Магнитна терапия с чипове, стелки, гривни

Южна Корея

При мигрена, зъбобол, шум в ушите, главоболие, сутрешно гадене, диария, запек и ... магнитна терапия в къщи с чипове, стелки в обувките, гривни, колани. Инструкции за магнитна терапия за всяко оплакване и заболяване.

Магнитна терапия с чипове, стелки, гривни, колани

Magnetic therapy

 

 

Магнитна терапия в къщи с чипове, стелки, гривни, колани

 

 

Продуктите, които предлагаме са на фирма Mom Health Care. Фирмата бе препоръчана от Корейска корпорация за насърчаване на търговията KOTRA която има присъствие в 86страни.  Представителството на КОТРА в България направи възможното, за да се срещнем и установим търговски контакти с г-жа Ким Бонсук управител на фирмата Mom Health Care от Южнa Kорея. Още информация на български език за КОТРА може да намерите  тук

 

 

Today, in modern society, majority people are suffering from many kinds of pain, like muscle pain, without knowing the reason. Mom Health Care has found that the reason would be th lack of geomagnetic field and electromagnetic waves, etc. Mom Health Care put a lot of money, time, and effort to research and develop to eliminate muscle pain of our bodies. Finally, We were able to see the fruit of our effort. We Fully satisfied with the performance and safety of our products, however, we will never stop researching and improving our product quality. Even if our product is a masterpiece of in this field, we will keep working on making better products. we are here for making pain-free health care products.
CEO Kim, Bunsuk 

Днес в съвременното общество мнозинството хора страдат от много видове болка, като например мускулна болка без да знаят причината. Mom Health Care установи, че причината е липсата на геомагнитно поле и електромагнитни вълни и т.н. Mom Health Care харчи много пари, време и усилия за изследване и развитие, за да се елиминира мускулната болка на тялото ни. И накрая  успяхме да видим плодовете на нашите усилия. Ние сме напълно доволни от функционирането и безопасността на нашите продукти, но никога няма да спрем да проучваме и подобряваме качеството им. Дори ако продуктът ни е шедьовър в тази област, ние ще продължим да работим за създаването на по-добри продукти. Ние сме тук за създаване на безболезнени продукти за здравеопазване. Kim Bonsuk, управител на Mom Health Care от Южна  Корея.

 

 

Изделия на Mom Health Care за магнитна терапия

POWER CHIP-R • POWER CHIP-S • BELT (MESH 1) • BELT (MESH 2) • BELT (MESH 3) • BELT (NEOPRENE) •  KNEE PROTECTOR-R • KNEE PROTECTOR-M • ANKLE PROTECTOR • WRIST PROTECTOR • ELBOW PROTECTOR • SHOES INSOLE • POWER CHIP NECKLACE • POWER CHIP BRACELET

Мощен чип R • Мощен чип S • Колан 1 • Колан 2 • Колан 3 •  Колан неопрен • Протектор за коляно R • Протектор за коляно M • Протектор за глезен • Протектор за лакът • Стелки • Чип огърлици • Чип гривни

 

*Уточнение: Предвид специфичността на информацията за продуктите и инструкциите за употреба на изделията за магнитна терапия на Mom Health Care сме предоставили оригиналния текст на английски език и адаптирания текст на български език извършен с автоматичния преводач на Google. Това трябва да се има предвид, когато искате да прецизирате съдържанието на български език.

 

При мигрена, зъбобол, шум в ушите, главоболие, сутрешно гадене, диария, запек и много други оплаквания в къщи при домашни условия магнитна терапия с чипове

 

Магнитна терапия с мощен чип POWER CHIP-R

Този продукт е мощен излъчващ чип покрит с епоксидна ABS капачка с три резонансни дължини на вълната(анион, далеко инфрачервена, магнитна). Целта на чипа е да освободи мускулната болка, като се прикрепи монтажната лента(постоянни магнити) под болезнената част. Този покрит мощен чип(магнитен бутон) може да бъде използван постоянно освен ако покритието му не е сериозно повредено.

Оригиналния текст This product is the emitted power chip coated with epoxy and ABS cap which has three resonant wavelength (anion, far infrared, magnetic). The purpose of developing this chip is to release the muscle pain by attaching the mounting band (permanent magnets) under the pain portion. This coated power chip(magnetic button) can be reusable permanently unless the coating is not severely damaged.

 

Магнитна терапия с чип R

 

 

Магнитна терапия с чип R, опаковка кутия

 

Как се използва

 

 

 

Отстранете хартията за освобождаване и прикрепете магнитната част директно към болезнената област

 

Функция на продукта

Този продукт има вграден магнитен бутон (12 мм с 1080gauss), който има отличен ефект за облекчаване на мускулната болка и може да постави на всяка болезнена област на тялото.

Оригиналния текст This product has the built-in magnetic button(12mm with 1080gauss) which has an excellent effect on relieving muscle pain, and can put on every painful area of a body.

 

Mom Health power chip 8 and 12 pieces Наименование на продукта Мощен чип от 8 и 12 отрязъка
Model name: Mom power chip Модел Mom power chip 
Main ingredient Основна съставка ABS cap, permanent magnets / natural minerals, etc.
Product components Компоненти ABS cap, permanent magnets /ceramics, etc.
Purpose human muscle pain areas Предназначение Човешки мускулни зони на болка

 

Магнитна терапия с мощен чип POWER CHIP-S

 

Магнитна терапия с POWER CHIP-S

 

Специален мощен чип. Патентованият мощен чип ще успокои мускулната Ви болка.

1. POWER CHIP-S е одобрен от FDA медицински уред за облекчаване на мускулната болка.
2. POWER CHIP-S използва магнитно поле от неодимовия постоянен магнит, който специално разработихме с магнитен пластир, за да облекчим мускулната болка.
3. Този продукт може да се използва безопасно чрез закрепване на предпазната капачка. Приложената предпазна капачка за защита на кожата прави безопасното използване на продукта.
4. POWER CHIP-S, който е съставен от неодим и керамика може да бъде многократно използван ако покритието не се отлепи.
5. Този продукт успокоява мускулната болка, като се свързва директно с мускулната болка.

Оригиналния текст MOM HEALTH POWER CHIP SPECIAL Patented power chip will soothe your muscle pain.1. Mom Health power chip is an FDA approved muscle pain relief medical appliance. 2. Mom Health Power Chip is using magnetic field from the neodymium permanent magnet that we especially developed magnetic patch in order to relieve muscle pain. 3. This product can be used safely by attaching the safety cap Attached skin protect safety cap makes product safely use. 4. Mom Health Power Chip, which is a compound of neodymium and ceramic, can be reusable for a long time only if the coating does not come off.5. This product soothes muscle pain by attaching directly to muscle pain body part.

Product components Компоненти 25mm=2ea, 20mm=4ea, 13mm=6ea with 1500Gauss 

※ Mom Power Power Chip Special може да бъде повторно използван, но групата (лентата) е за еднократна употреба.
※ Mom Health Power Chip Special can be reusable, but the band(tape) is disposable.

 

 

Магнитна терапия с колани протектори за талията изпълнения BELT (MESH 1), BELT (MESH 2), BELT (MESH 3)

 

Оригинално наименование Mom Health waist protector (mesh 1, mesh 2, mesh 3,)
Наименование на продукта Протектор за талията в 3 изпълнения

BELT (MESH 1): Модел Mom waist-3, 23 black

BELT (MESH 2): Модел Mom waist-4, 20 black

BELT (MESH 3): Модел Mom waist-4, 20 black

Размери M, L, XL, XXL
Основни съставки permanent magnets / natural minerals, etc.
Компоненти permanent magnets / ceramics, etc.
Предназначение Протектор за талията waist protector

 

Магнитна терапия с BELT (MESH 1)

 

 

BELT (MESH 1) pic 1

BELT (MESH 1) pic 2

 

※ За да получите най-добрия резултат, Mom Health waist protector (mesh 1, mesh 2, mesh 3) винаги трябва да имат контакт с кожата.※ To get the best result, Mom Health Care Power Chip always has to contact with skin.

 

pic.1 Разгънете колана с велкрото регулирайте позицията на мощните чипове (предната и задната част на талията) и завъртете около кръста. Оригиналния текст Expend the velcro part and adjust the position of the power chips (the front and back center of the waist), and wind up around the waist.

pic.2 Нагласете натиска на талията и закрепете велкрото. Оригиналния текст Adjust waist band pressure to meet the comfortable tension and secure the velcro. 

 

Прилагайки магнитното поле с постоянен магнит към тялото, ние сме сигурни, че има ефект на мускулна релаксация. За да прикрепите постоянния магнит към керамика, първо издълбайте канала на керамиката точно и прикрепете постоянен магнит в жлеба, за да фиксирате постоянния магнит. Директно прикрепване към зоната на мускулната болка спомага за намаляване на мускулната болка на тялото.

Оригиналния текст Applying the permanent magnet magnetic field to the body, we are sure that there are muscle relaxation effect. In order to attach the permanent magnet to ceramic, first, carve the groove on the ceramic precisely, and attach permanent magnet into the groove to secure the permanent magnet. Directly attaching this to muscle pain area, it helps reduce muscle pain on our body.

