Ред за получаване

Ред за получаване

Ред за получаване на медицински изделия и помощни  средства  безплатно през НЗОК и преди 1 юли 2022 с помощ АСП

Важна промяна в здравната каса НЗОК от 1 юли 2022 за хората с увреждания

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата. 

Официален отговор на здравната каса

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВАЛИД

На зададен въпрос от: Д** В** 23/03/2023 Отговорен на: 28/03/2023

Здравейте, съпругът ми е с Телк 100% инвалидност без придружител. Състоянието му се влоши и има нужда от инвалидна количка и другу помощни средства. Моля за вашият отговор какви документи трябва да предоставя, както и редът за това, за да се разгледа положението му и да бъдат предоставени такива. Благодаря много предварително!

Отговора на здравната касаНЗОКВ случая  на съпруга Ви е необходимо да се издаде медицински протокол от ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с предписани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). Предписването се извършва по спецификацията на НЗОК. След издаването  на протокол/решение за предписване на ПСПСМИ, по електронен път се изпраща заявление  към НЗОК. Пред ЛКК/ТЕЛК Вие попълвате заявление на хартия, с което се съгласявате с предписаните ПСПСМИ и необходимостта от предоставянето им. Медицинската документация по предписването се разглежда от експертни комисии в НЗОК/РЗОК, в резултат на което се издават одобрения или мотивирани откази. Издадените одобрения съдържат регистрационен номер, дата на издаване, имената и НЗОК-кодовете на заявените ПСПСМИ. Лицата с увреждания се информират за издадените одобрения или мотивирани откази, чрез писмено съобщение и по телефон съгласно посочения адрес и телефонен номер в заявлението. Не е необходимо да се посещава офис на РЗОК.

Част от помощните средства ПСПСМИ, които могат да се получат безплатно със здравни кодове от НЗОК

 Инвалидни колички акумулаторни и рингови, инвалиден   комбиниран стол, дюшеци за лежащо болни антидекубитални дюшеци, проходилки  проходилки, ролатори ролатори, канадки  канадки, патерици патерици, бастуни регулируеми, три и четири опорни бастуни , слухови апарати и батерии за тях, гръдни епитези и други. 

Всички помощни средства могат да се получат веднага и без медицински документи и като се заплати сойността им на свободна продажба.

Форма за поръчка

За Ваше удобство от тук може да направите поръчка или да поръчате на обявените ни телефони 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 както и да посетите магазина ни. В преките връзки указани по-долу също има форма за поръчка. Обслужваме всички населени места в страната.

Правата на хората с увреждания по отношение на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се запазват. Променя се само реда за получаване на Одобрение от здравната каса и отпускане на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ на правоимащите. Припомняме че възрастните хора трудно подвижни и лежащо болни също са хора с увреждания дори ако никога в живота си не са постъпвали в болница. Актуализирана информация ще намерите в другия ни фирмен сайт на страница НЗОК Помощни средства получаване.

Вижте също НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. НЗОК Забрани и изисквания ПСПСМИ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018 г за лимитите АСП и след това от 1 юли 2022 г за лимитите НЗОК за помощните средства ПСПСМИ, за да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите. Актуална информация на страница Нов ред, лимити помощ АСП и НЗОК

РАБОТИМ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ И СВОБОДНА ПРОДАЖБА

Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022.

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg


Специализиран магазин за технически помощи средства „Воев“
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.
 
 
Не сме дрогерията !!!
 

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

 
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“