Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Какво безплатно от държавата можем да получим и как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора

Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?   

Когато се питаме на какво имаме право би трябвало първо да направим справка какво законите са определили. Да не разчитаме на това което ние предполагаме или това което ни казват лекари или социални работници по този въпрос.  Понякога от некомпетентност  или поради разминаване на вашите интереси с тези на държавата  в лицето на служителите вие не можете да разчитате че друг ще свърши това, което вие трябва да направите:  Да се информирате от първоизточника. За хората с увреждания, възрастните хора, инвалидите  и болните това са  Закон за хората с увреждания ЗХУ и правилника за приложението му ППЗХУ .

Най-лесния начин е да отделите време да се запознаете със ЗХУ и  ППЗХУ. Лесен начин също е да прочетете информацията по-долу. Автор е инж. Георги Воев с 28 годишен професионален дългогодишен опит по предоставяне на медицински изделия и помощни средства,  управител на лицензираната фирма в МТСП-Агенция за хората с увреждания  Воев-София ЕООД рег 099/2008. Фирма ” Воев ” основана   през 1992г, с един от първите сайтове в България https://www.etvoev.com/ и санитарен магазин в центъра на София от 2004г актуални и сега. Фирмени сайтове https://voev.bg/ Помощни средства и помощни изделия, стоки за ежедневието и дома на възрастни хора, инвалиди, болни и  https://voevmedical.com/  Помощни средства продажба и наемане, безплатни от АСП инвалидни колички, дюшеци, столове, проходилки. Медицински и санитарни изделия.

Кои са хора с увреждания съгласно закона и на какво имат право? Какво не знаем? Злоупотреба от служебни лица с правата на възрастните хора, инвалидите и болните, корупция. Актуални промени в сила през 2020 година в  ЗХУ и  ППЗХУ. Как да закупите свободна продажба или как да получите безплатно с издадена Заповед за отпусната целева помощ от АСП или НЗОК помощни средства. Докато кандидатствате за помощ от АСП или НЗОК как да получите веднага необходимите помощни средства? Чували ли сте че може да получите безвъзмездно субсидия до 20000лв без да връщате пари и без да вземате кредит? На тези и на други въпроси може да намерите отговорите по-долу в публикацията. 

Най-долу на страницата вижте приложението Архив на обявените преди това конкурси на проекти по темата Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева

За тези които не се интересуват от възможността за получаване на  безплатни помощни средства чрез социално подпомагане могат да разгледат страницата  Най-продавани стоки на Воев сайт и магазин Ще намерите Патерици, проходилки, надстройки за тоалетна, подлоги, уринатори, ръкавици и шапки за сухо къпане, химически преносими тоалетни и други. От тази страница може да ги поръчате и да ви ги доставим до всяко населено място в страната.

Ако искате да изберете най-подходящото за вас от разнообразието от конструкции и модели, които предлагаме вижте главната страница на сайта https://voevmedical.com/   По категории и страници имате достъп до всички услуги и изделия, които предлагаме. В  дясната лента има полезна информация за  актуалното работно време на магазина, търсачка в сайта, най-посещаваното в сайта и най-новите изделия и публикации.  

 

Основни нормативни документи отнасящи се до правата на възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора.

Закон за хората с увреждания (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) на базата на който са издадени следващите нормативни документи: Правилник за приложение на Закон за  хората с увреждания ПП ЗХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019г за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания  Издадена от министъра на труда и социалната политика, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. Друг важен документ е Заповед № РД 01 – 365 от 22.05.2019 г. Максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания на МТСП. По-подробна информация по нормативната уредба отнасяща се лимитите на отпусканата помощ от АСП и реда за отпускането и може да намерите на другата специализирана страница в сайта Лимити за помощ АСП в сила и през 2020 с информация за промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП валидни през 2020

*На всякъде в текста, където срещате Агенция за хората с увреждания (АСП) трябва да имате предвид че през 2020г престоят промени, които бяха отложени през 2019г поради не готовност за въвеждането им а именно помощните средства и медицински изделия се прехвърлят от АСП на Национална здравноосигурителна  каса(НЗОК)

 

Какво може би не знаем за правата си

На възрастен правото за безплатни помощни средства. На инвалид с ТЕЛК, НЕЛК правото за безвъзмездно финансиране на собствен бизнес без да се дължи кредит, правото на помощ за достъп до дома, правото за помощно средство не вписано в Експертното решение. Кои хора имат право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане?

Целева помощ за безплатно получаване на помощни средства • Целева помощ за  преустройство на жилището за ползващите инвалидна количка за придвижване чл.75(ЗИХУ) • Промяна на реда през 2019, който важи и през 2020 година  за предоставяне целева помощ от Агенция за социално подпомагане •  Въпроси и отговори от електронната ми поща • Преки връзки към специализираните страници в сайта с изделията и помощните средства, които предлагаме с цени, параметри, указания за употреба и предназначение. 

