Помощни средства-информация обща

Помощни средства-информация обща

Какво да направим, за да получим  инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант, проходилка, антидекубитален дюшек за лежащо болни, бастун, патерица, канадка или други помощни средства

Помощни средства 579х173

Обща информация за помощните средства за  възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК помощни средства

Инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинирани столове, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки, канадки, патерици, бастуни, слухови апарати и други помощни средства

СВОБОДНА ПРОДАЖБА И БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ СЪС ЗДРАВЕН КОД НЗОК

За свободна продажба не са необходими медицински документи. 

Помощните средства служат на хората с увреждания в бита да се обслужват самостоятелно или да бъдат обслужвани от близките им.

Важна информация относно промените въведени от 1 юли 2022 г. Безплатно получаване на помощни средства ПСПСМИ през здравната каса.

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия накратко ПСПСМИ

От 1 юли 2022 г във връзка с промяна на закона(ЗХУ) се въведе термина ПСПСМИ за хората с увреждания. ПСПСМИ за хората с увреждания е съкратеното изписване на Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Промяната от 1 юли 2022 съгласно Закон за хората с увреждания(ЗХУ) е че помощните средства и медицински изделия съкратено ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП преминаха към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) премина към здравната касата. НЗОК извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности.

Какво да направите ако сте лице с увреждание: възрастен без Експертно решение(ТЕЛК), инвалид с ТЕЛК или болен на легло и …Вижте информацията на преките връзки по-долу: 

 НЗОК Помощни средства получаване.

 Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

 

Основно за лимитите през здравна каса на страницата на НЗОК Помощни средства получаване. Вижте Здравна каса помощни средства ПСПСМИЩе научите: Разликата между Антидекубитален дюшек(120лв) и Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв)? Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите здравен код от НЗОК за инвалидна количка в лимита 350 лв, 486 лв или 800 лв. Лимити за други помощни средства ПСПСМИ  във връзка с промените от 1 юли 2018 г, валидни през 2023 и началото на 2024

Помощни средства за трудно подвижни или лежащо болни възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК или хора с увреждания без ТЕЛК

За трудно подвижни хора. Помощни средства

За лежащо болни.Помощни средства. 

За възрастни хора. Помощни средства

Ако сте сменяли става или ви предстои операция вижте

Смяна на става. Ендопротезиране

Наем на инвалидна количка, антидекубитален дюшек, проходилка, уред за раздвижване, облегалка за легло…

Условията за наем и кои помощни средства може да наемете на страница:  Наемане на помощни средства

За здрави или болни хора, възрастни хора или хора с увреждания, инвалиди приспособления и изделия помагащи им в ежедневието. Обувалка за чорапи и събувалка на обувки и ботуши, дръжка за хващане на чинии, подвижна опора за краката, въртяща се възглавница за сядане, Ръкохватки за изправяне в леглото, щипка за хващане предмети от разстояние…

Помощни средства в ежедневието

Съвет.

Преди да предприемете каквото и да е

Информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка.

Лицензирана фирма за помощни средства 

„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

Изображение на Магазин Воев с местоположение-Руски паметник-Пирогов

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Магазин в центъра на София
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

Приложение към публикацията:

 Изделия и приспособления за улеснениe ежедневието на здрави и на болни хора

За здрави или болни хора, възрастни хора или хора с увреждания, инвалиди приспособления и изделия помагащи им в ежедневието. Обувалка за чорапи и събувалка на обувки и ботуши, дръжка за хващане на чинии, подвижна опора за краката, въртяща се възглавница за сядане, Ръкохватки за изправяне в леглото, щипка за хващане предмети от разстояние…Вижте пряката връзка по-горе. Помощни средства в ежедневието

 

Помощни средства в ежедневието част 3/2

Помощни средства в ежедневието