Цена*

Триколка с ръчно задвижване

Три колестния велосипед или триколката е  с ръчно задвижване и пасивно движение на крайниците.

За хора от всяка възраст,  деца и възрастни с детска церебрална парализа/ДЦП/, мускулна дистрофия и други заболявания при които има увреждания на долните крайници.

Двигателно колело е предното колело и това позволява с ръцете да се задвижва триколката. Педалите са специално изработени, с възможност за пасивно движение на долните крайници.

Велосипедите се изработват индивидуално за всеки конкретен случай в зависимост от увреждането и индивидуалните нужди на лицето.

Не са по наредбата за целева помощ чрез Агенция „Социално подпомагане“

Продажни цени-продажните цени на производителя.

Каране на триколесен велосипед.
Засегнатите деца имат усложнено двигателно развитие. Те са млади хора, които се учат да управляват триколесен велосипед. Това е отличен начин за придвижване на по-големи разстояния, но трябва да се оцени дали това упражнение е практически възможно за изпълнение на фона на общата понижена двигателна активност.Младите хора в България вече могат да намерят рехабилитационна помощ чрез международно одобрената практика за използване на триколесни велосипеди в рехабилитационния процес. Триколките са рационално средство за рехабилитационна програма, защото детето не може да падне от тях, а и подходът на триколката е поставен ниско. С това колело младите хора могат самостоятелно да преодоляват големи разстояния. Възможно е поставянето и на допълнителни приспособления към колелото.

Поради високата си степен на стабилност и сигурност, триколки се поръчват за специалните нужди на деца с церебрална парализа, със Спина Бифида, синдрома на Даун, дистрофия на мускулите,епифизарна дисплазия и за всички други с нарушения във вестибуларния апарат.

 

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК

Безплатни помощни средства с целева помощ от Агенция за социално подпомагане и свободна продажба. Правата на хората с увреждания

Правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания, Информация за възможностите за активен живот

https://www.voevmedical.com/