Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение

Гърция

ХОББ и кислородна терапия. В домашни условия дишане на медицински кислород от бутилка или кислороден концентратор. Наемане и продажба на кислородни концентратори и кислородни бутилки, консумативи и принадлежности за тях.

С медицински кислород терапия в домашни условия. Лечение с кислород, дишане. Какво трябва да знаем?

 

Важно! Лечението с кислород се извършва по указания на лекуващият лекар. При приемане на кислород в къщи използвайки кислородна бутилка или кислороден концентратор трябва да се спазват точно назначените от лекуващият лекар прием на кислород дебит (настройва се дебитомера) и време. Приема се толкова кислород, колкото е предписал лекаря.

Когато поради различни причини нямате указания на лекуващия лекар може да се възползвате от препоръката на производителя на кислородни концентратори и бутилки Mobiak 1-2 литра в минута дебит(поток на кислорода ) в продължение 45-60 минути на ден. 

Лекуващия лекар назначава лечението с кислород дебит в литри за минута и време за приемане  на медицински кислород след като е измерил нивото на кислорода в кръвта на пациента. По-долу на страницата има информация за измерване нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород в домашни условия без да е необходима кръвна проба и това може да го направите вие с импулсния пръстов оксиметър.

 

Наем и продажба на кислородни концентратори и леки преносими бутилки с кислород за дишане при Хобб и клъстерно главоболие, принадлежности и консумативи. Кислородотерапия. Инхалатори


Сънна апнея. Терапия. Апарати CPAP, BiLevel. Консумативи

 

Подробна насочваща информация за терапия с медицински кислород. Дишане на медицински кислород произвеждан на място в домашни условия от кислороден концентратор или от предварително напълнена с кислород бутилка. Преки връзки за наемане или закупуване

Кислородни концентратори и леки бутилки за дишане на медицински кислород, пулсоксиметър, инхалатори на MobiakCare. Консумативи и аксесоари.

Oxygen Concentrator. Medical Oxygen Bottles. Puls Oxymeter. Nebulizer

 

Уточнение!

За тези на които не им се чете подробната информация поместена по-долу на страницата в началото й помествам преките връзки в сайта ми.

За тези които имат време и се интересуват подробно от темата на тази страница ще намерят всичко, което съм публикувал в специализираните страници указани по-долу с преки връзки към тях.

 

Кислородни концентратори и леки кислородни бутилки за наемане или закупуване за терапия с кислород в къщи 

Условия за наемане и цени за закупуване на концентратори и бутилки.

Концентратори и бутилки за дишане кислород

 

Леки кислородни бутилки за наемане или закупуване за терапия с кислород в къщи 

Условия за наемане и цени за закупуване на леки кислородни бутилки комплект за кислородна терапия в къщи. Леки и удобни за пренасяне на рамо. Указания за безопасна работа с кислородни бутилки пълни с медицински кислород за дишане на завода производител Mobiak на български и на английски език

Кислородни бутилки, терапия, наем, продажби

 

За кислородна терапия в домашни условия кое да изберете: Да наемете или да закупите лека кислородна бутилка или кислороден концентратор

 

 

Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

 

Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

 

Концентратори за осигуряване на медицински кислород в домашни условия.  Наемане или закупуване

 Условия за наемане и цени за закупуване

Домашен кислороден концентратор IREN

Концентратор Thorax за медицински кислород

Портативен мобилен кислороден концентратор

 

Още за кислородната терапия Сънна апнея. Терапия. Апарати CPAP, BiLevel. Консумативи

Сънна апнея. Терапия. Апарати CPAP, BiLevel

 

 

Предлаганите за наемане или закупуване кислородни концентратори и кислородни бутилки, съставни изделия, принадлежности за тях и аксесоари за дишане на медицински кислород са със  сертификат „π“  2010/35/EU и са производство на специализирания завод на Mobiak SА. „Воев-София“ ЕООД с магазин в центъра на София, Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1 е представител на MobiakCare за България. 


 

 

MobiakCare+partner 700x181

 

 

 

При нарушена функция на белите дробове ХОББ трябва да се добави кислород, за да се снабди организма с необходимия му кислород и това се нарича кислородотерапия. Също така и при Клъстерно главоболие включва се и кислород. За тези случаи са предназначени кислородните концентратори и бутилките с медицински кислород.

 

Някои хора се нуждаят от лечение с кислород само при определени физически усилия които извършват, а други се нуждаят от постоянно приемане на кислород. Приемането на кислород, лечението с кислород става само по лекарско предписание и се приема толкова кислород колкото е предписал лекаря. В кислородните концентратори, както и в принадлежностите към кислородните бутилки има настройка на дебита в литри за минута. Лекаря е определил необходимото количество кислород дебит и време за приемане на кислород след като е измерил нивото на кислорода в кръвта ви. Към нивото на кислорода в кръвта ви от концентратора или от бутилката се добавя това количество кислород което не достига на организма ви. В домашни условия без да е необходима кръвна проба измерването нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород може да се прави с импулсен оксиметър .

 

По-долу давам преки връзки към специализираните страници с подробна информация за продажба или наемане на леки преносими бутилки с кислород, кислородни концентратори, принадлежности за тях, терапия с кислород, дишане на медицински кислород. Най-долу на страницата има поместена още обща информация за медицинския кислород, безопасност при ползване на медицински кислород от кислородни бутилки или от кислородни концентратори.

