Наемане на кислородни концентратори, бутилки | ВОЕВ За възрастни здрави и болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК медицински изделия, помощни средства, санитарни материали

Наемане на кислородни концентратори, бутилки

Гърция

•Импулсни преносими концентратори
импулсно подаване ml/ дъх
• Стационарни концентратори
max 5л/мин и 10л/мин
•Леки кислородни бутилки

Наем на преносими импулсни мобилни кислородни концентратори, стационарни кислородни концентратори и леки кислородни бутилки с медицински кислород. Продажба

 

Условията за наемане, изпробване и продажба на преносими кислородни концентратори, преносими кислородни бутилки и стационарни кислородни концентратори за приемане на медицински кислород в домашни условия  

 

 

Наем портативни и стационарни кислородни концентратори, леки бутилки

 

 

Разликата между портативните кислородни концентратори с импулсно подаване на медицински кислород, стационарните кислородни концентратори и леките кислородни бутилки подаващи непрекъснат поток на медицински кислород може да намерите на специализираната страница Импулсни преносими концентратори. Общо Кратък обзор на устройствата, които произвеждат, съхраняват и доставят медицински кислород за дишане при необходимост от добавяне на кислород към кръвта при кислородна терапия, лечение с кислород. Портативни кислородни концентратори. Какъв апарат или устройство да изберем за добавяне на допълнителен кислород към кръвта ни? Болус технология.

 

Мобилен портативен кислороден апарат, концентратор AURA 5 за медицински кислород

Наемане и продажба на преносими портативни кислородни концентратори

Концентраторът Aura 5 за кислород за медицинска употреба е на принципа на световната усъвършенствана осцилираща абсорбционна технология. При нормална температура машината може непрекъснато да отделя медицински кислород с висока плътност (93% ± 3% кислород за медицинска употреба) от въздуха, когато захранването му е включено. Машината е лесна за работа и се използва бързо, потокът може да се регулира. Методът за доставка на кислород е уникален и е по-добър от втечнен и под високо налягане кислород, импулсно подаване bolus technologyКонцентратора периодично подава обем (или болус) кислород в милилитри на дъх (мл / дъх). По този начин не е необходим голям непрекъснат поток(дебит) до 5л/мин, както е при стационарните концентратори. При използване на кислороден концентратор съдържанието на кислород в въздуха в помещението не се променя.

Подробности за AURA 5 параметри, описание и инструкция за работа с него вижте на страница Портативен мобилен кислороден концентратор

Наемане на импулсен мобилен кислороден концентратор Aura 5

1. Кислородния концентратор се получава от магазина ни в центъра на София-ул. Шандор Петьофи №1 срещу депозит от 3695лв( колкото е стойността на апарата).

2. Минимален срок за наемане – 7 дни. 

Цени на наемане

•за 7 дни    150лв наем

•за 14 дни    250лв наем

•за 30 дни    400лв наем

При връщане на кислородния концентратор от депозита се приспада наема, според срока на ползване. Деня на получаване и деня на връщане се считат за наети.

 Канюлата за нос 0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy или кислородната маска са консумативи за лична употреба, неупотребявани, фабрично опаковани и се закупуват отделно при плащане на депозита.

Приспада се от депозита при връщане на кислородния апарат. Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи с предизвестие по имейл или телефон.

3. Ако клиента не желае да закупи концентратора и го върне, като разход за него остава само наема и консумативите за лична употреба. Остатъка от депозита се връща.

4. Наемайки апарата нуждаещият се може да прецени дали да го закупи за постоянно ползване или да го върне и да си получи остатъка от депозита.  За да закупите кислороден концентратор не е задължително преди това да сте го наели.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния концентратор не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния концентратор е закупен и остава собственост на клиента.

 

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородния концентратор.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта.

 

Наемане на 5lt концентратори IREN и THORAX 5. Закупуване на концентратори IREN 5lt и 10lt и THORAX – 5lt

Стационарни кислородни апарати THORAX 5 и IREN за медицински кислород. Наемане и продажба на стационарни кислородни концентратори

Може да наемете кислороден концентратор IREN или THORAX 5 и след изтичане на наемния срок да го върнете или да го закупите.  Може да закупите кислороден концентратор без да го наемате преди това.

 

Условия за наемане на кислородни концентратори IREN и THORAX 5

 

Кислороден апарат Iren 080819 

Thorax 5

Маска, канюла, кислородна терапия

 

 

 

1. Кислородния концентратор се получава от магазина ни в центъра на София-ул. Шандор Петьофи №1 срещу депозит от 1550лв. *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) Thorax 5 с фабр.№ 036 с депозит от 800лв и IREN с фабр.№ 178 срещу депозит от 500лв.

2. Минимален срок за наемане – 30 дни. Цена на наема 180лв. Приспада се от депозита при връщане на кислородния апарат. Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи с предизвестие по имейл или телефон.

Консумативите за лична употреба 19,50лв/неупотребявани, фабрично опаковани/ се закупуват отделно при плащане на депозита. Тези лични консумативи са нови неупотребявани. (0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy. Канюла за нос + 0219002 Oxygen Therapy Humidifiers. Овлажнител + 0217002 Oxygen Therapy Tube 2M. Свързваща тръбичка 2метра). Може да се закупи допълнително и свързваща тръбичка 7.5 м. *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) задължително се връщат и при получаването им под наем освен депозита от 800лв(500лв) се заплащат предварително наема и консумативите.

