Концентратор THORAX за медицински кислород

Гърция

• За терапия кислородни концентратори
• Кислороден концентратор Thorax 5l/min
• Тегло 14.2кг
• За кислородна терапия в къщи
• Алтернатива-кислородна бутилка

У дома за ползване кислороден концентратор за медицински кислород Thorax 5. Наемане и продажба

Продажби, наем, практични съвети при експлоатация в домашни условия на кислородни концентратори. Лечение с медицински кислород при ХОББ, клъстерно главоболие и други заболявания. Прием на кислород в домашни условия

Обзорна и насочваща информация за прием на медицински кислород в домашни условия, с какво трябва да се съобразим и с какви способи да го осигурим.

ХОББ, клъстерно главоболие,кислород

Форма за поръчка

Ако сте направили своя избор може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по обявените ни телефони или да попълните контактната форма за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях.

0810300 Oxident concentrator Thorax

-Dimensions: 39 x 23 x 60 cm
-Weight: 14,2kg
-Flow rate: 1 – 5 lt/min
-Oxygen density: 93 ± 3%
-Noise level less than 45dB
-Energy consumption: 300 WATT
-Alarms: Overflow,Purity alarm,Temperature

Отговаря на Directive 93/42/EEC, Declaration Number MVK-QC-02-33-E01

Важно! Когато се ползва непрекъснато кислородния концентратор, след 8 часа непрекъсната работа е необходимо да се изключи най-малко за 15 минути. След това може отново да работи непрекъснато максимум 8 часа.

Кислороден концентратор 5lt/min, Thorax 5

код на изделието 0810300, Thorax 5 – 5lt/min

кислородна концентрация 93 +- 3%, 1-5 литра /мин, шум 45dB

размери 39 x 23 x 60 см, тегло 14.2кг.

транспортна опаковка 44.2х28.2х72.5см

гаранционно обслужване: 12 месеца

код на изделието 0810300, Thorax 5 – 5lt . Цена: 1860лв с ДДС

 

Условия за наемане на кислородни концентратори IREN и THORAX 5

1. Кислородния концентратор се се отдава под наем срещу съответният гаранционен депозит-стойността на кислородния концентратор Thorax 5 или IREN и се получава от магазина ни в центъра на София-ул. Шандор Петьофи №1 срещу депозит от 1860лв.

*Само за концентратори втора употреба Thorax 5 с фабр.№ 188 срещу гаранционен депозит от 800лв и IREN с фабр номера  178 и 036 срещу 500лв

2. Минимален срок за наемане – 30 дни. Цена на наема 180лв. При връщане на кислородния концентратор в срок и в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката, клиента заплаща съответния наем и гаранционния депозит се връща. При ползване на концентратора за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи с предизвестие по имейл или телефон. Консумативите за лична употреба 19,50лв/неупотребявани, фабрично опаковани/ се закупуват отделно при плащане на депозита (0217002 Nasal Goggles for Oxygen Therapy канюла за нос + 0219002 Oxygen Therapy Humidifiers овлажнител + 0217002 Oxygen Therapy Tube 2M. Свързваща тръбичка 2метра). Може да се закупи допълнително и свързваща тръбичка 7.5 м. *Концентраторите(ако има наличен свободен в момента на наемане) IREN с фабр.№ 036 и IREN с фабр номера  178 и 036 задължително се връщат и при получаването им под наем освен депозита от 800лв(500лв) се заплащат предварително наема и консумативите.

3. Ако клиента не желае да закупи концентратора и го върне, като разход за него остава само наема от 180лв и консумативите за лична употреба/ 19,50лв/. Остатъка от депозита се връща.

4. Наемайки апарата нуждаещият се може да прецени дали да го закупи за постоянно ползване или да го върне и да си получи остатъка от депозита.  За да закупите кислороден концентратор не е задължително преди това да сте го наели.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния концентратор не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния концентратор е закупен и остава собственост на клиента. Тази т.5 не се отнася за случаите по т.1 *За концентратори втора употреба(ако има наличен свободен в момента на наемане) срещу депозит от 800лв(500лв) – такива концентратори задължително се връщат. При интерес за закупуване на такива концентратори цената за закупуване се договаря допълнително.

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородния концентратор.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта.

Приложение I. Инструкции изписвани на дисплея

При включване на концентратора на левия дисплей  Elapsed time се показват за момент наработените часове на кислородния концентратор.

Дисплей отдясно показва Running time продължителността на работа на кислородния концентратор от текущото включване . На този дисплей са индикациите за повреда. Важно! Повредите се обозначават в червено на дисплея.

  1. Higt – висока концентрация на кислорода(нормално) 93%+/–3%(десен дисплей, горе)

При първоначално включване на концентратора се появява това изображение на десния дисплей, заедно с наработените часове на концентратора и ако концентратора е изправен надписа Higt.