 

 

 

Лека кислородна бутилка 2, 3 и 5л

Лека кислородна бутилка 2, 3 и 5л

 

Инхалатор GEM 0806380

Инхалатор GEM 0806380

 

Кислороден апарат Iren 080819

Кислороден апарат Iren 080819

 

0801023 Puls oximeter

 Puls oxymeter

 

 

Портативен кислороден концентратор AURA

 

ХОББ, Хронична обструктивна белодробна болест/ Уточнение!/

                                Клъстерно главоболие включва се и кислород наред с нестероидни противовъзпалителни средства, калциеви антагонисти и др. Кислорода се предписва от лекар.

Апарат за дишане. Кислородна терапия по лекарско предписание с кислород от кислороден концентратор или с кислород от бутилка

 

Лечение с медицински кислород при ХОББ, клъстерно главоболие и други заболявания. Прием на кислород в домашни условия. Обзорна и насочваща информация за прием на медицински кислород в домашни условия, с какво трябва да се съобразим и с какви способи да го осигурим. ХОББ, клъстерно главоболие,кислород

Дишане на медицински кислород от кислородна бутилка

 

Бутилка напълнена с медицински кислород за дишане. За да се ползва медицински кислород от кислородна бутилка трябва високото налягане в бутилката-200бара или 2 атмосфери да се редуцира, намали. Редуциране, намаляване на налягането на кислорода подаван от бутилката се извършва с редуцир вентил. За да се приеме предписаното от лекаря количество кислород литри в минута трябва да се монтира регулатор на налягането. За безопасно ползване на кислородната бутилка трябва да има и монтиран спирателен кран.

Пълния комплект за дишане на медицински кислород включва лека алуминиева преносима кислородна бутилка от 2, 3 и 5 литра напълнена с кислород заедно със спирателен кран и дебитомер (0 до 15литра/мин). За да се ползва комплекта са необходими още овлажнител с обратен клапан и носна канюла(или маска). Важно! Овлажнителя с обратен клапан и носната канюла(маска) са лични консумативи и не бива да се ползват от други хора. Самата бутилка със спирателния кран и комбинирания дебитомер с редуцир вентил са за многократна употреба и могат да се ползват от много хора.

Важно! Терапията с медицински кислород се извършва задължително по лекарско предписание за време и количество кислород, което трябва да се поеме.

 

Цени на комплекти кислородни бутилки за дишане на медицински кислород, цени на принадлежностите и консумативите за тях ще намерите на страница Кислородни бутилки, терапия

 

Кислородна бутилка с дебитомер, овлажнител, маска или канюла

Кислородна бутилка с дебитомер, овлажнител, маска или канюла

 

Кислороден концентратор за ползване в домашни условия или кислородна бутилка,  да купите или наемете? Как да направите своя избор? 

Вижте таблицата за продължителност на подаване кислород според дебита и литрите на бутилките ако трябва да избирате бутилка или концентратор.

 *Фабрични данни Mobiak

          Подаване литри в минута(lt/min)                                          Бутилка                            пълна

           1           2          3           4           5            6          7           9             lt         (bar)      вис H(cm)   тегло (кг)

часа   6,67   3,33    2,22    1,67      1,33       1,11    0,95       0,74        2           200              48               4,8

часа   10        5        3,33     2,5        2            1,67    1,43      1,11          3           200              62               6,13

часа  18,3     9,17   6,11      4,58     3,67     3,06    2,62      2,04          5           200              65               9,53

Пример за избор на бутилка: Ако се нуждаете от кислород с дебит 1литър/минута кислородна бутилка от 3 литра с тегло 6,13кг. ще ви стигне за 10 часа непрекъснато подаване на кислород.  Кислородна терапия от бутилка е по-евтино ако предписаните от лекаря дебит и време на подаване на кислород отговарят на параметрите й.

 

Медицински кислород от кислороден концентратор

 

Кислородния концентратор произвежда необходимия кислород за пациента.

 

Кислородния концентратор е подходящ за използване при домашни условия или в болнични заведения.

Необходими са: кислороден концентратор с принадлежностите към него произвеждащ необходимия кислород, носна канюла или маска със свързваща тръбичка

 

Кислороден концентратор Iren и принадлежности овлажнител, носна канюла или маска, термопредпазител

Кислороден концентратор Iren и принадлежности овлажнител, носна канюла или маска, термопредпазител

 

За терапия с кислород е необходим кислороден концентратор с принадлежностите + указанията на лекаря за дебита и времето на подаване на кислорода. 

За всеки отделен пациент овлажнителя(0219002 Oxygen Therapy Humidifiers) + Канюла за нос 0217002-01 (или Маска кислородна 0217005-01) са лични консумативи

 

Кратка информация 

*За пълна информация посетете страниците с преките връзки дадени по-горе на тази страница.

 

Цени на кислородни концентратори и леки бутилки за дишане на медицински кислород, пулсоксиметър, инхалатори, консумативи и аксесоари

 

I. Кислороден концентратор IREN-5lt/мин на MobiakCare подходящ за кислородно лечение в къщи и в болнични заведения

 

 

Iren Кислороден концентратор 5 и 10 литра

Iren Кислороден концентратор 5 и 10 литра

 

Кислороден концентратор 5lt/min, IREN

код на изделието 0808194, Iren-5lt/min

кислородна концентрация 93 +- 3%, 1-5 литра /мин, шум 37dB, тегло 21кг.

сертификат: CE, ISO 13485, размери 39х33.7х62см

транспортна опаковка 44.6х38.6х68см,  24кг

гаранция: 2 години

0808194, Iren-5lt Кислороден концентратор. Цена: 1860лв Крайна цена. Нов неупотребяван.

