Социална програма за тоалетен стол, дюшек, инвалидна количка…

С помощ 350лв от АСП как да получите инвалидна количка за помощ от486лв ? Как са ощетени инвалидите с ТЕЛК след измененията от 1 юли 2018? Спешно получаване на тоалетен стол, дюшек, инвалидна количка.

Помощни средства и медицински изделия с депозит по специална социална програма  на фирма „Воев“. Закупуване в брой и получаване веднага без формалности

 

В много Експертни решения, ТЕЛК издадени преди 1 юли 2018г е изписано че лицето се нуждае от рингова инвалидна количка. До тогава не се правеше разлика в текстовете и помощта за рингова инвалидна количка бе само една в размер на 486лв. От 1 юли 2018 за рингова инвалидна количка се отпуска помощ от Социално подпомагане в размер на 350лв, а за Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. помощ 486лв.

Така много инвалиди с право за помощ 486лв от АСП за инвалидна количка се оказаха с помощ от 350лв т.е според уврежданията и нуждите имат право на помощ 486лв, но съгласно текста в ТЕЛК правото им е ограничено до помощ 350лв. Това инвалидите го установяват постфактум когато си получат от АСП готовата Заповед за отпускане на помощта. Същото се отнася и до тези хора с увреждания възрастни или болни без ТЕЛК, на които в медицинския протокол на ЛКК пише само „рингова инвалидна количка“.

При такива случаи може да се направи следното:

а/ Да не се представя в АСП Експертното решение ТЕЛК, а да се представи  Медицински протокол от ЛКК с текст „Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.“ за да може АСП да издаде Заповед за помощ 486лв.

б/ Да се представи в АСП Експертното решение ТЕЛК със съществуващия текст „Рингова инвалидна количка“ т.е да не се изважда нов Медицински протокол от ЛКК с текст „Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др“ . В този случай б/ може да се възползвате от описаната възможност по-долу:

Как да получите с помощ 350лв от АСП безплатно рингова инвалидна количка с чужда помощ, за която се изисква 486лв помощ?

Инвалидна количка 350лв в лимита АСП

 

Рингова инвалидна количка лимит АСП 350лв модел 0813016

 

По подобен начин стои въпроса с изписан текст в ТЕЛК „Антидекубитален дюшек“ за който се полага след 1 юли 2018 помощ от АСП 150лв и „Антидекубитален дюшек 220лв надуваем с камери и помпа“ за който се полага помощ от АСП 220лв „.

Антидекубитален дюшек 220лв надуваем с камери

 

 

Проблема във връзка с промените от 1 юли 2018 подробно съм го обяснил на страница С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално!

и на страница Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

 

Помощни средства за хора с увреждания, възрастни и болни, инвалиди

 

Получаване от магазина ни в центъра на София или получаване с куриерски фирми до всички населени места в страната на помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, хора с увреждания, болни хора. Свободна продажба и продажба с помощ от АСП, специализиран санитарен магазин „Воев“, Пирогов-Руски паметник София. „Воев-София“ ЕООД лицензирана в МТСП-Агенция за хората с увреждания, удостоверение 099/2008.

 

 

На какъв адрес  да ни намерите

Магазин „Воев“ в центъра на София 1606
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
„Воев“ 02/8519962,02/8519375, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg 

Важно! Не сме дрогерията

 

Ако ще кандидатствате за помощ от АСП или ако имате вече издадена Заповед за отпусна помощ срещу депозит, докато чакате получаването на парите от социално подпомагане вие  получавате и ползвате помощните средства. Като получите помощта от АСП си възстановявате сумата дадена като депозит.

Втора възможност. Ако желаете може веднага да закупите в брой и да получите помощните средства без да се занимавате с получаване помощ от АСП.

Различни възможности според Вашите желания и финансови възможности. За повече информация вижте информацията по-долу или ни се обадете на обявените ни телефони.

 

Ще получите още нещо ако ще кандидатствате за помощ от АСП. Ние безплатно ще Ви консултираме за това какво да направите за  да си възстановите сумата за депозита и да получите помощта.

