Наемане на кислородни концентратори, бутилки

Гърция

• Наемане на концентратори
Наемане на кислородни бутилки
• Стационарни концентратори
max 5л/мин и 10л/мин
• Леки кислородни бутилки

Наем на кислородни концентратори и леки кислородни бутилки с медицински кислород

Най-ниска цена наем на кислороден концентратор 4 лв/ден.

Наемане на кислородни концентратори и преносими кислородни бутилки за дишане на медицински кислород. Продажба на концентратори, бутилки и консумативи за тях. 

Наем на кислородни концентратори, леки бутилки

За наемане или за закупуване

Форма за поръчка 

Обслужваме цялата страна. Може да закупите от магазина ни в центъра на София, да поръчате по телефона или попълните формата за поръчки. Обслужваме всички населени места  с куриер.

Възможности за наемане на концентратор или бутилка. Какво е по-изгодно да наемете за приемане на медицински кислород: кислороден концентратор или кислородна бутилка и каква е разликата? Да закупите или да наемете? За оптимален избор кратко обяснение. Кислородния концентратор произвежда медицински кислород на место вкъщи, а кислородната бутилка периодично трябва да се зарежда. Ако за кратко време се нуждаете да дишате медицински кислород може би ще ви е по-изгодно да наемете концентратор или бутилка. Но ако продължително време трябва да приемате медицински кислород може би ще ви е по-изгодно да закупите. Има и междинен вариант-наема да премине в покупка.  Според това  какъв дебит л/мин е предписал лекуващия лекар и продължителността на приемане на медицински кислород може да изберете концентратор или бутилка.  При избор на кислороден концентратор винаги когато поискате можете да го включите в електрическата мрежа вкъщи или в болницата и да дишате медицински кислород. При избора на бутилка трябва бутилката да е пълна, за да черпите от нея медицински кислород. При 2 бр бутилки винаги можете да имате на разположение пълна бутилка с кислород. Повече информация може да намерите на Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

Кислороден концентратор. След лекуване в болница на Covid-19 наемане на кислороден концентратор. При ХОББ, клъстерно главоболие, други белодробни болести. Долекуване с медицински кислород  първите дни вкъщи след изписване от болница след лечение на  коронавирус. Алтернативен вариант на кислородния концентратор Леки бутилки к-т за медицински кислород. Ползвате концентратора или бутилката с кислород докато имате нужда и ги връщате, когато не се нуждаете повече от тях.

Тарифи за наемане на кислороден концентратор или бутилка за дишане на медицински кислород

Възможни варианти за наемане на кислороден концентратор или бутилка оборудвана с дебитомер.

А. За 4 лв/ден наем за кислороден концентратор

Без депозит минимален срок 30 дни за 120 лв и с гарантиран депозит при минимален срок 15 дни/ 60 лв.

Б. Леки бутилки к-т за медицински кислород под наем

За 40 лв/ 3л и за 45 лв/5л 

Подробности по тарифните планове за отдаване под наем на концентратори и бутилки.

Алтернативен вариант на кислородните концентратори. Леки бутилки к-т за медицински кислород с месечен наем за 40 лв/ 3л и за 45 лв/5л вместимост. Как може да наемете, също и как да закупите вижте по-долу. Отдаваме под наем само от 3 и 5 литра. Преносимите бутилки от 2 литра са само за продажба без възможност за отдаване под наем. Стоманени от 10 литра вместимост-код 0808920. Месечен наем 70 лв за бутилка от 10 литра. Условия за наемане, както за 3 и 5литра.  Кислородните бутилки се предават празни.

* Когато бутилката се предава  пълна заредена  с кислород към консумативите от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4 лв за 2 литра бутилка, 6 лв за 3 литра и 10 лв за 5литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

Концентратор под наем отдаваме без депозит Кислородни бутилки отдаване под наем срещу гаранционен депозит. 

Наемане и получаване на кислороден концентратор или кислородна бутилка

Наемането и получаването на кислороден концентратор или на кислородна бутилка оборудвана с дебитомер се извършва на място в магазина ни. Провежда се инструктаж за комплектоване, ползване и безопасност при експлоатация. Предават се на наемателя във фабрична опаковка (без наранявания, одрасквания и вдлъбнатини, с ненарушена картонена опаковка). При ползване на комплекта за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем.