Технически данни

Model MOBIAKCARE – Golden Series – Iren-5lt/min

Power Consumption(W) 480 Watt
Workinq voltaqe(V/Hz) 230 + /- 10% / 50 +/- 1
Flow Rate (L/mln) 1-5
Concentration (%) 93 +/-3
Outlet pressure (Mpa) 0,05- 0,08
Sound level (dB) 37
Electrical category: Class II Type B
Product category: Class IIb rule 11
Net Weight (Kg) 24
(mm Dimension) 390x337x620
Oxygen percent alarm When Oxygen percent is lower than 82%

 

 

II. Кислороден концентратор 10lt/мin, IREN

 

код на изделието 0810110, 10lt/min. Цена: 3850лв крайна цена

кислородна концентрация 93 +- 3%, 1-10 литра /мин, шум 45dB, тегло 32кг.

налягане на кислорода 0.25-0.30 bar

сертификат: CE, ISO 13485, размери 39х33.7х62см,

транспортна опаковка 44.6х38.6х68см,  24кг, гаранция: 2 години

гаранция: 2 години

Домашен кислороден концентратор IREN

 

III. Кислороден концентратор 5lt/min, Thorax 5

0810300 Oxident concentrator Thorax

-Dimensions: 39 x 23 x 60 cm
-Weight: 14,2kg
-Flow rate: 1 – 5 lt/min
-Oxygen density: 93 ± 3%
-Noise level less than 45dB
-Energy consumption: 300 WATT
-Alarms: Overflow,Purity alarm,Temperature

Отговаря на Directive 93/42/EEC, Declaration Number MVK-QC-02-33-E01

код на изделието 0810300, Thorax 5 – 5lt/min

кислородна концентрация 93 +- 3%, 1-5 литра /мин, шум 45dB

размери 39 x 23 x 60 см, тегло 14.2кг.

транспортна опаковка 44.2х28.2х72.5см

гаранция: 2 години

код на изделието 0810300, Thorax 5 – 5lt . Цена: 1860лв. Крайна цена.

Концентратор Thorax за медицински кислород

 

IV. Портативен мобилен кислороден концентратор

 

Портативен кислороден концентратор AURA

 

Портативен мобилен кислороден концентратор

 

Kислородните концентратори Iren са комплектовани с противопожарен термо прекъсвач OxySafe

В цената на комплекта са включени необходимите консумативи за индивидуално ползване + филтри

 

 Когато разстоянието от кислородния концентратор или кислородна бутилка до нуждаещият се от кислород е по-голямо може да се използва Oxygen Therapy Tube свързваща удължителна тръбичка 7.5м, код 0217011 или 2 тръбички х7.5м(свързващ конектор м/у тях код 0807645 Oxygen Tube Conector). Такъв е случая, когато кислородния концентратор или бутилка е в друго помещение или е далече от пациента.

 

Кислороден концентратор в къщи. Практични съвети. Монтаж на овлажнителя

Пускане в действие на кислороден концентратор в къщи. Отстраняване на неизправности

Преки връзки към страниците където е отразена тази информация придружена с видео

Концентратор Thorax за медицински кислород

Домашен кислороден концентратор IREN

 

III. Алуминиеви леки бутилки с кислород за дишане с капацитет от 2, 3 и 5 литра със  сертификат „π“  2010/35/EU

 1. Кислородна бутилка лека, алуминиева, лесна за пренасяне със спирателен кран за 2, 3 и 5 литра вместимост

 

Кислородна алуминиева бутилка

*Бутилките се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

код 0202023, 2 литра, тегло 2.8кг(пълна4.5кг), височина 48см, диаметър 11.1+/-0.83 см

цена  260лв

код 0202024, 3 литра, тегло 3.8кг(пълна 5.8кг), височина 59см, диаметър 11.1+/-0.83 см.

цена  290лв

код 0202018, 5 литра, тегло 6.8кг(пълна 9.2 кг), височина 63см, диаметър 14+/-1.05 см

цена  330лв

 стоманени от 10 до 50 литра

10 литра/0128044/, цена  322лв(0.6M3, 200 bar)

Цените са с ДДС. Крайна цена

2. Кислородни комплекти „Aphfrodite“

Кислородния комплект „Aphrodite “ се състои от бутилка с вентил 25Е/0216027/) и дебитомер Е25 Click Style/ код 0807916/

*Препоръчително е към комплекта да се добави+0807912 овлажнител с блокиращ вентил/клапан Poseidon Humidifier. Налягането в кислородната бутилка е високо(2 атм или 200 бара) и овлажнителя трябва да е с блокиращ обратен клапан

 

Лека кислородна бутилка 2, 3 и 5л

 

комплект код 0808907 ( за зареждане с 2 литра) цена 360лв

комплект код 0808908 ( за зареждане с 3 литра) цена 390лв

комплект код 0808909 ( за зареждане с 5 литра) цена 430лв

комплекти със стоманени бутилки

код 0808920  10 литра на цена 480лв.

Цените са с ДДС. Крайна цена

*Бутилките в магазина се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

3. Пълен комплект за дишане на медицински кислород от бутилка

бутилка + вентил + дебитомер + овлажнител с блокиращ вентил

(комплект „Aphrodite“ +овлажнител Poseidon)

За да се получи пълния комплект за дишане на медицински кислород от бутилка към комплекта „Aphrodite“ е добавен 0807912 овлажнител с блокиращ вентил/клапан Poseidon Humidifier. Налягането в кислородната бутилка е високо(2 атм или 200 бара) и овлажнителя трябва да е с блокиращ обратен клапан.

