Множествена склероза Мускулна дистрофия…

Инсулти и други заболявания.
БЕЗПЛАТНИ помощни средства с целева помощ. Възможности за активен живот и собствен бизнес. Скутер или акумулаторна количка?

Множествена склероза и мускулна

дистрофия.

Инсулти и други неврологични

заболявания

Помощни средства и медицински изделия

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Права и възможности за активен живот

 

Съдържание на страницата

 

 Активен живот с помощни средства и медицински изделия

 Според състоянието право на помощни средства и медицински изделия

 Права и възможности за активен живот.Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/  и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/  хората с множествена склероза, мускулна дистрофия, инсулти и други неврологични заболявания могат да получат от Агенция“Социално подпомагане“/АСП/целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Водещи са уврежданията вследствие заболяването. Закона не прави разлика между деца и възрастни хора и се отнася за всички хора с увреждания, като няма възрастова граница за прилагането му.
Не е задължително да има ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК. Необходимо е да има увреждането, за което се отпуска целевата помощ.
След промяната на закона/ЗИХУ/, целевата помощ отпускана от Агенция“Социално подпомагане“  се получава от хората с увреждания и с  тези средства помощните средства и медицински изделия се закупуват от лицензирани фирми регистрирани в МТСП-Агенция за хората с увреждания. В Агенция“Социално подпомагане“ по лична карта по место живеене се представят необходимите документи за да се отпусне помощта.
Има много подробности и особености при подготовката на необходимите документи за представяне в Агенция“Социално подпомагане“. Какви документи се представят зависи от това има ли ТЕЛК или РЕЛК  и дали пише в него от какви помощни средства се нуждае. Ако няма ТЕЛК или РЕЛК, каква диагноза и какви увреждания пише в  епикризата. По -малко време ще загубите ако се консултирате с нас-по телефона, като ни пишете на електронната поща или ни посетите в офиса ни. За всеки конкретен случай ще получите от нас безплатно съответните указания и ще се информирате за правата, които имате съгласно закона.
Ако вече сте получили отказ за отпускане на целева помощ също може да ни се обадите. Има случаи описани в сайтовете ни при които при първоначален отказ на Агенция“Социално подпомагане“ след обжалване  хората с увреждания са получили помощта, когато са имали право за това. Описани са тези случаи на страница „Откази на  Агенция за социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Права. Обжалвания“

За целевата помощ за закупуване  може да научите  на страница Помощ за закупуване

  Целева помощ за закупуване на помощни средства

 

Акумулаторна количка

тип скутер

За разлика от акумулаторната количка с „джойстик“ при скутера волана е със специална форма. Конструкцията на волана позволява управление с увредени горни крайници/ръце/.
За младежи и възрастни скутера е подходящ за излизане навън , придвижване, разходки и пазаруване. Ходене на работа.

За по–големи деца е подходящ за отиване и връщане от училище.

Видео клипове във „Воев“ на Youtube  Voev 100

http://www.youtube.com/user/Voev100

Подробности за различните модели и повече изображения на

  https://voevmedical.com/?cat=17

Акумулаторна количка  с джойстик

Управлението на количката става посредством „джойстик“. Акумулаторната количка с джойстик изисква много по-малки усилия за управление и е подходяща за повечето случаи на увреждане на ръцете.

Видео клипове във „Воев“ на Youtube  Voev 100 http://www.youtube.com/user/Voev100

Подробности за различните модели и повече изображения на  https://voevmedical.com/?cat=17

 Условия за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

тип „скутер“ или изпълнение „джойстик“.

 

Отпуска при следните условия:
-увреждания на горни и долни крайници/ръце и крака/, които увреждания не позволяват самостоятелно придвижване с обикновена рингова инвалидна количка.
-да е в състояние човека с увреждане  физически и психически да управлява акумулаторна количка или скутера.

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 3019 лв. Няма възрастови ограничения.

 Инвалидна количка

 Рингова

Подробности за различните модели и повече изображения на страница Инвалидни колички

 Инвалидни колички

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 486 лв.

Антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница за лежащо болни

Предпазват получаването на рани/декубитуси/.

Информация за различните модели  на https://www.voevmedical.com/category/антидекубитални-дюшеци-2/дюшеци-антидекубитални

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е : за дюшека 372 лв. и 65 лв. за възглавницата.

II. Според състоянието

Безплатно получаване чрез отпуснатата Целева помощ от Агенция  за социално подпомагане“ за закупуване :

За Трудно подвижни хора помощни средства и медицински изделия:

1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

3. Проходилка, канадки, бастуни регулируеми или 3 и 4 опорни и други

Условия на които трябва да отговарят за рингова количка: да не могат самостоятелно

да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

Условия на които трябва да отговарят за акумулаторна количка:

-да не могат да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

-да имат увреждания и на горните крайници/ръцете/

-да са в състояние физически и психически да управляват акумулаторна количка

За трудно подвижни хора

За Лежащо болни

помощни средства и медицински изделия:

1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

3. Антидекубитален дюшек

4. Антидекубитална възглавница

Всичко за лежащо болни

  Права и възможности за активен живот

  Вижте на страница Права на инвалиди, хора с увреждания, възрастни хора

Права на инвалиди, хора с увреждания, възрастни хора

1. Ежегодни конкурси на Агенция за хората с увреждания/АХУ/

Обикновено конкурсите се обявяват 2 пъти годишно-в началото на годината и през месец юни на страницата  на АХУ в „Новини“  http://ahu.mlsp.government.bg/ и са със срокове за представяне на документите.

Темите са за :

1.1 Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане.


Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми, чиито собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.

Субсидията е безвъзмездна/не е кредит/ реално се отпуска  когато се утвърди проекта. Добра възможност за самостоятелна реализация на хора с увреждания.

Трябва да се следи когато се отпусне, за да се подготвят необходимите документи и да се кандидатства в срока.

1.2. Финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.


Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Това е една добра възможност за хората с увреждания да си намерят работа във фирма , която ще получи субсидия за работното място.

 Участие на хора с увреждания в маратон

Маратон  Лас Вегас  САЩ  2012г.   02 12 2012 г. Las Vegas | Rock ‘n’ Roll Marathon Series

Видео клип може да видите на https://www.youtube.com/watch?v=Ggc7vCJqlLU

Автор на клипа Георги Воев

Ако сте направили своя избор

 Начин на плащане               Доставка за София и страната

Ако сте в София може да посетите нашият магазин. Намира се в центъра на София, между Пирогов и Руски паметник.

Ако не сте от София можем да ви изпратим избраното от вас с куриерска фирма. Ако имате близки в София могат избраното от вас да го видят в магазина ни и още нещо могат да направят.

В магазина ни има SPS офис на Спиди и могат близките ви избраното от вас  да го изпратят на адреса ви. Това можем да го направим и ние ако желаете.

Може да поръчате на  02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf

или попълните

Поръчка. Форма за попълване

Страница от https://voevmedical.com/

Уеб сайт на лицензирани фирми за помощни средства, приспособления и медицински изделия „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.