Рехабилитация на заболявания

Гърция

• Преки връзки към
Раздвижване, Кислородна терапия
• Рехабилитация и заболявания
неврологични и ортопедични
• Александровска - КФМР

Ортопедични и неврологични заболявания и тяхната рехабилитация

 

Всичко за терапия вижте раздел Терапия в сайта https://voevmedical.com/

 

Специализираните страници Уреди и помощни средства за рехабилитация на неврологични и ортопедични заболявания  и Терапия с раздели •  Общ раздел Терапия инхалаторикислородни концентратори и бутилки, терапиямасажори •   Ортези Aspen САЩОртопедични изделия    • Раздвижване  •  Рехабилитация

 

Уреди и помощни средства за рехабилитация може да закупите или поръчате за доставка до всички населени места.

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Магазин за уреди и помощни средства за рехабилитация  в центъра на София
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

 

Извадка и предисловие от официална информация публикувана в сайта на Университетска болница Александровска направени от Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД, удостоверение 099/2008 на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания. Информацията допълнена с права и възможности на хората със заболявания и увреждания по смисъла на ППЗИХУ и НЗОК

Александровска лого 327х99

 

Информация за нуждите на здрави хора и техните близки със заболявания и увреждания.

 

За хората с увреждания с ортопедични или неврологични заболявания, техните права, по смисъла на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания  ППЗИХУ и Национална здравна каса НЗОК

 

Клиника по физикална медицина и рехабилитация /КФМР/ към Университетска болница „Александровска”

Доц д-р Алексиев, дм Началник на Клиника по физикална медицина и рехабилитация в Университетска болница Александровска

Пълен текст на рехабилитация на ортопедични неврологични заболявания, указания на Клиника по физикална медицина и рехабилитация към Александровска болница

 

Екип Клиника по физикална медицина и рехабилитация

Екип Клиника по физикална медицина и рехабилитация

 

На същата страница има преки връзки за уреди и помощни средства за рехабилитация които предлагаме. Може да ги закупите от магазина ни в центъра на София или да ги изпратите до всички населени места.

 

 

Уред за раздвижване бял

Уред за раздвижване

 

Ролатор за рехабилитация

Ролатор за рехабилитация

Рехабилитация на ортопедични и неврологични заболявания

Публикация на лицензирани за помощни и медицински средства  фирми „Воев“ в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания.

Удостоверения № 099/2008 „Воев-София“ ЕООД и 024 I/2013г ЕТ“Воев“ МТСП-АХУ

Фирмен уебсайт  voevmedical.com