 

Лека кислородна бутилка 2, 3 и 5л

Пълен комплект за дишане съставен от бутилка с дебитомер, овлажнител, маска(носна канюла)

0807912 Овлажнител Poseidon

 

пълен комплект, код 0808907-01 ( за зареждане с 2 литра), цена 390лв   

пълен комплект, код 0808908-01 ( за зареждане с 3 литра), цена 420лв    

пълен комплект, код 0808909-01 ( за зареждане с 5 литра), цена 460лв

Цените са с ДДС. Крайна цена

 

В комплекта: кислородна алуминиева бутилка(2, 3 или 5 литра) + вентил 25Е/0216027/+ дебитомер Е25 Click Style/ код 0807916/ + овлажнител с блокиращ вентил Poseidon Humidifier/код 0807912/

Към него пациента трябва да свърже личния консуматив носна канюла или маска и да зареди бутилката с кислород за дишане, за да се ползва.

*Бутилките се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

 

4. Компактен пълен комплект за употреба при кислородна терапия с алуминиева кислородна бутилка от 2l, 3l, 5литра. Oxygen therapy set

Комплект за директна употреба при кислородна терапия с автоматичен регулатор Combilite“

 

 

Алуминиева кислородна бутилка 2l, 3l, 5l пълен компактен комплект

 

код 0803010      2,0 lt/200bar (0,4 m3). Цена 485лв с ДДС
код 0803011      3,0 lt/200bar (0,6 m3). Цена 505лв с ДДС 
код 0803012      5,0 lt/200bar (1,0 m3). Цена 525лв с ДДС

 

IV. Принадлежности и аксесоари за кислороден концентратор и кислородна бутилка. Цени

 

 1. Маска за кислородна терапия при употреба на кислороден концентратор и кислородна бутилка

 

 

Маска за кислородна терапия

Маска за кислородна терапия

 

0217005 Маска кислородна за възрастни

Предназначена за кислородни концентратори и за комплектоване на кислородни бутилки

Код 0217005-01. Единична цена на маската за терапия 6лв/брой с ДДС

Код 0217005. Пакет от 50 броя на цена 180лв с ДДС

Дължина на свързващата тръбичка 2метра

0217033 Маска кислородна за деца

Предназначена за кислородни концентратори и за комплектоване на кислородни бутилки

Код 0217033-01. Цена на маската за терапия   10лв/брой с ДДС

Дължина на свързващата тръбичка 2метра

2. Канюла за нос, кислородна терапия

Предназначена за кислородни концентратори и за комплектоване на кислородни бутилки

Код 0217002,  Nasal Goggles for Oxygen Therapy

код 0217002 – 01. Единична цена на канюлата    4лв/брой с ДДС

код 0217002. Пакет от 50 броя на цена 95лв с ДДС

 

Носна канюла

Носна канюла

 

Ако са ви необходими маски и аксесоари за сънна апнея вижте специализираната страница Маски за сънна апнея, кислородни маски, терапия

Маски за сънна апнея, кислородни маски, терапия

 

Nasal silicone mask 0807201

 

 

3. Дебитомер Е25 Click Style, код 0807916 за кислородна бутилка 

Предназначен за комплектоване на кислородни бутилки

Дебитомер 25Е

Дебитомер 25Е

 

Кислороден дебитомер “Aphrodite” 25Е, код 0807916, „3 в едно“манометър+редуцир вентил+регулатор на налягането

 

 • Система Click Style, 25E
 • Лесен за монтаж и употреба
 • Необходим е вентил 25E
 • Може да се използва с овлажнител humidifier “Poseidon” (по желание)
 • Регулиране подаването на кислород от нула до 15литра в минута (0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15)

Цена 170лв с ДДС. Крайна цена

Описание, технически характеристики и инструкция на MobiakCare  Oxygen Flowmeter „Aphrodite“

 

4. Овлажнители за кислородни бутилки

Предназначени за комплектоване на кислородни бутилки

Вижте и специализираната страница за овлажнители Инструкции за употреба и почистване на овлажнители на медицински кислород

Овлажнители на медицински кислород

4/а Poseidon Humidifier 0807912 на MobiakCare

 

 

0807912 Дебитомер

0807912  Овлажнител „Poseidon“

С блокиращ вентил/клапан/

Цена 49лв с ДДС. Крайна цена

4/б Овлажнител CCO Technologie medicale, Франция

Овлажнителят притежава пропусклив дифурзер, който осигурява тишина и комфорт на пациента
 
❖ Тегло: 85 г; височина: 190 мм; диаметър 45 мм; изход: 9/16‘‘ F

❖ CCO model – 250 ml – made of polysulfone, autoclavable up to 134° C 

Овлажнител ССО Technologie medicale, цена 49лв с ДДС. Крайна цена.

 

 

5. Калъф, чанта за пренасяне на кислородна бутилка от 2 и 3 литра

Чанта за удобно носене на рамо на 2 и 3 литра кислородни бутилки

Цена 49лв с ДДС , код 0217000. Крайна цена

0217000 Калъф за кислородна бутилка

0217000 Калъф за кислородна бутилка

 

V. Наемане на кислородни бутилки за дишане

Medical Oxygen Bottles rental

 

 

Пълен комплект за дишане от кислородна бутилка

Пълен комплект за дишане от кислородна бутилка

 

Наемане на преносими комплекти от 3 и 5 литра алуминиеви кислородни бутилки за дишане на медицински кислород

Отдаваме под наем само от 3 и 5 литра. Преносимите бутилки от 2 литра са само за продажба без възможност за отдаване под наем.

