Ортопедични продукти и изделия

• Ортопедични продукти
...
по каталога на MobiakCare
• Терапия
• Раздвижване

Ортопедични продукти в магазин Воев и помощни изделия

Воев-София ЕООД лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства и медицински изделия на хора с увреждания, инвалиди

Воев-София ЕООД, регистрация в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания 099/2008 и Договор със здравната каса НЗОК 22-8060/1 юли 2022 г.

02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Раздвижване

Уред за раздвижване на МобиакCare 0806512

Легла ортопедични, механични и електрически. Болнични легла и принадлежности за тях

За възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания трудно подвижни:  надстройки за тоалетна чиния, тоалетни столове и столове за баня , комбинирани столове, инвалидни колички, проходилки, ролатори, 3 и 4 опорни бастуни, патерици, канадки …

Не сме дрогерията!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280