Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Какво не знаем за правата на възрастните стари хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Какво безплатно от държавата можем да получим и как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

На какво имаме право ако сме възрастни стари хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора

Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК? Стари възрастни хора без да са инвалиди могат ли да получат безплатни помощни средства? Ако се грижим за близък човек вкъщи при какви условия можем да бъдем социален асистент и кои хора имат право на товаКак да получим безвъзмездна субсидия до 20 000 лв или помощ за достъп вкъщи?  

Важно! Относно безплатното получаване през здравната каса НЗОК от 01 07 2022 г на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ . Парите, които държавата отпуска за безплатно получаване на помощните средства и медицински изделия, съкратено ПСПСМИ са Вашите пари. Затова корупцията в Лекарските консултативни комисии, ТЕЛК, както и корупцията в лицензираните фирми в комбина с ЛКК и ТЕЛК комисиите не е във Ваш интерес. Съгласно закона(ЗХУ) и Правилника за приложението му  Вие имате право на избор да вземете най-доброто за Вас с отпуснатите пари за ПСПСМИ. И освен това имате право на пътни пари до лицензираната фирмата, която сте избрали извън населеното място в което живеете. С кодовете от здравната каса НЗОК можете да вземете най-доброто за Вас, ако направите правилния информиран избор на лицензираната фирма. Всеки(фирма, физическо лице и други), който ви предлага вместо вас да извади Медицински протокол на ЛКК за помощните средства или от Лекарска консултативна комисия ЛКК ви изпращат в конкретна фирма, твърде е вероятно да е част от корупционна схема. По-долу на тази страница има преки връзки към специализираните ни страници по темата за корупцията, която ощетява Вас и носи доходи на тези, които използват корупцията, за да се обогатят за Ваша сметка. Получите по-евтино и по-некачествено срещу повече отпуснати ви пари от държавата. 

Важна промяна от 1 юли 2022 НЗОК и АСП за хората с увреждания

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности. Дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) премина към здравната касата.

Какво трябва да направите ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)?

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да …“

Пълната информация и всяка промяна може да следите на НЗОК Помощни средства получаване.

Там ще намерите и промяната от 1 юли 2022 г след прехвърляне дейността от АСП в НЗОК за: Парична компенсация за пътни разходи. Малко хора знаят че имат това право, когато на хората с увреждания ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Заплаща се стойността на билета за автобус или влак от населеното място, където живеете до населеното място на лицензираната фирма. Специализирана публикация  Право на парична компенсация за пътни разходи.

Хора с уврежданияиХора с трайни уврежданияимат право и могат да получат безплатно от здравната каса ПСПСМИ. Нзок кодове на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ. С Нзок кодовете от здравната каса какво и как да получим безплатно от лицензирани фирми с договор със здравната каса? Какво преставляват тези кодове и какво трябва да знаем за тях? Вижте Списък-спецификация НЗОК ПСПСМИ помощни средства.

Най-популярните сред хората помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ

Може да ги получите безплатно ако сте правоимащ или да ги закупите на свободна продажба.

Инвалидни колички рингови и акумулаторни • Комбинирани тоалетни столове за тоалет и баня • Проходилки за възрастни • Антидекубитални дюшеци и възглавници за лежащо болни предпазващи ги от рани от залежаване • Патерици, бастуни, канадки и други.

 •

Свободна продажба и безплатно поличаване през здравната каса. Обща форма за поръчка

Може да закупите от нашия магазин • Да ни се обадите на обявените телефони, за да поръчате • Да попълните и изпратите формата за поръчка. Обслужваме всички населени места в страната с наложен платеж или банков превод. Ако не идвате в магазина желателно е да попълните формата за поръчка, за да се избегнат недоразумения за цвят, размери, модел и други.
02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 в работното време на магазина.
Форма за поръчка.    Важно! Стоките се изпращат с преглед при получаване. Проверете стоката преди да платите! Рекламации за повреда и щети вследствие на транспорта, след плащане на стоката не се признават от ЕКОНТ.

 

Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК

Вашите въпроси в електронната ни поща и нашите отговори вижте на Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.

Ако сте запознати с нормативната уредба или ако нямате желание да извървите пътя определен от законите, правилниците и наредбите,  за да получите правата си:

Изгодни основни помощни средства безплатни през здравната каса НЗОК и свободна продажба

Инвалидна количка безплатна и продажба на цена 350 лв • Комбиниран стол за тоалет и баня безплатен и продажба на цена 200 лв • Проходилка за възрастни. Продажба на цена 78 лв и безплатна през здравната каса. Проходилка през НЗОК безплатна. • За болни на легло Антидекубитален дюшек безплатен през НЗОК и продажба на цена 220 лв • Още други като бастуни на една, три и четири опори, патерици.

Обзорно представяне: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди. СВОБОДНА ПРОДАЖБА И БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ С ПОМОЩ ОТ АСП И НЗОК НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. Там ще намерите също и Право на целеви помощи. Това са целевите помощи за правоимащите предоставяни от Агенция за социално подпомагане: хора с увреждания и хора с трайни увреждания. Още: Дом за стари хора пригоден за живеене. Ще разберете как да преустроите дома на възрастен на преклонна възраст или на  хора с увреждания в удобен за живеене. На какви изисквания трябва да отговарят банята, тоалетната и достъпа към обществени сгради за хора с увреждания. Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.  Вижте всичко това на   Помощни средства за възрастни, инвалиди.

