Помощни средства-информация обща

 Какво да направим, за да получим  инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня или комбиниран стол, проходилка, антидекубитален дюшек за лежащо болни, бастун, патерица, канадка

или други помощни средства

Помощни средства 579х173

Обща информация за помощните средства за  възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК помощни средства

Инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинирани столове, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки, канадки, патерици, бастуни, слухови апарати и други помощни средства

Помощните средства служат на хората с увреждания в бита да се обслужват самостоятелно или да бъдат обслужвани от близките им.

Важна информация относно промените въведени от 1 юли 2022 г.

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия накратко ПСПСМИ

От 1 юли 2022 г във връзка с промяна на закона(ЗХУ) се въведе термина ПСПСМИ за хората с увреждания. ПСПСМИ за хората с увреждания е съкратеното изписване на Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Промяната от 1 юли 2022 съгласно Закон за хората с увреждания(ЗХУ) е че помощните средства и медицински изделия съкратено ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП преминаха към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) премина към здравната касата. НЗОК извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности.

Какво да направите ако сте лице с увреждание: възрастен без Експертно решение(ТЕЛК), инвалид с ТЕЛК или болен на легло и …Вижте информацията на преките връзки по-долу: 

 НЗОК Помощни средства получаване.

 Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

• 

АРХИВ преди промените въведени на 1 юли 2022 г.

Съдържание на страницата

Помощни средства и медицински изделия. Условия за получаване на целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“.  Вашите права и злоупотреба от служебни лица с тези права. Корупционни схеми и практики. Съвети.  Медицински протокол на ЛКК. Експертно решение ТЕЛК. Лекарски консултативни комисии/ЛКК/ в София. Заболявания. Помощни средства. Изплащане на пътните разходи.

Зададени въпроси и отговори към  Министерство на труда и социалната политика/МТСП/ и на E mail: etvoev@abv.bg.  Нормативни документи.  Видео репортаж.

Социална програма на фирми „Воев“

Правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания

Всичко за правата им може да намерите на страница:    Права . Хора с увреждания

Кратък преглед на съдържанието в тази страница за правата на хората:

Помощни средства и целева помощ от АСП отпускана за закупуване на помощни средства.

Проблеми с нарушаване на правата от страна на длъжностни лица или на самите хора ощетени поради незнание на законите и наредбите

Права и проблеми. Общ преглед

Корупционни практики при помощните средства

Откази на социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства.

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ.

Въпроси и отговори

Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети. Получаването, правото им на помощни средства и отпускане на помощ за закупуването им. Помощните средства във въпроси и отговори. Възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и правата им.

 Може спешно да закупите и получите веднага помощното средство от което се нуждаете

Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой или срещу депозит.

Не са необходими  документи доказващи увреждания и заболявания.

При спешни случаи всяко помощно средство може да се получи предварително, като се заплати стойността му в брой или срещу депозит. След това ако желаете може да се кандидатства за помощ от социалното подпомагане. Има възможност и за получаване на помощното средство срещу депозит на по-ниска цена или да се наеме. Обадете ни се по телефона или посетете офиса ни за конкретни указания. Така няма да загубите излишно време.
Ще направим още нещо: Ще ви консултираме на какви още помощни средства имате право.

При спешни случаи срещу депозит на по-ниска стойност от стойността на продукта може да получите от нас нови помощни средства

ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА на цена 350 лв.
КОМБИНИРАН стол за тоалет и баня на цена 250 лв.
АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК за лежащо болни на цена 250 лв.
ПРОХОДИЛКА на цена 58 лв.
и други помощни средства, с възможност за възстановяване на сумата чрез Агенция за социално подпомагане /АСП/. Така даваме възможност социално слаби или хора с финансови затруднения спешно да получат помощното средство . Закупуване с депозит

Социална програма на фирми „Воев“

за инвалидна количка, стол, дюшек за болни, проходилка, патерици, канадки

Социална програма на фирми „Воев“

На страници Атрактивни цени  вижте изгодни цени на помощни средства

Ако сте сменяли става запознайте се с информацията за

Смяна на става. Ендопротезиране

Продажби с промоция на ниски цени на ограничени количества

 За седмичните промоции на страница Промоции

Наем на инвалидна количка, антидекубитален дюшек, проходилка, уред за раздвижване, облегалка за легло…

Условията за наем и кои помощни средства може да наемете на страница:  Наемане на помощни средства

Целева помощ от Агенция  за социално подпомагане за закупуване на помощни средства.

Подробна информация за целевата помощ от АСП:

  Кратка версия целева помощ          Откази на АСП за отпускане на целева помощ

Поради дългият срок от подаване на документите до получаването на целевата помощ/реално около 2 месеца/ срещу депозит на по-ниска цена/стойност/ или като се заплатят в брой може да се получат помощните средства. След това ако желаете може да си възстановите сумата с помощ от АСП.

Преди да предприемете каквото и да е

Информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка.

Помощни средства за трудно подвижни или лежащо болни възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК или хора с увреждания без ТЕЛК

За трудно подвижни хора. Помощни средства

За лежащо болни.Помощни средства. 

За възрастни хора. Помощни средства

Изделия и приспособления за улеснениe ежедневието на здрави и на болни хора

За здрави или болни хора, възрастни хора или хора с увреждания, инвалиди приспособления и изделия помагащи им в ежедневието. Обувалка за чорапи и събувалка на обувки и ботуши, дръжка за хващане на чинии, подвижна опора за краката, въртяща се възглавница за сядане, Ръкохватки за изправяне в леглото, щипка за хващане предмети от разстояние…

Помощни средства в ежедневието

Помощни средства в ежедневието част 3/2

Помощни средства в ежедневието

Магазин за помощни средства „Воев“ в центъра на София, Руски паметник-Пирогов, ул.Шандор Петьофи № 1, 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Важно! Не сме дрогерията

Свободна продажба и безплатно получаване от здравната каса на  санитарни материали, технически помощни средства и приспособления за здрави и болни, хора с увреждания, инвалиди и възрастни хора

Страница от website https://voevmedical.com/  на Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:

Лицензирана фирма за помощни средства Воев
Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022.