 

 

Възрастни хора без да са лекувани в болница могат да получат безплатно помощни средства

Ако са трудно подвижни или лежащо болни от напредналата си възраст при определени условия могат да получат безплатно проходилка, комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, патерици, бастуни с една, три или четири опори, дюшек за болни на легло предпазващ получаване рани от залежаване, възглавница.

На инвалиди с ТЕЛК могат да бъдат предоставени допълнително помощни средства не включени в ТЕЛК-а

 

Важно! Хората, които познават реда и правилата за предоставяне на помощни средства безплатно с помощ от АСП от предишни години трябва да имат предвид че от 1 април 2019 година има много промени, които важат и през 2020г.

Права за които повечето хора не знаят или не са чували за тях

Малко известно е сред хората, че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за  хората с увреждания (ЗХУ) и правилника за приложението му (ППЗХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) или НЗОК  за предоставяне на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от АСП за предоставяне на помощни средства и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

   1. Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с ТЕЛК.
   1. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и “не обикновени”, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са  равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за предоставяне на помощни средства. 
  1.      
   1. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) или НЗОК  целева помощ за предоставяне на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП. Отпуснатата помощ от АСП важи за предоставени  помощни средства и медицински изделия само от фирми лицензирани от Министерството на труда и социалната политика(МТСП) – Агенция за хората с увреждания (АХУ) въз основа на издадена Заповед от АСП или НЗОК за отпускането й.
  1. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта. Вижте действителните случаи на първоначален отказ и последващо получаване на целева помощ на страница Откази на АСП. Много важно е да не получите отказ на целева помощ от АСП ако не сте спазили реда за кандидатстване. В тази връзка предварително се запознайте с правата си и с реда за кандидатстване и необходимите документи, които трябва да приложите. По-лесно е да търсите правата си ако не сте получили отказ отколкото след отказ от АСП да си търсите правта. Чиновниците са се постарали обжалването да е много сложно и трудно. Може да се обадите на обявените ни телефони или да ни пишете на електронна ни поща за консултация с нас.
   1.    
  1.  Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други не изписани в конкретния ТЕЛК-а помощни средства и изделия.
 1.           Хората с увреждания с изписани помощни средства и медицински изделия в Медицински протокол на ЛКК имат право и на други не изписани в конкретния Медицинския протокол на ЛКК помощни средства и изделия. Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.
  1.    
 1. Когато получите Заповед за отпусната целева помощ от АСП или НЗОК за предоставяне на помощни средства и медицински изделия това са вашите пари. Ако се оставите да злоупотребят с тези ваши пари и права служебни лица в лицензирани и не лицензирани фирми, лекарски комисии, териториални дирекции на АСП и други това е за ваша сметка. Как е за ваша сметка? прочетете  Корупция при помощ от АСП.
  1.    
 1. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, “декубитуси”…
Трудно подвижни възрастни хора имат право да получат безплатно

проходилка, комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, (патерици, бастуни на една, три или четири опори)

Лежащо болни възрастни хора имат право да да получат безплатно

  комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, дюшек за болни на легло предпазващ получаване рани от залежаване

 

Ако нямате намерение да кандидатствате за получаване на помощ от АСП

за предоставяне на помощни средства можете на свободна продажба да ги закупите Свободна продажба

 

Предоставяме още една възможност:

Може да закупите помощните средства и да ги ползвате чакайки получаване на помощта от АСП или докато кандидатствате за нея

 След като получите помощта от АСП си възстановявате дадената сума при закупуването Продажба с депозит

Ако сте получили Заповед за отпускане на целева помощ

Заповядайте при нас за безплатно получаване на помощни средства. Имаме голям избор от помощни средства.

Ако все още не сте получили помощ от АСП и искате да кандидатствате за такава 

 Безплатно получаване на помощни средства с помощ от Социално подпомагане. Отпускане на целева помощ за предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия Помощ за закупуване

Изделията които предлагаме може да намерите на главната страница на сайта ни или в магазина ни в центъра на София

Имате въпроси?

Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората. Обжалвания пред ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за социално подпомагане Помощни средства, въпроси и отговори

Един от зададените въпроси: А.Д. 15 04 2021 Право на триколка

Болен съм от Паркинсон. Категоризиран съм от ТЕЛК – 75процента инвалидност, придвижването ми става само с помощни средства.
От известно време живея в гр. Рила, За да си закупя необходимите ми продукти за хранене и др. п.ми е изключително трудно придвижването. Още повече, че къщата в която живея е отдалечена от населеното място.  ТОВА наложи през м. март да  си закупя триколка за възрастни и трудно  подвижни  хора- на стойност 1760 лв.
Попитах сужителя, към който съм зачислен н социалната служба дали ми се полага възможност да си закупя триколката. Неговият отговор беше положителен, като за целта е необоодимо да приложа документ от невролог, който да потвърдаи необходимостта от подобно превозно середство. Миналата седмица моята съпруга е отишла при него и този път той и е отговири, че нямам право на превозоно средство. МНОГО ВИ МОЛЯ ЗА ОТГОВОР
1. ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ТРИКОЛКАТА
2. АКО ОТГОВОРЪТ ВИ Е ПОЛОЖИТЕЛЕН – КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ И ПРЕД КОЙ ТРЯБВА ДО ПОДАМ ЖАЛБА.

Може да поръчате или закупите от магазина ни

Форма за поръчка

Ако сте направили своя избор може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по обявените ни телефони или да попълните контактната форма за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях. Поръчката може да я направите на тази страница, като попълните контактната форма. Контактната форма я има и на страниците с преките връзки по-долу, оттам също може да направите поръчка.

Най-търсените и познати сред хората помощни средства

с преки връзки към страниците в сайта

Инвалидни колички безплатно получаване в лимита на АСП от 350лв, 486лв , 800лв  или за  свободна продажба ще намерите в категорията Инвалидни колички

Антидекубитални дюшеци за болни на легло предпазващи получаване на рани от залежаване с помощ от АСП и свободна продажба може да изберете от категорията Дюшеци, легла

Комбинирани столове за тоалет и баня  може да намерите на Тоалет и баня с помощ от АСП и свободна продажба.

Проходилки, ролатори, патерици, бастуни и канадки на Проходилки, патерици където ще намерите и други средства за ходене и придвижване малко познати сред хората. 

За ежедневието помощни средства, уреди и приспособления на здрави, възрастни или болни хора с помощта на които животът може да бъде лек, удобен и с подходящ комфорт може да намерите на Други, ежедневие  Обувалка на чорапи, Стълбичка за вдигане от леглото, хоризонтална и вертикална дръжка за изправяне в леглото, щипка за хващане на предмети от разстояние, повдигане височината на тоалетната чиния с надстройки, шипове за бастун против плъзгане и много други. 

Помощни изделия и стоки за дома на възрастни хора, инвалиди, болни 

В  сайта на Воев https://voev.bg/ може да намерите още продукти и изделия, както и специализирана информация в публикации, като   Сигурност и безопасност баня, тоалетна     •     Пазаруване и придвижване на възрастни хора     •     COVID-19. Защита и превенция на обслужващия персонал  •

Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси. Подробности вижте по-долу в Приложението към публикацията.

Безвъзмездна субсидия  до 20 000лв

Всяка година се обявяват конкурси за финансиране на проекти от  Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. За 2020г сроковете за кандидатстване са изтекли. В архив по-долу на страницата може да намерите пълния текст на обявленията.  Със съветите на Воев също публикувани по-долу можете да се подготвите за следващата година. Обикновено през месеците февруари, март, април се обявяват конкурсите.

Архив. Актуално през 2021г. Финансиране от Агенция за хората с увреждания-безвъзмездни субсидии по проекти. Не са кредити

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева

Във връзка с обявения от Агенцията за хората с увреждания конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмата чрез презентация, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

Събитието ще се проведе на 18.02.2021 г. от 10:00  часа. 

При проявено желание можете  да заявите своето намерение за участие на следния имейл адрес на Агенцията, съобразявайки се с горецитирания срок: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

На заявилите интерес, допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“.

За участие в събитието е необходимо използване на компютър с камера или смартфон и предварително да бъде изтеглена програмата „Zoom“.

Програми за хора с увреждания, техни организации и работодатели през 2021 г.

Хората с увреждания, които имат идея за развитие на самостоятелен бизнес, могат да получат подпомагане със сума до 20 хиляди лева. Срокът за подаване на документите е до 25 февруари.

БНР 8.2.2021 Интервю на Таня Милушева с Минчо Коралски Програми за хора с увреждания, техни организации и работодатели през 2021 г.

 
Изтекъл срок! 13.07.2020  Съобщение: Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 –  осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;   Компонент 2 –  приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;  Компонент  3 –  за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.; Компонент 4 – квалификация и преквалификация,

 
 
11.06.2020 Съобщение Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Изтекъл срок!
 1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година
 2. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

По-долу в архив вижте пълния текст и съвети за подготовка при кандидатстване следващата година

Четете по-долу Приложението  Съвети за кандидатстване по конкурсите с проекти в АХУ

Приложение към тази публикация.

