Сънна апнея. Терапия. Апарати CPAP, BiLevel

Гърция

• Сънна апнея, причини, апарати
• Апарат CPAP или BiLevel? Аксесоари
• Кислородна терапия в къщи с
Кислородни концентратори, бутилки
• Наем и продажба бутилки, концентратори

Обструктивна сънна апнея. Апарати CPAP, BiLevel

Obstructive Sleep Apnea. CPAP, BiLevel Divices

 

За сънната апнея, апаратите CPAP, BiLevel и разликата между тях

 

При затворени очи по време на сън обструктивната сънна апнея се случва когато частично или напълно нещо блокира горните дихателни пътища. Диафрагмата и гръдните мускули започват усилено да работят, за да отпушат дихателната тръба и да вкарат въздух в белите дробове. Може да се намали притока на кислород към жизнено важни органи и да се предизвика неравномерен сърдечен ритъм.

*Обструктивна сънна апнея – Заболяване с повтарящи се спирания пълно или частично на дишането по време на сън.

За диагностициране на проблема Обструктивна сънна апнея трябва да се прекара една нощ в лаборатория за изследване на съня или това изследване да се направи в дома ви. Изследват се: въздушния поток, нивата на кислород в кръвта, очните движения, електрическата активност на мозъка, дишането, мускулната активност и сърдечния ритъм.

 

Каква е разликата между различните апарати CPAP и BiLevel

Извадка от определението на American Sleep Association отразено в техния сайт www.sleepapnea.org на страница https://www.sleepapnea.org/treat/cpap-therapy/choosing-a-pap-machine/difference-between-cpap-auto-cpap-bilevel/

   Термини.

CPAP Непрекъснато положително налягане на дихателните пътища.  Continuous Positive Airway Pressure

AutoCPAP – Автоматично титруване (измерване и регулиране) на непрекъснатото положително налягане на дихателните пътища

BiLevel генератор на потока, който доставя 2 различни налягания, един за вдишване, а вторият за издишване.

 

 

Апаратите за сънна апнея по-долу са продукти на производителя Mobiak Sa, чийто представител за България е „Воев-София“ ЕООД с магазин в центъра на София ул Шандор Петьофи №1, Пирогов-Руски паметник. Осигурени са с гаранционно обслужване

 

CPAP Morfeus 0806401

 

CPAP Morfeus 0806401

 

 

CPAP Morfeus 0806401, поглед отзад

 

код 0806401 Morfeus
 • Warranty 2 years
 • Ramp Operation (0-60min)
 • Noise Level 30 db(A)
 • Integrated Humidifier
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Monitor Brightness Adjustment
 • Auto-Start & Auto-Off function
 • Clock & Alarm clock function
 • Practical carrying & storage bag
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Setting treatment parameters from PC using the software MorfeusView
 • Packing: L26x W22x H26 2,5Kg 1ctn

CPAP Morfeus код 0806401, цена 695лв с ДДС

 

CPAP Ventus 20-S и Ventus 25-S/T 

 

CPAP BiLevel Ventus 20-s 0808397

 

код 0808397 Ventus 20-S

 

 • Warranty 2 years
 • Ramp operation (0-45min)
 • Noise Level 30 db(A)
 • Therapy Modes CPAP, BiLevel S
 • IPAP range 4-20cm H2O
 • EPAP range 4-20cm H2O
 • Data display Inhalation pressure (IPAP), Exhalation pressure on Monitor (EPAP), Tidal volume (Vt), Leak Volume (Vleak), Breathing Rate (BR)
 • Optional Humidifier
 • Large 2.8’’ color monitor
 • Display of treatment data numerically & in a pressure bar chart
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Alarm in case of Stop Breathing
 • Practical carrying & storage bag
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Packing: L24x W36x H20 3Kg 1ct

 

код 0808398 Ventus 25-S/T

 • Warranty 2 years
 • Ramp operation (0-45min)
 • Noise Level 30 db(A)
 • Therapy Modes CPAP, BiLevel S
 • IPAP range 4-20cm H2O
 • EPAP range 4-20cm H2O
 • Data display Inhalation pressure (IPAP), Exhalation pressure on Monitor (EPAP), Tidal volume (Vt), Leak Volume (Vleak), Breathing Rate (BR), Inhalation /Exhalation Ratio (I:E Ratio), Breathing Rate (BR), Minute Ventilation (MV)
 • Optional Humidifier
 • Large 2.8’’ color monitor
 • Display of treatment data numerically & in a pressure bar chart
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Alarm in case of Stop Breathing
 • Practical carrying & storage bag
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Packing: L24x W36x H20 3Kg 1ct

 

CPAP Ventus 20-S код 0808397, цена 1995лв с ДДС

CPAP Ventus 25-S/T код 0808398, цена 2595лв с ДДС

 

 

CPAP Auto Morfeus

CPAP Morfeus auto 0806403

 

CPAP Morfeus Auto, код 0806403, цена 1099лв с ДДС

 