1. Концентратори и бутилки отдаване под наем без и срещу гаранционен депозит.

Кислородните концентратори модели Thorax или IRENE се отдават под наем без гаранционен депозит. Кислородните комплекти състоящи се от кислородна бутилка + дебитомер с вместимост от 3 литра, от 5 литра и от 10 литра вместимост се отдават само срещу гаранционен депозит. Получават се в магазина на „Воев-София“ ЕООД в центъра на София-ул. Шандор Петьофи № 1. Изготвят се и се подписват необходимите документи за получаване по представената лична карта на получателя. Провежда се инструктаж за комплектоване, ползване и безопасност при експлоатация. Задължително се връщат на същия адрес наетите кислороден концентратор или кислородна бутилка + дебитомер след изтичане на наемния срок. 

1.1 Концентратори отдавани под наем без депозит. Минимален срок за наемане – 30 дни. Цена на наема 120 лв. Наема се плаща се при наемането на концентратора. При ползване на концентратора за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем. Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи с предизвестие по имейл или телефон. Консумативите за лична употреба кислородна маска или носна канюла и овлажнител с които се диша медицинския кислород /неупотребявани, фабрично опаковани/ се закупуват отделно при плащане на депозита. 

1.2 Кислородни бутилки с дебитомер се предлагат под наем с гарантиран депозит.

Наемане на нови неупотребявани преносими комплекти от 3 и 5 литра алуминиеви кислородни бутилки за дишане на медицински кислород

1. Кислородния комплект се получава от магазина на „Воев-София“ ЕООД в центъра на София-ул. Шандор Петьофи № 1 срещу съответният гаранционен депозит – стойността на кислородния комплект състоящ се от кислородна бутилка + дебитомер (код 0808908 от 3 литра на стойност 490 лв и код 0808909 от 5 литра на стойност 560 лв). Комплектите се предават на Наемателя във фабрична опаковка (без наранявания, одрасквания и вдлъбнатини, с ненарушена картонена опаковка), заредени с кислород (3 или 5 литра в зависимост от вместимостта на бутилката) или празни. Консумативите за лична употреба овлажнител+носна канюла или кислородна маска се заплащат допълнително при получаване на кислородната бутилка.

2. Минимален срок за наемане 30 дни. Деня на получаване на кислородния комплект и деня на връщането му се считат за дни в наемния срок. Получаването и връщането става в работното време на магазина. Месечен наем: 40лв за бутилка от 3 литра и 45 лв за бутилка от 5 литра. При получаване на кислородния комплект се заплаща гаранционен депозит равен на стойността на кислородния комплект( 490 лв за 3 литрова бутилка и 560 лв за 5 литрова бутилка). При връщане на кислородния комплект в срок и в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката, клиента заплаща съответния наем и гаранционния депозит се връща. Ако има наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката или кислородния комплект е в неизправност клиента заплаща нанесените щети и повреди. При ползване на комплекта за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем.

Консумативите за лична употреба са нови неупотребявани и фабрично опаковани.

Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи като се плати предварително нов месечен наем.

* Когато бутилката се предава  пълна заредена  с кислород към консумативите от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4 лв за 2литра бутилка, 6 лв за 3 литра и 10лв за 5литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

3. След изтичане на минималния срок за наем – до 30 дни, кислородния комплект от 3 литрова бутилка може да се  закупи на цена 490 лв  или на цена 560 лв  кислородния комплект от 5 литрова бутилка .

4. Ако клиента не желае да закупи наетия комплект, остава разход за него само наема и консумативите за лична употреба. Гаранционния депозит се връща.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния комплект не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния комплект е закупен и остава собственост на клиента.

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородна бутилка за дишане на  медицински кислород.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта.

3. Във връзка с пандемията и заразите с коронавирус от производителя на концентраторите се препоръчва към консумативите за лична употреба да се прибави и смяната на филтрите при всеки нов ползвател. При желание на клиента тези филтри ги предоставяме срещу заплащане. COVID-19 Коронавирус. Важно за вашата безопасност и предпазване от зарази и инфекции!  Смяна на филтрите след всеки  предишен ползвател. Повече по темата за Covid-19 и предпазване от зарази вижте Концентратор под наем най-важното.

Консумативи за кислородни концентратори и кислородни бутилки за медицински кислород, CPAPи BeLevel консумативи за сънна апнея

Вижте на  Маски за сънна апнея, кислородни маски, терапия и на Консумативи за кислородна терапия, принадлежности.

Малък, но много необходим уред вкъщи при дишане на медицински кислород.

Пулсоксиметър. Малък, но много необходим уред вкъщи при кислородолечение и дишане на медицински кислород. COVID-19 Коронавирус. „…При пациентите с ковид-19 трябва да се следи нивото на насищане на кръвта с кислород.  Дори при липса на тежки симптоми. За да не се пропусне най-важният признак за влошаване на заболяването. Пулсоксиметър пръстов портативен.

 

Кислороден апарат Irene  

Thorax 5

Маска, канюла, кислородна терапия

Продажба на  IRENE кислороден концентратор код 0808194 Mobiak 5л/мин

Може да закупите нов концентратор без да наемате

Параметри, технически характеристики и цена вижте на  Домашен кислороден концентратор IRENE

Продажба на кислороден концентратор FORCE до  10 л/мин

Изображение на Кислороден концентратор 10lt FO2RCE

Force ново поколение до 10л/мин

Параметри, технически характеристики и цена вижте на Концентратор до 10 л/мин.

Леки кислородни бутилки 2, 3 и 5 литра вместимост за кислородна терапия с медицински кислород

Наемане и продажба на бутилки 2, 3 и 5 литра с медицински кислород

Колко време можете да ползвате кислород от пълна бутилка.  Подробности за леките алуминиеви бутилки за медицински кислород лесни за носене, техните  параметри, описание и инструкция за работа с тях вижте на страница Мини кислородни бутилки за дишане

Ако желаете да закупите бутилки най-долу вижте продажните цени.

Кислородна бутилка комплект „Aphrodite“ от 2 до 5 литра

Цени за продажба на мини кислородни бутилки

Може да закупите без да наемате 

Цена на комплекта „Aphrodite“: кислородна алуминиева бутилка + вентил 25Е/0216027/+ дебитомер редуцир вентил Е25 Click Style/ код 0807916/ 

комплект код 0808907 ( за зареждане с 2 литра) цена 460 лв с ДДС (+ пожелание код 0217000 Раница за пренасяне. Цена 49лв с ДДС)

комплект код 0808908 ( за зареждане с 3 литра) цена 490 лв с ДДС(+ пожелание код 0217000 Раница за пренасяне. Цена 49лв с ДДС)

комплект код 0808909 ( за зареждане с 5 литра) цена 560 лв с ДДС. 

комплект код 0808920  ( за зареждане с 10 литра) на цена 635 лв с ДДС. 

Изображение на Компактен пълен комплект за кислородна терапия с алуминиева кислородна бутилка от 2l, 3l, 5литра

Oxygen therapy set, Компактен пълен комплект за кислородна терапия с алуминиева кислородна бутилка от 2l, 3l, 5литра

Цена на комплекта Oxygen Therapy Set“ от 2, 3 и 5 литра за кислородна терапия с автоматичен регулатор Combilite“
код 0803010      2,0 lt/200bar (0,4 m3). Цена 599лв с ДДС
код 0803011      3,0 lt/200bar (0,6 m3). Цена 629лв с ДДС
код 0803012      5,0 lt/200bar (1,0 m3). Цена 649лв с ДДС
Общо за кислородната терапия

Санитарен магазин Воев в центъра на София. Наем и свободна продажба на кислородни концентратори и леки бутилки с медицински кислород

София, между ПИРОГОВ и Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1

Не сме дрогерията на партера!!! ВОЕВ магазина до дрогерията.
02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, E mail:etvoev@abv.bg

„Воев-София“ ЕООД, регистрация № 099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания и Договор с НЗОК за предоставяне на помощни средства ПСПСМИ.

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София