Права и проблеми

Правата на инвалидите, възрастните хора и хората с увреждания и проблеми свързани с тези права

 

За правата на хората. Нарушаване на правата им от длъжностни лица или по вина на самите хора поради незнание или други причини. Проблемите свързани с това

 

Преки връзки по темата отразена на страниците в сайта на лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания. https://voevmedical.com/

 

Права на инвалидите, възрастните хора и хората с увреждания

 

Актуализирана нова страница  Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните

С много информация и архив през годините страница Права инвалиди, хора с увреждания, възрастни

 

Министерство на труда и социалната политика. Зададени въпроси от граждани. Разширен коментар със съвети на Георги Воев

 МТСП. Отговори

Въпроси зададени в електронната ни поща E mail: etvoev@abv.bg. Отговори с разширени коментари

Помощни средства, въпроси и отговори

Отказване от АСП за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи описани с факти. Обжалвания. Съвети

Откази на АСП

Корупция и корупционни практики при закупуване на помощни средства с отпусната целева помощ от Агенция за социално подпомагане. Съвети как да се предпазим 

Корупция при помощ от АСП


Права и проблеми при помощните средства

   Права и проблеми. Общ преглед

Журналистическо разследване на списание ТЕМА със заглавие  Да ограбиш инвалид

Съвет:Преди да предприемете каквото и да е направете следното:

Запознайте се предварително с информацията публикувана на тези страници. Причините са две.

 

1. Да не бъде злоупотребено за Ваша сметка

2. Да не получите писмен отказ за нещо на което имате право поради незнание на сложната процедура по отпускане на помощта или ако не сте я поискали както е определил закона.

 

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане отпускана за закупуване на помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

Помощ за закупуване 

 

 

 

„Воев“                    02/8519962,8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

 

Магазин Воев, местоположение

Не сме дрогерията!

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания. http://www.voevmedical.com/

BGtop