За да получите помощните средства срещу депозит не са необходими документи доказващи заболяване или увреждане. Необходимо е само да заплатите депозита. Специално за антидекубитален дюшек има възможност дюшека  да премине в наем. От същото може да се възползвате ако болния няма вече нужда от дюшек поради различни причини включително и при летален изход.

 

От тази програма могат да се възползват всички нуждаещи се от помощни средства без значение дали са инвалиди с ТЕЛК, дали са възрастни хора, които никога не са постъпвали в болница, изобщо за хора които по една или друга причина имат нужда от помощни средства за да се обслужват или да бъдат обслужвани в бита и ежедневието.

Възможност с депозит възрастни хора, хора с увреждания и болни хора да получат веднага помощни средства, докато кандидатстват или докато чакат получаване на помощ от АСП. Важно! За да се възползвате от тази възможност важна е датата на издадената заповед от АСП за отпускане на помощта и документите които ние издаваме в тази връзка. За да се възползвате от възможността за закупуване с помощ от АСП или да си възстановите сумата при предварително закупуване е необходимо да се съобразите при покупката на помощните средства с нашите указания в магазина.

„Воев-София“ ЕООД

удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания

 За нас 

Причина за създаване на социалната програма на Воев е дългия срок за кандидатстване и отпускане на помощта от АСП съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания / ППЗИХУ/.

Социалната програма на Воев дава възможност на нуждаещи се да получат спешно помощни средства и услуги на достъпни цени. Социално слаби, финансово затруднени или по други причини нямащи финансови възможности болни хора могат да се възползват от нея.

 Ние безплатно консултираме за всеки конкретен случай какво трябва да направите, за да получите помощта от АСП.

 

 

√ Срещу депозит получавате нови инвалидна количка, антидекубитален дюшек за хора на легло, комбиниран тоалетен стол, проходилка и …

 

Антидекубитален дюшек за 220лв, инвалидна количка за 350лв, комбиниран стол за тоалет и баня за 200лв, проходилка за 58лв и други помощни средства закупуване в брой или получаване  с депозит

 

Преки връзки към специализираните страници в сайта

 

Антидекубитален дюшек при залежаване в легло     Комбиниран стол за тоалет, баня на цена 200лв

 

За хора до 120кг дюшек             Инвалидна количка за 100 и нова за 350лв  

 

Универсална проходилка за 58лв

            

150 KTS MCT 20 sgav OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Антидекубитален дюшек 0223005 MobiakCare. Спешно получаване за 150лв. или наемане. Социална програма на Воев

 

150 proh s tapi sgynata

 

Получаване веднага на нови помощни средства. Плащайки депозита вие получавате веднага за ползване необходимото помощно средство.

1. Веднага започвате ползвате , да обслужвате нуждаещият се или самият той се обслужва сам.

2. Кандидатствате и чакате помощта отпускана от Агенция за социално подпомагане.  Когато получите помощта ще си възстановите дадената сума за депозит. Така без да чакате ползвате инвалидната количка, стола, проходилката или дюшека. При лежащо болни хора нуждаещи се от незабавно поставяне на антидекубитален дюшек, за да не получат рани от залежаване тази наша програма  е една добра възможност за тях и за близките им, които ги обслужват.

3. Имате възможността да си възстановите сумата от депозита кандидатствайки в Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване.

Важно! За да се възползвате от тази възможност трябва да се съобразите с нашите указания в магазина при покупката на помощните средства.

4. Ако не ви се занимава с тежката бюрократична схема за получаване на помощ от АСП може да закупите помощните средства в брой или да ги наемете без да са необходими документи доказващи увреждания и заболявания. 

Още информация

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания, болни хора.

