Наем кислороден концентратор 4 лв/ден

Наемате, ползвате, връщате кислороден концентратор или бутилка за дишане на медицински кислород. Може да купите.

Наемане на професионални кислородни концентратори и бутилки за дишане на медицински кислород в домашни и болнични условия

Ползвате колкото ви е необходимо и връщате кислородния концентратор или кислородна бутилка от 2, 3 и 5литра за дишане на медицински кислород. Ако желаете може да закупите.

Наемане на професионални кислородни концентратори IRENE и THORAX на Mobiak за 4 лв на ден

I. Минимален срок на наемане 30 дни. Без гаранционен депозит.

II. Минимален срок на наемане 15 дни. Гаранционен депозит 500 лв.

Форма за поръчка

Може да закупите от нашия магазин • Да ни се обадите на обявените телефони, за да поръчате • Да попълните и изпратите формата за поръчка. На страниците на преките връзки по-долу също има форма за поръчка. Обслужваме всички населени места в страната с наложен платеж или банков превод.
02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 в работното време на магазина
.

„Воев-София“ е официален представител за професионални кислородни концентратори и кислородни бутилки, медицински изделия и помощни средства на Mobiak Гърция за България.

Всичко за терапията с медицински кислород вижте на Кислородна терапия. Наем и продажба Там ще намерите пълната информация за кислородните концентратори и кислородни бутилки, цени, параметри, указания за ползване, консумативи.

Кислородни концентратори за отдаване под наем с максимален дебит 5литра/минута

Изображение на Наем без депозит на концентратор за дишане на кислород

IRENE Кислороден концентратор с лични консумативи

Кислородните концентратори могат да се закупят или да се наемат. Предлагаме за закупуване нови кислородните концентратори на цена 1249 лв с ДДС и втора употреба на цена по договарене според серийния номер на концентратора.

Условия за наемане на кислородни концентратори

Oxygen concentrator rental

Наемане и получаване на кислороден концентратор или кислородна бутилка

Наемането и получаването на кислороден концентратор или на кислородна бутилка оборудвана с дебитомер се извършва на място в магазина ни. Провежда се инструктаж за комплектоване, ползване и безопасност при експлоатация. Предават се на наемателя във фабрична опаковка (без наранявания, одрасквания и вдлъбнатини, с ненарушена картонена опаковка). При ползване на комплекта за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем.

1. Концентратори и бутилки отдаване под наем без и срещу гаранционен депозит.

Кислородните концентратори модели Thorax или IRENE се отдават под наем без гаранционен депозит. Кислородните комплекти състоящи се от кислородна бутилка + дебитомер с вместимост от 3 литра, от 5 литра и от 10 литра вместимост се отдават само срещу гаранционен депозит. Получават се в магазина на „Воев-София“ ЕООД в центъра на София-ул. Шандор Петьофи № 1. Изготвят се и се подписват необходимите документи за получаване по представената лична карта на получателя. Провежда се инструктаж за комплектоване, ползване и безопасност при експлоатация. Задължително се връщат на същия адрес наетите кислороден концентратор или кислородна бутилка + дебитомер след изтичане на наемния срок. 

1.1 Концентратори отдавани под наем без депозит. Минимален срок за наемане – 30 дни. Цена на наема 120 лв. Наема се плаща се при наемането на концентратора. При ползване на концентратора за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем. Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи с предизвестие по имейл или телефон. Консумативите за лична употреба кислородна маска или носна канюла и овлажнител с които се диша медицинския кислород /неупотребявани, фабрично опаковани/ се закупуват отделно при плащане на депозита. 

1.2 Кислородни бутилки с дебитомер се предлагат под наем с гарантиран депозит.

Вижте по-долу за условията за отдаване на Кислородни бутилки с дебитомер под наем.

 2. Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи като се плати предварително нов месечен наем.

3. Във връзка с пандемията и заразите с коронавирус от производителя на концентраторите се препоръчва към консумативите за лична употреба да се прибави и смяната на филтрите при всеки нов ползвател. При желание на клиента тези филтри ги предоставяме срещу заплащане. COVID-19 Коронавирус. Важно за вашата безопасност и предпазване от зарази и инфекции!  Смяна на филтрите след всеки  предишен ползвател. Повече по темата за Covid-19 и предпазване от зарази вижте Концентратор под наем най-важното.

Кислороден концентратор+овлажнител+маска или носна канюла, термопредпазител
Кислороден концентратор+овлажнител+маска или носна канюла,

Бутилки с медицински кислород за дишане 2, 3 и 5 литра

Лека кислородна бутилка 2, 3 и 5л
Воев, лека бутилка 2, 3 и 5л

Условия за отдаване под наем на кислородни бутилки от 3 и 5 литра за дишане на медицински кислород

Кислородна бутилка + дебитомер с вместимост от 3 литра(код 0808908)  се отдават под наем срещу гаранционен депозит от 200 лв. От 5 литра(код 0808909) срещу гаранционен депозит от  250 лв. Стоманени от 10 литра вместимост-код 0808920 срещу гаранционен депозит от 450 лв. Гаранционния депозит на клиента се връща  в пълната стойност на взетото под наем при връщане в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката. 

Задължително се връща на същия адрес наетата кислородна бутилка + дебитомер след изтичане на наемния срок. 

1. Кислородния комплект се получава от магазина на „Воев-София“ ЕООД в центъра на София-ул. Шандор Петьофи № 1 срещу съответният гаранционен депозит. Изготвят се и се подписват необходимите документи за получаване по представената лична карта на получателя. Провежда се инструктаж за комплектоване, ползване и безопасност при експлоатация. Комплекта се предава на Наемателя във фабрична опаковка (без наранявания, одрасквания и вдлъбнатини, с ненарушена картонена опаковка), заредени с кислород (3 или 5 литра в зависимост от вместимостта на бутилката) или празни. Консумативите за лична употреба овлажнител+носна канюла или кислородна маска се заплащат допълнително при получаване на кислородната бутилка.

2. Минимален срок за наемане 30 дни. Деня на получаване на кислородния комплект и деня на връщането му се считат за дни в наемния срок. Получаването и връщането става в работното време на магазина. Месечен наем: 40 лв за бутилка от 3 литра, 45 лв за бутилка от 5 литра и 70 лв за бутилка от 10 литра. При получаване на кислородния комплект се заплаща наема и съответния гаранционен депозит. При връщане на кислородния комплект в срок и в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката на клиента  се връща пълната стойност на гаранционния депозит. Ако има наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката или кислородния комплект е в неизправност клиента заплаща нанесените щети и повреди. При ползване на комплекта за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем.

Консумативите за лична употреба са нови неупотребявани и фабрично опаковани.

Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи като се плати предварително нов месечен наем.

* Когато бутилката се предава  пълна заредена  с кислород към консумативите от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4 лв за 2 литра бутилка, 6 лв за 3 литра и 10 лв за 5литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

Пълен комплект мини лека кислородна бутилка 2 и 3 литра
Пълен комплект мини лека кислородна бутилка 2 и 3 литра

Специализиран магазин • Воев • за кислородни концентратори и леки кислородни бутилки за даване под наем или продажба. Руски паметник-Пирогов София ул Шандор Петьофи № 1

02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280, “ Санитарен магазин Воев “

Не сме дрогерията на партера!!! ВОЕВ магазина до дрогерията.

Воев, Руски паметник-Пирогов, София
Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

„Воев-София“ ЕООД, регистрация № 099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания и Договор с НЗОК за предоставяне на помощни средства ПСПСМИ.