Изображение на Право на парична компенсация за пътни разходи НЗОК АСП сн 2

Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК

Зададени въпроси към здравна каса и отговорите им относно ПСПСМИ

Официална информация поместена в сайта на здравната каса НЗОК с въпроси на граждани и отговорите на институцията за помощните средства.

ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ. Можем ли да получим през здравната каса безплатни помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ необходими за първите дни на възстановяване в къщи след операцията? Вижте отговора на НЗОК по-долу от дата 20.01.2023 г.

Най-долу в приложенията вижте: Столична регионална здравна инспекция. СПИСЪК на  ЛКК  за 2023 г.  на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София определени със заповеди на Директора на СРЗИ. Както и Къде може да зададете въпрос към здравната каса? Как може да получите парична компенсация от АСП?

Въпросите на хората и официалните отговори на здравната каса.

ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ. СМЯНА НА СТАВА

Този въпрос и отговора му може би вълнува доста хора, които искат да знаят дали могат да получат безплатно помощни средства и какви през здравната каса.

От: Д** Й**Зададен на: 19/01/2023 Отговорен на: 20/01/2023

Въпрос: При смяна на тазобедрена става, Нзок поема ли част от цената на протезата? Каква е процедурата? Работя и съм здравно осигурена.

Отговор НЗОК. Тазобедрена става се имплантира в рамките на клинична пътека № 218 “Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става”. НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в болницата с назначаване до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ. НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, само когато те са включени в т.нар. Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ. Документът е публикуван на сайта на НЗОК – рубрика „Болнична помощ“ – „Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“. НЗОК заплаща на лечебното заведение стойността на тазобедрената протеза, отделно от всички дейности по клиничната пътека. Например сумата, която НЗОК заплаща за протеза за тазобедрена става е  1080 лв., 1435 лв., …
Всяко медицинско изделие се определя от лекуващия лекар. Доплащането от страна на пациента зависи от изделието, което е необходимо конкретно за неговия случай. Ако пациентът доплаща за медицинско изделие, той дава сума, която представлява разликата между стойността на изделието и тази, заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава документи (вкл. фактура), в която е посочено точно за какво е плащането от пациента.

Коментар на Воев. Помощни средства и медицински изделия: патерици, проходилка за възрастни и други ПСПСМИ не могат да се получат безплатно през здравната каса от хората със сменена става. Могат да се закупят само на свободна продажба. От какви помощни средства имат нужда прочетете При сменена става първи дни в къщи След смяна на става. Както и по-друг начин представено в другия ни фирмен сайт на ОПЕРАЦИЯ НА СТАВА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В КЪЩИ С ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ.

 

I. ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

От: В** П**Зададен на: 31/01/2023 Отговорен на: 31/01/2023

  1. Въпрос: Здравейте! Прочетох доста Въпроси/Отговори в рубриката, но не намирам отговор на моя въпрос. Чета написаното от вас: „Ако имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ), трябва да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ.“ За ТЕЛК е ясно-това е Териториалната Експертна Лекарска Комисия. Но за лекарска-консултативна комисия /ЛКК/ не е ясно. Въпросът ми е: Трябва ли територията на посетеното ЛКК да е същата, както адреса на болното лице/постоянен или настоящ/ или можем да посети всяка ЛКК на територията на страната ни? В смисъл, може ли да заведа майка ми на ЛКК по мой адрес, а не по нейн, защото е далече… Надявам се на точен отговор.

Отговор: Лекарските консултативни комисии са създадени към регионалните здравни инспекции ( РЗИ), които са на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването. За повече информация относно тяхната дейност може да се обърнете към съответната регионална здравна инспекция или към министерството.

2. От: Н** П**Зададен на: 30/01/2023 Отговорен на: 31/01/2023

Въпрос: Здравейте! От гр.София съм. Заведох майка ми /която е от Пловдив, но живее при мен в София, защото е болна/ на Комисия за помощни средства при мен, в гр.София. От комисията ми отказаха, защото имали писмо от вас, в което им забранявали да изписват помощни средства на хора извън област София. И че щом е от Пловдив, трябвало да го заведа в Пловдивска комисия. Вярно ли е това? Благодаря ви предварително!

