Месечни промоции Воев

ПРОМОЦИЯ НА ВЛАЖНИ РЪКАВИЦИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ТЯЛО БЕЗ ВОДА

Вземи 3 опаковки, като платиш само за 2.

ВЛАЖНИ РЪКАВИЦИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ТЯЛО ФРЕНСКИ НА DR HELEWA 

ВЗЕМИ 3 ОПАКОВКИ НА ЦЕНАТА НА 2

Изображение на 1 ръкавица =1 душ

След спортуване, при къмпингуване, пътуване и други подобни случаи за лична хигиена. При липса или недостиг на вода, страх от вода, бедствия и хуманитарни кризи. Обгрижване на лежащо болни за предпазване на обслужващия персонал с вътрешен защитен слой в ръкавиците.

Към промоцията Вземи 3 на цената за 2.

За ограничени количества до изчерпването им. Промоцията продължава.

На същата страница промоция до 31 юли 2023 на половин цена на опаковка 12 броя ръкавици за 11.50 лв с ДДС.

Актуални промоции само за хотели инвалидни колички

За хотели промоция   на инвалидни колички

Вижте постоянните промоции на Воев

Пирогов-Руски паметник, магазин „Воев“ ул. Шандор Петьофи № 1

02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Важно ! Не сме дрогерията.

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
Регистрация № 099/2008 г в ИАЛ – Агенция за хората с увреждания. Договор за помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ със здравната каса НЗОК.