Помощ за закупуване

Преди това обаче е добре да прочетете за корупционните практики при помощните средства и съвети за това как да се предпазите за да не злоупотребят с вас и вашите права

Корупционни практики

 

√ Наем на инвалидни колички за 5лв. на ден

Условия за наемане на  инвалидни колички модели

Spirea, Bisan,  Atlas lite German, Breezy

Подробности по наемането на инвалидни колички, проходилки, патерици, канадки, дюшек за лежащо болни и други помощни средства вижте на страница:

Наемане на помощни средства     Наем помощни средства

     150 II upotr Rik clasik   Rik Atlas light Inv bild 1 150x150jpg         Rik BTC 2D 150x150 404

                            Spirea                       Atlas lite German, Invacare                      Bisan                     

 Rik II upotr sunrise breezy 150x150

Breezy

 

Условия за наемане на  инвалидна количка с гарантиран депозит от 100лв

Важат общите правила за отдаване под наем

– При получаване на ринговата инвалидна количка се заплаща гарантиран депозит 100лв.
– След изтичане на наемния срок, при  връщане на  количката във вида в който е получена- без механични повреди по нея и със здрави напомпани гуми/  гарантирания депозит от 100лв се връща напълно и клиента наел инвалидната количка заплаща само стойността на наема:
-сумата на наема се изчислява като  броя на наетите календарни дни се умножат по 5лв на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на количката се счита за нает.
При наемане за повече от 16 календарни дни, наетите дни се умножават по 4лв на ден.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Наемане за 24 часа  на цена 15лв. Важи при  поискване от клиента! Не върната в срока от 24 часа инвалидна количка автоматически преминава в минимален срок на наемане-5 дни.

Инвалидната количка се получава от офиса в почистен вид, със здрави гуми и без механични повреди.
При връщане количката трябва да бъде:
– в почистен вид, със здрави гуми и без механични повреди.
При връщане на непочистена количка се удържат 15 лв. от общата сума.  Ако има пукната гума или механични дефекти-удържа се сума съответстваща на вредата.

Пример:
Платени 100лв гарантиран депозит при получаване на количката.

Ползване 5 календарни дни. 5х5=25лв.
При връщане на количката във вида в който е получена- почистена, без механични повреди по нея и със здрави гуми/не пукнати/, се връща пълния размер на гарантирания депозит 100лв
Клиента наел 5 дни инвалидната количка заплаща наем 25лв

При ползване 16 календарни дни: 16х4=64лв.

При връщане на количката във вида в който е получена- почистена, без механични повреди по нея и със здрави гуми/не пукнати/, се връща пълния размер на гарантирания депозит 100лв

Клиента наел 16 дни инвалидната количка заплаща наем 64лв

* Имаме на разположение само 2 броя втора употреба инвалидна количка с депозит от 100лв. За да може да обслужваме хора социално слаби или финансово затруднени разчитаме инвалидните  колички взети с депозит да се връщат обратно на нас. Имаме на разположение достатъчен брой втора употреба инвалидни колички с по-голям депозит 200лв и 300лв.

 

Условия за наемане на  инвалидни колички срещу депозит от 200лв и 300лв модели

Spirea, Invacare…

Условията са както за инвалидна количка с депозит 100лв, като съответния гарантиран депозит е с различна стойност според модела, параметрите и екстрите като възможности на инвалидната количка.

 

√ Наемане на антидекубитален дюшек за 3лв. на ден

Ако ви трябва антидекубитален дюшек само за няколко дни вместо да го купувате може да го наемете. Ако не знаете колко дни ще е необходим антидекубитален дюшек за вашия болен вземането под наем е подходяща форма за предпазване на болния от получаването на рани от залежаване. Ако сте закупили от нас в брой антидекубитален дюшек, но вече не ви е необходим може закупен дюшек да премине в наем, като върнете компресора. 

 

Антидекубитална система от матрак, компресор, тръби

Антидекубитална система от матрак, компресор, тръби

 

 

Условия за наемане на антидекубитален дюшек MobiakCare модел 0223005 с помпа(компресор) и матрак с въздушни камери

-При получаването се заплаща стойността на матрака с въздушни камери 120лв. Поради хигиенни и медицински съображения матрака с въздушни камери не се връща и  остава собственост на клиента.