Отговор: Лекарските консултативни комисии са създадени към регионалните здравни инспекции (РЗИ), които са на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването. За повече информация относно тяхната дейност може да се обърнете към съответната регионална здравна инспекция или към Министерството на здравеопазването.

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ ЗА ИНВАЛИДИРАНО ЛИЦЕ С ТЕЛК-ПРОХОДИЛКА

От: В** Д**Зададен на: 13/02/2023 Отговорен на: 15/02/2023

Въпрос: Здравейте, моя баща,87 годишен, пострада при падане и от 1 месец е на легло. След посещение на спешен кабинет на ИСУЛ и направени снимки не се установява костна или ставна травма, но при падането е усукал нерв,което временно го е обездвижил,болезнено. Бавното му възстановяване към този момент предполага и бавно раздвижване и прохождане. Той е с ТЕЛК 90% заради сърдечно заболяване и прекарани 2 инфаркта. Бихте ли ни съдействали и той да се сдобие с подходяща проходилка? Благодаря предварително, В. Д. хххххххххх

Отговор: В случая е необходимо баща Ви да се яви пред експертна лекарска комисия -ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, която да предпише проходилка. След като му се издаде протокол/решение за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), задължение на ЛКК/ТЕЛК е да подаде електронно заявление към НЗОК за разглеждане на предписаните ПСПСМИ. Пред ЛКК/ТЕЛК лицето попълва заявление на хартия, с което се съгласява с предписаните ПСПСМИ и необходимостта от предоставянето им.

III. ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Списъкът-спецификация на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания. Актуализиран списък на сключени договори с търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности за 28-те РЗОК.

  1. Инвалидна количка. От: Г** Д**Зададен на: 20/03/2023 Отговорен на: 21/03/2023

Въпрос: Баща ми е инвалид с пожизнен ТЕЛК 100%, с ампутиран крак през 07.2017г. и куп други тежки заболявания. Тогава му бе отпуснта помощ за закупуване на рингова количка, която вече е в много лошо състояние. Юли 2023г. стават 6 години. Полага ли му се нова количака? И, ако да, нужен ли е протокол от ЛКК или само ТЕЛК е достатъчен?

Отговор: След изтичане на  експлоатационния срок  на ринговата количка, може да се подаде ново заявление в избрана от Вас районна здравноосигурителна каса (РЗОК). Към заявлението се прилага документ, от който е видно предписването на такава количка. Документът може да е от издаден от ТЕЛК или ЛКК.

2. Слухов апарат От: М** М**Зададен на: 01/02/2023 Отговорен на: 02/02/2023

Въпрос: Здравейте, майка ми след ковид има проблем със слуха. Предстои да ползва слухов апарат. Проверих и й се полага такъв, тя е пенсионер и е с ТЕЛК. Това което намерих е 480лв., лекаря, казва 170лв. Моля за отговор, каква е сумата, която се полага, за това помощно средство. И не сме ли ние тези които избираме доставчика на услугата, че в нейния случай, лекаря го е избрал и с уговорката да си доплати 70 или 80лв.?

Отговор: Списъкът-спецификация на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания, които се заплащат от НЗОК, е публикуван на интернет страницата на институцията – рубрика „Помощни средства“. Стойността, която НЗОК заплаща/доплаща, зависи от вида и кода на слуховия апарат, който е предписан в медицинския документ на ЛКК/ТЕЛК. Във Вашия случай е необходимо майка Ви да се яви пред ЛКК/ТЕЛК. Ще бъде издаден медицински документ с предписани ПСПСМИ, като задължение на ЛКК/ТЕЛК е да подаде електронно заявление към НЗОК за разглеждане на предписаните ПСПСМИ. Комисия на РЗОК/НЗОК разглежда подаденото заявление и Ви информира за взетото решение в 7-дневен срок от датата на подаване. Лицето с увреждане самò избира търговец, при който да реализира одобрението, като за тази цел на интернет страницата на НЗОК – рубрика „Помощни средства“, подрубрика „Договаряне с търговци“, е публикуван Актуализиран списък на сключени договори с търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности за 28-те РЗОК.

