Безплатно получаване на помощни средства ПСПСМИ

Важно! Вместо от Социално подпомагане вече от здравната каса. Какво безплатно може да получи възрастен, инвалид или болен? От 1 юли 2022 г с НЗОК кодове вместо от АСП безплатно получаване през здравната каса на инвалидна количка, стол комбиниран за тоалет и баня, проходилка за възрастни и други помощни средства.

Вижте повече

Право на химическа тоалетна

Имам ли право на химическа тоалетна? Химическа тоалетна, тоалетен стол или комбиниран стол за тоалет и баня? Вярно ли е че антидекубитален дюшек , инвалидна количка се дават само с ТЕЛК и ако човека е социално слаб?

Вижте повече

Антидекубитален дюшек предпазващ от рани

Залежаване дълго време на легло
• Антидекубиталени дюшеци
• Протектори за болни на легло
• Санитарни материали
• Възстановяване след инсулт

Вижте повече

Инвалидна количка от здравната каса НЗОК

Безплатна инвалидна количка за възрастни хора, инвалиди и болни. Как и какви помощни средства можем да получим безплатно ако сме трудно подвижни или лежащо болни ако не сме лежали в болница през живота си? Спешно получаване.

Вижте повече