по-подробно какъв е нашият проблем: Детето ми има ТЕЛК с 95% увреждане с чужда помощ, заради мускулната слабост, предизвикана от нейното заболяване, но е с напълно запазени интелектуални способности, т.е. интелектуално е като всяко друго дете в нейната възраст  – 14 години. В случая е важно да се спомене, че тя е „геймърка“ с множество виртуални и реални контакти с други деца. До тук споменатото описва накратко какъв е нашият проблем с АСП, заради който моля за вашия съвет. А той е, че по наша преценка като родители, детето ни се нуждае от акумулаторна детска инвалидна количка, за да бъде свободно, колкото е възможно за дете с придружител (единствено заради невъзможността му да се самообслужва хигиенно) заради заболяването му. Вие знаете за наредбата, която забранява на деца, които са под 18 година да получат такава количка, защото не могат самостоятелно да се придвижват с нея безопасно. В нашият случай така или иначе нашето дете няма как да се придвижва без придружител, заради гореспоменатите обстоятелства, НО пък за него е особено важно да бъде самостоятелно винаги когато това е възможно. За нас като родители и най-важното за нея е от особена важност тя да има акумулаторна количка по гореспоменатите причини. Поради това ви молим да ни посъветвате как да постъпим, за да получим това, от което наистина имаме нужда като количка. Предварително благодаря за вашия отговор и съдействие в интерес на детето ни!

Отговор на Георги Воев

В Приложение № 2 към чл 68 ал 1 от ППЗХУ поз12 Инвалидни колички т. б/ Акумулаторни колички е посочено че:
 „…ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.“
Това изключва възможността за управление на акумулаторната количка от придружителя.
Има  акумулаторни колички, които се управляват от придружителя, но те не се предоставят като целева помощ по ППЗХУ.
Едно уточнение. Акумулаторна количка е и „скутера“ за хора с увреждания със специален волан и лостче за управление.
Не съм срещнал да е вписано ограничение на възрастта освен условието:  „…ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.“
 
В категорията за детските инвалидни колички няма термин акумулаторна детска количка.

• 22 04 2021 М.Й. Получен предварително антидекубитален дюшек срещу депозит и корупционни практики. Избор на лицензирана фирма.

Казвам се М… Й…и моля за малко разяснение. Преди време татко ми получи инсулт. След изписване от болницата в епикризата пишеше какви помощни средства трябва да му бъдат предоставени – дюшек, количка и стол. Изпратихме документите по поща за одобрение до социалните / такъв бил реда/. Междувременно личния лекар ни насочи към фирма от която да ги вземем докато се задвижи процедурата.Взехме дюшек и оставихме депозит 100 лв.Процедурата в социални грижи се проточи , а татко почина. От фирмата , която ни предостави дюшека си изискваха остатъка от парите / още 120 лв./ защото пациента е починал преди да бъде одобрен от социалните служби. Моля отговорете – кой трябва да ни възстанови платените суми?

Отговор на Георги Воев

Така изложен от Вас случая Вие сте се договорили с фирмата  предполагам лицензирана. Това е договаряне извън реда за отпускане на помощни средства. Вашите взаимоотношения са само с фирмата, която Ви е предоставила дюшека срещу депозит от 100лв.
 
След като няма издадена Заповед от АСП за отпускане на целева помощ  няма как АСП да преведат пари на фирмата.
Фирмата остава с депозита от 100лв, ако Вие не им  платите остатъка от парите / още 120 лв./, а за Вас ще остане дюшека. Ако платите остатъка от парите / още 120 лв./ тогава фирмата ще Ви е продала дюшека на пълната стойност 220лв колкото е помощта от АСП.
 
С моя отговор аз не вземам страната на АСП нито пък на фирмата.
Фактите които излагате са такива.
 
Аз в моя фирмен сайт имам страница за: Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети.
 
 
Избора на лицензирана фирма е важен не само преди да вземете помощни средства, а и след това във връзка с качеството, гаранционното обслужване и корупционните практики.

Бъдете внимателни когато:

  1. При подаване на документите за целева помощ, служител на АСП иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

2.  В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства  или “случайно” влиза представител на лицензирана фирма.

3.  От ЛКК ви изпращат във фирма за помощни средства да си получите медицинския протокол.
4.   Личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в ТД”Социално подпомагане”  ви препоръчват фирма за помощни средства без да сте ги питали за това.
5.   Пред Териториалната дирекция “Социално подпомагане” ви чака служител от фирма за помощни средства.
6.    Искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса или магазина на фирмата за помощни средства.

7. Искат да ви издадат предварително проформа-фактура. Тя не се изисква от закона и е явен признак че правят опит да ви вместят в корупционна схема.

8.  Във фирма за помощни средства ви предлагат да извадят Медицинския протокол без вие да се занимавате с това или искат да ги упълномощите за да ви представляват. Това не е безплатно за вас както изглежда на пръв поглед.

*24 04 2021 М.Й. Второ писмо: Процедурата  за издаване на заповед от АСП е  задвижена . Татко почина преди да е приключила. Оставам със съмнение, че нарочно се бавят  в социалните с издаването на тези заповеди.Благодаря за отговора!

• 15 04 2021 А.Д Триколка. Безплатно получаване.

Болен съм от Паркинсон. Категоризиран съм от ТЕЛК – 75процента инвалидност, придвижването ми става само с помощни средства.
От известно време живея в гр. …, За да си закупя необходимите ми продукти за хранене и др. п.ми е изключително трудно придвижването. Още повече, че къщата в която живея е отдалечена от населеното място.  ТОВА наложи през м. март да  си закупя триколка за възрастни и трудно  подвижни  хора- на стойност 1760 лв. Попитах сужителя, към който съм зачислен н социалната служба дали ми се полага възможност да си закупя триколката. Неговият отговор беше положителен, като за целта е необоодимо да приложа документ от невролог, който да потвърдаи необходимостта от подобно превозно середство. Миналата седмица моята съпруга е отишла при него и този път той и е отговири, че нямам право на превозоно средство. МНОГО ВИ МОЛЯ ЗА ОТГОВОР
1. ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ТРИКОЛКАТА. 2. АКО ОТГОВОРЪТ ВИ Е ПОЛОЖИТЕЛЕН – КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ И ПРЕД КОЙ ТРЯБВА ДО ПОДАМ ЖАЛБА.
 
Отговор на Георги Воев
Помощните средства безплатно се отпускат съгласно Закон за хората с увреждания и Правилник за приложението му (ППЗХУ)
Текста им можете да го намерите в сайта на Агенция за хората с увреждания  също и в в сайта на на Lex.
 
Tриколката не е включена, като възможност за безплатно получаване. Основание за акумулаторна инвалидна количка: Ако сте с увреждания на ръцете и краката според епикризи и диагнозата в тях или ако в ТЕЛК има съответната диагноза. Имате право да кандидатствате за инвалидна количка тип скутер с акумулатори.
Скутера е акумулаторна инвалидна количка. С него можете да се придвижвате самостоятелно при увредени ръце и крака.
 
ППЗХУ . Приложение  т.12. Инвалидни колички:  б) акумулаторни колички 
 
Основание  Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а“* , и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.
* а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други. Медицински документи Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

17.10 2020 Д.Т.   СКУТЕР ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕД  Л К К. Много внимателно прочетох Вашите напътствия относно на какво право имаме, ако сме възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания  или болни хора, с експертно решение на ЛКК, пред АСП.
Възрастни хора без да са лекувани в болница могат да получат безплатно помощни средства. Хората с трайни увреждания имат право на целеви помощи,какъвто е моя случай, на 84 години съм.
Страданието ми е в влявото коляно от 2009 год. и сега изразено с непосилна болка при ходене, стоене прав и слизане и качване
по стълбите /живеем на трерия етаж/ и другия проблем е глезена на
десния крак, който е чупен на млади години и сега е толкова
деформиран, че кокалчето вече ще опре в земята. За сега не усещам
болката само в съня си. Чувствам известно облекчение, когато ме возят децата. Голямо наказание за мен е ходенето за пазаруването до
магазина. Да не чува дявола иначе се чуствам нормално и от
информацията, която има в интернет, реших да опитам дали мога да
кандидатствам за скутер от 3019 лв., който напълно ще ме облекчи при ходенето до магазин и до аптеката. Това мое желание се породи от факта, че имам съсед от близкия блок, който е по добре здравословно от мен, но бе освидетелстван и ползва такъв скутер. Имайки предвид бюрокрацията в социалните органи, виждам, че сам няма да мога да се справя и реших да потърся Вашата помощ, какъв е реда, какви документи са неоходими по цялата тази процедура за освидетелстване, за получаване на това помощно средство.
Ще Ви бъда искрено благодарен за Вашия отговор!

Отговор на Георги Воев

За акумулаторна количка(скутер със специална конструкция волан) трябва да отговаряте на следните условия: Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а“, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.
Първоначални документи: епикризи, Експертно решение ТЕЛК  и др.
Важно! Трябва да отговаряте точно на всички условия  на ППЗХУ и да сте спазили изиакванията. В ЛКК и в АСП ако вие се придвижвате дори и много трудно самостоятелно и не сте в инвалидна рингова количка бутана от придружаващ(тъй-като вие посредством ринговете не можете да я придвижвате) НЯМАТЕ ПРАВО на акумулаторна количка(скутер).  
 
За справка: по-долу текстовете от ППЗХУ

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания(ППЗХУ)

Приет с ПМС № 65, обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.

Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1  Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ

Медицински условия за отпускане: Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а“, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.

Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Забележка: Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви „а“, „в“ и „г“. В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ.

* За справка: а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други. в) детска рингова инвалидна количка (отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на инвалидната количка по буква „а“). г) детски инвалидни колички (отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на инвалидната количка по буква „а“)

12 08 2020 С.С  Питане за тъмни очила и АСП. Лимити за помощ АСП в сила и през 2020. Позволих си да Ви задам един въпрос, тъй като от прочетеното в Интернет разбрах, че предлагате помощта си за съвети (въпросът не се отнася до предлаганите от Вас помощни средства, но е принципен), а за да ми откажат в АСП Нова Загора, ми казаха, че съм чела стари информации (аз четох и Вашите, които не считам за неактуални). Накратко: съпругът ми след отлепване на ретината и 3 операции загуби 100% зрението си на ляво око, след време се отлепи ретината и на дясно око (след операция във ВИЖЪН София –залепване на ретина и имплантиране на вътешноочна леща прогледна само с периферно зрение). С последна диагноза глаукома от ТЕЛК му бяха определени 63%. Нищо от предлаганите помощни/защитни средства не му е необходимо, помолих само да ме информират откъде (от одобрен от тях лицензиран търговец/производител) да му купя качествени тъмни очила. Въпросът ми беше разбран като искане те да отпуснат средствата и ми отказаха информация. В ППЗХУ за случая е посочено хората да имат ЛКК/ТЕЛК. Историята на заболяване и актуалното му състояние е описано в решението, но никъде не е конкретно упоменато, че са му необходими тъмни очила като защитно средство (дори и хора без очни проблеми ги ползват). Това беше повод да ми откажат, като не е отбелязано в ТЕЛК, да съм искала от лекарката, при която от 15 г. е диспансеризиран, ЛКК решение. Последната ми отговори : „За случаи като неговия няма такова нещо”. И това решава въпроса на АСП. Затова Ви моля да ми дадете накратко информация, дори да не се възползвам от техните услуги (политиката им ми е пределно ясна), да се знае кой е крив и кой прав. Бих искала да зная кое е правилното тълкуване на Приложение № 2 , точка 9а при условие, че в ТЕЛК-решението НЕ Е ВПИСАНО ТОЧНО КАКВИ ТЪМНИ ОЧИЛА СА НИ НЕОБХОДИМИ. Просто казано, съпругът ми е имал и има нужда от очила със сигурна минимум 400 нанометра UV- защита, без поляризация. Моля да ме извините, ако не е трябвало да Ви питам за такъв проблем. И ще Ви бъда много благодарна, ако ме ориентирате в тази ситуация. Желая Ви да сте жив и здрав, професионални успехи, и да помагате на хората в нужда.

Отговор на Воев
 
Аз ще Ви отговоря точно на зададения от Вас въпрос към мен без да се опитвам да взема страната на АСП или да ги оправдавам.
Аз като Управител на „Воев-София“ ЕООД рег АХУ 099/2008г. освен да бъда санкциониран според закона от държавата в лицето на АХУ да ми налага глоби за неспазване на ЗХУ и ППЗХУ, както и от АСП като не ми преведе парите за помощни средства по отпуснати помощни средства нямам друга връзка с тях.
 
Агенция за социално подпомагане, АСП спазва стриктно закона.
Тя е длъжна за това и не може и не си позволява да прави каквото и да е извън тези задължения.
Освен това при най-малко несъответствие в документ или неспазена процедура прави писмен отказ, за да се мине към дълга процедура за обжалване от правоимащия.
 
В тази връзка каквото и да се иска от АСП трябва да са спазени изискванията на Закон за хората с увреждания(ЗХУ) и Правилник за прилагане на  Закона за хората с увреждания(ППЗХУ).
 