Лекарски консултативни комисии ЛКК за отпускане на помощни средства ПСПСМИ

Както по-горе е изписано в официалния отговор на НЗОК: „Лекарските консултативни комисии са създадени към регионалните здравни инспекции ( РЗИ), които са на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването… „. Всякакви въпроси свързани с ЛКК няма смисъл да се задават към НЗОК. Правилния път е отговора на въпросите свързани с ЛКК е да се търсят:

Първо в СПИСЪК-СПЕЦИФИКАЦИЯ НЗОК ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ. БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. Списък-спецификация НЗОК ПСПСМИ помощни средства.

Това е нормативната база. Там е указано кой може и на какво има право, на какво основание и с какви документи безплатно да получи ПСПСМИ. Според това какво ще пише в Медицинския протокол на ЛКК(ТЕЛК, НЕЛК…) здравната каса ще издаде Нзок код и ще плати/доплати различно. Например за антидекубитален дюшек 120 лв или 220 лв, инвалидна количка 350 лв или 486 лв.

Пример: Комбиниран стол за тоалет и баня.

Стойност, до която НЗОК заплаща/доплаща: 200 лв. Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ) или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

*ПСПСМИ е съкращение абреавиатура на Помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия.

Второ: Въпроса касаещ ЛКК трябва да се зададе на съответната регионална здравна инспекция ( РЗИ).

Приложение от Воев към раздела за ЛКК.

Малко хора знаят че: Документи в ЛКК могат да се подадат на място или чрез лицензиран пощенски оператор. За тази възможност не всички хора с увреждания знаят, за да се възползват от нея. В чл.56 са цитирани случаите в правилника за които могат да се подадат необходимите документи без да се ходи на место в ЛКК. ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. В сила от 16.07.2021 г. Как и кои документи? Вижте ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ.

Част II. Зададени въпроси в електронната поща, отговори и коментари.

Важна информация.

От 1 юли 2022 г помощните средства и медицински изделия съкратено ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП преминаха към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) премина към здравната касата. НЗОК извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности.

Зададените въпроси във фирмената ни електронна поща са след 1 юли 2022 г т.е. след промените. Те са продължение на Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората. Обжалвания пред ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за социално подпомагане.

Отговорите по-долу са на лицензираната фирма  Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022. Търговски обект в центъра на София на ул Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов. 30 годишен професионален опит по предоставяне на медицински изделия и помощни средства.

 

Какво трябва да направите и на какво имате право.

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)? Официална информация от здравната каса НЗОК и всяка промяна може да следите на НЗОК Помощни средства получаване.

На какво имате право: Прочетете за вашите права на Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

По отношение на помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ за безплатно получаване от здравната каса малко известно сред хората че: “ Старите възрастни хора без да са инвалиди с ТЕЛК имат право безплатно да получат помощни средства и медицински изделия  необходими за тяхното самообслужване.  Помощните и медицински изделия са неоценим помощник и в случаите, когато хората са в немощно състояние, не могат сами да се  обслужват и се нуждаят от хора които да ги обслужват. За качествен живот хората с увреждания в това число възрастни стари хора, инвалиди и болни имат право на безплатни помощни средства и медицински изделия.  Трудно подвижни или лежащо болни стари възрастни хора по смисъла на закона са хора с увреждания. Инвалидите с ТЕЛК имат право още и на други безплатни помощни средства и медицински изделия освен тези изписани в Експертното решение ТЕЛК. „

Най-популярните ПСПСМИ предоставяни през здравната каса. 1. Инвалидни колички рингови и акумулаторни. 2. Комбинирани тоалетни столове за тоалет и баня. 3 Проходилки за възрастни. 4. Антидекубитални дюшеци и възглавници за лежащо болни предпазващи ги от рани от залежаване. 5. Патерици, бастуни, канадки и други.

Зададени въпроси в електронната поща, отговори и коментари

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА МИ ПОЩА

etvoev@abv.bg. Започнато на 21 10 2022

  1. Зададен въпрос от Е.Г. на 21 10 2022 г. При получени помощни средства преди години, кога могат да се вземат нови и връщат ли се старите?

Запитването: Майка ми има ТЕЛК 100% с чужда помощ (пожизнен) и вече е взимала помощни средства някъде 2014 година. Минали са 5 години и повече от тогава. Сега може ли да вземе нови помощни средства и ако да, какво се случва с тези които вече ползва. Връща ли ги?

