Концентратор под наем най-важното

Актуално! Covid-19 коронавирус. Как да предпазите болния от предаване на зарази и инфекции при ползване на нает кислороден концентратор за дишане на медицински кислород в домашни условия. Кое е най-важното което трябва да знаете.

Как да се предпазим от предаване на инфекция от предишен ползвател

 

Кислородни концентратори се наемат за дишане на медицински кислород в домашни условия. Това са машини за производство и подаване на непрекъснат поток от медицински кислород на място и на момента. За разлика от бутилките за медицински кислород, които трябва да се пълнят периодично при концентраторите това не се налага. Освен при заболявания като ХОББ хронична обструктивна белодробна болест и други бе;одробни заболявания напоследък във връзка с COVID-19 коронавирус дишането на медицински кислород от концентратори и бутилки стана жизнеспасяващо. В комбинация с пулсоксиметър, с който се следи насищането на кръвта с кислород или така наречената сатурация те са мощно средство за оцеляване на болните вкъщи. За да бъде така много е важно от професионална гледна точка да се спазят съответни изисквания и условия.

снимка Кислороден концентратор под наем най-важното

 

Какво трябва да знаем при наемане на кислороден концентратор

Задължителна смяна на лични консумативи(канюла, маска, овлажнител) фабрично опаковани, смяна на филтри и задължителен карантинен срок след предишен ползвател.

Това има пряко отношение към предпазване от зарази и инфекции.

  • лични консумативи: канюла, кислородна маска, овлажнител . Трябва да ги получите във фабричните им опаковки.
  • Филтри: входен, кабинен и антибактериален +свързваща тръбичка овлажнител-концентратор. Трябва да ги смените с нови.
  • карантинен срок след връщане от предишния ползвател минимум 7 дни
  • фабрични опаковки на личните консумативи предполагат че друг преди вас не ги е ползвал.
  • Дебита и времето за дишане на медицински кислород се назначава от лекуващия лекар.
  • Актуално! COVID-19 коронавирус. Спазвайте стриктно всички условия и изисквания описани по-горе.

Ако ви се предлага във вида и начина описан по-горе може да имате още едно основание да се доверите на избраната от вас фирма. Най-ползваните кислородни концентратори са тези които подават непрекъснат поток до 5литра/ в минута. Условия за отдаване под наем на кислороден концентратор IRENE може да намерите на Домашен кислороден концентратор IRENE. Получаване под наем без депозит-също там. Продажба на кислородни концентратори и кислородни бутилки за дишане на медицински кислород в домашни условия, цени също там.

Воев-София ЕООД е представител на Mobiak – производител на кислородни концентратори IREN и Thorax, както и на кислородни бутилки. MobiakCare департамента за медицински изделия.

Професионалните препоръки на Mobiak във връзка с COVID-19. When you take back a concentrator from rent you should leave it in quarantine for at least 7 days and change all filters and all consumables to it. Kindly see at the table bellow for the filters code and price , all are available. Когато вземете обратно концентратор върнат от наем, трябва да го оставите в карантина за поне 7 дни и да смените всички филтри и всички консумативи към него.

Още информация ще намерите на Заразен с коронавирус. Заразен с коронавирус вкъщи, в офис, в предприятие, във фирма. Обзорна публикация COVID-19 и заразен  с коронавирус болен вкъщи.

Всичко за кислородолечението в домашни условия ще намерите на Кислородолечение. Дишане на медицински кислород.

Как се сменят филтрите на кислороден концентратор IREN

Видео клип на Mobiak за смяна на филтрите може да видите в oбзорната ни страница. Кислородолечение, терапия, наем и продажба на кислородни концентратори и бутилки с медицински кислород и консумативи за тях. Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение.

Магазин „Воев“, санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник

 

Воев, София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев-София“ ЕООД, регистрация № 099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания и Договор с НЗОК за предоставяне на помощни средства ПСПСМИ.

Специализиран сайт на Воев за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Правата на хората с увреждания.