С промените, които направиха 2018, 2019 и 2020г в закона ЗХУ и в правилника ППЗХУ трябва да се има предвид:
1. Когато се кандидатства в АСП за помощ с Експертно решение(ТЕЛК)  трябва в ТЕЛК-а изрично и точно да е изписан текста от приложение 2 от ППЗХУ 
2. Когато се кандидатства в АСП за помощ с Медицински протокол от ЛКК (когато няма ТЕЛК или не е изписан в ТЕЛК-а изрично и точно текста от приложение 2 от ППЗХУ)
– основанието(точния текст) трябва да го има в приложение 2 от ППЗХУ
-текста в Медицински протокол от ЛКК(ЛКК трябва да е легитимна, оторизирана за случая) точно трябва да отговаря на приложение 2 от ППЗХУ
 
Във Вашия случай.
1. Вие пишете:
„Просто казано, съпругът ми е имал и има нужда от очила със сигурна минимум 400 нанометра UV- защита, без поляризация. „

„…помолих само да ме информират откъде (от одобрен от тях лицензиран търговец/производител) да му купя качествени тъмни очила. Въпросът ми беше разбран като искане те да отпуснат средствата и ми отказаха информация. „

Текста в приложение 2 от ППЗХУ

т. 9  Очила:  а) обикновени или тъмни

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.

б) бинокулярни, бифокални, спе циални оптични средства (телеско- пични, лупи, екран и бинокловидни)

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.

От това което сте ми писали аз не виждам да имате основание за каквото и да е от АСП относно необходимите на съпруга Ви очила.

2. В регистър на медицинските изделия (в сайта на АХУ-отдел Регистри)

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

могат да се намерят всички лицензирани фирми вкл и „Воев-София“ ЕООД рег АХУ 099/2008г.  с описани подробно всички изделия, които предлагат, но само по приложение №2 от ППЗХУ, адреси и телефони.
В тази връзка АСП не могат да Ви дадат информация, която сте искали от тях. 
Друг е въпроса за вежливо отношение и че са могли да Ви отговорят най-малкото подобно на това което по-горе аз написах.
 
В по-широк аспект на страница  Лимити за помощ АСП в сила и през 2020   в сайта ми  https://voevmedical.com/  в помощ на хората съм описал особеностите за   Лимити за помощ АСП в сила и през 2020  свързани с отпусканата помощ и какво трябва да пише в ТЕЛК или Медицински протокол на ЛКК, за да получи правоимащия полагащата му се помощ.
Например вместо 486лв или 800лв за инвалидна количка може да му бъде отпусната помощ за 350лв. По подобен начин са антидекубиталните дюшеци и т.н.

• Имам ли право?

17 02 2020г З.К. С РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК СЪМ -82% НО ПО-КЪСНО ЗОБОЛЯХ ОТ ТРОМБОФЛЕБИТ И БЕКЕРОВА КИСТА,РАДИАЦИОНЕН КОЛИТ С ТЕЖКА ДИАРИЯ И БЕЗРАЗБОРНО ИЗПУСКАНЕ ПО ГОЛЯМА НУЖДА В ПАМПЕРСИТЕ.С ПЕТ КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ СЪМ И УСУКАНО ДЕБЕЛО ЧЕРВО.СЛЕД ЧЕТИРИ КОЛОНОСКОПИИ И ИРИГОГРАФИЯ ЛЕКАРИТЕ ОТКАЗВАТ ОПЕРАЦИЯ.ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НА 16.02.2020 ПОСТЪПВАМ В ГАСТРОЕНТЕРЕЛОГИЯТА НА ПИРОГОВ ЗА ВЛИВАНИЯ-СЕГА ВЕЧЕ СТАВА ДУМА ЗА УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ.МОЛЯ ВИ КАЖЕТЕ ИМАМ ЛИ ПРАВО ПОНЕ НА ПАМПЕРСИ И ЛАСТИЧНИ ЧОРАПОГАЩИ БЕЗПЛАТНО-САЛОФАЛК ,С КОЙТО ЛЕКУВАМ КОЛИТА ВЪВ ТАБЛЕТНА И НА СВЕЩИЧКИ ФОРМА Е СКЪП .,ПЕНСИОНЕР СЪМ.ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ,ЗА КОЯТО НЕ СЪМ ИНФОРМИРАНАЛ ИМА ЛИ ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ БЕЛЬО ДОРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, КОЕТО ДА МИ ОСИГУРЯВА ПО-СПОКОЙНО ПРИДВИЖВАНЕ,КОГАТО СЪМ НА ВЪН. 

Отговор на Георги Воев
 
Разгледайте информацията на страницата ми  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
 
 
Правилник за приложение на Закон за  хората с увреждания – има приложение № 2 в което е изброено всичко на което има право според заболяването всеки със съответното увреждане.
 
На страница Изпускане по малка и голяма нужда. Защита  има показани специални вложки за бельо-гащи, които могат  да задържат малки количества урина при напикаване.
Тези вложки се перат и използват многократно. Не са безплатни 
 

• Какви права имам? Аз съм на 24 години и съм със 100 процента увреждане на дясното око.

01 02 2020г Д.Л. Здравейте искам да Ви попитам какви права имам относно по долу написаното Аз съм на 24 години и съм със 100 процента увреждане на дясното око

Отговор на Георги Воев

Мога да Ви препоръчам да прочетете написаното от мен на страницата в моя сайт 
Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

и на страница  Финансиране  Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания.

Обикновено през февруари или март се публикуват обявите за обявените конкурси и условията за участие. На страниците по-горе когато се обявят аз ги публикувам.
 
 

Има ли срок за ползване на помощни средства и на кой се връщат ако вече не са нужни?

09 12 2019   В.Д. Имам въпрос относно вече отпуснати помощни средства (инвалидна количка, антидекубитален дюшек). Има ли срок за ползването им и към коя институция мога да се обърна, след като вече не са нужни.

Отговор на Георги Воев

Експлоатациони срокове: инвалидна количка -6 години, антидекубитален дюшек-3 години.
По закон: ако не са изтекли експлоатационите срокове-на АСП , които са издали Заповедта, ако са изтекли сроковете-не се връщат.

Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?

22 11 2019   М.Ц. Тази година имам право на помощни средства: бастун. проходилка, тоалетен стол, стол за баня, масичка за инвалидна количка.  Има ли възможност бастуна и проходилката да се заменят с разделител за баня и тоалетна –   модел  084  от Чешката република с дължина 81.3см, диаметър 30мм, бяло прахово покритие, ….? Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?

Отговор на Георги Воев

По Заповедта в Приемо-предавателния протокол се вписват с наименование и фабричен номер тези помощни средства, които са Ви изписани в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК. За тези помощни средства имате право да ги получите безплатно съгласно издадената Заповед от АСП. Служителите в Агенция за социално подпомагане могат да впишат в Заповедта за отпускане на целева помощ само това което е изписано съгласно закона в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК. Нямате право на безплатно получаване на Химическа тоалетна. Имате право само на комбиниран стол за тоалет и баня. Ще получите писмен отказ ако кандидатствате в АСП за Химическа тоалетна.
Вижте
 
  •

Докторите казват, че антидекубитален дюшек и инвалидна количка може да се получи, след като излезе ТЕЛК решение, и ако е социално слаб. Верно ли е това?

19 04 2019  Н.Н Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна старана няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Отговора може да намерите на страница След прекаран тежък инсулт и изписан от болницата близък човек  Инсулт, дюшек, стол, инвалидна количка

• 05 04 2019  М.Г Колко е срокът на експлоатация на проходилка и тоалетен стол? И трябва ли сега да връщам?

През 2011 г. майка ми след инсулт получи от соц.дейности проходилка и стол за баня. Тя почина края на 2018 г. Въпросът ми е – колко е срокът на експлоатация на тези помощни средства? И трябва ли сега да връщам? И ако да – то къде?

Отговор на Георги Воев

След като е изтекъл експлоатационния срок на тези помощни средства – за проходилка(3години) и тоалетен стол или комбиниран(6години) те не подлежат на връщане-ППЗИХУ прил№ 7

*След като публикувах въпроса във фейсбук(на страниците на Национална мрежа на хората с увреждания) получих допълнително запитване от С.Ш на 7.04.2019 Къде да отида да подам док за смяна на ринговата количка?

Моят отговор: Така зададен въпроса без други подробности има само един отговор ако ринговата инвалидна количка е получена с целева помощ от АСП- не е предвидена смяна преди да изтече експлоатационния срок-6г за възрастни и 3г за деца. Затова е много важно избора на подходящата инвалидна количка и от къде(от коя лицензирана фирма) ще се получи. Още по въпроса може да намерите в специализираната страница в сайта ми „Съвети за възрастни хора, болни, инвалиди при помощ от социалното“ https://voevmedical.com/за-възрастни-хора

• 28 03 2019  В.И Какво се полага на инвалид с Паркинсон и 96 % ТЕЛК?

Майка ми е болна от Паркинсон с 96 % ТЕЛК . Въпросът ми е какво и се полага като инвалид и какво е  необходимо да направя.

Отговор на Георги Воев

Вижте информацията в сайта ми на страници:
 
 
 
 

• 05 03 2019  В.Р Акумулаторна количка -скутер, изисквания за издаване на Медицински протокол или вписване в ТЕЛК

Моят баща се яви на ТЕЛ комисия и му бяха дадени 100% без придружител. Заболяванията за доста но основното е Карцином на простатата с метастази в костите. Има поставени три стенда и прекара ни два инсулта , Неинсулинозависим захарен диабет . Трудно се придвижва . Въпросът ми е може ли да му бъде отпуснато като помощно средство /или като помощ в закупуването му/ – Електрически скутер.

Отговор на Георги Воев

За да бъде изписан скутер в медицински протокол на ЛКК трябва:

-да има увреждания на ръцете и краката(горни и долни крайници)-заболявания и диагнози

-да не може да се придвижва самостоятелно с рингова инвалидна количка

-да е физически и психически в състояние да управлява акумулаторна количка-удостоверение от психиатър 

т.12 от ППЗИХУ точния текст(Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания)

Увреждане на горните крайници, което не позволява самостоятелното използване на количките по т.12-а и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.

•07 01 2019  Я.Д Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК. Задание за изработване на изделието

Казвам се … и се обръщам към Вас по повод на получен отказ от ДСП – Велико Търново за отпускане на средства за ортопедични обувки на детето ми ….

          На 19.10.2018г. с вх.№ ЗИХУ42/Д-ВТ/1210 подадох в Дирекция „Социално подпомагане” Велико Търново заявление-декларация за отпускане на целева помощ за изработване на ортопедични обувки в качеството ми на родител на …, ведно с протокол от специализирана ЛКК по ортопедия и травматология към „ДКЦ V – Пловдив” ЕООД и Проформа фактура № 0000013623/16.10.2018г., издадена от ЕТ „…”. На 26.10.2018г. получих писмо № 0401-94Я-00-3707/19.10.2018г. с което ДСП уведомява, че обжалва протокола на ЛКК и в тази връзка следва детето ми да се яви пред ТЕЛК комисия. С ЕР № 5034/27.11.2018г. втори състав на ТЕЛК към „УМБАЛ Пловдив” АД потвърждава нуждата на … от ортопедични обувки без обаче да е придружено с необходимото, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ задание за изработване на изделието.

          След направени многократни опити от моя страна да се сдобия с нужното задание получих отказ и от ЛКК и от ТЕЛК с мотива, че има неясноти в тълкуването на понятието „задание” и че Заповед № РД01-508/19.06.2018г. на Министъра на труда и социалната политика е нормативен документ на друга институция с която не са длъжни да се съобразяват. На 27.12.2018г. ми бе връчена ЗАПОВЕД № ЗИХУ42/Д-ВТ/1210/21.12.2018г. за отказ за целева помощ за покупка на ПСПСМИ с мотиви: Приложените документи не отговарят на т.3а, колона 3 от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ. Липсва задание, което е елемент от мед. протокол на ЛКК.

Във тази връзка се обръщам към Вас за съвет какво следва да направя, тъй като в качеството си на родител съм във фактическа невъзможност да осигуря необходимите документи, съгласно т. 3а, колона 3 от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ.

Отговор на Георги Воев

Трябва да спазите изискванията на ППЗИХУ
Като приведете документите в ред обжалвате (в срока указан Ви в отказа!)
Докато документите Ви(или диагнозата!) не отговарят на изискванията на ППЗИХУ няма смисъл да си губите времето за обжалване.
 
След направени многократни опити от моя страна да се сдобия с нужното задание получих отказ и от ЛКК и от ТЕЛК с мотива, че има неясноти в тълкуването на понятието „задание” и че Заповед № РД01-508/19.06.2018г. на Министъра на труда и социалната политика е нормативен документ на друга институция с която не са длъжни да се съобразяват.
 
Ако имате писмени доказателства(вх № и т.н за заданието от кой сте го искали и не са ви го дали) може да напишете жалба до МТСП и копие до Министерство на здравеопазването и да приложите копия на всичко документи с които разполагате по случая.
Може и сега да отправите писмено искане с вх № и т.н за заданието и на тази база да обжалвате в МТСП.
ППЗИХУ :а) ортопедични обувки, изработени по поръчка
Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени със задание за изработване на изделието.
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.
Може да ме информирате по развитието на случая ако желаете, за да послужи и на други хора във вашето положение.
 
вижте подробностите на случая описан от мен свързан с диагнозата 02 08 2018  Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК
на тази страница по-долу ( Помощни средства, въпроси и отговори )
 
 
• 01 01 2019  Е.Г Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК

Обръщам се към вас , защото мисля , че можете да ми помогнете. Получих по пощата от АСП копие от обжалване на протокол до ТЕЛК ПЛОВДИВ (закачила съм файловете към имейла).
Не съм наясно дали в случая мога дакопие направя нещо, защото според мен АСП по-скоро ме информират, че чакат становище на ТЕЛК, отколкото някаква реакция от моя страна. Предполагам , че трябва да изчакам решението. Моля за съвет какво мога да предприема при тези обстоятелства, така че да очаквам положителен резултат. Благодаря за съдействието !

