Сънна апнея. Терапия. Апарати CPAP, BiLevel

Гърция

• Сънна апнея, причини, апарати
• Апарат CPAP или BiLevel? Аксесоари
• Кислородна терапия в къщи с
Кислородни концентратори, бутилки
• Наем и продажба бутилки, концентратори

Обструктивна сънна апнея. Апарати CPAP, BiLevel

Obstructive Sleep Apnea. CPAP, BiLevel Divices

 

За сънната апнея, апаратите CPAP, BiLevel и разликата между тях

 

При затворени очи по време на сън обструктивната сънна апнея се случва когато частично или напълно нещо блокира горните дихателни пътища. Диафрагмата и гръдните мускули започват усилено да работят, за да отпушат дихателната тръба и да вкарат въздух в белите дробове. Може да се намали притока на кислород към жизнено важни органи и да се предизвика неравномерен сърдечен ритъм.

*Обструктивна сънна апнея – Заболяване с повтарящи се спирания пълно или частично на дишането по време на сън.

За диагностициране на проблема Обструктивна сънна апнея трябва да се прекара една нощ в лаборатория за изследване на съня или това изследване да се направи в дома ви. Изследват се: въздушния поток, нивата на кислород в кръвта, очните движения, електрическата активност на мозъка, дишането, мускулната активност и сърдечния ритъм.

 

Каква е разликата между различните апарати CPAP и BiLevel

Извадка от определението на American Sleep Association отразено в техния сайт www.sleepapnea.org на страница https://www.sleepapnea.org/treat/cpap-therapy/choosing-a-pap-machine/difference-between-cpap-auto-cpap-bilevel/

   Термини.

CPAP Непрекъснато положително налягане на дихателните пътища.  Continuous Positive Airway Pressure

AutoCPAP – Автоматично титруване (измерване и регулиране) на непрекъснатото положително налягане на дихателните пътища

BiLevel генератор на потока, който доставя 2 различни налягания, един за вдишване, а вторият за издишване.

 

 

Апаратите за сънна апнея по-долу са продукти на производителя Mobiak Sa, чийто представител за България е „Воев-София“ ЕООД с магазин в центъра на София ул Шандор Петьофи №1, Пирогов-Руски паметник. Осигурени са с гаранционно обслужване

 

CPAP Morfeus 0806401

 

CPAP Morfeus 0806401

 

 

CPAP Morfeus 0806401, поглед отзад

 

код 0806401 Morfeus
 • Warranty 2 years
 • Ramp Operation (0-60min)
 • Noise Level 30 db(A)
 • Integrated Humidifier
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Monitor Brightness Adjustment
 • Auto-Start & Auto-Off function
 • Clock & Alarm clock function
 • Practical carrying & storage bag
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Setting treatment parameters from PC using the software MorfeusView
 • Packing: L26x W22x H26 2,5Kg 1ctn

CPAP Morfeus код 0806401, цена 695лв с ДДС

 

CPAP Ventus 20-S и Ventus 25-S/T 

 

CPAP BiLevel Ventus 20-s 0808397

 

код 0808397 Ventus 20-S

 

 • Warranty 2 years
 • Ramp operation (0-45min)
 • Noise Level 30 db(A)
 • Therapy Modes CPAP, BiLevel S
 • IPAP range 4-20cm H2O
 • EPAP range 4-20cm H2O
 • Data display Inhalation pressure (IPAP), Exhalation pressure on Monitor (EPAP), Tidal volume (Vt), Leak Volume (Vleak), Breathing Rate (BR)
 • Optional Humidifier
 • Large 2.8’’ color monitor
 • Display of treatment data numerically & in a pressure bar chart
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Alarm in case of Stop Breathing
 • Practical carrying & storage bag
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Packing: L24x W36x H20 3Kg 1ct

 

код 0808398 Ventus 25-S/T

 • Warranty 2 years
 • Ramp operation (0-45min)
 • Noise Level 30 db(A)
 • Therapy Modes CPAP, BiLevel S
 • IPAP range 4-20cm H2O
 • EPAP range 4-20cm H2O
 • Data display Inhalation pressure (IPAP), Exhalation pressure on Monitor (EPAP), Tidal volume (Vt), Leak Volume (Vleak), Breathing Rate (BR), Inhalation /Exhalation Ratio (I:E Ratio), Breathing Rate (BR), Minute Ventilation (MV)
 • Optional Humidifier
 • Large 2.8’’ color monitor
 • Display of treatment data numerically & in a pressure bar chart
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Alarm in case of Stop Breathing
 • Practical carrying & storage bag
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Packing: L24x W36x H20 3Kg 1ct

 

CPAP Ventus 20-S код 0808397, цена 1995лв с ДДС

CPAP Ventus 25-S/T код 0808398, цена 2595лв с ДДС

 

 

CPAP Auto Morfeus

CPAP Morfeus auto 0806403

 

CPAP Morfeus Auto, код 0806403, цена 1099лв с ДДС

 