Отговор на Воев: Помощните средства се отпускат както следва: инвалидна количка и комбиниран стол – за 6 години, антидекубитален дюшек и възглавница – за 3 години. Ако този срок е изтекъл имате право на нови (безплатно) през НЗОК. За целта Ви е необходим протокол от ЛКК (в случай че в ТЕЛК не са вписани помощни средства). Подробности можете да прочетете тук. След получаване на одобрение от РЗОК можете да получите съответното ПСПСМИ в рамките на отпуснатия лимит.

Допълнителен въпрос: Ако в ТЕЛК не са споменати никакви помощни средства?

Какво ще стане ако в ТЕЛК не са споменати никакви помощни средства? В този на майка ми не са споменати а тя има 100% с чуждо помощ.

Отговор на Воев: Необходим е протокол от оторизирана Лекарска консултативна комисия ЛКК имаща право да издава медицински протоколи за ПСПСМИ.

Част от официалната информация на здравната каса НЗОК, ако отидете на пряката връзка по-горе: НЗОК Помощни средства получаване:

“ 1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ; 2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице; 4. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;…“

Приложения към въпроси и отговори здравна каса ПСПСМИ

I. Столична регионална здравна инспекция

СПИСЪК на  ЛКК  за 2023 г.  на ЛЗ за извънболнична помощ в гр. София определени със заповеди на Директора на СРЗИ. Може да го намерите на Лекарска консултативна комисия-София-Столична РЗИ.

За другите РЗИ трябва да посетите съответния сайт, където се публикуват конкретните ЛКК за териториалната регионална здравна инспекция.

II. Къде може да зададете въпрос към здравната каса?

Online консултации. Чрез модулите имате възможност да отправите свое запитване директно до експертите в НЗОК: За нов въпрос към НЗОК. Вече зададен въпрос и отговор. Често задавани въпроси. Online консултации.

Важно! Въпроса, който искате да зададете трябва да е от компетенцията на НЗОК. Ако се отнася до други инстанции, като например РЗИ трябва да се попита там.

III. Право на парична компенсация свързана с ПСПСМИ и как да я получите?

През Агенция за социално подпомагане АСП можете да получите парична компенсация. Възможност  хората с увреждания да си изберат от всяка лицензирана фирма с договор с НЗОК  подходящото ПСПСМИ и да им бъдат платени разходите по транспорта. Хората от провинцията могат да посетят и получат ПСПСМИ от лицензирана фирма от София. Пътните разходи за влак или автобус ще им бъдат платени. За тази възможност вижте  Право на парична компенсация за пътни разходи.

Официална информация от сайта на агенцията: “ Агенцията за социално подпомагане ще продължи да изплаща на хората с увреждания парична компенсация за извършени пътни разходи в страната, когато ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящият им адрес и тяхното присъствието е необходимо. Изплащането на паричната компенсация за пътни разходи в страната ще се извършва след подаване на заявление – декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.“

IV. Предоставяне през здравната каса на най-често търсените помощни средства и медицински изделия. 

Необходим документ и Медицински условия за отпускане: Медицински протокол от специализирана ЛКК … или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и … Част от информацията публикувана на страница Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Комбиниран стол за тоалет и баня. Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ) или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Проходилки/ходилки. Проходилки за възрастни • Ролатори. Медицински условия за отпускане: При увреда на долни крайници, при която самостоятелното придвижване е затруднено. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Антидекубитален дюшек. Медицински условия за отпускане: При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

V. Избор на ПСПСМИ помощни средства и медицински изделия

От нашите сайтове https://voev.bg/  и https://voevmedical.com/  може да направите своя избор.

С Нзок кодовете ПСПСМИ безплатно получаване през здравната каса или закупуване на свободна продажба без медицински документи.

Санитарен магазин за помощни средства София, Пирогов-Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1

02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ. Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022 по предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ.

Търговски обект в центъра на София на ул Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов.

Важно! Не сме дрогерията

Изображение на Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

РАБОТИМ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА БЕЗПЛАТНО ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ И СВОБОДНА ПРОДАЖБА