Отговор на Георги Воев
 
Прочетете от 02 08 2018 описания случай на отказ на Помощни средства, въпроси и отговори
 
02 08 2018  Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК
 
страница от моя  сайт  https://voevmedical.com/

•23 08 2018 Й.Г.  Заповед от ДСП Връбница с целева помощ 350лв за Рингова инвалидна с  ТЕЛК за заболяване ДЦП. Обжалване или какво да се направи?

Здравейте, името ми е …, брат ми е с ДЦП, с пожизнено ТЕЛК решение. Имаме следния казус. Подадохме в Агенцията за социално подпомагане Връбница молба за целева помощ за нова количка, последната взехме преди 7 години, но се скапа вече. От там обаче ни отговориха, че изискват протокол от ЛКК, защото ТЕЛК решението било на 15 години, и вътре пишело че лицето има право на инвалидна количка, но това е много общо понятие и не могат да отпуснат помощ. Ние се задохме, пуснахме заявления за рингова инвалидна количка, и поискахме официален отказ. В крайна сметка, не посмяха да откажат, но ни издадоха заповвд за отпускане на рингова инвалидна количка на стойност 350 лв, при положение че преди 7 години издадоха заповед за 486. Не ме разбирайте погрешно, можем да доплатим разликата, но въпроса е принципен. Имаме ли основание да обжалваме за получаване на пълен размер помощ?

Отговор на Георги Воев

Съветвам Ви да направите следното:
1. Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
Ако не сте взели инвалидната количка със Заповедта за 350лв можете да подадете ново заявление с Медицински протокол на ЛКК.
Ако не сте изпуснали срока на обжалване(пише го в Заповедта!) уведомете писмено ДСП Връбница че ще представите Медицински протокол на ЛКК.
Ако сте изпуснали този срок Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
2. Трябва да извадите Медицински протокол на ЛКК с текст “ Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др „
С този протокол кандидатствайте в АСП за целева помощ486лв, а не с ТЕЛК.
 
Никакъв смисъл няма да обжалвате заповедта за 350лв и да искате от ДСП Връбница да Ви издаде нова заповед за 486лв.
АСП( ДСП Връбница) в случая са прави да Ви издадат такава заповед и няма да издадат нова заповед за 486лв, защото ще са в нарушение.
Излишно е да искате от ДСП Връбница да нарушат закона, инструкциите и наредбите.
 
Закона и инструкциите ги задължават при такъв текст „рингова инвалидна количка“ да издадат заповед с такава целева помощ(350лв)
В случая служителите в ДСП Връбница са опитали да Ви помогнат, като са Ви посъветвали да извадите медицински протокол на ЛКК.
 
Същото се отнася и до „Антидекубитален дюшек“ 120лв и “ Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери“помощ АСП 220лв!
Комбиниран стол 200лв.
А къде е помощта за тоалетен стол и стол за баня!!! Такава вече няма.
А тези три помощни средства: Комбиниран стол за тоалет и баня-Тоалетен стол и Стол за баня са съвсем различни по предназначение!

Реално това е „прецакването“ от страна на държавата на хората с увреждания(инвалидите с ТЕЛК) с промяната в сила от 1 юли 2018.

Това може да се дължи на некомпетентност, а може да се дължи и на целенасочено „хитруване“ на чиновниците подготвили и внесли промените от 01 юли 2018.
 
Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право?
 
Прочетете страницата в сайта ми  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!
 
 

Нов случай на отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК. Начало на случая 2-3 август 2018. Случаят е в развитие за обжалване затова и името е анонимно. Материалите по случая ги получих в моята електронна поща etvoev@abv.bg. Не съм редактирал текста и го представям в автентичен вид.

•02 08 2018  Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК

Казвам се … от Стара Загора съм. Видях в форума че помагате на много хора и сте си оставили емайла за връзка и реших да ви пиша за моя проблем. на 10.07.2018 година подадох в асп Стара Загора декларация,протокол от лкк и всички необходими документи,каквито ми поискаха за ортопедични обувки.На 01.08.2018 отидох в асп и ги питах какво става ,има ли решение и ако има да ми го дадат да се оправям по-нататък. Отказаха ми да ми дадат решението и ми казаха ,че са го пратели по пощата,да го търся там.След половин ден обикаляне по пощите най-накрая го намерих в централна поща и ги попитах защо не са ми го доставели и отговора им беше ,че пощалона бил болен и нямало,кой да го донесе.Взех го и не ми дадоха документ ,кога е връчено въпреки ,че изках.Но както и да е,Разбрах че половината срок за обжалване е изтекъл. Моля да ми кажете пред кого трябва да обжалвам и има ли някакви специфични неща по обжалването,те са писали ,че обжалват пред РЗИ-Стара Загора
а служителката ми каза ,че ме пращат на телк.И може ли да се обжалва онлайн,без да се ходи по институциите? изпращам ви писмото от асп и протокола от лкк,извинявам се за качеството но нямам друга възможност.

Отговор на Георги Воев

*Уточнение. Водеща диагноза и придружаващи заболявания изписани в Медицинския протокол на ЛКК, получен в пощата ми

Водеща диагноза и придружаващи заболявания [G63.2] Диабетна полиневропатия (Е10-Е14 с общ четвърти знак .4 : [Е 66-8] Други форми на затлъстяване : [187.0] Постфлебитен синдром : Заключение: Поради заболяването и посочените оплаквания е необходимо отпускане на ортопедични обувки за диабетно стъпало по т 3.10 от Приложение 7 към чл 40 от ППЗИХУ с цел предотвратяване на по-късни усложнения.

Основание и мотиви на на ДСП Стара Загора относно Обжалване на Медицински протокол на ЛКК: На основание чл.112 ал1, т.2 от Закона за здравето и протокол на ЛКК №…./ ..05.2018г. издаден от МЦ- I СЗ ЕООД – гр. Стара Загора за отпускане на целева помощ за закупуване на ортопедични обувки е обжалван пред РЗИ гр.Стара Загора на .. 07 2018 . Дирекция за социално подпомагане гр.Стара Загора ще издаде заповед/отпускам или отказвам/ след получаване на влязло в сила ЕР на ТЕЛК съобразно решението.
 
 
Социално подпомагане се възползва от Закона за здравето, за да обжалва медицинския протокол на ЛКК и да Ви изпрати на ТЕЛК. Има много случаи при които е ясно че трябва да се отпусне целева помощ, но прилагайки това си право Териториалното социално подпомагане(ДСП)  пращайки ясни случаи на ТЕЛК се надява правоимащия да се откаже.
 
Във вашия случай:
По това което сте ми изпратили аз не мога да видя от коя ЛКК е издаден медицинския протокол.
Съгласно ППЗИХУ трябва да е: от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК
 
Водеща диагноза и придружаващи заболявания  в Медицинския протокол трябва да пише: например диабетно стъпало или нещо от
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия
 
В Медицинския протокол, който сте ми изпратил аз не виждам да пише във Водеща диагноза и придружаващи заболявания  нещо от по-горе основанията.
Дори да пише че имате нужда от ортопедични обувки и т.н. Ако няма във Водеща диагноза и придружаващи заболявания основанието с право ДСП Ви пращат на ТЕЛК. Не е достатъчно в Заключението да пише че се нуждаете от ортопедични обувки , ако в диагнозата няма основанието .
 
Моя съвет е:  Да извадите втори Медицински протокол от ЛКК спазвайки по-горе което Ви написах, да го внесете с придружително писмо и входящ номер в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) Стара Загора.  Чрез  ДСП Стара Загора(пишете го в придружаващото медицинския протокол писмо)  да го изпратите в регионалната РЗИ Стара Загора(ДСП са длъжни служебно да го изпратят!). Основанието за това са: Допълнителни обстоятелства(пишете в писмото  тези основания). Така не се разкарвате между институциите, а всичко правите чрез(писмено с входящ номер!) Дирекция Социално подпомагане (ДСП) Стара Загора. Ако откажат да Ви вземат и заведат писмото искате среща с директора(директорката). Не могат да ви откажат да Ви заведат писмото.  
 
По-долу Ви давам точния текст съгласно Приложение 7 на ППЗИХУ т.е. Вашите права, но и основания и документи, които стриктно трябва да спазите, за да получите правата си.
Така няма да се занимавате с ТЕЛК, но ще ви отнеме време(на протакането разчитат ДСП, за да се откажете а те да икономисат пари). Важно! Всички документи трябва да са Ви изрядни за да успеете.
ППЗИХУ Приложение 7
т.3 а) ортопедични обувки, изработени по поръчка
Медицински условия за отпускане
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.
Необходими документи
Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени със задание за изработване на изделието.

Второ писмо 04 08 2018 от …  с приложен четлив Медицински протокол

За да извадя втори протокол трябва направление от личния лекар,след това час за ортопед,за който се чака една седмица и след това още една седмица за да се изготви протокола и така ,че времето за обжалване ще свърши.
изпращам ви целия протокол, ако може да се обжалва по друг начин,примерно че водеща диагноза пише : диабетна полиневропатия а в приложение 7 пише  диабетна невропатия    и тези две понятия са едно и също нещо
 
Отговор на Георги Воев

Във Вашия медицински протокол пише :

Ортопедична ЛКК -добре,

но Анамнеза …неинсулинозависим ЗД…

ППЗИХУ т.3 а

Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии.  Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.

• 12 юли 2018 Ж.Д. Целева помощ АСП при смяна на тазобедрена става

Попаднах съвсем случайно на вашата интернет страница. Постарах се да изчета максимално повече от нея. Въпреки това реших да задам въпросът си писмено.
На 32години съм. Преди три месеца смених тазобедрена става. Споменаха ми, че имам право на еднократна помощ в размер на 325лв. Когато отидох да попитам в агенцията за социално подпомагане ме отрязаха с думите “няма да ви я дадат защото сте платили много голяма сума за ставата, мъжът ви р в чужбина и нямате нужда от тази помощ”. Първо нямам сключен брак, но това че сме се водели на един общ адрес било достатъчно. Нищо, че той си има адрес в чужбина както и подадена декларация, че от повече от две години не живее и не работи тук.
Когато им го казах скочиха с думите “как ще докажете, че не ви помага финансово”…
Защо трябва да доказвам с какво и кой ми помага и въобще помага ли ми някой при положение, че имам сменена става?! Като докажа че не ми по агат да не би ставата да стане истинска?! Или да ми дадат милион вместо 325лв?!
В крайна сметка не разбрах…имам ли права или нямам?!
Имам телк на 60%

Отговор на Георги Воев

При смяна на тазобедрена става целева помощ от АСП не се полага. Може да кандидатствате за индивидуална помощ. За еднократна помощ от 325лв аз не зная.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ППЗСП

ППЗСП  Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или от упълномощено от него длъжностно лице.

Разликата при целева помощ за закупуване на помощно средство и индивидуална помощ от АСП е че при целевата помощ съгласно ППЗИХУ е ясно казано кой има право и на какви условия трябва да отговаря то при индивидуалната помощ преценката е субективна.

„…Когато отидох да попитам в агенцията за социално подпомагане ме отрязаха с думите “няма да ви я дадат защото сте платили много голяма сума за ставата, мъжът ви р в чужбина и нямате нужда от тази помощ…” Бих Ви посъветвал въпроса към социално подпомагане да го зададете писмено с входящ номер, за да получите писмен отговор. Тогава социалните работници ще се съобразят какво да Ви отговорят и въз основа на това можете да обжалвате ако имате основание за това.

• 03 юли 2018 И.К. НЕЛК. 58% ТЕЛК, обжалване

Имам 58% телк. Обжалвах го пред нелк. Предстой ми нелк на 23.07.18.
Получих писмо от тях при явяването си да нося и копия от АСП, РДСП, НОЙ, ТЕЛК, АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и други копия.
Аз ходя на работа и не знам как ще ги извадя тези оригинали, че и копия.
Въпроса ми е защо на нелк са му необходими тези копия.
И друго да питам. Какви са тези документи от гореспоменатите организации, и какво трябва да пише в тях.

Отговор на Георги Воев

Въпроса Ви е зададен общо без каквито и да са подробности за Вашият случай.
Затова отговарям общо, по принцип.
Може да разгледате случаите на обжалване пред АСП, за да придобиете представа за стратегията на обжалване, както на институциите, така и на хората които обжалват.
Права и проблеми. Откази и обжалвания АСП Откази на АСП
 
За да обжалвате пред НЕЛК и да имате шанс това обжалване да е във Ваша полза към заявлението си и при явяване трябва да приложите копия на документите послужили за основание на Вашето обжалване.
Какви документи сте приложили аз не зная(ако изобщо сте приложили).
Може би не сте приложили такива документи и НЕЛК няма да имат основание да разгледат Вашият случай по същество. Ако не сте приложили копия на съответни документи, които Ви дават основание за обжалване по всяка вероятност НЕЛК са Ви уведомили принципно че може да носите документи от институциите АСП, РДСП, НОЙ, ТЕЛК, АХУ ако са свързани с Вашето искане.
 
Моят съвет:
Подгответе се старателно с копия и оригинали на всички документи преди явяване в НЕЛК.
Явете се в НЕЛК с всичко необходимо, прочетете и научете предварително какви права Ви дава закона и наредбите, за да искате обжалване и тогава се явете в НЕЛК.
Битката с ТЕЛК, НЕЛК, АСП и т.н. не е елементарна и трябва да се използват всички възможности на законите и наредбите, за да я спечелите.
Иначе само ще си загубите излишно времето. Успех!

• 23 юни 2018 М.С. Параноидна шизофрения. Участие в проекти на АХУ за безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Запитване от М.С и отговор от Агенция за хората с увреждания(АХУ).

Здравейте искам да ви питам нещо, което е важно за мен. Преди няколко години след тежък емоционален срив, получих много неприятната диагноза параноидна шизофрения. Почувствах се много зле, изпаднах в дълбока депресия, лекуваха ме няколко месеца в Раднево и след това бях на ТЕЛК и ми дадоха 80% инвалидност с право на работа. Но е трудно да намериш работа с такава диагноза. Започнах да работя като чистачка на минимална заплата и парите не ми стигат до никъде, но не мога да си позволя някаква друга работа, защото не мога да се справям. Взимам пенсия, но тя е за срок от три години и не се знае дали при следващото ми явяване на Телк ще бъда пенсионирана отново. Възможно е комисията да реши, че вече съм добре и че нямам нужда от ТЕЛК. Та въпросът ми е. С това заболяване дали биха ми отпуснали средства за да опитам някакъв собствен бизнес, като например да си отворя малко магазинче. Дали се отпускат пари само за колички, проходилки и др. помощни средства или може да се дадат пари с които да се стартира собствен бизнес? Сега като четох информацията в сайта ви, видях, че за тази година вече съм изтървала сроковете, но бих искала да знам дали имам някакъв шанс, защото може да сметнат, че някой с такова заболяване е луд и не може да му се дадат пари. Благодаря ви за вниманието.

* Въпроса и отговора от АХУ са предоставени от М.С. на Георги Воев за публикуване на тази страница в помощ на хора с подобни заболявания и проблеми.

Текста на писмото до Георги Воев от М.С.

Така че аз леко се разколебах, защото имам идея, но няма гаранция, че тя ще проработи.
Няма гаранция, че ще изкарам пари по този начин. А ако не успея аз няма как да върна парите.
Не ме притеснява факта, че хората ще контролират дейността ми, вероятно има злоупотреби и затова така процедират. Но в нашия малък К… може да не стане това, което съм намислила
или пък да не ми донесе пари. Аз много искам да създам някакъв център за обучение.
Да помагам на млади и мотивирани хора да успяват да правят продажби с мултилевъл маркетинг формулата. Може да ви прозвучи глупаво и въздухарско, но искам да се развивам и да израствам и да не позволя да ме третират като втора ръка човек, само защото имам заболляване. Освен това в К… няма център където да се събират хора с подобни проблеми и да общуват или да правят нещо вместо да лежат в къщи и да се депресират и да са в тежест на близките си. За целта ми трябва да речем малък офис в който да има бюро, няколко стола лаптоп, кафемашина, масичка, не лукс, но минимално обзавеждане за да е приятно да разговаряш с клиенти ако им продаваш някакви продукти, да им пуснеш някакво видео ако искаш да ги привлечеш за съмишленици.
Извинете, че ви занимавам с това, не искам да ви губя времето излишно. Моля да ме разберете правилно. Не искам да ощетявам никого или да злоупотребявам със средства на здравната каса или министерството/не знам откъде точно идва финансирането/, но тъй като чувствам тази диагноза като присъда, като нещо, което ме дамгосва за вечни времена, аз просто искам ако нещо ми се полага да го използвам. Отдавна съм се убедила, че в нашата държава ако не се стегнеш и не работиш и не мислиш сам за себе си, няма кой друг да помисли за тебе. За известно време аз съм била безпомощна и неадекватна и за всичко се е грижил съпругът ми. Водеше ме където трябва, защото имах страхове да излизам сама на улицата и се губех дори по познатите места. В никакъв случай не искам това да ми се случи отново.
Желая ви хубав ден! М…С…

Отговора на АХУ

Уважаема госпожо С…, Кандидатстването за субсидия става с написан от кандидата проект и участие в конкурс, като необходимите документи се намират на нашата интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес. Съветваме Ви да прочетете поместената там Методика и сама да решите дали можете да се справите с изискванията. Нов конкурс ще бъде обявен през 2019 г. С наличното Ви заболяване можете да кандидатствате, важно е да знаете, че ако бъдете одобрена за финансиране, ние ще наблюдаваме дейността Ви 36 месеца и ако нещата не са както трябва, може да се стигне до връщане на отпуснатата Ви сума. Накратко, болестта Ви не е пречка, ако имате добре обмислена и изпълнима идея за работа. Поздрави: АХУ

Кратък коментар на Георги Воев

Аз не познавам М.С. Писмото и до мен разкрива отговорен за действията си човек и може би най-правилното е да не участва в конкурса през 2019г, който като всяка година ще бъде обявен от АХУ. Това е нейна лична преценка и лична отговорност.

Аз обаче ще се опитам да дам малко повече допълнителна информация за обявяваните всяка година конкурси от АХУ и може би си заслужава М.С. с помощта и подкрепата на съпруга си да участва през 2019г, като използва времето до тогава(обикновено обявяват конкурсите февруари-март с един месец време за подаване на документите) за подготовка.

Най-важните указания са описани в Методиката. Не напразно от АХУ и обръщат внимание на „…Съветваме Ви да прочетете поместената там Методика…“

В тази Методика са указани изискванията към кандидатите и какво трябва да се направи при кандидатстване. Много е важно стриктно да се направи всичко по Методиката.

Всяка година преди обявяване на конкурсите на АХУ се обявява и Методиката. Ако има промени в нея тези промени се обявяват преди да се обяви конкурса.

До сега при спечелен конкурс с утвърден проект, за да се отпусне финансиране по проекта се сключва 3 годишен договор със спечелилият кандидат. За да спечели кандидата проекта му освен че трябва да отговаря стриктно на изискванията на Методиката, трябва да осигурява траен резултат за времето на договора(3години!) по представения от него финансов план и утвърден от АХУ.

След изтичане 3 години на договора кандидата не дължи нищо ако е изпълнил задълженията си по договора и получените пари остават негови и не връща нищо. През тези 3 години на договора съгласно финансовия план представен от кандидата и утвърден от АХУ, фирмата на кандидата действа в условията на пазарната икономика, като всяка друга фирма. Ако не може да се справи през тези 3 години трябва да върне получените пари. Ако се справи фирмата и изпълни всичко по договора след изтичане на 3-те години не връща нищо. 

Конкурсите на АХУ са истински, няма корупция и са добра възможност за хора с увреждания с ТЕЛК над 50% нетрудоспособност с идеи и възможности за реализацията им да се възползват от безвъзмездното финансиране(не е кредит) от АХУ.

На страници

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Финансиране

съм поместил съвети при кандидатстване по конкурсите на АХУ.

• 22 юни 2018 В.Ж. Срок за явяване пред ТЕЛК. Проблеми и как да ги решим?

Здравейте! Не зная дали съм Ви писала и ако -да- ще ме извините. Но умът ми не побира подобни случки, законодателства и т.н.  Юли 2017 г .синът т ми попадна на фалшив алкохол, получи метилово отравяне и изгуби зрението си. След  шест месечни болнични и без успех от лечението, подадохме необходимите документ за явяване и освидетелстване пред ТЕЛК-гр.Пазарджик-вх.№6380/20.12.2017г. До този момент не сме получили писмо за явяване пред комисията. На запитванията ми защо се бавят, след като срокът е 40 дневен от подаване на молбата, ми отговарят да чакаме .Казаха също, че през м.юни 2018г  няма да има лекар и да не се надяваме на писмо. Лекарят беше ужасно натоварен, едва започна работа през февруари 2018г  и сега …отпуск??? Синът ми е без всякакви доходи до момента, води се в неплатен отпуск във фирмата ,където работи, защото чакат решението от ТЕЛК ,за да бъде съкратен. Възможно ли половин година, а и повече да чакаш писмо за явяване пред лекарска комисия?   Как , на кого да обясня, че няма по -голямо нещастие от това да не виждаш, непрекъснато да си с придружител, хиляди лева за терапии, за лекарства, за лекари??? Да , чета КСО -чл.74, чл.94  – чета, недоумявам, не разбирам. Не мога да се оправя и примиря с всичко, което се случва. Как няма да бъдат изплатени парите със задна дата т.е. от подаване на заявлението до ТЕЛК- 20.12.2017г. , а чак когато излезе решението??? Каква вина имаме , че не ни викат за явяване пред ТЕЛК.???? Какви са тези отговори да чакаме- какво да чакаме? С какво да живее това момче? С какво да плаща? Ами ако беше сам ,без нас родителите му??? Гневна съм, отчаяна съм!! И ако юли благоволят да ни повикат ще мине още месец-два за необходимите  документи отново, защото давността на някой от тях е шест месеца! Понеже нещастието ни е малко,та и всичко това! Е , дайте ми съвет или изход?

Отговор на Георги Воев
 
Бих Ви посъветвал да направите следното:
 
1. Да заведете жалба с входящ № до
а/НЕЛК dpo@nelk.bg
  • адрес: София 1074, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет.2;
  • телефон: 02 80 539 41;
и до
б/МТСП – Агенция за социално подпомагане
 
ok@asp.government.bg
 
Агенция за социално подпомагане
ул. “Триадица” 2, София 1051

 

Административно обслужване: (+359 2) 935 05 18 – Административно обслужване

Пресцентър: (+359 2) 81 19 607 – Пресцентър

Като опишете подробно случая придружено със сканирани документи отнасящи се до случая- кога какво сте поискали от ТЕЛК и на какво основание.
Важно! За какво се отнася Вашата жалба и какво искате.
 
Също много важно! Ако изпращате по електронна поща-задължително искайте входящ номер.
Ако носите документи и писмо на ръка-задължително искайте входящ номер.
 
Ако желаете може да ме информирате за резултата и да го отразя в сайта си, за да помогнем и на други хора във Вашето положение.
 
Аз имам специални страници за:
 
 
 

• 8 май 2018 И.К. Получаването на помощ от АСП или по друга пътечка възстановяването на средства за закупуване на катетри

Възможно ли е получаването на помощ от АСП или по друга пътечка възстановяването на средства за закупуване на катетри?

Отговор на Георги Воев

Не е предвидена целева помощ за закупуване от Агенция за социално подпомагане и не можете да възстановите средствата за закупуване на катетри.

През Здравна каса: На всеки осигурен български гражданин, на който е изведена колостома, илеостома, уростома, нефростома или цистостома се отпускат определено количество колостомни торбички, уростомни торбички, илеостомни торбички или уринаторни торби и консумативи за тях.

12 април 2018 А.А. Ред за получаване на акумулаторна количка.

Здравейте казвам се Александър. Имам телк решениие 95.%.без право на чужда помощ аз съм на хемодиализа на 37,години съм Трудно ходя имам и Бехтерев заради запушване на фистолите на ръката са ми слагали катетри на краката зада може да ми се прави хемодиализа. И сега още по тежко ми е да ходя..Но изкам да имам такава акумолаторна количка за да мога да си излизам на вън. Тел…

Отговор на Георги Воев

Акумулаторна количка(или скутер) може да се закупи свободно с лични средства или безплатно с получена целева помощ от социално подпомагане. За закупуване с лични средства не са необходими медицински документи.

За получаване на целева помощ от АСП две от най-важните неща:
1. Увреждане на ръце и крака, невъзможност сам да се придвижвате с обикновена рингова инвалидна количка+психически и физически здрав да управлявате акумулаторна количка.
2. В ЛКК за медицински протокол се отива с инвалидна количка бутана и придвижвана от друг човек.

Подробности по този въпрос има на  страниците в моя сайт https://voevmedical.com/

Въпроси и отговори

Ред за получаване

Помощ за закупуване

Отказ АСП за АК

 

20 март 2018 П.Д. Скоби с талон за паркиране като инвалид

Здравейте! Пиша Ви относно мои неприятности за паркирането ми в синя зона на град. Сливен. Аз съм от Пловдив и не познавам града. Имам ТЕЛК-ово решение и съответно талон за паркиране като инвалид. В Пловдив, Бургас, Варна и дори Слънчев бряг не съм имала никакви неприятности (да ми поставят скоби), когато съм паркирала на места след знака, обозначаващ Синята зона, ако местото за инвалиди е заето. За първи път съм с кола в град Сливен…. Надявам се да ми звъннете на мобилен телефон …., за да Ви разкажа „одисеята“ си и да получа съвет как да се справя с поредната подигравка като инвалид. Благодаря предварително.

Отговор на Георги Воев

Здравейте, трудно мога да Ви дам съвет. Това което зная от служителите на Градска мобилност София е че се зачита само паркиране на мястото за инвалид и то до 4 часа дори ако това място е заето от друг автомобил и Вие не можете да паркирате там. Случая съм го описал на страницата от моя сайт https://voevmedical.com/
Стикер „инвалид“ https://voevmedical.com/информация/архив/паркиране-със-стикер-инвалид

21 02 2018 Д.В. Относно получаване на финансова помощ след оперативно лечение при фрактура на тазобедрената става на пенсионер.

на 30.01.2018 г. моятя майка, която е на 70 години след краткотрайна загуба на съзнание пада на земята и си счупва долният десен крайник.
Късно вечерта постъпва за преглед и лечение в МБАЛ ШУМЕН, където се потвърждава диагнозата-фрактура на тазобедрената става.
На 02.02.2018г. е извършена продължителна операция и смяна на тазобедрената става, за което е внесена сума в полза на МБАЛ Шумен в размер на четири хиляди и двадесет лева и е издадена фактура за внесената сума.
Върпосът ми е: Има ме ли право на финансова помощ и от коя институция?

Отговор на Георги Воев:

Има право на помощни средства.
Подробности има на страниците в моя сайт:
Помощ за закупуване

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Помощни средства, въпроси и отговори

• 13 02 2018 В.П. Консултация. Акумулаторна количка. Еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище

…казвам се … и ви моля за консултация.С 100%инвалидност съм с малко дете съм.Първият път когото ме инвалидизираха ми бе отказана помощ за преустройство на дома. В момента, майка ми се грижи за мен и съм разделена със семейството ми.Моторна количка не ми отпуснаха,дадоха ми инвалидна количка,която е огромна,дори не минаваше през вратите и роднини ми заеха.Какви права имам,със съпруга ми искаме да сме заедно,но трябва да се обособи специално място за мен,баня,рампа.Благодаря,ви!

Отговор на Георги Воев:

За да съм Ви полезен трябва да зная уврежданията по ТЕЛК – заболявания, диагноза.
За акумулаторна количка-увреждания на ръцете и краката.

На страниците на моя сайт https://voevmedical.com/

Помощни средства, въпроси и отговори
Помощни средства, въпроси и отговори

съм обяснил за преустройство на жилището и за акумулаторна количка.
Прочетете за подобните на Вашия случай.

Допълнен въпрос Благодаря, ви. Изпращам ви решението на ТЕЛК,за да ми помогне .

ТЕЛК-диагноза Квадрипареза

∗ Квадрипареза увреждания и на четирите крайника-ръце и крака

Допълнен отговор на Георги Воев:

Прочетете информацията в преките връзки от предишното писмо.
Там ще намерите подробности за:
Акумулаторна количка -с Вашата диагноза квадрипареза имате право на акумулаторна количка.
 Прочетете за отказите на АСП.
Отказ АСП за АК

Откази на АСП

Важно!За медицинския протокол от ЛКК.
Отивате с рингова инвалидна количка бутана от придружител.
Квадрипарезата означава че Вие сте с увреждане на ръцете и краката и не можете да се придвижвате самостоятелно сама с рингова инвалидна количка или по друг начин. Когато не може самостоятелно придвижване с рингова количка тогава има право на акумулаторна.
Имате право на  акумулаторна количка според заболяването и диагнозата.
Но важно! След като сте получили рингова инвалидна количка трябва да изтече срока и от 6 години.
Имате право за целева помощ за закупуване още на:
антидекубитален дюшек и възглавница(ако сте лежащо болна) комбиниран стол за тоалет и баня.

ППЗИХУ Еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище

Трябва да отговаряте на условията съгл. чл.50

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 9.08.2013 г., бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г.) За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат следните документи:

 1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;

 2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;

 3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 9.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

 4. лична карта (за справка).

 (3) Социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.

 (4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.

 (5) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 9.08.2013 г., доп., бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г.) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.

 (6) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 9.08.2013 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.

 (7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

 (8) (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г.) Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.

• 11 02 2018 Г.Н. Какъв е редът да се възползваме от помощ от  Дирекция социално подпомагане

Баба ми( 82г.) претърпя операция на тазобедрена става на 08.02.2018г. 
Предстои и изписване тези дни от болницата и съответно нужда от помощни средства за вкъщи. ( представка за тоалетна чиния и представка за легло, може би и проходилка). 
Въпросът ми е какъв е редът да се възползваме от помощ от  Дирекция социално подпомагане. 
Нужно ли е при изписването да се впише от лекарите, че пациентът има нужда от помощни средства. В нашия случай имаме ли право да се възползваме от този вид помощ. 
Ако закупим помощните средства предварително ще ни бъдат ли възстановени парите или трябва първо да получим финансовата помощ?

Отговор на Георги Воев:

На страница Ред за получаване от сайта ми може да намерите подробности за:
Медицински изделия и помощни  средства  получаване безплатно с помощ от Агенция за социално подпомагане и закупуване свободна продажба, наем
Ред за получаване

представка за тоалетна чиния и представка за легло не са по наредбата и не са безплатни
Ако закупим помощните средства предварително ще ни бъдат ли възстановени парите или трябва първо да получим финансовата помощ?

Важно условие!Подробности на страница

Социална програма за тоалетен стол, дюшек, инвалидна количка….

Социална програма за тоалетен стол, дюшек, инвалидна количка….

Помощни средства с депозит по специална социална програма  на фирми „Воев“. Закупуване в брой и получаване веднага без формалности

Вижте и страница: Помощни средства, въпроси и отговори

Помощни средства, въпроси и отговори

• 06 02 2018 С.З. Тази година ще има ли субсидия?

Здравейте! Искам да попитам, тази година ще има ли възможност да се получи такава субсидия? Благодаря предварително!

Отговор на Георги Воев:

Следете страниците от сайта ми https://voevmedical.com/

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Финансиране

Финансиране

Там публикувам обявленията за субсидията.
Обикновено до средата на февруари излиза обявлението.
Предполагам че до няколко дни ще излезе обявлението след което имате срок от един месец за подготовка и кандидатстване.
Условията са едни и същи през годините.
Докато чакате излизането на обявата, на горните страници може да се запознаете с обявата за миналата 2017г.

• 21 01 2018 Г.Г. ДСП Димитроврад започва процедура по обжалване на мед протокола на ЛКК

Преди време Ви се обадих и ми дадохте правилен съвет. Направих всичко както трябва а именно:
1/Явих се пред ЛКК комисия която ми издаде мед. протокол
за получаване на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.
2/Явих се в Социални грижи и подадох всички документи за получаване на заповед,
Но вместо заповед и превод сумата за закупуване на акумулираща количка получих писмено
уведомление че ДСП Димитровтрад започва процедура по обжалване на мед протокола на ЛКК
в тази връзка директора на ДСП ще се произнесе със заповед след произнасяне на ТЕЛК по отношение на потребността от съответното МИПСПС. Много Ви моля посъветвайте какво да правя при тази ситуация.

Отговор на Георги Воев:

Много са важни мотивите за отказа в уведомлението на ДСП Димитровград.
В уведомлението на ДСП Димитровград  освен мотивите има и срок на обжалване.
Много е важно обжалването да го направите в срока!

Как се прави обжалване, какво се прилага от Вас към него най-добре е да прочетете написаното в следните страници от моя сайт( https://voevmedical.com/ ):

Откази на АСП   Откази на АСП

Отказ АСП за АК Отказ АСП за АК

Помощни средства, въпроси и отговори (Част II) Помощни средства, въпроси и отговори

*Публикувам  Отговор на Министерство на труда и социалната политика на зададен въпрос, който може би интересува и други хора

2017-09-27 11:30:48 – Валентин Иванов

 


имам дете инвалид. Наскоро взехме инвалидна количка,но не можем да я сваляме по стълбите. Намерих устройство за качване и слизане правено от българска фирма,но сумата е 7400лв. Има ли начин да ми се помогне да го взема?

2017-10-10 14:18:50 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“


Уважаеми господин Иванов, може да се обърнете към фонд „Социална закрила“ за получаване на финансова подкрепа. На официалната интернет страница на фонда може да намерите подробна информация относно начина и критериите за кандидатстване, както и контакти на служителите. ГМ

• 04 01 2018 В.М. Кислородотерапия вкъщи. ХОББ. Медицински кислород в домашни условия

Баща ми има ХОББ и застойна сърдечна недостатъчност. Лекарите казват, че вече ще му трябва кислород и вкъщи. Интересува ме какви са цените на продуктите Ви в тази насока.

Отговор на Георги Воев:

Медицински кислород в домашни условия може да осигурите по два начина:
-от предварително напълнена под налягане с медицински кислород бутилка
-от кислороден концентратор произвеждащ на място медицински кислород

Няколко важни момента при ХОББ, клъстерно заболяване и други заболявания изискващи лечение с медицински кислород :
По лекарско предписание се приема количество медицински кислород изразено дебит/ в минута и продължителност на приемане на кислорода в минути. Когато поради различни причини няма указания на лекуващия лекар се приема за нормално приемането на медицински кислород за лечение 1-2 литра/минута с продължителност до 45минути.

При дебит 1л в минута за бутилка от 2литра ще бъде изчерпан кислорода за 6.67 часа непрекъснато подаване на кислород, за бутилка от 3литра за 10 часа, за бутилка от 5литра за 18.33 часа.

Кислородния концентратор ще подава непрекъснато кислород до 5л/мин или до 10л/мин в продължение на 8 часа и след 15 минути почивка още 8часа и т.н. Кислородния концентратор е предвиден за непрекъснато подаване на кислород с кратка почивка на апарата от 15 минути на всеки 8 часа работа.

С една дума според консумацията на нужния кислород оптимално в къщи може да използвате бутилка или концентратор. Ако искате във всеки момент да имате под ръка кислород и да не се занимавате с носене и пълнене на бутилки най-практични(но по-скъпи!) са концентраторите.

Според дебита и продължителността на приемане на кислорода може да използвате лека за носене за зареждане бутилка с вместимост 2,3, 5литра или кислороден концентратор произвеждащ кислород до 5 или до 10 литра/мин.

В моя сайт https://voevmedical.com/ може да намерите конкретна информация на страници:

 Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение  
Обзорна статия с практически съвети

Кислороден концентратор или кислородна бутилка? Кислороден концентратор или кислородна бутилка?
Кислородна бутилка или кислороден концентратор да изберем за лечение с медицински кислород вкъщи?

Домашен кислороден концентратор IREN Домашен кислороден концентратор IREN

Мини кислородни бутилки за дишане Мини кислородни бутилки за дишане

Раздел Кислородни бутилки, концентратори Кислородни бутилки, концентратори

Ние продаваме и отдаваме под наем, както леки алуминиеви бутилки за кислород така и кислородни концентратори. Условията и цените ги има в страниците с преките връзки описани по-горе.

• 03 01 2018 В.М. Рампа за инвалидна количка

Имам познат на инвалидна количка, парализиран от Множествена склероза, много трудно движи ръцете и краката си. Живее на нисък първи етаж в жилищна кооперация в жк „Младост“ 1, гр. София, а от входната врата го делят не повече от 10-тина стъпала (реално мисля че бяха 5-6). От години не е напускал дома си, тъй като в жилищния блок няма конструкция, позволяваща на инвалидната количка да слезе по стълбите. Човекът ползва асистент, но тя е дама и няма физическа възможност да извършва силови процедури като вдигане и смвъкване на количката и на болния пациент. В желанието си да му помогна да се почувства малко по-пълноценен и свободен, попаднах на Вашия сайт и разгледах предложенията Ви, които силно ме впечатлиха.

Отговор на Георги Воев:

Вижте преносимата мобилна телескопичната рампа.
Може би тя ще Ви свърши работа.(За 5-6 стъпала)
Поставя се върху стъпалата и се прибира обратно в къщи.

Олекотена рампа 77-210см модел 8161

• 22 12 2017 Х.П.  Сертификати от съответните български институции устройства за преодоляване на стълби от хора с инвалидни колички

Интересува ме дали за предлаганите от Вас устройства за преодоляване на стълби от хора с инвалидни колички имате сертификати от съответните български институции, с които да се доказва изпълнението на изискванията за технически параметри и безопасност при експлоатация.
С какво бихте гарантирали, че тези устройства отговарят на изискванията на Наредба 4/2009 г.
за достъпна среда и биха могли да се ползват законосъобразно и при обществени сгради и пространства?

Отговор на Георги Воев:

Важно! Предлаганите устройства за преодоляване на стълби от хора с инвалидни колички и рампи са внос от страни от Европейски съюз Италия и Гърция и като такива отговарят на съответните изисквания по европейски директиви. По техническите им характеристики и параметри според това къде и за какво смятате да ги използвате трябва да проверите дали отговарят на изискванията на съответния обект и конкретен случай.

Например Стълбищен катерач Sherpa

Максимална височина на стъпалото – 2 см, Минимална ширина на стълбите – 90см, минимално пространство за маневри – 97х97см, минимална площадка за маневриране при U-образни стълби – 97х180см.

Обърнете внимание че катерачите не се управляват от хората на инвалидната количка, а от придружаващо лице. За рампите – например телескопичната рампа трябва да се постави предварително върху стъпалата за постоянно или в момента на ползване . В същото време наклона на изкачване и спускане по телескопичната рампа дали е подходящ за конкретния случай трябва Вие да проверите преди да поръчате и закупите. Рампите и Устройствата за преодоляване на стъпала и стълби ги доставям по поръчка на клиента и клиента преценява дали са подходящи за конкретния случай и дали отговарят на изискванията за обекта и предназначението им.

Преодоляване на стълби Sherpa, Yack KSP Италия

Олекотена рампа 77-210см модел 8161

• 15 12 2017 Ж.В. Имам ли право на помощ за закупуване на лпс и до колко к.с. Мускулна дистрофия и ТЕЛК-100

Аз съм с мускулна дистрофия и ТЕЛК-100.Имам ли право на помощ за закупуване на лпс и до колко к.с.

Отговор на Георги Воев:

Съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ

Чл. 48. (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход. (2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:

  1.  да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; 2. да са работещи или учащи се; 3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

Чл. 49. Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.