1. Кислородния комплект се получава от магазина ни в центъра на София-ул. Шандор Петьофи №1 срещу депозит от 420лв за бутилка от 3 литра и депозит от 460лв за бутилка от 5 литра.

Бутилката се предава празна. За да  се използва комплекта за терапия клиента следва да зареди бутилката с кислород.

Отделно се заплащат консумативите за лична употреба:

– овлажнител Poseidon(49лв) или овлажнител CCO (49лв)

-носна канюла код 0217002-01(4лв) или 0217005 маска за възрастни(6лв), за деца 0217033(10лв)

Консумативи за лична употреба са извън депозита и не подлежат на връщане и остават собственост на ползващият. Вместо канюла може да се закупи маска.

2. Минимален срок за наемане 30 дни. Цена на наема 40лв за бутилка от 3литра и 45лв за бутилка от 5литра. При получаване на кислородния комплект се заплаща депозит от 420лв(3л) или 460лв(5л) за бутилка. При връщане на кислородния комплект в срок и в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката от депозита се приспада наема 40лв(3л) и 45лв(5л) и се връща остатъка 380лв(3л) или съответно 415лв(5л).

Консумативите за лична употреба са нови неупотребявани и фабрично опаковани.

Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи като се плати предварително нов месечен наем.

* Когато бутилката се предава  пълна заредена  с кислород към консумативите от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

3. След изтичане на минималния срок за наем – до 30 дни, кислородния комплект от 3 литрова бутилка може да се закупи на цена 380лв(420-40лв наем)  или на цена 415лв(460-45лв наем)   кислородния комплект от 5 литрова бутилка .

По този начин имате възможност да изпробвате кислородната бутилка комплект и ако пожелаете същата може да я закупите, като се приспадне наема за месеца.

4. Ако клиента не желае да закупи наетия комплект, остава разход за него само наема и консумативите за лична употреба. Остатъка от депозита се връща.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния комплект не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния комплект е закупен и остава собственост на клиента.

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородна бутилка за дишане на  медицински кислород.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта. 

 

 

 

Указания за безопасна работа с кислородните комплекти за дишане на медицински кислород от бутилка

Как най-безопасно да проверите дали бутилката е пълна с кислород или е празна?

Проверява се теглото на бутилката. В таблицата по-горе за разхода на кислород и вместимост на бутилките е дадено теглото на пълните бутилки от 2, 3 и 5 литра вместимост. Другият начин е описан по-долу.

Монтаж и демонтаж на съставните части към пълна бутилка с медицински кислород за дишане при кислородна терапия

 

Кислородните бутилки са с фабрично монтиран спирателен кран плътно затворен, докрай.

Махаме защитната пластмасова тапа, обикновено тя е червена на цвят. Завиваме плътно и затягаме само с ръка посредством бялата пластмасова врътка докрай дебитомера към бутилката. Ако е необходимо за по-добро уплътнение може допълнително внимателно да се притегне с гаечен ключ дебитомера, като за целта се придвижи хоризонтално врътката, за да се освободи достъп за гаечния ключ.

Важно! Дебитомера трябва да е на положение“0″ т.е. изключено е подаването на кислород. Отваряме спирателния кран на бутилката, като отвиваме с ръка черната пластмасова врътка обратно на часовниковата стрелка т.е наляво. Манометъра към дебитомера ако показва „0“ значи бутилката е празна. Ако манометъра към дебитомера показва  повече от „0“, нормално от 1 до 200(bar) значи бутилката е пълна с кислород. При пълна бутилка с кислород и отворен спирателен кран, при терапия подаването и спирането на кислорода се извършва чрез дебитомера.

Заредена кислородна бутилка има налягане 150-200 бара(1.5-2 атмосфери). Фабрично са тествани на 300бара или 3 атм.

Ако искаме да демонтираме безопасно дебитомера в обратния ред се извършва манипулацията. Първо дебитомера се поставя на положение  „0“ т.е. изключено е подаването на кислород. Второ, спира се напълно и докрай подаването на кислород от бутилката като се навива по часовниковата стрелка(надясно) спирателния кран на бутилката т.е. изключено е подаването на кислород (въпреки че е спрян кислорода, манометъра на дебитомера показва наличие на кислород-да не ви учудва това!). При спрян кран на бутилката, дебитомера се поставя на максимум, за да излезе остатъчния кислород между затворения спирателен кран на бутилката и дебитомера. Като излезе остатъчния кислород(1-2 секунди) манометъра вече трябва да показва „0“-това е признак че спирателния кран на бутилката е изключил напълно подаването на кислород от бутилката. Можете безопасно да развиете и отстраните дебитомера.

 

Наемане на кислородни концентратори

 

Oxygen concentrator rental

Специализирана страница на английски език Oxygen concentrator rental за временно пребиваващи чужденци в България. For rent oxygen concentrator temporarily residing in Sofia, Bulgaria

 

 

Наемане на 5lt концентратори IREN и THORAX 5. Закупуване на концентратори IREN 5lt и 10lt и THORAX – 5lt

 

Може да наемете кислороден концентратор IREN или THORAX 5 и след изтичане на наемния срок да го върнете или да го закупите.  Може да закупите кислороден концентратор без да го наемате преди това.

 

Наемане на кислородни концентратори IREN и THORAX 5

1. Кислородния концентратор се получава от магазина ни в центъра на София-ул. Шандор Петьофи №1 срещу депозит от 1550лв. *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) срещу депозит от 1000лв.

2. Минимален срок за наемане – 30 дни. Цена на наема 180лв. Приспада се от депозита при връщане на кислородния апарат. Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи с предизвестие по имейл или телефон.

