Права и проблеми. Общ преглед

Нарушаване от длъжностни лица правата на хората. Ограничаване на нашите права или правата на близките ни от самите нас 

Публикация на лицензираната фирма „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г на МТСП-Агенция за хората с увреждания с  управител инж Георги Воев, основател на фирмата с търговското наименование „Воев“ през 1992г.

Имаме права, които закона е определил и можем да се възползваме от тях, за да подобрим качеството на живот на нас и нашите близки. Не винаги сме запознати с правата си и актуалната информация в тази връзка. Малко известен факт: Хора с увреждания са не само инвалидите с група инвалидност и издадено Експертно решение /ТЕЛК/.

Може да видите и информацията на страница Права на инвалиди, възрастни хора и хора с увреждания

  Права инвалиди, хора с увреждания, възрастни

Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори когато никога през живота си не са постъпвали в болница, както и всички хора които са били лекувани в болница са в категорията хора с увреждания.

Правата на хората с увреждания: възрастни хора, инвалиди и изобщо хора с увреждания са регламентирани в Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/. Закона не прави разлика между инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания. Водещи са заболяванията и уврежданията.

 Съвет:Преди да предприемете каквото и да е направете следното:

Запознайте се предварително с информацията публикувана на тази страница. Причините са две.

1. Да не бъде злоупотребено за Ваша сметка

2. Да не получите писмен отказ за нещо на което имате право поради незнание на сложната процедура по отпускане на помощта или ако не сте я поискали както е определил закона.

Вижте по-долу Отказите на Агенция за социално подпомагане /АСП/ и сложната процедура по обжалванията.

Препоръчваме ви предварително да ни се обадите

на              02/851 9962 и 02/851 9375  или да посетите офис магазина ни на ул. Шандор Петьофи № 1,  намиращ се в центъра на София между Руски паметник и Пирогов. Също така може да ни пишете на електронната ни поща etvoev@abv.bg

Така ще спестите време и проблеми и ще сте добре информирани за да знаете какво да направите.

Процедурата по спазване изискванията на Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилник за приложението му /ППЗИХУ/ регламентиращ правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания е доста сложна. Това нагледно може да се види в съдържанието на рубриките по-долу.

 

Накратко

Корупционни практики 

  Корупционни практики

при помощните средства и медицински изделия закупувани с помощ от АСП

Да ограбиш инвалид. Журналистическо разследване на списание ТЕМА

Да ограбиш инвалид

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Помощ за закупуване 

Злоупотреба на служебни лица при издаване на Медицински протокол от ЛКК, при получаване на помощните средства и медицински изделия от лицензирани фирми и злоупотреба с целевата помощ.

Въпроси зададени в електронната ни поща и отговорите 

  

Помощни средства, въпроси и отговори

Вашите въпроси зададени на Воев в електронната поща etvoev@abv.bg. Отговорите със съвети и коментари какво да направите за да си решите възникналите проблеми. Самия характер на вашите въпроси показва необходимостта от тази страница. Вие се нуждаете от помощ и информация. Аз мога да ви дам и двете ако ги поискате, както сте направили задавайки въпросите.

Министерство на труда и социалната политика

  МТСП. Въпроси и отговори.

Вашите въпроси зададени на Министерство на труда и социалната политика публикувани в сайта на министерството. Отговорите на министерството.

Разширен коментар на Георги Воев. Съвети

Откази на Агенция за социално подпомагане при отпускане на целева помощ за закупуване 

Откази на Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства. Права. Обжалвания.

Откази на АСП

Действителни случаи с много фактически материал за първоначални откази на Агенция за социално подпомагане /АСП/за отпускане на целева помощ. Обжалване и последващо получаване на целевата помощ.

 

„Воев“        02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията
"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Друга по темата специализирана в сайта страница Права и проблеми 

Права и проблеми

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания. https://www.voevmedical.com/