При заболяване мускулна дистрофия съгласно ППЗИХУ имате право на целева помощ от АСП за закупуване на акумулаторна количка(скутер) в размер на 3019лв ако не можете да се придвижвате самостоятелно с обикновена рингова инвалидна количка, физически и психически сте в състояние да управлявате акумулаторна количка и сте с увреждания на ръцете и краката.

• 13 12 2017 Д.Н. Възрастен. Операция смяна на тазобедрена става. Рехабилитация. Помощни средства

Здравейте, малко съм объркана и не зная дали ще можете да ми помогнете. На 06.12.2017г. моята майка претърпя операция за смяна на тазобедрена става. Тя все още е в болница, прави по няколко крачки с проходилка,която и е дадена от отделението, но и предстои изписване и аз се питам- а сега накъде. Има ли право на безплатни помощни средства,а ако има,какъв е редът. Тя е възрастна и ще отнеме време,за да се възстанови,а аз не знам как да и помогна. Има ли право на рехабитация. Благодаря Ви предварително 

Отговор на Георги Воев:


В моя сайт https://voevmedical.com/

на страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
съм публикувал информация за възрастните хора и как да се възползват от ЗИХУ(Закон за интеграция на хората с увреждания) и ППЗИХУ Правилника за приложението му.

С една дума майка ви като възрастен човек има същите права както инвалидите с ТЕЛК по отношение на помощните средства.
След смяна на става ако тя е трудно подвижна или е лежащо болна(ако е много възрастна) може да получи помощ от АСП за закупуване на помощни средства.

Рехабилитация. Също така с направление № 7 от личния лекар може да продължи рехабилитация(7-10 дни) в друго болнично заведение за долекуване след като я изпишат от болницата, където са извършили операцията. 

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

8. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…

Страници със специализирана информация:

За трудно подвижни хора помощни средства и медицински изделия

За лежащо болни помощни средства. Дюшек за легло, лифтери

Съвети за възрастни при помощ от социалното

След смяна на става

• 12 12 2017 Г.Г Право на помощ от АСП за триколка и електрически скутер(акумулаторна количка)

Прочетох доста неща от Вас и за това се обръщам за съвет какво да направя.
Но да се представя: Казвам се Г… от гр. Меричлери на възраст съм 76 години.
До скоро се радвах на що годе добро здраве, но… от една година страдам от остри болки в коленете. С направление от личната лекарка се явих болницата в Димитровград и след преглед от специалист бе установено, че двете ми стави са за смяна.За което нямам финансови възможности , а и страха ми е по голям.С една дума не мога да се реша и да извърша това. До някъде реших проблема ,като си закупих втора употреба мини скутер E- SCOOTER , което ми помага за по лесно предвижване.Лесно, но е с две колела и според възрастта си искам да си закупя една триколка която да ме улесни при предвижването.Отидох при личната лекарка , която ми приготви документи и направление за помощ отСоциалните.Но…след като ме изслушаха ми препоръчаха да отида до Хасково и се явя пред ЛКК,а от там да отида до Болярово за заверка.Та аз едва вървя въпреки ,че бастуна ми помага. Но така ми била съдбата. Ще Ви моля можете ли да ми дадете някакъв съвет.

Отговор на Георги Воев:

За съжаление триколката не е от помощните средства, за които можете да получите от Агенция за социално подпомагане помощ за закупуване.
Помощ за закупуване от Агенция за социално подпомагане за акумулаторна количка(скутер) на 4 колела може да се получи при определени условия: да имате увреждане на ръцете и краката, да не може да се придвижвате самостоятелно и да сте психически и физически здрав да я управлявате. Подробности и на какви условия трябва да отговаряте може да намерите на страниците в моя сайт

Отказ на социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка
Отказ АСП за АК

Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети
Въпроси и отговори

• 26 11 2017 В.Д Имам ли право на кислородна бутилка с ТЕЛК?

Здравейте,питам дъщеря ми е онкологично болна,с ТЕЛК, рака е от 2004 год на двете гърди,има 3 операции,в момента сме на 9 химиотерапия,,има ли право на кислородна бутилка с ТЕЛК….

Отговор на Георги Воев:

За кислородни бутилки не се полага целева помощ  от Агенция за социално подпомагане/АСП/ съгласно ЗИХУ и ППЗИХУ-приложение № 7.
Обаче може да кандидатствате пред АСП за индивидуална помощ  във връзка с приемането на медицински кислород в домашни условия.

• 03 10 2017 Д.Д Ортопедични обувки, медицински протокол, обжалване на Социално подпомагане и изпращане на ТЕЛК

Искрено се надявам да ми помогнете. На 12.09.2017 с детето ми посетихме ортопед, който установи, че синът ми е с плоскостъпие и със скъсени ахилесови сухожилия. На база на прегледа , д-р. Челебиев написа протокол за отпускане на ортопедични обувки. Подадох си документите в ДСП на 27.09.17 и на 03.10.17 получих писмо , което е с дата 28.09.17 ,с което ме уведомяват, че е инициирана процедура по обжалване пред ТЕЛК на основание чл.112, ал. 1 , т.2 от закона за здравето. Какво трябва да правя?

Отговор на Георги Воев:

На страница в моя сайт : Въпроси и отговори

подробно съм обяснил за практиката на Социално подпомагане да използва това си право дадено от закона и да изпрати на ТЕЛК при ясни случаи и да протакат с идеята правоимащият сам да се откаже от правото си.

Трябва да проверите в отказа- мотивите за отказа. Ако считате че мотивите за отказ не са основателни и че медицинския протокол е изряден има срок за обжалване и в този срок(има го в отказа) може да обжалвате пред Регионалната дирекция за социално подпомагане.

Следват два въпроса и един отговор

• 30 09 2017 Т.В. Антидекубитален дюшек и възглавница, електрическо легло, стол за баня…

ЗДРАВЕЙТЕ! ПИШЕ ВИ ВАШ КЛИЕНТ! ИМАМ НУЖДА ОТ АНТИДЕГУБИТАЛЕН ДЮШЕК И ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА СЯДАНЕ И СПАНЕ! ИАМ НУЖДА ОТ ЕЛ;ЧЕТИРИКОЛКА ОТ 3500! ИМАМ НУЖДА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЛЕГЛО И СТОЛ ЗА БАНЯ! МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ СЪДЕЙСТВАТЕ ДА ГИ ПОЛУЧА БЕЗПЛАТНО ЧРЕЗ АПИ! КАТО РАЗЛИКИТЕ ЩЕ СИ ДОПЛАТЯ ! ИЗПРААМ ВИ РЕШЕНИЕТО МИ ОТ ТЕЛК!

• 11 10 2017 А.А. Болестта на Бехтерев и акумулаторна количка

Здравейте.казвам се Александър на 36.години.с ТЕЛК.съм.95.процента.на хемодиализа съм.имам грабначно заболяване Бехтерев.трудно ми е да ходя на дълги растояния.сам живея родители починали.искам акумолаторна количка.но незнам дали имам това право.

Помощ за ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЛЕГЛО  не се полага помощ.

Отговорите на останалите въпроси може да намерите на страници:
Откази на АСП

Отказ АСП за АК.

Помощ за закупуване Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия

• 25 09 2017 М.И. Целева помощ от АСП за перука, дамско тупе, епилация

Попаднах на вашият мейл от нета. Добре ,че ви има. Имам проблема от 7години. Съвсем случайно научих за тази възможност. Личната ми лекарка нямаше никаква информация.
След консултация ми даде направление и ме прати да иптам в Кожен диспансер.Там изобщо не бяха чували за такава услуга и комисия.Препратиха ме да питам в Онкодиспансера.Там също не знаеха нищо по въпроса. И пак случайно една г-жа от опашката на рецепция ме насочи към една болница в града. Там на рецепция ми казаха -да има такава комисияОставете епикризи,Копие от лична карта и 20 лв. 20лв са 20% от 100лв. След седмица взех протокола и подадох документи в АСП . След 15 дни получих отказ …Протокълът е издаден от хирургична комисия ,а моят проблем ендокринологичен. Без никакви обяснения повече…поне да ми кажат къзе в града има такава комисия.
………
Моите въпроси…съгласно кой документ имам право на Перука. Сумата ,която отпускат твърда ли е или варира от заболяването ,от материалния статус на кандидатсващия . Аз съм пенсионер .За съжаление заболяването ми е необратимо. Еднократно ли получавам тази помощ или периодично. Имам ли право на помощ за епилация на лицето …т.к. окосмяването е почти мъжко ,а епилацията е не по-малко от 80 лв. на месец,затова и аз не я ползвам. …………………….
Освен перуки ,предлагта ли се и дамски тупета със залепване и какви са цените …по-скъпи или по-евтини от перуките иимам ли право на такова. Как да подходя от тук нататък

Отговор на Георги Воев:

Съгласно приложение № 7 от ППЗИХУ(Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания) имате право на 1бр. перука със срок на експлоатация 1 година ако приложите към Заявлението към АСП(Агенция за социално подпомагане):
1. Протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  В случаите когато няма такава ЛКК по т.1 медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология.
2. Съгласно: Заповед № РД 01/319 от 02.04.2008 г. Пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на ПСПС и МИ за хора с увреждания целевата помощ, която се отпуска за перука е 100лв.
3. След изтичане на 1 година от получаването имате право на нова перука.

Ако документите са Ви изрядни, нямате проблем да получите целевата помощ от 100лв за перука.

*Ако отказа, който сте получили е писмен- в него има вписани мотивите за отказа.
 Ако устно са Ви отказали- отказа няма никаква стойност.

Важно! При получен писмен отказ има вписан срок в който може да бъде обжалван отказа.

Имам ли право на помощ за епилация на лицето …т.к. окосмяването е почти мъжко ,а епилацията е не по-малко от 80 лв. на месец,затова и аз не я ползвам.  Освен перуки ,предлагта ли се и дамски тупета със залепване и какви са цените …по-скъпи или по-евтини от перуките и имам ли право на такова.

За тези неща нямате право на целева помощ.

• 22 08 2017 В.Н. Връщане на АСП помощни средства

Когато бъде отпуснат пълен комплект за лежащо болен, но болният решава, че след време например инвалидна количка не му е нужна, а само дюшек, какво се прави? Задължително ли е да върне количката?

Отговор на Георги Воев:

Помощните средства купени с помощ от АСП са собственост на АСП.
Според закона щом не са нужни вече трябва да се върнат на АСП, за да се ползват и от други.
Никой не може да Ви задължи да се върне целия комплект-връща се това от което вече нямате нужда.
Това е по Ваша преценка от кое вече нямате нужда.
Друг е случая когато почине правоимащия преди да е изтекъл срока на експлоатация.
Тогава целия комплект трябва да се върне на АСП
Всички тези  въпроси са в правомощията на АСП и е редно да се обърнете към тях, но не е лошо да си знаете правата.

Допълнително зададен въпрос: вие от фирмата какво правите с върнатия дюшек?

Здравейте отново. Имам друг въпрос. След като задължително трябва да се върне средство, което не се използва, например пасивен дюшек, вие от фирмата какво правите с върнатия дюшек? И нормално ли е пасивния дюшек да бъде без етикет, а само облечен в найлон? Благодаря.

Отговор на Георги Воев:

Здравейте,
Грешно сте разбрала. Не ги връщате във фирмата от където сте ги взели помощните средства, а ги връщате в АСП.

Ще разширя отговора си за хората на които АСП ще предложат да ползват върнатия от Вас дюшек без значение активен или пасивен и без значение как е опакован от Вас.

Моят съвет към тези хора е: Не вземайте от АСП дюшек ползван от други преди Вас. В дирекциите на АСП нямат условия за дезинфекциране на ползвани от други антидекубитални дюшеци. Искайте си от АСП полагащите Ви се 372лв за да си закупите нов антидекубитален дюшек. Това е Ваше право и никой не може да Ви го отнеме.

14 08 2017 С.А.  Условия и необходими документи за кандидатстване за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства за трудно подвижен,без телк.

Интересува ме какви са условията и необходимите документи за кандидатстване за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства за трудно оодвижен,без телк

Отговор на Георги Воев: Вижте информацията на тази страница по-долу и на страници:

Инвалидна количка за 100лв и нова за 350лв

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

от моя сайт  https://voevmedical.com/

14 07 2017 E.В.  Социалните ще отпуснат ли пари за облегалка, колан за трудно подвижни пора, въртяща се опора за крака и катерач за стълби

Майка ми е първа група с чужда помощ след инсулт. 
Възползвахме се от безплатен дюшек, проходилка, стол и количка. 
Направихме й операция на крака и вече не мога да я вдигам и извеждам навън. 
Дали от социалните ще отпуснат пари за облегалка, колан за трудно подвижни пора, въртящото, нй което стъпва и катерач за стълби.
 
Отговор на Георги Воев
 
Тези изделия не са включени в помощта от АСП.
Може да ги закупите само на свободна продажба с Ваши средства.
 

04.07.2017 М.Д.  Система за събиране на урина при мъже

Здравейте, бих искала да попитам дали имате в наличност   Система за събиране на урина при мъже Урокс/UROX

Отговор на Георги Воев

Преди години го продавахме.

Имаме по-добър вариант:
Катетри тип презерватив, изпускане на урина

Урошийтс презерватив се ползва заедно с Conveen уринаторна торбичка(600ml/45см) с 2бр. колани за прикрепване към крака.

20.06.2017 К. Д  Проблем със задържане на краката към педалите, колело и 100% увреждане

Здравейте, синът ми е със 100% увреждане и имаме колело ,но има голям проблем със задържане на краката към педалите. До сега беше с лепки,които заших ,но не са добро решение. Можете ли да ми помогнете с решаването на този проблем.

Отговор на Георги Воев

Най-добра консултация може да Ви даде производителя на триколки Георги Пейков
http://ecotrikebg.com/
 Може да се свържете с него:
ecotrikebg@gmail.com
+359 87878 2742
  +359 87906 0511

11.06.2017 Л. К  Финансиране на фирма на инвалид 54%

Имам 54% инвалидност с право на работа и съм собственик на ЕООД. Бих желала да кандидатствам по програмата за 2018 г., по програмата на АХУ за финансиране на фирми за козметично и фризьорски оборудване и за целта желая да си подготвя проект, какво ще ме посъветвате? Искам да си разширя дейността и обновя салончето си с цел по-добра печалба и нови клиенти.

Отговор на Георги Воев

На моята страница в сайта ми Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
съм публикувал някои съвети. Като начало прочетете информацията на тази страница.
Част от съветите:
“ …Практични съвети от Воев за хората, които ще кандидатстват по проектите:

-следете в сайта на АХУ за обявяване финансиране по проектите

-още сега, предварително се запознайте с методиката, изискванията и условията за кандидатстване. Четете внимателно.

-щом се обяви финансиране, насрочете си среща в АХУ за консултации, откъдето може да получите ценни съвети/ако желаят да ви ги дадат/

-важни условия за успех са:

– спазване стриктно на всички изисквания по методиката

– темата на проекта трябва да е актуална и значима за АХУ.

– преди кандидатстване задължително насрочване консултация в АХУ.

– работното място да е трайно/не сезонно/

– предвиденото оборудване в проекта трябва да е свързано с работното място и методиката.

-Използвайте времето преди обявяване на финансиране на проектите да се запознаете с методиката, където са описани изискванията. Когато се обяви финансирането започва да тече срок, времето през който ви трябва за подготовка на документите…“

05.06.2017 В.Й.  Инвалидна количка на ток,тип скутер, отпуснат преди 6 години, сега починал.

Имам нужда от съвет и срещнах вашия имейл в нета.
Става въпрос за инвалидна количка на ток,тип скутер,който беше отпуснат на майка ми преди 6 години. За съжаление тя почина преди няколко дни.Гаранцията на скутера е 10 години.
Искам да попитам има ли някаква възможност да остане да го ползва баща ми, да кажем с плащане на някаква сума от наша страна за оставащите четири години.

Отговор на Георги Воев

Може да го ползва баща Ви, но на безплатен ремонт през Социално подпомагане нямате право.
По закон, ако Ви го поиска Социално подпомагане скутера трябва да им го върнете.
Гаранцията на скутера е 10 години.
 Няма такава гаранция.
Има осигурен ремонт за 10 години с помощ от Социално подпомагане.
Във вашият случай със смъртта на майка Ви по закон скутера трябва да го върнете на Социално подпомагане.

11.04.2017 С.С  Дете на 3г. Кой назначава специализираните уреди- проходилки, колела и т н?

Извинявам се, ако задавам въпроса не където трябва, но съм в пълно невидение по темата.
Дъщеря ми е на 3г диагностицирана с ДЦП. В ТЕЛК решението не е допълнително написано нищо освен степента-75%
Правим изследвания, ходим на прегледи и правим всеки ден рехабилитация с рехабилитатор.
Не е проходила все още и се интересува ме кой назначава специализираните уреди- проходилки, колела и т н?
Искам да и помогна да бъде самостоятелна доколкото е възможно за състоянието и.
Ако може някои от уредите да са и полезни бих желала да и служат, но няма информация. – кой , какъв/ какво би и било в полза?
 

Отговор на Георги Воев

Какви помощни средства може да използвате за детето Ви със заболяване  ДЦП трябва да се консултирате с лекар специалист или лекуващия лекар. 

Що се отнася до получаване на целева помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) за закупуване на помощни средства за Вашето дете мога да кажа следното:

  1. Имате право на целева помощ от АСП за закупуване на инвалидна количка(486лв), антидекубитален дюшек(372лв) и възглавница(65лв), комбиниран стол за тоалет и баня(331лв). Вместо антидекубитален дюшек и възглавница може да получите помощ за проходилка(72лв) и 2 бастуна 3 ли 4 опорни, съгласно ППЗИХУ прил.№ 7

Инвалидните колички и проходилките със специални конструкции за хора с  ДЦП са доста по-скъпи от 486лв и 72лв. 3 колесни колела и други подобни специални помощни средства са извън целевата помощ от АСП.

Закона не прави разлика за дете или за възрастен освен в срока за експлоатация. Например инвалидна количка за дете се отпуска за 3 години експлоатационен срок, а за възрастни за 6 години. Помощта от АСП е една и съща.

Може да кандидатствате  в АСП за индивидуална помощ за закупуване и тогава отпуснатата помощ може да е по-голяма.

  1. Тъй-като в ТЕЛК-а не са изписани се изважда Медицински протокол от ЛКК с описаните помощни средства и заедно с този протокол се подава заявление в АСП по адреса на местоживеене по Вашата лична карта за отпускане на помощта.

Може да разгледате специализираните страници в сайта ми:

Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия…

Множествена склероза, мускулна дистрофия, инсулти, ДЦП и други неврологични заболявания, помощни средства за хора с тези заболявания. Възможности за получаване на помощ за закупуване на технически помощни средства от Агенция за социално подпомагане. Права и възможности за активен живот

За ДЦП и детски инвалидни колички

Проходилки

Инвалидна детска проходилка с дърпане, Проходилка с четири колела за рехабилитация

31.03.2017 И.И Получен отказ от АСП. Обжалване. Получена Заповед за отпускане помощ от АСП

Днес си получих заповедта-отпускат ми средства за обувки и стелки-това,за което се борих през тези месеци.Равносметката от моето "опълчване" е 1 пропусната година и 1 ненужно явяване на ТЕЛК,което да докаже/не знам на кого/,нещо вече доказано и описано в документите ми. Развитие на случая отразен по-долу на тази страница ( 17.12. 2016 И.И. Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване)

• 

 17.03.2017 А.Г  Скутер предпазващ от дъжд. На какво имам право с ДЦП освен скутера?

Аз искам да ви попитам няоколо неща, тъй като вие ми дадохте скутер чрез общината преди известно време където аз съм ви много благодарен, че вече не съм затворен в къщи скутера е моят живот! Първият ми въпрос е дали имам право за още безплатни неща?   Втория е тези скутери внос от чужбина ли са и ако ДА вие правите ли внос по поръчка, същност аз търся нещо затворено да ме препазва от дъжд дори и за по дълго пътуване градско аз съм ви прикачил едни неща да видите какво търся  http://inv-kolichki.eu/viewnews.php?id=82 Третият е дали моя скутер има давност? Аз съм отворен за съвети тъй като вие сте най – внимателна и сериозна фирма, затова питам вас!

Отговор на Георги Воев

…дали имам право за още безплатни неща?
За да Ви отговоря на този въпрос трябва да имам информация за:
Какво Ви е заболяването, какви са уврежданията, за какво сте получил целева помощ от АСП и т.н.

Втория е тези скутери внос от чужбина ли са и ако ДА вие правите ли внос по поръчка, същност аз търся нещо затворено да ме препазва от дъжд дори и за по дълго пътуване градско аз съм ви прикачил едни неща да видите какво търся  http://inv-kolichki.eu/viewnews.php?id=82

От Израел има подобни скутери. Много са скъпи и по принцип са финансово недостъпни за хората от България.
Третият е дали моя скутер има давност?
 Скутерите с помощ от АСП са за 10 години. След като изтекат 10 години имате право на нов без да връщате старият скутер.

Допълнителна информация към зададения въпрос 20.03 2017: с 95 „%  валиност съм получил съм само скутера, заболяването ми е  Детската церебрална парализа , имам парализа на дясната страната и трудно говоря

 Отговор на Георги Воев: Имате право на целева помощ от АСП още на:
тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант
антидекубитален дюшек и възглавница(ако сте лежащо болен!)

вижте страница: Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия…

Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия…

Можете да кандидатствате с проект пред АХУ за безвъзмездна субсидия до 20 000лв

вижте страница: Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Допълнително зададен въпрос от А.Г на 23.03.2017 Имам ли право на бастун от АСП?

Отговор на Георги Воев: Вие сте получил целева помощ за акумулаторна количка(скутер) тъй-като не можете да се придвижвате сам и са Ви увредени краката и ръцете. Ако може да се придвижвате с бастун нямате право на скутер. Кое избирате-скутер или бастун?

25.02.2017 Е.Х Операция на тазобедрената става – трябва да се заплатят 1600лв. Парите възстановяват ли се  от социалните?

Искаме да попитаме нещо относно помощи за инвалиди. Тъй като свекърва ми има ТЕЛК 95% и е трудно подвижна имаме отпуснати колички и т.н. Тези дни тя падна и си счупи крака направиха и операция като и поставиха паланка на тазобедрената става и трябва да заплати 1600лв. От наши близки знаем че тези пари се възстановяват от социалните но от там казаха че те давали само колички. Може ли да ми кажете къде и как трябва да оправим документите ако наистина е така.

Отговор на Георги Воев

Отпуска се Целевата помощ от Агенция за социално подпомагане( АСП ) само за закупуване на помощни средства като инвалидна количка, проходилка, тоалетен стол и т.н.  За заплащане на разходи за извършени операции съгласно ППЗИХУ не се отпуска помощ от АСП.

Специализирани страници в моя сайт https://voevmedical.com/

След смяна на става      След смяна на става

Ред за получаване

Помощ за закупуване

19.02.2017 З.С  Как да кандидатствам за отпускане на субсидия за самостоятелен бизнес

Искрено се радвам, че попаднах на Вашия адрес. По професия съм учителка по математика и информатика, но за съжалени 8 години почти без работа. С решение на ТЕЛК 74% за диабет, ХОББ и др. с право на работа. Навърших възраст за пенсиониране, но не ми достигат 2 години трудов стаж. Водих се на бюро по труда и за 8 години нямам нито един пропуснат подпис, но без резултат. Сама съм и не бих желала да Ви товаря с това тази безработица как се отразява на здравето ми.

Ясно е, че никой не информира за правата на хората с ТЕЛК ( имам впредвид служители от АСП ) и аз много се надявам да получа пълна информация от Вас как да кандидатствам за отпускане на субсидия за самостоятелен бизнес. Желая да сте живи и здрави и предварително много благодаря.

Отговор на Георги Воев

Агенция за хората с увреждания(АХУ) финансира проекти за получаване на субсидия от средствата на Агенцията за хората с увреждания. http://ahu.mlsp.government.bg. В раздел Проекти/програми са условията за кандидатстване. Всяка година обикновено февруари се публикуват съобщенията за обявените конкурси за кандидатстване по проекти. Всяка година щом се публикуват съобщенията за обявените конкурси аз на страницата в моя сайт Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни  веднага публикувам съобщенията. Там може да намерите съвети за кандидатстване. Обикновено след като се публикува обявата срока е един месец за кандидатстване.

Какво трябва да направите?

Трябва да прочетете внимателно МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ както и ФОРМУЛЯР за кандидатстване за получаване на субсидия. Трябва да спазите изискванията на които трябва да отговаряте и срока за кандидатстване.

Проектите са в няколко раздела.

Самостоятелен бизнес

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.                 

ФОРМУЛЯР за кандидатстване за получаване на субсидия от средствата на Агенцията за хората с увреждания по методиката по чл.19, ал.1 от правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл. 8, т. 5 и чл.31 от Закона за интеграция на хората с увреждания – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

За работодатели наели хора с увреждания

МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.17, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗИХУ/, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.25, АЛ.1 И ЧЛ.8, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ

11.02.2017 Р.М Връщане на помощни средства – инвалидна количка при починал човек

Здравейте , казвам се …и имам един въпрос , по който четох доста из интернет и също Вашите полезни съвети но не можах да открия отговора.

Моят баща беше инвалид и ползваше помощни средства от Социално подпомагане – рингова количка, тоалетен стол , проходилка и бастун.Баща ми почина .
Всички пособия са с изтекъл експлоатационен срок  с изключение на ринговата количка .Прочетох във вашите съвети че тези които са с изтекъл срок не се връщат. А тези които не са с изтекъл срок – трябва ли нещо да се направи с тях и някой търси ли ги?
Странно че няма никаква информация в интернет.
Благодаря предварително.
 

Отговор на Георги Воев

До изтичане на експлоатационния срок на ринговата количка тя е собственост на Социално подпомагане. Там трябва да я върнете(от където са получени заповедта и парите).
Друг е въпроса каква отговорност носите за връщане на количка на АСП за ползвана от друг човек, който вече не е жив.

 

23.01.2017 М.С. от София Покупка с помощ от АСП. Помощни средства при наличие на ТЕЛК

През декември 2016 бях преосвидетелствана от ТЕЛК (100% т.н.р. с чужда помощ).  В приложение Ви изпращам решението на ТЕЛК-…
Необходимо ми е да закупя от Вашия магазин с помощ от АСП  (решение по заявление-декларация СОЦО/Д-С-КС/1897/09.12.2016г.) следните продукти:
1бр Сгъваем тоалетен стол LK8005W на колела (Цена 205 лв. Помощ АСП 205 лв.)
2бр. Канадки с фиксирана гривна черна (Цена 19 лв. Помощ АСП 14 лв.+ 5 лв. доплащане).
Във връзка с това имам следните въпроси:
1. Как се организира плащането в този случай, при който АСП покрива разходите?
2. Възможна ли е доставка в дома и в какви срокове?
Предварително Ви благодаря за помощта!