-При получаване на помпата(компресор) се заплаща гарантиран депозит 100лв.

-След изтичане на наемния срок, при  връщане на помпата(компресор) във вида в който е получен – работещ  и без издрасквания и механични повреди по него, здрава и не повредена фабрична опаковка на комплекта, гарантирания депозит от 100лв се връща напълно и клиента наел помпата(компресор) заплаща само стойността на наема:
-сумата на наема се изчислява като  броя на наетите календарни дни се умножат по 3лв на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на помпата(компресор) се счита за нает.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Пример:
Платени 100лв гарантиран депозит при получаване на помпата(компресор).

Ползване 5 календарни дни 5х3=15лв.
При връщане на помпата(компресор) във вида в който е получен – работещ и без издрасквания и механични повреди по него, здрава и не повредена фабрична опаковка на комплекта, се връща пълния размер на гарантирания депозит 100лв
Клиента наел 5 дни помпата(компресор) заплаща наем 15лв

При не върната от клиента до 30 дни от получаването помпа(компресор) същата остава собственост на клиента.

 

Технически параметри на антидекубитален дюшек 0223005 на MobiakCare

• За хора с тегло: до 120 кг.
• Пълен цикъл: 8 мин.
• Матрак 190х90х6.5 см. по каталожни данни
• Тегло на: компресора/матрака: 2.3 кг./2.6 кг.
• Oпаковка: кутия с дръжка 29.5см.18хсм.х19.8см., тегло 4.8 кг.

 

Ако не се върне дюшека комплект до 30 дни от наемането,  счита се за закупен.

При тежки случаи подходяща форма за спешно поставяне на антидекубитален дюшек под болни на легло без да се плаща цялата стойност на дюшека 372лв. При летален край, компресора се връща.

 

Ако сте направили своя избор

Плащане в брой в магазина на място

Ако сте в София или живеете в София заповядайте в магазина ни на

ул.Шандор Петьофи № 1 в центъра на София между Руски паметник и Пирогов

Тук може да изберете, пробвате и платите избраното от вас помощно средство

 

Може да изберете и изпратите избраното от вас в други населени места в страната

Плащане при поръчка по електронната поща или обаждане по телефона

Плащане предварително с платежно нареждане или плащане наложен платеж при получаване. Предварителна поръчка по телефона, скайп или със заявка по електронната ни поща

„Воев“ 02/8519962,  02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf,

 

Ако нещо ви затруднява обадете ни се и ние ще ви помогнем.

Обслужваме всички населени места в страната.

Най-долу на страницата има форма за поръчка.

Подробности по начина на плащане може да намерите на страница Начин на плащане

 

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД  Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.

Поръчай сега

  Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД (не е електронна търговия!)

  Преди да попълните формата, моля прочетете указанията най-долу:

  Име и фамилия(задължително).

  Вашият телефон (задължително).

  Вашият Email (задължително)

  Указания за правилно попълване на формата: Важно. Наложен платеж за сметка на Получателя с „Еконт Експрес“! Ако е до поискване, впишете Еконт-адреса на офиса на ЕКОНТ. За да да получите фактура трябва да обявите задължително в поръчката това желание. Ако не сте обявили предварително издаване на фактура не можете да получите от ЕКОНТ документ за плащане "пощенски паричен превод" задължителна част от фактурата. Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден. Поръчки без посочен телефон, имена и адрес за доставка НЕ се обработват! Важно: За да Ви обслужим навреме в срок и да получите това което сте поръчали спазвайте инструкцията за попълване.
  Важно! Стоките се изпращат с преглед при получаване. Проверете стоката преди да платите! Рекламации за повреда и щети вследствие на транспорта, след плащане на стоката не се признават от ЕКОНТ.Знаете ли че: Възможност от Еконт за два пъти по-ниска такса за наложен платеж - 1,45%, когато платите с ecoints или банкова карта.
  За продажби на едро пишете на etvoev@abv.bg