Консумативите за лична употреба 19,50лв/неупотребявани, фабрично опаковани/ се закупуват отделно при плащане на депозита. Тези лични консумативи са нови неупотребявани. (0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy. Канюла за нос + 0219002 Oxygen Therapy Humidifiers. Овлажнител + 0217002 Oxygen Therapy Tube 2M. Свързваща тръбичка 2метра). Може да се закупи допълнително и свързваща тръбичка 7.5 м. *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) задължително се връщат и при получаването им под наем освен депозита от 1000лв се заплащат предварително наема и консумативите.

3. Ако клиента не желае да закупи концентратора и го върне, като разход за него остава само наема от 180лв и консумативите за лична употреба/ 19,50лв/. Остатъка от депозита се връща.

4. Наемайки апарата нуждаещият се може да прецени дали да го закупи за постоянно ползване или да го върне и да си получи остатъка от депозита.  За да закупите кислороден концентратор не е задължително преди това да сте го наели.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния концентратор не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния концентратор е закупен и остава собственост на клиента. Тази т.5 не се отнася за случаите по т.1 *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) срещу депозит от 1000лв – такива концентратори задължително се връщат. При интерес за закупуване на такива концентратори цената за закупуване се договаря допълнително.

 

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородния концентратор.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта. 

Renting an oxygen concentrator 5 l/min, Irene

Наемане на кислороден концентратор от временно пребиваващи в София, България

1.Send an e-mail message to help_voev@abv.bg for the day when you want to rent an oxygen concentrator Iren  5l/min.
2.
Minimum rental period 30 days.
3. Fee(hire) 180 lev (approximately € 92) + consumables-cannula, humidifier, etc

4. 1860 lv deposit (approximately € 951) + consumables-cannula, humidifier
5. The day when you return to our store oxygen concentrator we go back 1680 lv (1860-180lv fee=1680lv)(approximately € 859).

6. Getting oxygen concentrator from our shop in the city center Sofia, 1 Sandor Petofi Str, „Voev“(Pirogov-Russian monument)-София, ул. Шандор Петьофи №1, магазин „Воев“ Пирогов-Руски паметник

 

 

Консумативи за лична употреба

0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy. Канюла за нос + 0219002 Oxygen Therapy Humidifiers. Овлажнител + 0217011 Oxygen Therapy Tube 7.5M. Свързваща тръбичка, удължител 7.5метра

Филтри

0808542 Input filter for 5lt & 10lt concertrator,

0808254 Cabinet filter for Mobiakcare Iren Oxygen Concertrator.

0808255 Antibacterial filter (whith tube) for Mobiakcare Iren Oxygen Concertrator.

Цените на канюлите и филтрите са по-долу на страницата

Инхалатор GEM, Nebulizer GEM

 

Инхалатор GEM 0806380

Инхалатор GEM 0806380

Цена 165лв на  инхалатор GEM, код 0806380. Крайна цена

 

 • Захранване 230V -50Hz
 • Консумирана мощност 170 VA
 • Максимално налягане 2,5 bar.
 • Небулизация 0,35ml/min.
 • Пулверизатор за аерозолна терапия
 • Маска
 • Тегло 1,50 кг
 • Габаритни размери 13х14,6х8,9 см
 • Гаранция: 48 месеца/4 години/

 

GEM е електрически инхалатор, компресор с пулверизатор за аерозолна терапия в домашни условия. Home-Care. Лесен за пренасяне. Препоръчва се за пулверизиране на антибиотици и бронходилаторни лекарства. Спазени са европейските правила за безопасност. Медицинско устройство е предназначен за непрекъсната работа. (Ton: 20 мин / Toff: 40мин).

*Информацията на страницата по-долу е подредена по следния начин:

Ако сте направили своя избор следва информация как да закупите и как да получите избраното от Вас. След това има още подробна информация полезна за пациентите и техните близки.

Ако сте направили своя избор закупуване или наемане

Поръчайте на обявените ни телефони 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 или попълнете формата по-долу. Обслужваме всички населени места в страната

 

 

Подробна информация за кислородните апарати. Наем и продажба

 

Противопожарен термо предпазител OxySafe

Прекъсвача на кислород реагиращ на пламък и температура е задължителен елемент при експлоатация на кислородни концентратори съгласно Европейска директива EN ISO8359 rev 1/7/2012. По-долу вижте още информация за предпазителя Oxysafe , термичен прекъсвач защитаващ пациента и обслужващият го персонал от изгаряне.

Цена 55лв на Oxysafe. Крайна цена

Голям дигитален дисплей с пълно отчитане на времето на работа- текущо и сумирано време на ползване. Автоматично / изключване от 0 до след 24 часа.  Smart auto diagnose със звукова сигнализация и светлинна индикация с откриване на проблеми. Цифров екран. Смарт схема на контрол консумация, която позволява до 20% икономия.

Данни на производителя
Model MOBIAKCARE – Golden Series – Iren-5lt/min

Power Consumption(W) 480 Watt
Workinq voltaqe(V/Hz) 230 + /- 10% / 50 +/- 1
Flow Rate (L/mln) 1-5
Concentration (%) 93 +/-3
Outlet pressure (Mpa) 0,05- 0,08
Sound level (dB) 37
Electrical category: Class II Type B
Product category: Class IIb rule 11
Net Weight (Kg) 24
(mm Dimension) 390x337x620
Oxygen percent alarm When Oxygen percent is lower than 82%

 

 

Необходими консумативи при наемане на  кислородни концентратори


 За лична употреба необходими консумативи при наемане

0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy. Канюла за нос + 0219002 Oxygen Therapy Humidifiers. Овлажнител + 0217011 Oxygen Therapy Tube 7.5M. Свързваща тръбичка, удължител 7.5метра.