Отговор на Георги Воев

В ТЕЛК-а Ви пише:… „Походка – силно затруднена с помощта на две патерици“… 

Също така в ТЕЛК-а не пише от какви помощни средства се нуждаете, например патерици, тоалетен стол и т.н.

Съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждане (ППЗИХУ) Приложение № 7, трудно подвижните хора( „Походка – силно затруднена с помощта на две патерици“)имат право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане(АСП) за закупуване на : тоалетен стол+ стол за баня или комбинирания вариант, патерици(или 4 опорни бастуни или проходилка) и

ако не могат да се придвижват самостоятелно рингова инвалидна количка.

За да се получи помощта от АСП, тъй-като в ТЕЛК-а не са изписани помощните средства към Заявлението което ще представите в АСП трябва да се приложи Медицински протокол на Лекарска консултативна комисия ЛКК с изписани помощните средства. В 10 дневен срок от подаване на Заявлението в АСП ще получите Заповед за отпускане на помощта или Заповед за отказване на помощта с мотиви за отказ. При издадена Заповед за отпускане на помощта в края на другия месец получавате парите и с тези пари купувате помощните средства.

Тъй-като сте от София най-добре е с всички епикризи и ТЕЛК-а да посетите нашия магазин-офис в центъра на София. Ще Ви окажем безплатно съдействие, Имайте предвид че поради не комплектност на необходимите документи или не легитимност на Медицинския протокол на ЛКК може да получите писмен отказ. Тогава процедурата на обжалване е много сложна.

Препоръчвам Ви да се запознаете с информацията на страниците от моя сайт:

Помощ за закупуване

Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Безплатно получаване от възрастни или болни хора на технически помощни средства. Свободна продажба без медицински документи на медицински изделия и помощни средства.

Ред и условия за получаване на помощни средства от възрастни или болни хора, инвалиди и хора с увреждания

Корупция при помощ от АСП

Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети

С какво могат да злоупотребят служителите на Териториалните дирекции социално подпомагане ощетявайки нашите права при получаване на целева помощ?

Кога служителите на на Териториалните дирекции социално подпомагане имат право законно да откажат целева помощ за закупуване на помощно средство при напълно изрядни документи Заявление и Медицински протокол от ЛКК?

Откази на АСП

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ  Въпроси и отговори

 

Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети

Получаването, правото им на помощни средства и отпускане на помощ за закупуването им.

Помощните средства във въпроси и отговори. Възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и правата им

Обслужваме всички населени места в страната

Доставки

Доставки в София и страната на помощни средства за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания. За София доставките са безплатни. Помощните средства и всички изделия, които са обемисти и не могат да се носят в ръка: Инвалидни колички- рингови- акумулаторни , комбинирани столове, скутери и т.н. ги доставяме в София безплатно. За подробности може да се свържете с нас на обявените телефони.

28.12. 2016 Г.К. Стол за баня за хора с тегло до 225кг и ролатор за хора със свръх тегло до 225кг

Бих искала да Ви попитам за условията за получаване на помощни средства.
Интересувам се от такива за тежки хора, а именно: стол за баня за хора с тегло до 225кг модел 0809773 и ролатор за хора със свръх тегло до 225кг модел 0806511.
 
Аз съм със 74% инвалидност и имам протокол от ЛКК от март месец2016 г. за стол и ролатор, но ТЕЛК-а ми е до 01.01.2017 г., на 14.12.2016 г. се явих отново на ТЕЛК и ми дадоха 100% до 01.12.2018 г.
Ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите какво може да се направи?
 
Отговор на Георги Воев
Целева помощ от АСП  се отпуска за стол за баня в размер на 126лв и за тоалетен стол 205лв или за комбиниран вариант 331лв.
Закона не прави разлика дали е за тежки хора или за хора с нормално тегло.
По принцип помощните средства за тежки хора са по-скъпи тъй-като са с усилени конструкции.
За това към отпуснатата целева помощ от АСП има доплащане с лични средства.
…и имам протокол от ЛКК от март месец2016 г. за стол и ролатор…
Целева помощ се отпуска за проходилка(обикновена) в размер на 72лв.
Ролатора е тип проходилка , но по принцип е по-скъп.

За това към отпуснатата целева помощ от АСП има доплащане с лични средства.Ако в ТЕЛК-а от 01.01.2017 са изписани помощните средства към Заявлението АСП за целева помощ прилагате копие от ТЕЛК,
ако не са изписани помощните средства трябва Медицински протокол от ЛКК с изписани такива.
Вижте информацията във: Въпроси и отговори
 

17.12. 2016 И.И. Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване

Здравейте!Казвам се … от Пловдив.Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето.Съгласно същия този закон,протоколи се обжалват в 14-дневен срок от издаването им,а моя протокол е издаден на 29.9.2015 г т.е социалните го обжалват 1 г по-късно.Освен това аз за миналата година получих и обувки,и стелки без никой нищо да обжалва-представих им документите и получих сумата за покупка на средствата.

Молбата ми е,ако е възможно да ми кажете пред кого да обжалвам това писмо на Дирекция соц.подпомагане Пловдив,тъй като давностния срок по чл 112 ал.1 т.2 отдавна е изтекъл. Благодаря ви предварително!

Отговор на Георги Воев

Обжалването с доказателства, документи и мотиви се прави писмено до Регионалната дирекция социално подпомагане в случая Пловдив. Тя е по-горната инстанция. Ако и там получите писмен отказ следващата инстанция е Управление Социално подпомагане в МТСП.

Най-последното е в съда. В съда е безсмислено и затова го изключвам като вариант.

Подробности

Първо! От Вашето писмо не е ясно на коя дата служител на АСП е връчил  на Вас писмения отказ и сте се подписал че Ви е връчен. Това е важно за 14 дневния срок на обжалване.

Второ! Липсват важни подробности в информацията, която предоставяте в писмото си, като например: Уведомен ли сте писмено от АСП примерно през октомври 2015г. че АСП  обжалва пред по-горна инстанция медицинския протокол(АСП има това даден им от закона!)?

Така както описвате случая по всяка вероятност независимо от закъснението на АСП Вие сте изпуснал 14 дневния срок за обжалване и аз ще приема че е така, за да се опитам да Ви помогна с моя съвет какво да направите. АСП може да са обжалвали Медицинския протокол пред ТЕЛК, след това пред НЕЛК и т.н и е възможно формално да са спазили закона. Няма как да гадая без да разполагам с пълната документация по случая.

Най-важните правила при обжалване писмен отказ на АСП за целева помощ за закупуване на помощно средство: Внимателно се прочитат основанията за писменият отказ. Там ясно е казано въз основа на какво основание се прави отказа и в какъв срок може да се обжалва и пред кого. Сроковете за обжалване трябва да се спазят. Обжалването се прави в срок указан в писмения отказ, с доказателства и документи съгласно ППЗИХУ и много важно трябва да сте убедени че документите Ви са изрядни и имате правото видно в Приложение № 7 от ППЗИХУ за конкретното помощно средство.

Според мен това което може да направите:

  1. Да извадите нов Медицински протокол и да кандидатствате отново пред АСП. Ако получите писмен отказ, да спазите процедурата по обжалване и сроковете. Обжалването винаги се прави до по-горната инстанция. Вие кандидатствате в Териториална дирекция социално подпомагане Пловдив по место живеене по лична карта. Обжалването с доказателства, документи и мотиви се прави писмено до Регионалната дирекция социално подпомагане в случая Пловдив. Тя е по-горната инстанция. Ако и там получите писмен отказ следващата инстанция е Управление Социално подпомагане в МТСП.
  2. Можете да направите и друго: Да обжалвате решението на Териториална дирекция социално подпомагане Пловдив на базата на неспазване сроковете от дирекцията по закон(ако наистина има нарушение!)-това ще Ви е по-трудно, защото може би не сте спазили Вие срокове за обжалване или нещо друго не сте направили съгласно закона.

За информация! Във Вашият случай: Никъде в приложение № 7 на ППЗИХУ т.3, а и б не е казано че се отпуска помощ само за ортопедични обувки или само за стелки и правилно не сте зачертали сам едно от тях в заявлението си до АСП.

Но е казано че: стелки се отпускат … по медицински индикации при „диабетно стъпало“…,  а обувки при „…скъсяване на долен крайник с 5 и повече см. При липса на части, деформации или увреждания…“ Предполагам че отговаряте на всички изисквания, за да има смисъл да правите каквото и да е.

*ППЗИХУ Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания.

**Справка: Закон за здравето

 

Чл. 112. (1)  Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (… Агенцията за социално подпомагане…) се правят:
1. …
2.  срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
3.  срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
4. …
(2) Заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111.
(3) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
(4) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза.
(5) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.
(6) Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал. 2 е пречка за обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.
(7) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за обжалване решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.
(8) Решението на повторната експертиза може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.
(9)  Обжалването по реда на ал. 1 – 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, вид и степен на увреждане, водещи до намаляване на първоначално определеното обезщетение, освидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума.
(10) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 – 8 се обжалват и експертните решения по чл. 103, ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.
(11) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече от постъпването на данните от издадените болнични листове по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано от представянето на удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).
Чл. 112а.  Съобщаването на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации… – Агенцията за социално подпомагане… се извършва по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с известие за доставяне.

Разгледайте случаите, които съм описал на страница Откази на АСП с процедура по обжалване, документи и т.н.  Откази на АСП

18.12.2016 Допълнителни подробности изпратени ми от И.И. Пловдив към зададен въпрос от 17.12.2016 за Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване

Здравейте!Да уточня някои неща,защото явно не съм се изразил ясно.На 29.9.2015 минавам на преглед пред ортопедична комисия,която  ми издава протокол,който протокол представям през м.октомври 2015 г пред ДСП-Пловдив заедно със заявление за отпускане на помощните средства,описани в протокола,проформа фактура,удостоверение за банкова сметка.Получавам заповед,че ми отпускат пар.сума за закупуване и изработка на ортоп.средства,а малко по-късно получавам и превод на сумата в банковата си сметка.Следва изработка и покупка на ортоп.средства,като аз през м.декември 2015 г представям пред ДСП-Пловдив разходооправдателни документи-приемо-предавателен протокол,оригинална ф-ра с касова бележка.Казано накратко-за миналата година съм получил всичко полагаемо ми се.Ако те са обжалвали тогава,защо ми приеха документите и ми отпуснаха сумата?Освен това аз за миналата година не съм получил никакво писмо,че някой някъде обжалва протокола.Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г.За това писмо никъде не съм се подписвал – то беше пуснато в общата пощ.кутия на входа.Като тяхното основание за обжалването е чл.112,само че по този член те отдавна са изпуснали срока,защото е трябвало 2015 г да обжалват,а не година по-късно.Затова потърсих съдействие.

Допълнителен отговор на Георги Воев във връзка с добавените обяснения на 18.12.2016 от И.И.   по случая

„…Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г …“

Вие сте в срока на обжалване. Както бях писал по-горе в моя отговор Закона за здравето дава правото на АСП да обжалват пред ТЕЛК и НЕЛК. Това е измисления от чиновниците в АСП вариант за доброволното отказване на правоимащите поради дългата и тромава процедура по обжалване. Не всеки правоимащ би продължил битката с чиновниците и чиновниците точно на това разчитат. 

Вие имате уведомително писмо(пощенско клеймо 15.12.2016) с изходящ номер за намерение на АСП за обжалване пред ТЕЛК.

Какво трябва да направите?

Жалба до Регионалната дирекция на социално подпомагане  Пловдив в срок за отказаното Ви право от Териториалната дирекция социално подпомагане Пловдив + копие до Управление Социално подпомагане към МТСП да получите целева помощ за … с приложени копия на всички за 2015 и 2016  документи, Заповед за отпускане вкл. Медицинския протокол от ЛКК, уведомителното писмо (пощенско клеймо 15.12.2016) с изходящ номер и т.н. В жалбата описвате хронологията на случая от 2015 г. с подробности и основания за Вашата жалба.

Жалбата + копието до Управление Социално подпомагане към МТСП може да бъде един документ и да се подаде в Териториалната дирекция социално подпомагане Пловдив.

За целта в Жалбата най-горе се пише:

До Териториална дирекция социално подпомагане Пловдив

До Регионална дирекция на социално подпомагане  Пловдив чрез Териториална дирекция социално подпомагане Пловдив

Какво искате? Искате да Ви отпуснат целева помощ за … Основание: Описаното в писмото

Важно! Да не забравите да поискате вх. № на Жалбата

Ако ме информирате за резултата аз ще мога да помогна и на други хора с подобни на Вашият случай. Успех!

Други страници с правата на хората. На какво имаме право?

Възрастни или млади хора, инвалиди, хора с увреждания и болни хора, какво може би не знаем за правата им. Злоупотреба с правата им, корупция.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Ред за получаване на помощни средства

Медицински изделия и помощни  средства  получаване безплатно с помощ от Агенция за социално подпомагане и закупуване свободна продажба, наем

Технически помощни средства

Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022.

 
„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

центъра на София,  ПИРОГОВ – Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!!  Магазина до дрогерията сме.
Обслужваме всички населени места в България и чужбина

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Специализирани страници

 Приспособления в ежедневието. Ръкавици за безводно къпане и измиване на тяло, глава и коса

Помощни средства и медицински изделия