Помощ за закупуване на помощни средства ПСПСМИ

Помощ закупуване на помощни средства ПСПСМИ безплатни през НЗОК

ПСПСМИ е краткото обозначение на безплатните помощни средства и медицински изделия през здравната каса НЗОК за хората с увреждания

От 1 юли 2022 г дейността по предоставяне безплатни помощни средства и медицински изделия бе прехвърлена от АСП в здравната каса НЗОК

Целева помощ АСП и здравни кодове от НЗОК при предоставяне безплатни помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания

До 1 юли 2022 г през Социално подпомагане се отпускаше целева помощ за закупуване на помощни средства от лицензирани фирми. АСП чрез териториалните си дирекции даваше пари на хората с увреждания в размера на отпусната целева помощ. С парите от помощта хората с увреждания купуваха помощните средства ПСПСМИ. След тази дата дейността от АСП се прехвърли в НЗОК. Срещу здравни кодове от НЗОК от лицензирани фирми хората с увреждания безплатно получават помощните средства и медицински изделия.

От 1 юли 2022 г държавата през здравната каса НЗОК с определените лимите за помощните средства и здравните кодове,  безплатно предоставя чрез лицензираните фирми, ПСПСМИ на хората с увреждания. Ако хората с увреждания си изберат на по-висока стойност ПСПСМИ, те си доплащат разликата за своя сметка.

Ред и условия за получаване на помощни средства и медицински изделия от възрастни или болни хора, инвалиди и хора с увреждания

Правата на хората с увреждания по отношение на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се запазват след 1 юли 2022 г. Променя се само реда за получаване на Одобрение от здравната каса и отпускане на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ на правоимащите. Възрастните хора трудно подвижни и лежащо болни също при определени условия са хора с увреждания дори ако никога в живота си не са постъпвали в болница. Актуална информация на страница НЗОК Помощни средства получаване.

Вижте също НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. НЗОК Забрани и изисквания ПСПСМИ.

При спешни случаи помощно средство вече не може да се получи предварително, като се закупи и след това се комплектоват необходимите документи за възстановяване на сумата. Тази забрана от НЗОК влезе в сила от 25 07 2023 г.

За свободна продажба няма никакви ограничения за закупуване на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ.

Лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства и медицински изделия „Воев-София“ ЕООД, Регистър в ИАЛ №099/2008 г и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022. 

Какво трябва да направите за да получите Одобрение от здравната каса и здравен код.

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
  3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ..

Може спешно да закупите това от което имате най-голяма нужда. Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой. Тогава не са необходими медицински документи, а е необходимо да се заплати стойността му. 

Ако вече имате одобрени здравни кодове от НЗОК, заповядайте в магазина  ни в центъра на София. Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. 

Ако сте от населено място извън София няма проблем да ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство.

Обслужваме цялата страна 

“      Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf

Специализиран уебсайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни със здравни кодове от НЗОК и свободна продажба. Права на хората с увреждания. Главна страница на сайта на Воев. Местоположение на магазина на Воев в центъра на София, работно време. Всички помощни средства.

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

САНИТАРЕН МАГАЗИН ВОЕВ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ

1606 София ул Шандор Петьофи №1, Пирогов-Руски паметник

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

 Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022  за ПСПСМИ за хората с увреждания.