 • Warranty 2 years
 • Ramp Operation (0-60min)
 • Pressure Range: 4-20cm H2O                             Диапазон на налягането: 4-20 cm H2O
 • Noise Level 30 db(A)                                           Ниво на шума 30 db (A)
 • Integrated Humidifier                                          Интегриран овлажнител
 • Treatment recorded on Micro-SD card                Лечението е записано на Micro-SD карта
 • Alarm in case of power failure                             Аларма при прекъсване на захранването
 • Alarm in case of air leakage                                 Аларма при изтичане на въздух
 • Monitor Brightness Adjustment                           Настройка на яркостта на монитора
 • Auto-Start & Auto-Off function                           Автоматично стартиране и изключване
 • Clock & Alarm clock function                              Часовник& функция будилник
 • Practical carrying & storage bag                          Чанта за носене и съхранение
 • Three-level pressure reduction function at exhalation (EPS)     3степени намаляване на налягането при издишване (EPS)
 • Display of Apnea on the monitor (ΑΗΙ)                 Показване на апнея на монитора (ΑΗΙ)
 • Mask Placement Function                                      Функция за разполагане на маска
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing Многоезичен анализ и печат на данни
 • Setting treatment parameters from PC using the software MorfeusView Настройване на параметрите за лечение от компютъра с помощта на софтуера MorfeusView
 • Packing: L26x W22x H26 2,5Kg 1ctn                     Опаковка: L26x W22x H26 2,5 кг,1ctn

 

CPAP Auto Morfeus II

 

CPAP Morfeus II Auto 0806404

код 0806404 Morfeus II Auto

 • Warranty 2 years
 • Ramp Operation (0-60min)
 • Pressure Range: 4-20cm H2O
 • Noise Level 30 db(A)
 • Integrated Humidifier
 • Treatment recorded on Micro-SD card
 • Alarm in case of power failure
 • Alarm in case of air leakage
 • Monitor Brightness Adjustment
 • Auto-Start & Auto-Off function
 • Clock & Alarm clock function
 • Practical carrying & storage bag
 • Three-level pressure reduction function at exhalation (EPS)
 • Large 2.8’’ color monitor
 • Display of Apnea on the monitor (ΑΗΙ)
 • Triggers Inhalation / Exhalation
 • Mask Placement Function
 • Service Reminder
 • Ability to record SpO2 and pulse frequency (using optional sensor)
 • Multi Language Software for Data Analysis & Printing
 • Setting treatment parameters from PC using the software MorfeusView
 • Packing: L26x W22x H26 2,5Kg 1ctn

 

CPAP Morfeus II Auto, код 0806404, цена 1599лв с ДДС

 

Аксесоари и принадлежности за CIPAP и BiLevel

Маски за сънна апнея, кислородни маски, терапия

Силиконови маски за CIPAP, BiLevel

 

Nasal silicone mask

 

Цени с ДДС на аксесоари и принадлежности за CIPAP и BiLevel

0807201

Mask for cpap/bilevel, small (nasal)

    69лв

0807202

Mask for cpap/bilevel, medium (nasal)

    69лв

0807203

Mask for cpap/bilevel, large (nasal)

    69лв

0807204

Mask for cpap/bilevel, small (fullface)

   159лв

0807205

Mask for cpap/bilevel, medium (fullface)

   159лв

0807206

Mask for cpap/bilevel, large (fullface)

   159лв

0806612

Filter Black for Ventus

    3.99лв

0806611

Filter White for Ventus

    7.99лв

0220030

Breathing circuit for BiLevel & CPAP devices

   19,99лв

 

Филтри и аксесоари за BiLevel & CPAP devices 

 

0806611 бял филтър за Ventus

0806612 черен филтър Ventus

 

 

 

 

 

 

 

0220030 Дихателна тръба за CPAP&BeLevel

 

 

0806612 Filter Black for Ventus  цена 4лв с ДДС

0806611 Filter White for Ventus цена 8лв с ДДС

0220030 Breathing circuit for BiLevel & CPAP devices цена 19.95лв с ДДС

 

Възглавница CPAP

CPAP Use Pillow

CPAP възглавница, сънна апнея

 

CPAP възглавница 0808301

 

 

 

„Воев-София“ ЕООД представител за България на MobiakCare – производител на медицински изделия, кислородни бутилки за медицински кислород, кислородни концентратори и принадлежности за тях, апарати за сънна апнея CPAP, BiLevel

 

Кислородна терапия. Наем и продажба

Кратка насочваща информация за терапия с медицински кислород. Дишане на кислород произвеждан на място в домашни условия от кислороден концентратор или от бутилка предварително напълнена с медицински кислород на страница Кислородна терапия. Наем и продажба

Терапия с кислороден концентратор или  бутилка

„Воев“ магазин за кислородни концентратори и бутилки с медицински кислород, апарати за сънна апнея, санитарни материали, помощни средства и медицински изделия Руски паметник – Пирогов, ул. Шандор Петьофи № 1

 


Важно. Не сме дрогерията!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Поръчай сега

  Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД (не е електронна търговия!)

  Преди да попълните формата, моля прочетете указанията най-долу:

  Име и фамилия(задължително).

  Вашият телефон (задължително).

  Вашият Email (задължително)

  Указания за правилно попълване на формата: Важно. Наложен платеж за сметка на Получателя с „Еконт Експрес“! Ако е до поискване, впишете Еконт-адреса на офиса на ЕКОНТ. За да да получите фактура трябва да обявите задължително в поръчката това желание. Ако не сте обявили предварително издаване на фактура не можете да получите от ЕКОНТ документ за плащане "пощенски паричен превод" задължителна част от фактурата. Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден. Поръчки без посочен телефон, имена и адрес за доставка НЕ се обработват! Важно: За да Ви обслужим навреме в срок и да получите това което сте поръчали спазвайте инструкцията за попълване.
  Важно! Стоките се изпращат с преглед при получаване. Проверете стоката преди да платите! Рекламации за повреда и щети вследствие на транспорта, след плащане на стоката не се признават от ЕКОНТ.Знаете ли че: Възможност от Еконт за два пъти по-ниска такса за наложен платеж - 1,45%, когато платите с ecoints или банкова карта.
  За продажби на едро пишете на etvoev@abv.bg

  Публикация на
  Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
  „Воев-София“ ЕООД  Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
   
  Страница от https://voevmedical.com/