Изображение на Право на парична компенсация за пътни разходи НЗОК АСП сн 2

Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК

Зададени въпроси в електронната поща и отговорите им

Важна информация.

От 1 юли 2022 г помощните средства и медицински изделия съкратено ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП преминаха към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) премина към здравната касата. НЗОК извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности.

Зададените въпроси във фирмената ни електронна поща са след 1 юли 2022 г т.е. след промените. Те са продължение на Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората. Обжалвания пред ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за социално подпомагане.

Отговорите по-долу са на лицензираната фирма  Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022. Търговски обект в центъра на София на ул Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов. 30 годишен професионален опит по предоставяне на медицински изделия и помощни средства.

Какво трябва да направите и на какво имате право

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)? Официална информация от здравната каса НЗОК и всяка промяна може да следите на НЗОК Помощни средства получаване.

На какво имате право: Прочетете за вашите права на Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

По отношение на помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ за безплатно получаване от здравната каса малко известно сред хората че: “ Старите възрастни хора без да са инвалиди с ТЕЛК имат право безплатно да получат помощни средства и медицински изделия  необходими за тяхното самообслужване.  Помощните и медицински изделия са неоценим помощник и в случаите, когато хората са в немощно състояние, не могат сами да се  обслужват и се нуждаят от хора които да ги обслужват. За качествен живот хората с увреждания в това число възрастни стари хора, инвалиди и болни имат право на безплатни помощни средства и медицински изделия.  Трудно подвижни или лежащо болни стари възрастни хора по смисъла на закона са хора с увреждания. Инвалидите с ТЕЛК имат право още и на други безплатни помощни средства и медицински изделия освен тези изписани в Експертното решение ТЕЛК. „

Най-популярните ПСПСМИ. 1. Инвалидни колички рингови и акумулаторни. 2. Комбинирани тоалетни столове за тоалет и баня. 3 Проходилки за възрастни. 4. Антидекубитални дюшеци и възглавници за лежащо болни предпазващи ги от рани от залежаване. 5. Патерици, бастуни, канадки и други.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Започнато на 21 10 2022

  1. Зададен въпрос от Е.Г. на 21 10 2022 г. При получени помощни средства преди години, кога могат да се вземат нови и връщат ли се старите?

Запитването: Майка ми има ТЕЛК 100% с чужда помощ (пожизнен) и вече е взимала помощни средства някъде 2014 година. Минали са 5 години и повече от тогава. Сега може ли да вземе нови помощни средства и ако да, какво се случва с тези които вече ползва. Връща ли ги?

Отговор на Воев: Помощните средства се отпускат както следва: инвалидна количка и комбиниран стол – за 6 години, антидекубитален дюшек и възглавница – за 3 години. Ако този срок е изтекъл имате право на нови (безплатно) през НЗОК. За целта Ви е необходим протокол от ЛКК (в случай че в ТЕЛК не са вписани помощни средства). Подробности можете да прочетете тук. След получаване на одобрение от РЗОК можете да получите съответното ПСПСМИ в рамките на отпуснатия лимит.

Допълнителен въпрос: Ако в ТЕЛК не са споменати никакви помощни средства?

Какво ще стане ако в ТЕЛК не са споменати никакви помощни средства? В този на майка ми не са споменати а тя има 100% с чуждо помощ.

Отговор на Воев: Необходим е протокол от оторизирана Лекарска консултативна комисия ЛКК имаща право да издава медицински протоколи за ПСПСМИ.

Част от официалната информация на здравната каса НЗОК, ако отидете на пряката връзка по-горе: НЗОК Помощни средства получаване:

“ 1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ; 2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице; 4. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;…“

Санитарен магазин за помощни средства София, Пирогов-Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1

02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Търговски обект в центъра на София на ул Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов.

Важно! Не сме дрогерията

Изображение на Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022.