Ако се нуждаете от помощни средства сега, за да обслужвате близък вкъщи може да ги получите от нас веднага, да ги ползвате и същевременно да комплектовате документите за безплатно получаване. За такава възможност предварително ни се обадете на обявените ни телефони или заповядайте в магазина, за да ви обясним какво да направите. Ако няма да кандидатствате за получаване през здравната каса НЗОК, на свободна продажба може да закупите всичко от нас без да са необходими медицински и други документи.

 Наемане на помощни средства инвалидни колички, антидекубитални дюшеци за болни на легло, проходилки, носилки, кислородни бутилки и концентратори за медицински кислород и други вижте подробности на Наем дюшек, носилка инвалидна количка…

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. За физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Кои имат право да кандидатстват за тези безвъзмездни субсидии и кои конкурси са актуални вижте подробности на специализираната ни страница  Финансиране.

Най-важното накратко за правата на хората стари или възрастни, инвалиди, болни

Старите възрастни хора без да са инвалиди с ТЕЛК имат право безплатно да получат помощни средства и медицински изделия  необходими за тяхното самообслужване.  Помощните и медицински изделия са неоценим помощник и в случаите, когато хората са в немощно състояние, не могат сами да се  обслужват и се нуждаят от хора които да ги обслужват. За качествен живот хората с увреждания в това число възрастни стари хора, инвалиди и болни имат право на безплатни помощни средства и медицински изделия.  Трудно подвижни или лежащо болни стари възрастни хора по смисъла на закона са хора с уврежданияИнвалидите с ТЕЛК имат право още и на други безплатни помощни средства и медицински изделия освен тези изписани в Експертното решение ТЕЛК. Право на социален асистент. Старите възрастни хора с инвалидидност и чужда помощ 100% удостоверено с ТЕЛК имат право на социален асистент. Този социален асистент може да бъде близък от семейството или друг човек. Това е много важно да се знае от близките им, които се грижат за тях вкъщи.

Закон за хората с увреждания, ЗХУ Чл. 73. (Изм в сила от 1.01.2022 г.) (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

§ 1. По смисъла на закона, ЗХУ: 1. „Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващат а ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. 2.  „Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

За да получат правото си

Възрастни стари хора без ТЕЛК, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, болни  в категорията хора с увреждания трябва да отговарят на изискванията на: Закон за хората с увреждания ЗХУ и правилника за приложението му ППЗХУ, както и Закон за социално подпомагане и Правилник за приложението му. Също така трябва да спазят изискванията на здравната каса. На връзката по-горе НЗОК Помощни средства за получаване има подробна информация. 

Когато се питаме на какво имаме право би трябвало първо да направим справка какво законите са определили. Да не разчитаме на това което ние предполагаме или това което ни казват лекари или социални работници по този въпрос.  Понякога от некомпетентност  или поради разминаване на вашите интереси с тези на държавата  в лицето на служителите вие не можете да разчитате че друг ще свърши това, което вие трябва да направите:  Да се информирате от първоизточника т.е цитираните по-горе закони, правилници и наредби.

Воев-София ЕООД е с регистрация 099/2008 в ИАЛ-АХУ и е лицензирана за предоставяне на помощни средства и медицински изделия. Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022. 

Воев-София ЕООД предоставя на свободна продажба без медицински документи помощни средства, медицински и помощни изделия за дома и бита на хората облекчаващи всекидневието им.

Управител на  Воев-София ЕООД е инж. Георги Воев. Фирмите с търговското име Воев с 30 годишен професионален дългогодишен опит по предоставяне на медицински изделия и помощни средства. Повече за Воев 1992-2022 г вижте тук.

Полезни преки връзки.

Закон за хората с увреждания ЗХУ и ППЗХУ,   Закон за социално подпомагане ЗСП и ППЗСП. Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Заповед за  максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Всички на едно място може да ги намерите в сайта на АХУ, Агенция за хората с увреждания.   Агенция за хора с увреждания. Нормативни актове.

Национална здравноосигурителна каса НЗОК. Всичко за ПСПСМИ. Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Архив(до 01 07 2022 г.)

Информацията в архива не е загубила актуалността си и след 1 юли 2022, когато дейността по предоставяне на помощни средства и медицински изделия е прехвърлена от АСП в НЗОК. Изваждане на необходимите медицинските документи- Медицински протокол от ЛКК или Експертно решение ТЕЛК е от същите институции, както от преди 1 юли 2022. Затова информацията в специализираните страници по-долу с преките връзки към тях е полезна за хората, които трябва да изминат този път, за да получат това на което имат право.

Как да се предпазим от въвличането ни в корупционни практики и схеми използвани от лични лекари, лекарски комисии и лицензирани фирми. 

Корупционни практики.

Вижте също и Съвети за възрастни хора.

Разследвания на ТЕМА, МОНИТОР, БНР вижте на Да ограбиш инвалид.

Корупция в Лекарските консултативни комисии ЛКК корупция.

Воев. Търговски обект в центъра на София на ул Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов.

 

Изображение на Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Свободна продажба и безплатно получаване през НЗОК на помощни средства, медицински изделия, санитарни и хигиенни материали. Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022.