Безплатно получаване на помощни средства

Помощни средства закупени с помощ от Агенция за социално подпомагане и свободна продажба.

Вижте повече