Магазин „Воев“, център Руски паметник-Пирогов

Продажба на помощни средства с помощ от АСП и продажба свободна. Представителство за България на всички продукти на Cleanis Франция, Marshall Curtis Великобритания, MobiakCare Гърция. В магазина има SPS СПИДИ за цялата страна.

Пирогов – Руски паметник, в центъра на София магазин „Воев“ за помощни средства, медицински изделия, санитарни и хигиенни материали

 

Свободна продажба и продажба с помощ от Агенция за социално подпомагане на помощни средства и медицински изделия

 

„Воев-София“ ЕООД представител за България на Cleanis Франция и Marshall Curtis Великобритания

 

Хигиена без вода и без изплакване с вода

Хигиена без вода и без изплакване с вода

За търговия на едро 08771 93280

 

„Воев-София“ ЕООД представител за България на MobiakCare Гърция

 

MobiakCare+partner 550x142За търговия на едро 08771 93280

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 SKYPE : voevisf,
E mail:etvoev@abv.bg, 1606 София ул.Шандор Петьофи № 1,

 

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Не сме дрогерията на партера!!!  Магазина до дрогерията сме.

 

Всички изделия които продаваме може да ги видите в магазина ни или да ги изберете от страниците на уебсайта на Воев http://voevmedical.com/

 

Има SPS СПИДИ в магазина на Воев, ул. Шандор Петьофи № 1, центъра на София Руски паметник -Пирогов

 

Спиди лого 368х96

Може да изпратите или получите пратки за и от цялата страна и чужбина

 

„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 SKYPE : voevisf,
E mail:etvoev@abv.bg, 1606 София ул.Шандор Петьофи № 1
logo Voev osnovana 92 406x260с надпис пом средства
BGtop