 • Warranty 2 years
 • Ramp Operation (0-60min)
 • Pressure Range: 4-20cm H2O                             Диапазон на налягането: 4-20 cm H2O
 • Noise Level 30 db(A)                                           Ниво на шума 30 db (A)
 • Integrated Humidifier                                          Интегриран овлажнител
 • Treatment recorded on Micro-SD card                Лечението е записано на Micro-SD карта
 • Alarm in case of power failure                             Аларма при прекъсване на захранването
 • Alarm in case of air leakage                                 Аларма при изтичане на въздух
 • Monitor Brightness Adjustment                           Настройка на яркостта на монитора
 • Auto-Start & Auto-Off function                           Автоматично стартиране и изключване
 • Clock & Alarm clock function                              Часовник& функция будилник
 • Practical carrying & storage bag                          Чанта за носене и съхранение
 • Three-level pressure reduction function at exhalation (EPS)     3степени намаляване на налягането при издишване (EPS)
 • Display of Apnea on the monitor (ΑΗΙ)                 Показване на апнея на монитора (ΑΗΙ)
 • Mask Placement Function                                      Функция за разполагане на маска
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing Многоезичен анализ и печат на данни
 • Setting treatment parameters from PC using the software MorfeusView Настройване на параметрите за лечение от компютъра с помощта на софтуера MorfeusView
 • Packing: L26x W22x H26 2,5Kg 1ctn                     Опаковка: L26x W22x H26 2,5 кг,1ctn

 

CPAP Auto Morfeus II

 

CPAP Morfeus II Auto 0806404

код 0806404 Morfeus II Auto

 • Warranty 2 years
 • Ramp Operation (0-60min)
 • Pressure Range: 4-20cm H2O
 • Noise Level 30 db(A)
 • Integrated Humidifier
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Monitor Brightness Adjustment
 • Auto-Start & Auto-Off function
 • Clock & Alarm clock function
 • Practical carrying & storage bag
 • Three-level pressure reduction function at exhalation (EPS)
 • Large 2.8’’ color monitor
 • Display of Apnea on the monitor (ΑΗΙ)
 • Triggers Inhalation / Exhalation
 • Mask Placement Function
 • Service Reminder
 • Ability to record SpO2 and pulse frequency (using optional sensor)
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Setting treatment parameters from PC using the software MorfeusView
 • Packing: L26x W22x H26 2,5Kg 1ctn

 

CPAP Morfeus II Auto, код 0806404, цена 1599лв с ДДС

 

Аксесоари и принадлежности за CIPAP и BiLevel

Маски за сънна апнея, кислородни маски, терапия

Силиконови маски за CIPAP, BiLevel

 

Nasal silicone mask

 

Цени с ДДС на аксесоари и принадлежности за CIPAP и BiLevel

0807201

Mask for cpap/bilevel, small (nasal)

    69лв

0807202

Mask for cpap/bilevel, medium (nasal)

    69лв

0807203

Mask for cpap/bilevel, large (nasal)

    69лв

0807204

Mask for cpap/bilevel, small (fullface)

   159лв

0807205

Mask for cpap/bilevel, medium (fullface)

   159лв

0807206

Mask for cpap/bilevel, large (fullface)

   159лв

0806612

Filter Black for Ventus

    3.99лв

0806611

Filter White for Ventus

    7.99лв

0220030

Breathing circuit for BiLevel & CPAP devices

   19,99лв

 

Филтри и аксесоари за BiLevel & CPAP devices 

 

0806611 бял филтър за Ventus

0806612 черен филтър Ventus

 

 

 

 

 

 

 

0220030 Дихателна тръба за CPAP&BeLevel

 

 

0806612 Filter Black for Ventus  цена 4лв с ДДС

0806611 Filter White for Ventus цена 8лв с ДДС

0220030 Breathing circuit for BiLevel & CPAP devices цена 19.95лв с ДДС

 

Възглавница CPAP

CPAP Use Pillow

CPAP възглавница, сънна апнея

 

CPAP възглавница 0808301

 

 

 

„Воев-София“ ЕООД представител за България на MobiakCare – производител на медицински изделия, кислородни бутилки за медицински кислород, кислородни концентратори и принадлежности за тях, апарати за сънна апнея CPAP, BiLevel

 

Кислородна терапия. Наем и продажба

Кратка насочваща информация за терапия с медицински кислород. Дишане на кислород произвеждан на място в домашни условия от кислороден концентратор или от бутилка предварително напълнена с медицински кислород на страница Кислородна терапия. Наем и продажба

Терапия с кислороден концентратор или  бутилка

„Воев“ магазин за кислородни концентратори и бутилки с медицински кислород, апарати за сънна апнея, санитарни материали, помощни средства и медицински изделия Руски паметник – Пирогов, ул. Шандор Петьофи № 1

 


Важно. Не сме дрогерията!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Поръчай сега

Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД, автоматично изпращане в help_voev@abv.bg
Преди да попълните формата, моля прочетете текста по-долу:
Електронната ви поща и телефон за обратна връзка са много важни ако се наложи да се уточнят подробности по доставката.
Ако не можете да се справите с попълване и изпращане на заявката, поръчайте на нашите телефони 02/8519962, 02/851 9375, 0888 893280.
Поръчките се обработват в обявеното работно време на магазина.
• При поръчки в големи количества(на едро) пишете ни на etvoev@abv.bg или се обадете на 08771 93280

Име и фамилия(задължително).

Вашият телефон (задължително).

Вашият Email (задължително)

Доставките се извършват с ЕКОНТ

Допълнителни указания

[Опишете по-долу задължително! :
Наименование, код(ако има) и модел на изделието, телефон, пълен и точен адрес за доставка(ако е до поискване-адреса на офиса на ЕКОНТ),срок на доставка обикновена или бърза. Ако не желаете доставка с ЕКОНТ попълнете данните на куриерската фирма за която желаете. Ако имате въпроси или запитване, запишете ги също тук.
]

Разходите по доставката са за ваша сметка
* До офис на куриерска фирма е по-евтино отколкото доставка на адрес.
** Важно! Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден.

Tук напишете Вашето съобщение.
Важно! Без оставен телефон и адрес не можем да изпълним поръчката Ви

Публикация на
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД  Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
 
Страница от https://voevmedical.com/

 

BGtop