Финансиране на проекти. Субсидия до 20 000лв. за финансиране на проекти

Ежегодни проекти на Агенция за хората с увреждания(АХУ) със срокове за кандидатстване

Обикновено през февруари се публикуват обявленията на Агенция за хората с увреждания(АХУ) и срока за кандидатстване е около месец. Понякога има и второ обявление март-април но не всяка година. При утвърден проект и изпълнен договор субсидията е безвъзмездна и не е кредит. Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет от АХУ:

Подготовка. Преди да кандидатствате. Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване. 2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно. 3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за АХУ, агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава. Кои са тези цели: а/ Дългосрочност на проекта, целогодишна заетост. б/ Трябва да представлява интерес за АХУ за финансиране на проекта. в/ Спазвайки методиката, проекта ви отговаря на целите на АХУ за финансиране на такъв проект. Какво ви препоръчвам? Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от АХУ. Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация от АХУ. Искането на консултация става с предварително уговаряне на среща със служителите на АХУ, например по телефона. Важно! Ако успеете да си уговорите среща/зависи как ще е поискате!/, на тази среща трябва да отидете добре подготвени относно вашата идея за проекта, както и много добре трябва да сте изучили методиката, изискванията и самото обявление. Какво трябва да имате предвид? Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта. а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата. в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата. Не зависимо какво аз съм написал до тук и какви съвети съм ви дал при тази консултация имате възможност да получите собствена информация от АХУ. Как да се държите на срещата в АХУ ако успеете да я уговорите? Според мен приемете че никой не ви е длъжен. Имате права, но за да се възползвате от тези права направете всичко което зависи от вас и не разчитайте на никого че ще ви свърши вашата работа. Ако се намери човек който да ви помогне приемете го като бонус и допълнителна възможност за успех. * За тази информация аз представлявам себе си и управляваната от мен фирма. Тази информация не е обвързана със становището на държавни институции. инж. Георги Воев, управител на “Воев-София”ЕООД рег 099/2008 МТСП-АХУ

 

Безвъзмездно финансиране на проекти през 2020 година. Важно. Не са кредити! Субсидии до 20 000лв.

Препоръка от Воев. Ако не сте могли да се възползвате от възможността за безвъзмездно финансиране през 2020 прочетете информацията в това приложение, за да се подготвите през 2021г. Много години подред в началото на годината обикновено февруари или март се обявяват конкурсите за проекти. Ако сте се запознали предварително с темите и начина на кандидатстване в предишните години ще можете пълноценно да кандидатствате когато се обявят. Срока за кандидатстване е един месец.

Архив 

Важно! Архива може дави помогне за кандидатстване през следващата година

Безвъзмездна субсидия за 2020 година до 20 000лв

Обявено е финансирането за 2020 г
Важно. Има срок за кандидатстване!
 
Изтекъл срок! 13.07.2020  Съобщение: Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 –  осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;   Компонент 2 –  приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;  Компонент  3 –  за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.; Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  17.08.2020 г. Допълнителна информация: Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти / програми, Национална програма за заетост по чл.44, ал.1 от ЗХУ. Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие /Приложение 3/ с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:                   1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания – гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок. 2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок.                   3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg в указания срок. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

 
 
 
11.06.2020 Съобщение Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Изтекъл срок!
 1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година
 2. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg
 3. Допълнителна информация:

  • Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.
  • Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:
  1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

  3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

         Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 13.07.2020 година. Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

 

Безвъзмездно финансиране на проекти през 2019. Не са кредити

Актуално за 2019 със срокове за кандидатстване по проекти за безвъзмездни субсидии-не са кредити! Важно. Има срокове, условия и методика, които трябва да се спазят!

Подробности за условия и срокове вижте на специализираната страница в сайта на Воев  Финансиране за да научите за различните възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания. На тази страница ще намерите информация за 

Финансиране през 2019г от Агенция за хората с увреждания-безвъзмездни субсидии по проекти. Не са кредити

За физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

 

На другата страница от сайта на Воев Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните може да намерите архив с още информация, която е актуална и сега. Има неща от миналите години , които са актуални и сега и такава информация може успешно да я използвате при вашата подготовка за кандидатстване за помощ от АСП, финансиране на собствен бизнес или при обжалване на получен отказ от АСП за нещо на което имате право. Също така може да научите с какви усложнения се сблъскват обикновените хора описани на страница  Помощни средства – Въпроси и отговори при устояване на правата си и получаване на полагащото им се по закон. Може би вашият случай е подобен на описаните.

 

Публикация на лицензирана фирма за помощни средства “Воев”: “Воев-София” ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания

със 

Санитарен магазин в София, Пирогов-Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1, “Воев”

02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Важно! Не сме дрогерията

Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Свободна продажба и безплатно получаване с помощ от Агенция за социално подпомагане на помощни средства, медицински изделия, санитарни и хигиенни материали. Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник