Шоурум „Воев“ Люлин Търговия на едро, дребно

Помощни средства, медицински изделия, санитарни и хигиенни материали безплатни ПСПСМИ през здравна каса помощни средства и свободна продажба от лицензирана фирма Воев-София ЕООД.

Люлин шоурум „Воев“ до метростанция Сливница София

Важно. За сега нямаме готовност за откриване на обекта.

Шоурум "Воев" Люлин, метростанция Сливница

„Воев“ Люлин до метростанция Сливница

Всички изделията които предлагаме може да намерите  в сайта ни voevmedical.com или в магазина ни в центъра на София Руски паметник-Пирогов.

Заповядайте в  санитарния ни магазин в центъра на София, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник или поръчайте по телефона.

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 E mail:etvoev@abv.bg

Продажба на помощни средства, медицински изделия, санитарни и хигиенни материали безплатни през здравна каса и свободна продажба

София, ул. Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски санитарен паметник магазин „Воев“

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, E mail:etvoev@abv.bg 1606 София ул.Шандор Петьофи № 1,Руски паметник-Пирогов

Воев-София ЕООД лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства и медицински изделия на хора с увреждания, инвалиди

Воев-София ЕООД регистрация в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания 099/2008 и Договор със здравната каса НЗОК 22-8060/1 юли 2022 г.