3. Ако клиента не желае да закупи концентратора и го върне, като разход за него остава само наема от 180лв и консумативите за лична употреба/ 19,50лв/. Остатъка от депозита се връща.

4. Наемайки апарата нуждаещият се може да прецени дали да го закупи за постоянно ползване или да го върне и да си получи остатъка от депозита.  За да закупите кислороден концентратор не е задължително преди това да сте го наели.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния концентратор не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния концентратор е закупен и остава собственост на клиента. Тази т.5 не се отнася за случаите по т.1 *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) срещу депозит от 800лв(500лв) – такива концентратори задължително се връщат. При интерес за закупуване на такива концентратори цената за закупуване се договаря допълнително.

 

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородния концентратор.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта.

 

Леки кислородни бутилки 2, 3 и 5 литра вместимост за кислородна терапия с медицински кислород

 

Наемане и продажба на бутилки 2, 3 и 5 литра с медицински кислород

Подробности за леките алуминиеви бутилки за медицински кислород лесни за носене, техните  параметри, описание и инструкция за работа с тях вижте на страница Мини кислородни бутилки за дишане

Кислородна бутилка комплект „Aphrodite“ от 2 до 5 литра

 

Наемане на преносими комплекти от 3 и 5 литра алуминиеви кислородни бутилки за дишане на медицински кислород

Отдаваме под наем само от 3 и 5 литра. Преносимите бутилки от 2 литра са само за продажба без възможност за отдаване под наем.

1. Кислородния комплект се получава от магазина ни в центъра на София-ул. Шандор Петьофи №1 срещу депозит от 420лв за бутилка от 3 литра и депозит от 460лв за бутилка от 5 литра.

Бутилката се предава празна. За да  се използва комплекта за терапия клиента следва да зареди бутилката с кислород.

Отделно се заплащат консумативите за лична употреба:

– овлажнител Poseidon(49лв) или овлажнител CCO (49лв)

-носна канюла код 0217002-01(4лв) или 0217005 маска за възрастни(6лв), за деца 0217033(10лв)

Консумативи за лична употреба са извън депозита и не подлежат на връщане и остават собственост на ползващият. Вместо канюла може да се закупи маска.

2. Минимален срок за наемане 30 дни. Цена на наема 40лв за бутилка от 3литра и 45лв за бутилка от 5литра. При получаване на кислородния комплект се заплаща депозит от 420лв(3л) или 460лв(5л) за бутилка. При връщане на кислородния комплект в срок и в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката от депозита се приспада наема 40лв(3л) и 45лв(5л) и се връща остатъка 380лв(3л) или съответно 415лв(5л).

Консумативите за лична употреба са нови неупотребявани и фабрично опаковани.

Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи като се плати предварително нов месечен наем.

* Когато бутилката се предава  пълна заредена  с кислород към консумативите от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

3. След изтичане на минималния срок за наем – до 30 дни, кислородния комплект от 3 литрова бутилка може да се закупи на цена 380лв(420-40лв наем)  или на цена 415лв(460-45лв наем)   кислородния комплект от 5 литрова бутилка .

По този начин имате възможност да изпробвате кислородната бутилка комплект и ако пожелаете същата може да я закупите, като се приспадне наема за месеца.

4. Ако клиента не желае да закупи наетия комплект, остава разход за него само наема и консумативите за лична употреба. Остатъка от депозита се връща.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния комплект не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния комплект е закупен и остава собственост на клиента.

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородна бутилка за дишане на  медицински кислород.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта. 

 

Най-долу на страницата има пряка връзка към обща информация за кислородната терапия за лекуване с медицински кислород чрез вдишване от концентратори или бутилки

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Санитарен магазин в центъра на София. Наем и свободна продажба на кислородни концентратори и леки бутилки с медицински кислород


между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 

Магазин Воев, местоположение

 

Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Общо за кислородната терапия

Кислородна терапия. Наем и продажба

 

Поръчай сега

Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД, автоматично изпращане в help_voev@abv.bg
Преди да попълните формата, моля прочетете текста по-долу:
Електронната ви поща и телефон за обратна връзка са много важни ако се наложи да се уточнят подробности по доставката.
Ако не можете да се справите с попълване и изпращане на заявката, поръчайте на нашите телефони 02/8519962, 02/851 9375, 0888 893280.
Поръчките се обработват в обявеното работно време на магазина.
• При поръчки в големи количества(на едро) пишете ни на etvoev@abv.bg или се обадете на 08771 93280

Име и фамилия(задължително).

Вашият телефон (задължително).

Вашият Email (задължително)

Доставките се извършват с ЕКОНТ

Допълнителни указания

[Опишете по-долу задължително! :
Наименование, код(ако има) и модел на изделието, телефон, пълен и точен адрес за доставка(ако е до поискване-адреса на офиса на ЕКОНТ),срок на доставка обикновена или бърза. Ако не желаете доставка с ЕКОНТ попълнете данните на куриерската фирма за която желаете. Ако имате въпроси или запитване, запишете ги също тук.
]

Разходите по доставката са за ваша сметка
* До офис на куриерска фирма е по-евтино отколкото доставка на адрес.
** Важно! Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден.

Tук напишете Вашето съобщение.
Важно! Без оставен телефон и адрес не можем да изпълним поръчката Ви

Страница от сайта на лицензирана фирма за помощни средства „Воев“
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

BGtop