0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy. Канюла за нос с дължина 2м

 

0219002 Oxygen Therapy Humidifier. Овлажнител предназначен за кислороден концентратор Iren и Thorax 5

 

код 0219002, овлажнител за Iren и Thorax 5

цена 14лв/брой с ДДС. Крайна цена

 

 

Овлажнител за концентратор Humidifier

Овлажнител Humidifier за Iren и Thorax

 

Свързваща тръбичка, удължител за концентратор и бутилки

0217011 Oxygen Therapy Tube  Свързваща тръбичка, удължител 7.5метра

Свързващата тръбичка е необходима, както за удължаване, така също и за свързване на термо предпазителя OxySafe

 

Свързваща тръбичка, удължител за концентратор

 

Код 0217011 Oxygen Therapy Tube свързваща тръбичка 7.5м, пакет от 25 броя

Цена 169лв с ДДС за 25бр. Крайна цена

Код 0217011-01 Oxygen Therapy Tube свързваща тръбичка 7.5м, 1 брой 

Цена 9лв с ДДС за един брой. Крайна цена

 

Код 0807645 Oxygen Tube Conector Свързващ конектор, 1 брой 

Цена 4.50лв с ДДС за един брой. Крайна цена

0807645 Conector

0807645 Conector

Термо предпазител OxySafe*

*Включен е в комплекта на кислородния апарат и е предназначен за предотвратяване на изгаряния и пожари. Може да се добави към комплекта на кислородна бутилка

За да се свърже е необходима 0217011 Oxygen Therapy Tube , свързваща тръбичка.

Термо предпазител OxiSafe

Термо предпазител OxySafe

код 0808623 flame trap Oxysafe 

Цена 55лв на Oxysafe . Крайна цена

 

Противопожарен предпазител OxySafe Cannula Valve

Автоматичния термичен предпазител по същество е  термопрекъсвач предотвратяващ изгаряне на пациента и обслужващият го персонал. Спира разпространението на пожар при запалване на кислородната тръбичка. Термо-прекъсвачът  спира подаването на кислород в случай че,  възникне  пламък и тръбичката подаваща кислород се запали. Не възпрепятства притока на кислород при използване на кислородния апарат.

150 Ytube

Видео демонстрация за действието на противопожарния прекъсвач термо-предпазителя OxySafe

Видео I 

Видео II

Свързване на противопожарния термо-предпазител OxySafe

 

Свързване на OxySafe

Свързване на OxySafe

По същата схема се удължава 0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy, Канюла за нос като към нея се свърже 0217011 Oxygen Therapy Tube, Свързваща тръбичка, удължител 7.5метра. За свързващ конектор служи 0808623 Flame trap condenser Противопожарен предпазител или 0807645 Oxygen tube conectors, Свързващ конектор.

 

 

Допълнителни принадлежности и консумативи за кислородни концентратори. Пулс оксиметър

 

Пулс оксиметър

Лекуващия лекар назначава лечението с кислород дебит в литри за минута и време за приемане  на медицински кислород след като е измерил нивото на кислорода в кръвта на пациента.  Импулсния оксиметър измерва нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород без да е необходима кръвна проба и това може да го направите вие в домашни условия.

Измерване в домашни условия нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород  Измерване с Пулс оксиметър

 

 

0801023 Пулс оксиметър DL50

0801023 Пулс оксиметър DL50

 

 

Puls Oxymeter My SPO2 50D , код 0801023

Цена: 99лв с ДДС

Предпазен силиконов калъф и кутия, цена 10лв с ДДС

Комплект Puls Oxymeter My SPO2 50D с калъф и кутия, цена 105лв с ДДС

Гаранция: 12 месеца

 

Филтри, аксесоари и принадлежности за кислородна терапия. Кислородни концентратори и кислородни бутилки

 

0219002 Oxygen Therapy Humidifiers. За концентратор !. Овлажнител

0807912  Poseidon Humidifier. За кислородни бутилки! Овлажнител

0217011 Oxygen Therapy Tube 7.5M. Свързваща тръбичка, удължител 7.5метра

0217002,  Nasal Goggles for Oxygen Therapy

0807645 Oxygen tube conectors Свързващ конектор

0808623 Flame trap condenser Противопожарен предпазител. Прекъсвач

0801023 Puls Oxymeter My SPO2 50D Пулс оксиметър

0809461 Inhalation Exercisers CA-MI Pulmo-Gain , Стимулиращ спирометър

0807862 Oxymeter Case from Silicone, Силиконов мек калъф за оксиметър

                  Oxymeter Case Твърд калъф за оксиметър

Филтри за кислороден концентратор Iren

0808542 Input filter for 5lt & 10lt concertrator Филтър 6.00лв/брой

0808254 Cabinet filter  Филтър 5.00лв/брой

0217009 Water traps Воден уловител 10.00лв/брой

0808255 Antibacterial filter (whith tube)  Филтър антибактериален 19,99лв/брой

Цените са без ДДС

Input Filter 080 8542

Input Filter 080 8542

Anti bacterial Filter0808255

Anti bact. Filter 0808255

Cabinet Filter 0808254

Cabinet Filter 0808254

0217009 Water traps Воден уловител

0217009 Water traps Воден уловител

Разглобяване, устройство, експлоатация  на кислородния концентратор Iren

Видео в You Tube 150 Ytube

Други изделия

 