  

Десен дисплей. При тази картинка концентратора е в изправност.

Важно! Когато надписа е Higt и няма някаква червена индикация концентратора е изправен. Когато надписа вместо Higt е Low това означава повреда.

      2. H04 или Low – концентрация на кислорода по-ниско от 82%(показва се на десен дисплей, долу в ляво)

Индикация на повредата H04 или Low: светва червена светлина с кратък звуков сигнал. Обадете се в сервиза за отстраняване на повредата.

      3. H02  температурна аларма за висока температура(десен дисплей, долу в ляво). Светва червена светлина с кратък звуков сигнал.

Приложение II. Инструкции при нередности

  1. Включено захранване, кислородния концентратор не работи

Вероятна причина-началната мощност на концентратора-свържете се със сервиза или дистрибутора

2. Включено захранване, кислородния концентратор не работи или работи с прекъсване

Вероятна причина-захранващият кабел, повреда в него или не добър контакт. След проверка ако не е това свържете се със сервиза или дистрибутора

3. Няма изходящ поток на кислород или изходящия поток е твърде слаб

Вероятна причина-прегъната или запушена носна канюла. На овлажнителя не затегната капачка.  След проверка ако не е това свържете се със сервиза или дистрибутора

      4. Металното топче на регулатора на потока не се регулира от копчето

Вероятна причина-копчето на регулатора не е затегнато или завъртате твърде рязко и бързо. Затегнете копчето. Завъртете копчето бавно. След проверка ако не е това свържете се със сервиза или дистрибутора

4. Връщане на вода обратно в канюлата

Вероятна причина-висока температура на околната среда, концентратора твърде близо до стената, до мебелите или канюлата и принадлежностите не са подходящи. Почистете овлажнителя отвътре- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА, НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ ОВЛАЖНИТЕЛЯ. Съхранявайте канюлата и принадлежностите в същата стая, където ползвате концентратора.

Приложение III. Смяна на филтрите според наработените часове на кислородния концентратор:

производителя Mobiak препоръчва

Хартиен филтър 0810302 (бял) смяна след 2000часа работа

Кабинен филтър 0810301 (черен) седмично почистване с топла вода с лек антибактериален сапун

Микро диск филтър 0810303 – на всеки 3 години

Важно! Лечението с кислород се извършва по указания на лекуващият лекар. При приемане на кислород в къщи използвайки кислородна бутилка или кислороден концентратор трябва да се спазват точно назначените от лекуващият лекар прием на кислород дебит (настройва се дебитомера) и време. Приема се толкова кислород, колкото е предписал лекаря.

Когато поради различни причини нямате указания на лекуващия лекар може да се възползвате от препоръката на производителя на кислородни концентратори и бутилки Mobiak 1-2 литра в минута дебит(поток на кислорода ) в продължение 45-60 минути на ден. 

Пулс оксиметър

Лекуващия лекар назначава лечението с кислород дебит в литри за минута и време за приемане  на медицински кислород след като е измерил нивото на кислорода в кръвта на пациента.  Импулсния оксиметър измерва нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород без да е необходима кръвна проба и това може да го направите вие в домашни условия.

Оксиметър, терапия с кислород, измерване

0801023 Пулс оксиметър DL50

Ако не сте направили своя избор вижте

Кислородни бутилки и концентратори 

Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

Кислороден концентратор в къщи. Практични съвети

Пускане в действие на кислороден концентратор в къщи

Видео на APRIA Healthcare. Oxygen Concentrator Setup & Application

Още едно видео. Home Med Equip  Using and Maintaining the InvaCare Homefill Humidifier with John from Home Med Equip

Инструкции за употреба и почистване на овлажнители на медицински кислород

Овлажнители на медицински кислород

Кислородните бутилки и концентратори за кислородна терапия са продукти на сертифицирания производител MobiakCare. Воев-София ЕООД е представител на MobiakCare за България

Наемане на концентратори Iren-5lt/min. Наемане на преносими комплекти от 3 и 5 литра алуминиеви кислородни бутилки за дишане на медицински кислород

Кислородна терапия. Наем и продажба

Кислородни бутилка, концентратор. Наем и…

Консумативи за кислородна терапия, принадлежности

Концентратори, бутилки и консумативи за кислородна терапия

Консумативи за кислородна терапия, принадлежности

Санитарен магазин в центъра на София. Магазин за инвалиди
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,

Плащане и получаване на място в магазина

Плащане с наложен платеж или банков превод

Можем да ви изпратим помощните средства с куриерска фирма. Обслужваме цялата страна. По-долу на страницата има форма за заявка.

Ако нещо ви затруднява обадете ни се на обявените ни телефони.

02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280

“Воев” 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин в центъра на София. Магазин за инвалиди
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

“Воев” магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирана фирма за помощни средства “Воев”:
“Воев-София” ЕООД  Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Страница на “Воев” във facebook