 

Функция на продукта Вътре в протектора са вградените мощни чипове, разработени от нашата компания, които се състоят от 25mm (8ea), 20mm (6ea) и 13mm (1ea) с 1500 gauss. Този нов патентован медицински уред има отличен ефект върху облекчаването на талията и болката в долната част на гърба.

Оригиналния текст The inside of the protector has the built in power chips developed by our company, which consist of 25mm(8ea), 20mm(6ea), and 13mm(1ea) with 1500 gauss. This new patented medical appliance has excellent effect on relieving waist and lower back pain.

 

Магнитна терапия с BELT (MESH 2)

 

 

 

 

Магнитна терапия с BELT (MESH 3)

 

 

Стелки с чипове за магнитна терапия

Shoes insole

Стелката за обувки  намалява умората и облекчава мускулните болки

 

 

Магнитни стелки

 

Наименование Mom Health shoe insole

Функция на продукта Дългия инфрачервен лъч и минералите излъчващи аниони са смесени в инфрачервени лъчи и доброкачествено анионно излъчване. Тази нова патентована стелка се състои от смес от неодим и магнит (25mm (1ea), 20mm (1ea), 13mm (4ea) с 1500Gauss).

Оригинален текст The far-infrared ray and anion-emitting minerals inside the ion port are mixed infrared radiation and good quality anion emission. This new patented insole consisted of the mixture of neodymium and magnet (25mm(1ea), 20mm(1ea), 13mm(4ea) with 1500Gauss).

Основни съставки brass, permanent magnets / natural minerals, etc.

Компоненти permanent magnets / ceramics, etc.

 

Поставете вложката в обувката, както е показано. Ако тя не приляга добре внимателно отрежете по водещата линия на дъното на стелката.

 

             

 

 

 

Ако имате тежка болка от дискомфорт махнете продукта от тялото си.

 

 

Магнитни гривни

 

Магнитна терапия, гривна

 

 

 

Магнитна огърлица

Hahason power Chip Necklace

 

 

Магнитна терапия, огърлица Necklace

 

 

 

Магнитна терапия с инструкции за употреба

HAhason power-chips

 

 

Магнитна терапия инструкции

 

Акупунктурни точки, използвани за самостоятелно лечение. Меридиан точки използвани в магнитотерапия.

Оригинален текст Acupuncture points used in self medication. Meridian points used in magnet therapy. roduction.

Брошурата с инструкции с много добри и нагледни изображения на акупунктурни точки при магнитна терапия не е разрешена за разпространение в сайта .

Оригинален текст This bouklet is not for sale and distributed free or charge. Any unauthorized reproduction or redistribution is prohibited.

 

  В сайта на тази страница помествам само малка изрязана част, за да се придобие някаква представа за нея. Оригиналната брошура е налична при нас и ще получите необходимите указания при закупуване на продуктите за магнитна терапия. По-долу изброявам заглавията на магнитна терапия, оплаквания и инструкции за терапията им.

 

Примерно показване в брошурата на акупунктурните точки и местата за поставяне на чиповете при съответни оплаквания. 

 

Част от инструкциите за магнитна терапия

 

 

Друга част от инструкциите

 

 

Инструкции за магнитна терапия с чипове при следните оплаквания и болки

 

главоболие • шум в ушите • мигрена • зъбобол • болки в рамото-замръзнало рамо• запек и диария • сутрешно гадене • кашлица и астма • храносмилателни нарушения и стомашни болки • стомашно разстройство • нередовна менструация • менструална болка • болка в коляното • болка в гърба • болка при акне • безсъние • стрес • здравословни акупунктурни точки (сексуална издръжливост и възстановяване на умора)

Оригиналния текст Headache • Tinnitus • Migrain Toothache • Frozen shoulder • Constipation and Diarrhea • IndigestionMorning sickness, nausea • Digestive disorders and stomachaches • Coughing, Asthma • Menstrual irregularity • Menstrual pain • Ioin pain • Knee pain Back pain Tarsalgia (Ankie pain) nsomnia(Depression, Lethargiy) Stress Healthy acupuncture point(sexual stamina and fatigue recovery)

 

 

 Важно! Поръчки за доставка на изделия за магнитна терапия приемаме само изпратени в писмена форма  по-долу. Поръчки само по телефона не приемаме.

 

 

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

 

Публикация на Лицензирана фирма за помощни средства: „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания

 

Магазин в София, Пирогов-Руски паметник за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали на ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Магазин Воев, местоположение

 

Важно. Не сме дрогерията на този адрес!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Всички продукти може да намерите на главната страница на сайта на Воев

https://voevmedical.com/