 Inhalation Exercisers CA-MI Pulmo-Gain Италия ,код  0809461

Стимулиращ спирометър

Стимулиращ спирометър

Дихателен апарат за тренировки на дишане с дълбоко вдишване

Всички изделия свързани с медицински кислород от концентратор или бутилка са производство на MobiakCare от групата на Mobiak SA

Анализ на чистотата на кислорода. Устройство за измерване чистотата на кислорода на кислородни концентратори Анализатор на чистотата на кислород на концентратори

Ако не сте намерили търсената от вас информация може да прочетете написаното в публикацията Лечение с медицински кислород при ХОББ, клъстерно главоболие и други заболявания. Прием на кислород в домашни условия ХОББ, клъстерно главоболие, кислород

 

 

MobiakCare+partner 550x142

 

Mobiak 340х148

Mobiak SA Corporate Video

 

 

 

Видео информация за кислородните концентратори и кислородна терапия

Информацията по-долу е от общ характер. Спазвайте инструкциите за експлоатация на конкретния кислороден апарат и инструкциите на лекуващият лекар.

 

150 Ytube

Видео. Експлоатация на кислородни апарати. Кислородна терапия

следват една след друга двете части

Oxygen Therapy Training част 1

O2 – Using The Oxygen Concentrator част 2

Заслужава си да видите този видео материал

 

Още обща кратка информация за медицинския кислород, безопасност при ползване на медицински кислород от кислородни бутилки или от кислородни концентратори

Хипоксия-кислороден глад на организма.

Мускулна болка-възниква при претоварване на мускулите. Мускули се нуждаят от кислород-при недостиг на кислород – мускулна болка.

При недостиг на кислород най-уязвими органи са мозъкът и сърцето.

За болните с тежка бактериална или вирусна пневмония; тежка хронична недостатъчност, причинена от обструктивни заболявания на белите дробове, разпространена от физброзно-кавернозна туберкулоза на дробовете; с тежки пристъпи на бронхиална астма; тромбоемболия в системата на белодробната артерия; развитието на т.нар. дистрес-синдром; инфаркт на миокарда и други неотложни състояния кислородът е жизнено необходим.

Признаци за дефицит на кислород:

 – цвят на кожата на лицето-промяна и влошаване;  нарушения на съня и депресия; болки в мускулите и обща слабост; главоболие, световъртеж, умора; устойчивост на студ-понижена; лошо храносмилане и излишни килограми вследствие нарушаване обмяната на веществата.

Важно! Медицинският кислород е взривоопасен и пожароопасен и задължително при ползване трябва да се спазва техника за безопастност.

Кислородни концентратори. В домашни условия най-безопасно е ползването на медицински кислород от кислородни концентратори. Произведения медицински кислород от кислородни концентратори е с ниско налягане.  Съвременните кислородни концентратори отговарящи на европейските норми имат в комплекта си термо патрони, които при запалване на кислорода изключват автоматично подаването на кислорода. Запалване на кислорода може да се получи при използване на огън или висока температура в близост до концентратора. В стаята където се ползва концентратора е забранено да се пуши. По наличието на термо патрон в комплекта на концентратора може да познаете дали кислородния концентратор отговаря на най-новите изисквания на Европейския съюз.

Кислородни бутилки. В домашни условия трябва да се ползва медицински кислород от кислородни бутилки само от бутилки със сертификат, като се спазват изискванията за пожарна и взривна  безопастност. Трябва да се има предвид че в кислородните бутилки медицинския кислород е под голямо налягане 2 атм. или 200бара. На самата бутилка има маркировка за сертификата. Запалване на кислорода може да се получи при използване на огън или висока температура в близост до бутилката. В стаята където се ползва бутилката е забранено да се пуши.

Указания за безопасна работа с кислородни бутилки пълни с медицински кислород за дишане на завода производител Mobiak на български и на английски език на страница  Кислородни бутилки, терапия, наем, продажби.

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин в центъра на София. Магазин за инвалиди
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Поръчай сега

Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД, автоматично изпращане в help_voev@abv.bg
Преди да попълните формата, моля прочетете текста по-долу:
Електронната ви поща и телефон за обратна връзка са много важни ако се наложи да се уточнят подробности по доставката.
Ако не можете да се справите с попълване и изпращане на заявката, поръчайте на нашите телефони 02/8519962, 02/851 9375, 0888 893280.
Поръчките се обработват в обявеното работно време на магазина.
• При поръчки в големи количества(на едро) пишете ни на etvoev@abv.bg или се обадете на 08771 93280

Име и фамилия(задължително).

Вашият телефон (задължително).

Вашият Email (задължително)

Доставките се извършват с ЕКОНТ

Допълнителни указания

[Опишете по-долу задължително! :
Наименование, код(ако има) и модел на изделието, телефон, пълен и точен адрес за доставка(ако е до поискване-адреса на офиса на ЕКОНТ),срок на доставка обикновена или бърза. Ако не желаете доставка с ЕКОНТ попълнете данните на куриерската фирма за която желаете. Ако имате въпроси или запитване, запишете ги също тук.
]

Разходите по доставката са за ваша сметка
* До офис на куриерска фирма е по-евтино отколкото доставка на адрес.
** Важно! Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден.

Tук напишете Вашето съобщение.
Важно! Без оставен телефон и адрес не можем да изпълним поръчката Ви

Ако нещо ви затруднява обадете ни се на обявените стационарни телефони.

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

Страница от уебсайт на Воев за информация и продажба на помощни средства за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания с ТЕЛК и без ТЕЛК

 

Страница на „Воев“ във facebook

voevsofia, страница във facebook на "Воев"

BGtop