Три колесен велосипед. Триколка

Триколки

Не се отпуска  целева помощ за закупуването им от Агенция за социално подпомагане

За поръчка моля свържете се с нас на посочените по-долу телефони.

Индивидуалната цена се формира на основата на цената на базовия модел, която е 900лв. 

Други помощни средства вижте на https://www.voevmedical.com/

 

Публикация на

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК

Безплатни помощни средства с целева помощ от Агенция за социално подпомагане и свободна продажба. Правата на хората с увреждания

Правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания, Информация за възможностите за активен живот

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Магазин в центъра на София
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.