Правата ни. Kакво не знаем?

Какво не знаем за правата на обикновените хора в България

 

Хората в България какво могат да получат безплатно ако са трудно подвижни или болни на легло? А ако не са с увреждания? Как да им помогнем, с какво да си помогнем?

 

   Ваш близък е на легло или трудно се обслужва сам, възрастен е. Никога не е боледувал и не е  бил  лекуван през живота си в болница, но с напредване на възрастта е станал трудно подвижен или се залежава в леглото.

 

Болен сте но не сте инвалид и нямате Експертно решение, ТЕЛК какво можете да получите безплатно от държавата?

 

Инвалид сте с ТЕЛК и група инвалидност на какво имате право освен вписаното в Експертното решение?

 

Случаите са най-различни. Какво може би не знаем?

 

vazrastni hora3 komb 500x287

 

 

жена Cleanis Products 252x229

 

Sofia disha 25 08 2013 500x375 15325

 

Правата предмет на тази публикация не са широко известни сред обикновените хора и много често не се възползват от тях въпреки че имат право и най-важното имат нужда.

 

Подробно тези и други въпроси са застъпени в публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Част от публикацията:

 

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

 1. Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с ТЕЛК.
 2. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и „не обикновени“, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са  равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства.
 3. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП. Отпуснатата помощ от АСП важи за закупените  помощни средства и медицински изделия само от фирми лицензирани от Министерството на труда и социалната политика(МТСП) – Агенция за хората с увреждания (АХУ).
 4. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта. Вижте действителните случаи на първоначален отказ и последващо получаване на целева помощ на страница Откази на АСП.
 5. Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други не изписани в конкретния ТЕЛК-а помощни средства и изделия.
 6. Хората с увреждания с изписани помощни средства и медицински изделия в Медицински протокол на ЛКК имат право и на други не изписани в конкретния Медицинския протокол на ЛКК помощни средства и изделия. Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.
 7. Когато получите целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства и медицински изделия това са вашите пари. Ако се оставите да злоупотребят с тези ваши пари и права служебни лица в лицензирани и не лицензирани фирми, лекарски комисии, териториални дирекции на АСП и други това е за ваша сметка. Как е за ваша сметка? прочетете  Корупция при помощ от АСП.
 8. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…
 9. *За справка Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)                    Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
 10. **За справка Закон за интеграция на хората с увреждания                                                           
  Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
  1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
  2. внос на лично моторно превозно средство;
  3. преустройство на жилище;
  4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
  (2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…

 

Право на помощ за закупуване на технически помощни средства и медицински изделия, право на пътни разходи до друго населено място, право на помощ за преустройство на жилището, право за преустройство на автомобила, право на субсидия за започване или разширяване на собствен бизнес

 

Друга страница с подробна информация за правата на хората

Правата ни във въпроси зададени от вас и отговорите Помощни средства, въпроси и отговори

Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората

 

Още информация за правата на хората

 

“…Така, макар и без никакви пари, Кристина осъди застрахователната компания за всички неимуществени вреди, а съдът постанови компанията да заплати държавната такса вместо нея, както и да ми плати хонорара, който тя не можеше… цитат от публикацията на адвокат Димитров Правата на обикновените хора. Пряка връзка към публикацията и още за правата на обикновените хора има на страница Права на обикновените хора, какво не знаем

 

 

 

 

"Воев" лого 25 години

Публикацията е на:

„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания, „Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

центъра на София,  ПИРОГОВ – Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,

 

Не сме дрогерията на партера!!!  Магазина до дрогерията сме.
Обслужваме всички населени места в България и чужбина

 

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

 

Специализиран сайт за: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания.