Санитарни столове за възрастни, инвалиди

• Тапицирани санитарни столове
• Санитарни столове за тоалет и баня
• 2 в 1, количка и санитарен стол
• Количка с тоалетна инвалидна
• Стол и проходилка в едно

За възрастни хора, болни и инвалиди санитарни столове, свободна продажба и безплатно получаване през здравна каса

 

Санитарни столове с тоалетна част, тоалетни колички за  придвижване и хигиена. Помощни санитарни хигиенни столове и инвалидни колички с освобождаваща се част от седалката позволяваща ползване като  тоалетна без да се става от количката или стола. Инвалидни колички с тоалетно легенче и освобождаваща се част от седалката позволяваща ползване на тоалетната част без да се става от количката. Комбинирани столове за банята и тоалетната и най-различни още конструкции подходящи за различни случаи според нуждите и начина на живот на възрастните хора и хора с увреждания. Вижте страница Тоалетни колички инвалидни  Голям избор с цени на различни тоалетни санитарни столове и колички. Показани на първа позиция в лентата с изображения Тоалетни столове и инвалидни колички с тоалетна част

 

Тоалетни колички. медицински санитарни столове за баня и с тоалетна част

Тоалетен стол 3 в 1 с комбинирани функции

Изображение на Стол тоалетен   Вижте Удобен комфортен тоалетен стол комбиниран и за баня на Стол тоалетен.

Тоалетен стол проходилка 6 в 1

Показан на втора позиция в лентата с изображения Уред с 6 функции в едно, тоалетен стол  който може да се превърне в проходилка или в подвижна опора за повдигане от тоалетната чиния. Проходилка тоалетен стол, уред 6 функции в 1

• Тоалетен стол-проходилка, 6 функции в 1, код 011(Холандия) и код 0809177(Гърция) цена 225лв   

Тоалетен стол и проходилка в едно, 6 в 1

  На трета позиция в лентата с изображения Надстройка за повдигане от тоалетната чиния. При сменена става повдигната тоалетна  Повдигане височината на тоалетната чиния се налага след смяна на става или при случаи на трудности при ставане и сядане в тоалетната. При възрастни и болни хора, хора с увреждания и инвалиди стандартната тоалетна чиния може да се окаже ниска. Надстройките повдигащи височината на тоалетните чинии решават този проблем. • Повдигнати седалки: код 0808340, 10см с мека повърхност цена 50 лв, код 0808231, 10см без капак 55 лв, код 0808183, 10см с капак 65 лв, код 0808345, 15см без капак 75 лв , код 0808184, 15см с капак 85 лв   

Надстройки за повдигане височината на тоалетната

 

 

Химическа тоалетна Qube 165

 

 

Широко познати тоалетни столове, столове за баня и комбинирани столове за тоалет и баня

 

Тоалетни столове

 

Столове за баня

 

Комбинирани столове за тоалет и баня

 

Комбиниран тоалетен стол в лимита на НЗОК 200 лв

Безплатно комбиниран стол в лимита 200 лв на здравната каса

Ако сте получили здравен код от НЗОК, безплатно може да получите комбиниран стол за тоалет и баня.

Продаваме го и на свободна продажба.

Комбиниран тоалетен стол здравна каса 200 лв

 

Комбиниран стол здравна каса 200 лв

 

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

 

Магазин Воев, специализиран за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в София, Пирогов-Руски паметник, ул Шандор Петьофи № 1

Важно! Не сме дрогерията

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

*ПСПСМИ Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

„Воев“ 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280, ул. Шандор Петьофи № 1

Специализиран на Воев сайт с магазин за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни през здравна каса и свободна продажба. Правата на хората с увреждания