Преустроен за стари хора дом адаптиран за тях

Преустройване в удобен и безопасен за живеене дома на възрастните хора. Легло, баня, тоалетна и технически помощни изделия за бита.

Преустроен за стари хора дом адаптиран за тях

Дома на възрастни хора може да се пригоди за живеене в него самостоятелно или за обслужване с чужда помощ. Съвместното съжителство на стари или възрастни хора в един дом с други поражда известни неудобства. Общия дом на стари хора с възрастни и по-млади от тях може да бъде преустроен, така че да бъде с удобства за всички без да си пречат. На стари години в напреднала възраст поради слабост, немощ или отпадналост някои възрастни хора се нуждаят от допълнителна помощ в ежедневието си. С технически решения и подходящи стоки и изделия за домашно ползване живота на възрастни, инвалиди или болни хора може да остане активен и да бъде облекчен. Могат да се самообслужват или да бъдат по-лесно обслужвани. Когато с близките им живеят в едно жилище, дома може да бъде преустроен така че да не създава проблеми съжителството им.

Информацията на тази страница може да бъде полезна и за: Собственици и управители на частни или общински домове за стари хора. Фирми проектиращи, изграждащи и оборудващи обществени сгради отговарящи на изискванията на Наредбата на МРРБ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА.

 

Дома на възрастните и хората с увреждания преустроен за живеене

Баня и тоалетна, преустройство за удобство и безопасност. Легло, допълнителни принадлежности. Ежедневие и помощни изделия. Помощни средства и технически изделия за възрастни хора. За хора с увреждания и инвалиди помощни средства.

 

Изображение за стари хора помощни изделия

 

Помощни дръжки и ръкохватки за баня, тоалетна, легло

Метални и пластмасови, мобилни и стационарни дръжки и ръкохватки в банята и тоалетната. Хоризонтални и вертикални дръжки за изправяне от и в леглото. Подвижни разделители в банята и тоалетната. Повдигане на тоалетната чиния без ремонт, опорни подлакътници при сядане и изправяне от чинията.

Дръжки помощни за баня, тоалетна, легло

 

изображение на Дръжки и ръкохватки

Помощни стойки, опори, ръкохватки за изправяне от леглото и тоалетната чиния

Има ли проходилка за възрастни с помощта на която лесно можем да седнем или да се изправим от тоалетната чиния? Как и с помощта на какво можем лесно от легнало положение да се изправим в седнало положение в леглото? А да станем от леглото?

Стойки за изправяне от легло, тоалетна

 

изображение на Помощна стойка за изправяне

 

 

 

 

Следват подробности с преки връзки към страниците на фирмените ни сайтове.

Баня и тоалетна, преустройство за удобство и безопасност

Идеи преустройство без ремонт тоалетна, баня

При съжителство с възрастни хора или ако сме с оперирана става и се възстановяваме в къщи, при трудно подвижни или  болни на легло, хора с увреждания или инвалиди. Как без ремонт да приспособим банята и тоалетната която имаме? Повдигане височината на тоалетната чиния без ремонт или смяна на чинията. Идеи преустройство без ремонт тоалетна, баня.

 

Изображение на Тоалетна с помощни ръкохватки и дръжки

 

Безопасни баня и тоалетна

Предпазване от подхлъзване и падане. Обезопасяване. Помощни изделия.

 

Сигурност в тоалетна баня безопасност

 

Сигурност в банята

 

Легла и допълнителни принадлежности

Допълнителни аксесоари към обикновени легла. Болнични легла с аксосоари и приспособления към тях. Предпазни прегради, помощни хоризонтални и вертикални дръжки за легла. Дюшеци антидекубитални за болни на легло. Възглавници триъгълни многофункционални и облегалки. Протектори предпазващи едновременно и леглото и тялото.

Легла принадлежности

Болнично легло 0810069 пълен комплект

 

Ежедневие и помощни изделия

Технически изделия за по-лек, независим и качествен живот.

Изделия за ежедневието, бита, дома.

 

Изображение на Обувалка събувалка за чорапи и обувки

 

И още в другия ни фирмен сайт Ежедневие.

 

Помощни средства и технически изделия за възрастни хора

Изображение на Пазаруване и придвижване на възрастни хора

Възрастни хора, изделия за независим живот.

 

За хора с увреждания и инвалиди помощни средства

Инвалидни колички, проходилки, антидекубитални дюшеци, комбинирани столове за тоалет и баня и други помощни средства.

Помощни средства за хора с увреждания, инвалиди.

 

Още пояснения.

Възрастните стари хора живеещи самотни или заедно с близките им в повечето случаи имат труден живот. Поради преклонната си възраст тези хора са с намалени двигателни и жизнени функции, както и с необичайна непохватност. Когато с годините се добавят и увреждания живота им става все по-труден за тях и за околните. Има възможност с технически решения и подходящи изделия да се решат голяма част от затрудненията възникващи в ежедневието. Хората на преклонна възраст живеещи самотни или заедно с близките им имат труден живот. Поради намалени двигателни и жизнени функции са с необичайна непохватност. Със сериозни увреждания с годините живота става все по-труден за тях и за околните. Има възможност с технически решения и подходящи изделия да се решат голяма част от затрудненията възникващи в ежедневието. Също така част от помощните средства възрастните хора могат да получат безплатно съгласно българското законодателство. Когато възрастните хора са трудно подвижни или лежащо болни дори без да са инвалиди с ТЕЛК, те са хора с увреждания по смисъла на Закон за хората с увреждания. Като такива те имат права за които много хора не подозират и не знаят. За близките им които се грижат за тях всичко което предлагаме може да се купи на свободна продажба. Тези от близките, които искат да получат полагащите се помощни средства и медицински изделия безплатно с помощ от НЗОК и АСП могат да прочетат специализираната ни страница. Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Свободна продажба. Получаване веднага без да са необходими каквито и да са медицински и други документи.

Безплатно получаване през здравна каса от Воев-София ЕООД на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ със здравни кодове НЗОК. https://voev.bg/нзок-помощни-средства-получаване-ред/

Приложение: За Собствениците и управители на домове за стари хора, които предлагат услугата настаняване, за хотели. За фирми, които изграждат и оборудват за хора с увреждания бани и тоалетни в обществени сгради. Специализирана страница в сайта ни във връзка с: НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА. В сила от 13.03.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г., попр. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г. За инвалиди обзавеждане, оборудване тоалетна, баня.

За възрастни хора и инвалиди, хора с увреждания санитарен магазин Воев

между ПИРОГОВ и Руски паметник

ВОЕВ , ул.Шандор Петьофи № 1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирана фирма за помощни средства 
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

Сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни ПСПСМИ през здравна каса и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Не сме дрогерията на партера!!!

Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник