Инвалидни колички в лимита НЗОК-АСП 350, 486, 800, 3019 лв

От 1 юли 2018 нови лимити и нов ред актуални и през 2024 г със здравни кодове НЗОК за помощни средства ПСПСМИ • Кога за инвалидна количка лимита е 350 лв, кога е 486 лв и при какви случаи 800 лв? Особености.

Инвалидни колички в лимита 350, 486, 800, 3019 лв от 1 юли 2018г АСП в сила и през 2024 г със здравни кодове НЗОК, особености

Актуализирана публикация 14 01 2024 г.

Важно уточнение! През 2022г дейността по предоставяне на целева помощ за закупуване и получаване на безплатни помощни средства за хора с увреждания се прехвърли от АСП в Национална здравноосигурителна  каса или накратко НЗОК. 

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г в сила и през 2024 г през НЗОК Нов ред, лимити помощ АСП от 2018. 

През 2024 г актуално и важно! При издаване на Медицинския протокол на ЛКК за помощни средства и медицински изделия.  Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите безплатно инвалидна количка, антидекубитален дюшек, комбиниран стол във връзка с промените от 1 юли 2018г. Тук може да прочетете за проблеми които могат да възникнат за ваша сметка, да не получите това от което имате нужда и  това на което имате право, да бъдете разкарвани между институциите и лекарски консултативни комисии(ЛКК).

Във връзка с промяна на лимитите от 1 юли 2018г в сила и през 2024 г през здравната каса НЗОК.

Важно! При изписване в Медицинския протокол на ЛКК или в Експертното решение ТЕЛК, както и в здравните кодове НЗОК, за да се възползвате от помощта от 350 лв, 486 лв или  800 лв трябва точно да е изписано:

Рингови инвалидни колички помощ за закупуване 350лв.

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. помощ за закупуване 486 лв.

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка помощ за закупуване 800 лв.

*Пример. При изписана Рингова инвалидна количка(350лв), а не например Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) вие можете да избирате само от инвалидните колички които са с цена 350лв в противен случай ако изберете количка от 486лв трябва със свои средства да доплатите разликата.

Изменен е и реда за отпускане на помощта за закупуване на помощни средства. Вече не се превеждат пари на правоимащите хора с увреждания, а се превеждат на лицензираните фирма откъдето се получават помощните средства въз основа на издадените здравни кодове от НЗОК.

I Инвалидни колички в лимита 

 

Важно! От какви инвалидни колички, като конструкции ще правите своя избор зависи какво Ви е изписано в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и здравните кодове НЗОК с какъв лимит(стойност) са.

Безплатно получаване на помощни средства ПСПСМИ и свободна продажба

Вижте специализираната ни страница Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Форма за поръчка

Ако сте си избрали изделие може да направите поръчка от тази страница. Ако сте в чужбина също може да направите поръчка и ние да доставим необходимото на адрес за вашия близък. Обслужваме всички населени места в страната.

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД с регистрация в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания 099/2008. Договор със здравната каса за предоставяне безплатно на помощни средства ПСПСМИ.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни помощни средства ПСПСМИ със здравни кодове от НЗОК и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София