...

Антидекубитален дюшек Ricant SY 400

 Количествата са изчерпани.

Не се предлага.

Вижте подобен продукт на страница

 

Тръбен дюшек антидекубитален

 

 

Общо представяне на антидекубитални дюшеци

 

За да направите своя избор вижте специализираната страница за антидекубитални дюшеци

logo Voev osnovana 92 406x260с надпис пом средства

 

 

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Магазин между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията
Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.

https://www.voevmedical.com/