Откази на АСП. Права

♦ Откази за отпускане на целева помощ от АСП, обжалване и последващо отпускане на помощта. Права на хората с увреждания.

Права на хората с увреждания. Откази на Агенция „Социално подпомагане“ за отпускане на Целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Обжалване и последващо отпускане на помощта.

Действителни случаи. Подробности вижте в категория „Информация“ в раздел „Откази на АСП за отпускане на целева помощ. Права“.