Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

Възрастни или млади хора, инвалиди, хора с увреждания и болни хора, какво може би не знаем за правата им

Кои са хора с увреждания съгласно закона и на какво имат право?Злоупотреба от служебни лица с правата на възрастните хора, инвалидите и болните, корупция. Актуални промени през 2019г в  Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ и последните промени влезли в сила.

На възрастен правото за помощно средство. На инвалид с ТЕЛК, НЕЛК правото за безвъзмездно финансиране на собствен бизнес без да се дължи кредит, правото на помощ за достъп до дома, правото за помощно средство не вписано в Експертното решение. Кои имат право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане?

Как да закупите свободна продажба или срещу депозит помощни средства или как да ги получите безплатно с издадена Заповед за отпусната целева помощ от АСП. Докато кандидатствате за помощ от АСП как да получите веднага необходимите Ви помощни средства?

На страницата ще намерите още: Целева помощ за безплатно получаване на помощни средства • Целева помощ за  преустройство на жилището за ползващите инвалидна количка за придвижване чл.75(ЗИХУ) • Промяна на реда през 2019 година за предоставяне на целева помощ от Агенция за социално подпомагане •  Въпроси и отговори от електронната ми поща • Преки връзки към специализираните страници в сайта с изделията и помощните средства, които предлагаме с цени, параметри, указания за употреба и предназначение. 

Възрастни хора без да са лекувани в болница могат да получат безплатно помощни средства

Ако са трудно подвижни или лежащо болни от напредналата си възраст при определени условия могат да получат безплатно проходилка, комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, патерици, дюшек за болни на легло предпазващ получаване рани от залежаване.

На инвалиди с ТЕЛК могат да бъдат предоставени допълнително помощни средства не включени в ТЕЛК-а

Една публикация на „Воев-София“ ЕООД лицензирана фирма с удостоверение  №099/2008г в Министерство на труда и социалната политика – Агенция за хората с увреждания.

Важно! Хората, които познават реда и правилата за предоставяне на помощни средства безплатно с помощ от АСП от предишни години трябва да имат предвид че от 1 април 2019 година има много промени.

Нов ред 2019 АСП. През 2019 година са в сила Промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. 

• От 1 април 2019г в сила промяна на Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ.Част от промяната е чл.68 и Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ. За информация: До 1 април 2019 Приложение № 7. След 1 април 2019 Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 

• Нов ред, лимити помощ АСП от 2018 в сила и през 2019 година 

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Нов ред през 2019 за отпускане на помощ от АСП и предоставяне безплатно на помощни средства

Подробности може да намерите на страница  Нов ред 2019 АСП   Актуализирана страница за правата на хората с увреждания във връзка с промените от 2019 и от 2018г

Права за които повечето хора не знаят или не са чували за тях

Малко известно е сред хората, че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и правилника за приложението му (ППЗИХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) за предоставяне на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от АСП за предоставяне на помощни средства и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

   1. Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с ТЕЛК.
   1. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и „не обикновени“, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са  равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за предоставяне на помощни средства. 
  1.      
   1. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) целева помощ за предоставяне на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП. Отпуснатата помощ от АСП важи за предоставени  помощни средства и медицински изделия само от фирми лицензирани от Министерството на труда и социалната политика(МТСП) – Агенция за хората с увреждания (АХУ) въз основа на издадена Заповед от АСП за отпускането й.
  1. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта. Вижте действителните случаи на първоначален отказ и последващо получаване на целева помощ на страница Откази на АСП.
   1.    
  1.  Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други не изписани в конкретния ТЕЛК-а помощни средства и изделия.
 1.           Хората с увреждания с изписани помощни средства и медицински изделия в Медицински протокол на ЛКК имат право и на други не изписани в конкретния Медицинския протокол на ЛКК помощни средства и изделия. Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.
  1.    
 1. Когато получите Заповед за отпусната целева помощ от АСП за предоставяне на помощни средства и медицински изделия това са вашите пари. Ако се оставите да злоупотребят с тези ваши пари и права служебни лица в лицензирани и не лицензирани фирми, лекарски комисии, териториални дирекции на АСП и други това е за ваша сметка. Как е за ваша сметка? прочетете  Корупция при помощ от АСП.
  1.    
 1. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…

Ако нямате намерение да кандидатствате за получаване на помощ от АСП

за предоставяне на помощни средства можете на свободна продажба да ги закупите Свободна продажба

 

Предоставяме още една възможност:

Може да закупите помощните средства и да ги ползвате чакайки получаване на помощта от АСП или докато кандидатствате за нея

 След като получите помощта от АСП си възстановявате дадената сума при закупуването Продажба с депозит

Ако сте получили Заповед за отпускане на целева помощ

Заповядайте при нас за безплатно получаване на помощни средства. Имаме голям избор от помощни средства.

Ако все още не сте получили помощ от АСП и искате да кандидатствате за такава 

 Безплатно получаване на помощни средства с помощ от Социално подпомагане. Отпускане на целева помощ за предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия Помощ за закупуване

Изделията които предлагаме може да намерите на главната страница на сайта ни

 https://voevmedical.com/

или в магазина ни в центъра на София

Имате въпроси?

Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората. Обжалвания пред ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за социално подпомагане Помощни средства, въпроси и отговори

Може да поръчате или закупите от магазина ни

Форма за поръчка

Ако сте направили своя избор може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по обявените ни телефони или да попълните контактната форма за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях. Поръчката може да я направите на тази страница, като попълните контактната форма. Контактната форма я има и на страниците с преките връзки по-долу, оттам също може да направите поръчка.

Най-търсените и познати сред хората помощни средства

с преки връзки към страниците в сайта

Инвалидни колички безплатно получаване в лимита на АСП от 350лв, 486лв , 800лв  или за  свободна продажба ще намерите в категорията Инвалидни колички

Антидекубитални дюшеци за болни на легло предпазващи получаване на рани от залежаване с помощ от АСП и свободна продажба може да изберете от категорията Дюшеци, легла

Комбинирани столове за тоалет и баня  може да намерите на Тоалет и баня с помощ от АСП и свободна продажба.

Проходилки, ролатори, патерици, бастуни и канадки на Проходилки, патерици където ще намерите и други средства за ходене и придвижване малко познати сред хората. 

За ежедневието помощни средства, уреди и приспособления на здрави, възрастни или болни хора с помощта на които животът може да бъде лек, удобен и с подходящ комфорт може да намерите на Други, ежедневие  Обувалка на чорапи, Стълбичка за вдигане от леглото, хоризонтална и вертикална дръжка за изправяне в леглото, щипка за хващане на предмети от разстояние, повдигане височината на тоалетната чиния с надстройки, шипове за бастун против плъзгане и много други. 

Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси на Агенция за хората с увреждания. Подробности на специализираната страница в сайта Финансиране

Приложение

Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ

  1. § 1. По смисъла на закона(ЗИХУ):

   1. „Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. 2. „Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

На разговорен език„Хора с трайни увреждания“ и „Хора с увреждания“

Хора с трайни увреждания това са инвалидите, хората със степен на увреждане 50 и над 50 на сто с ТЕЛК(НЕЛК и т.н). Хора с увреждания са например възрастните хора, които може никога да не са боледували и лекувани в болница, но вследствие преклонната им възраст да са трудно подвижни или лежащо болни и да се нуждаят от помощни средства за придвижване и обслужване като патерици, проходилки, комбинирани столове за тоалет и баня или дюшек антидекубитален предпазващ от рани при залежаване.

Чл. 20. (1) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. (2) Оценката по ал. 1 изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Чл. 21. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане.

(2) Индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на:

1. човека с увреждане или упълномощено от него лице; 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане; 3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип, в която е настанено дете с увреждане; 5. директора на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране. (3) За изготвяне на оценката по ал. 1 се подават: 1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;

 1. Чл. 24. (1) Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа съгласно индивидуалната оценка на потребностите им по чл. 20 за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. (2) Хората с трайни увреждания съгласно индивидуалната оценка на потребностите им по чл. 20 имат право на:

  1. финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство;

  2. финансова подкрепа за приспособяване на жилище;

  3. финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;

  4. финансова подкрепа наем на общинско жилище;

  5. месечна финансова подкрепа.

  (3) Хората с увреждания имат право да ползват социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа съгласно потребностите, определени в индивидуалната им оценка по чл. 20, при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 75. (1) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност.

Публикация на лицензирана фирма за помощни средства „Воев“: „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания

Санитарен магазин в София, Пирогов-Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Важно! Не сме дрогерията

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София