Гръдни епитези, сутиени, тюрбани, бански

Гръдни епитези и сутиени за тях.
Бански след операция на гърдата.
Тюрбани за главата

За жени претърпели операция на гърдата, за хора подложени на химиотерапия. Специални изделия

Вижте подробна информация по темата и всички предлагани от нас изделия на страницата за сутиени, гръдни епитези, бански  Сутиени за гръдни епитези, тюрбани, бански

Боди бикина за епитеза 3060

Боди бикина за епитеза 3060

 

Тюрбан miomars

Тюрбан miomars

miomars 1109 сутиен бял

miomars 1109 сутиен бял

Бански най-различни модели

 

Гръдни епитези Nearly me и Serena. Сутиени

Nearly_epiteza_ oval_BIG

Гръдни епитези Nearly me и Serena. Сутиени

Санитарен магазин за гръдни епитези, сутиени, тюрбани, бански. Помощни средства за  инвалиди, възрастни хора и хора с увреждания на   ул. Шандор Петьофи № 1, в центъра на София между Пирогов и Руски паметник

Важно! Не сме дрогерията.

Закупуване свободна продажба в брой и с помощ от Агенция за социално подпомагане на гръдни епитези

* Целева помощ в размер на 144лв се отпуска само за гръдна епитеза

Когато се закупуват в брой не са необходими каквито и да са документи доказващи необходимостта от тях. Получават се веднага.

Вижте на страница Свободна продажба в брой

Закупуване с отпусната целева помощ от АСП за помощни средства

Необходими са документи доказващи потребността от помощни средства. Реда е указан в Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/. Времето за получаване на помощните средства и медицински изделия на практика от момента на кандидатстване до получаването на практика отнема около 2 месеца.

Докато чакате помощта от АСП може да закупите гръдната епитеза. След получаване на помощта си възстановявате 132лв

Съвет

За да не бъде злоупотребено за Ваша сметка и да не получите писмен отказ за нещо на което имате право, поради незнание на сложната процедура по отпускане на помощта или ако не сте я поискали както е определил закона, запознайте се предварително с информацията на страниците от раздел ПРАВА и ПРОБЛЕМИ

Корупционни практики при помощните средства с целева помощ. Съвети

Помощни средства и целева помощ за закупуване

Съвет

За да не загубите излишно време, нерви и разтакаване  при  кандидатстване за целева помощ от АСП  може да ни се обадите на посочените по-долу телефони или пишете ни в електронната ни поща etvoev@abv.bg . Ако сте от София може да ни посетите в магазина ни в центъра на София, ул.Шандор Петьфи № 1, между Пирогов и Руски паметник.

 

Правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания

Права . Хора с увреждания

Проблеми с нарушаване на правата от страна на длъжностни лица или на самите хора ощетени поради незнание на законите и наредбите

Права и проблеми. Общ преглед

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375,  0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин в центъра на София
между ПИРОГОВ и Руски паметник,
ул.Шандор Петьофи № 1,
 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД  Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания.