Инвалидни колички АСП лимит 350, 486 и 800лв

От 1 юли 2018 нови лимити и нов ред при отпускане целева помощ от Социално подпомагане • Кога помощта от АСП за инвалидна количка е 350лв, кога е 486лв и при какви случаи 800лв? Особености.

За инвалидни колички нов ред и нови лимити от 1 юли 2018г на отпусканата помощ от АСП. Особености

 

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г Нов ред, лимити помощ АСП от 2018  Важно при издаване на Медицинския протокол на ЛКК за помощни средства и медицински изделия.  Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите целева помощ от АСП за инвалидна количка, антидекубитален дюшек, комбиниран стол във връзка с промените от 1 юли 2018г. Тук може да прочетете за проблеми които могат да възникнат за ваша сметка, да не получите това от което имате нужда и  това на което имате право, да бъдете разкарвани между институциите социално подпомагане(АСП) и лекарски консултативни комисии(ЛКК).

 

Във връзка с промяна на лимитите за пределните цени на помощта от Агенция за социално подпомагане  АСП от 1 юли 2018г в сила съгласно:

Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 на Министерство на труда и социалната политика във връзка(МТСП) с чл.44, ал3 на Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и чл.40, ал2 на Правилник за приложение му (ППЗИХУ) за пределните размери(лимити) за помощта за закупуване на помощни средства. 

Важно! При изписване в Медицинския протокол на ЛКК или в Експертното решение ТЕЛК, както и в Заповедта на Социално подпомагане, за да се възползвате от помощта от 350лв, 486лв или 800лв трябва точно да е изписано:

Рингови инвалидни колички помощ за закупуване 350лв.

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. помощ за закупуване 486лв.

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка помощ за закупуване 800лв.

*Пример. При изписана Рингова инвалидна количка(350лв), а не например Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) вие можете да избирате само от инвалидните колички които са с цена 350лв в противен случай ако изберете количка от 486лв трябва със свои средства да доплатите разликата.

Изменен е и реда за отпускане на помощта за закупуване на помощни средства. Вече не се превеждат пари на правоимащите хора с увреждания, а се превеждат на лицензираните фирма откъдето се получават помощните средства въз основа на издадена Заповед от териториалната дирекция социално подпомагане.

 

 

I Инвалидни колички в лимита на АСП

 

 

 

II Инвалидни колички в лимита на АСП

 

 

 

Вижте новите актуализирани страници

Рингови инвалидни колички    В лимита АСП 350лв

 

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.    В лимита АСП 486лв

 

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка       В лимита АСП 800лв

 

Значението на термините използвани за инвалидните колички в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 . Обясненията на значение на термините по-долу са на инж.Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД удостоверение 099/2008 на МТСП-АХУ

Рингови инвалидни колички

Ринговите инвалидни колички са предназначени за хора, които са здрави в ръцете и могат самостоятелно да се придвижват с помощта на ринговете монтирани на задните колела на количката. За тези хора държавата отпуска помощ от 350лв.

•Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.

Ринговите инвалидни колички с чужда помощ имат ринговете монтирани на задните колела на количката и имат ръкохватки за придружаващия който бута количката. За придружаващият може да има спирачки на ръкохватките. За тези хора държавата отпуска помощ от 486лв. 

•Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка За тези хора държавата отпуска помощ от 800лв.

Детска инвалидна количка  (Не е задължително да има рингове! Например за ДЦП и т.н)

Детска рингова инвалидна количка ( Задължително е да има рингове!)

 

Важно! От какви инвалидни колички, като конструкции ще правите своя избор зависи какво Ви е изписано в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и каква целева помощ е написана в Заповедта за отпускане от АСП.

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

 

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

 

Магазин Воев, местоположение

 

Важно. Не сме дрогерията!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280