С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!

Как може да бъдем ощетени ако в Експертно решение са изписани текстове "Рингова инвалидна количка" и "Антидекубитален дюшек" и с ТЕЛК кандидатстваме в АСП за целева помощ? Медицинските протоколи на ЛКК с които кандидатстваме в АСП за целева помощ какво трябва да пише в тях за помощните средства?

Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право?

Важно за всички притежатели на ТЕЛК или на които им престои издаването на ТЕЛК. Важно и за възрастните и другите хора в категорията „Хора с увреждания“ на които им престои издаване на Медицински протокол от ЛКК за помощни средства.

 

Актуална публикация на Георги Воев, управител на „Воев-София“ удостоверение 099/2008 на Министерство на труда и социалната политика-Агенция за хората с увреждания във връзка с Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г.

 

Това което няма да ви кажат и обяснят лекарите и социалните работници

Прочетете по-долу за вашите възможности да получите това на което имате право и не  позволите да ви ощетят. Рингова инвалидна количка с помощ АСП 350лв и Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др с помощ АСП 486лв. Антидекубитален дюшек  с помощ АСП 120лв и Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери с помощ АСП 220лв. Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка – помощ АСП 800лв

 

В повечето Експертни решения ТЕЛК издадени преди 01 юли 2018г са изписани, като текстове „Рингова инвалидна количка“ или „Инвалидна количка“, както и „Антидекубитален дюшек“. До тогава законите, правилниците и наредбите не правеха разлика , каквато се въведе от 01 юли 2018г в текстовете въз основа на които се отпуска целевата помощ от АСП.

След първи юли 2018г текст в ТЕЛК за „Рингова инвалидна количка“ означава че инвалида(хората с увреждания) ще получи целева помощ АСП само за 350лв. Всички които се нуждаят от Рингова инвалидна количка с чужда помощ или с регулиращ се гръб и т.н. няма да получат 486лв помощ от АСП на която имат право.

Важно! АСП отпуска такава целева помощ, каквато отговаря на изписания текст в ТЕЛК или Медицински протокол на ЛКК

 

Рингова инвалидна количка помощ АСП 350лв

Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др помощ АСП 486лв

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка помощ АСП 800лв

Текста в Експертното решение ТЕЛК или в Медицински протокол от ЛКК за помощни средства трябва да е точно изписан.

*Ако е изписана в ТЕЛК само „Инвалидна количка“ няма да се издаде Заповед за отпускане от АСП на целева помощ, тъй-като няма изписан термина рингова.

 

По същия начин стои въпроса с изписаните текстове Антидекубитален дюшек  помощ АСП 120лв и Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ АСП 220лв.

 

Антидекубитален дюшек помощ АСП 120лв

Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камерипомощ АСП 220лв

В повечето Експертни решения ТЕЛК издадени преди 01 юли 2018г е изписан текст „Антидекубитален дюшек“

 

 

Важен съвет: Ако имате в ТЕЛК или в Медицински протокол от ЛКК за помощни средства по-горните несъответствия не се опитвайте да се разправяте със социалните работници в АСП. Ако несъответствието е в ТЕЛК – извадете Медицински протокол от ЛКК за помощни средства и с него кандидатствайте в АСП за целева помощ, а ако  несъответствието е в Медицинския протокол от ЛКК – извадете нов Медицинския протокол от ЛКК. 

 

Променен е реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ. Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите. Важни особености и какво трябва да знаят правоимащите хора с увреждания, възрастните и болни хора, техните близки, приятели, познати. Друга специализирана страница Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

Още една специализирана страница

Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните

 

Всичко което предлагаме вижте на главната страница на сайта на Воев  Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

 

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

 

Магазин санитарен Воев, в центъра на София

 

 

Важно. Не сме дрогерията!

 

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

BGtop