Комбиниран инвалиден стол за 200 лв хигиенен

• Свободна продажба и през НЗОК безплатно
• За хора с тегло: до 100 кг.
• Седалка 46 см, легенче под седалката
• Задни колела: със спирачки
• Подлакътници и стъпенки: снемащи се

Хигиенен комбиниран стол за тоалет и баня

В лимита на НЗОК  200 лв, безплатен без доплащане на комбиниран стол. Свободна продажба на комбиниран тоалетен стол на цена 249 лв с ДДС. 

Може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по телефона или да попълните формата за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях. Форма за поръчка

Важна промяна в реда на отпускане на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия съкратено  ПСПСМИ на хората с увреждания.

От 1 юли 2022 г дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП се прехвърли в НЗОК Национална здравноосигурителна каса. Контрола по дейността от Агенция за хората с увреждания АХУ в ИАЛ Агенция за лекарствата. Актуална информация за промените в реда може да намерите на НЗОК Помощни средства получаване.

Правата на хората с увреждания включително и на възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни се запазиха, но се промени начина на издаване на одобрените разрешения от здравната каса.

Архив до 1 юли 2022 г.

Важно! Правата на хората с увреждания включително и на възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни се запазиха и след 1 юли 2022 г, но се промени начина на издаване на одобрените разрешения от здравната каса.

За 200 лв комбиниран тоалетен стол  може да получите  безплатно ако кандидатствате за помощ от НЗОК или АСП. Също и така ще го получите и ако имате вече издадена Заповед за отпусната целева помощ.  Докато чакате получаването на целева помощ може да  получите и ползвате стола. Като получите помощта си възстановявате сумата отпусната като целева помощ. При фатален изход на болния не ни дължите нищо ако не успеете да получите помощта от АСП.

Ще получите още нещо ако ще кандидатствате за помощ от АСП. Ние безплатно ще Ви консултираме за това какво да направите за  да си възстановите сумата за депозита и да получите помощта.

За да закупите стола свободна продажба не са необходими документи доказващи заболяване или увреждане. 

Комбиниран стол за баня и тоалет модел 200

Комбиниран стол за баня и тоалет модел 200 сн. 2

Комбиниран стол модел 200 произведен в България

Цена за свободна продажба и с помощ от НЗОК АСП 200лв с ДДС

Резервни части. Задни колела със спирачки 2бр за 50лв с ДДС.

LK8005W и 0809156 сгъваем комбиниран стол на колела

LK8005W и 0809156 сгъваем стол на колела

Комбиниран тоалетен стол на колела за тоалет и баня

Тоалетните комбинирани столове отпускани срещу помощ от 200 лв или свободна продажба на цена 230 лв с ДДС са по специална социална програма на Воев за инвалидна количка, тоалетен стол, антидекубитален дюшек. Причина за създаване на социалната програма на Воев е дългия срок за кандидатстване и отпускане на целева помощ от АСП или НЗОК съгласно Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания / ППЗХУ/.

Социалната програма на Воев дава възможност на нуждаещи се да получат спешно помощни средства и услуги на достъпни цени. Социално слаби, финансово затруднени или по други причини нямащи финансови възможности болни хора могат да се възползват от нея.

За да може повече хора да имат достъп до  социалната програма на Воев и да продължи тази програма по-дълго време разчитаме на добросъвестността на ползващите програмата да направят всичко възможно да си получат помощта от НЗОК или АСП.

Ние безплатно консултираме за всеки конкретен случай какво трябва да направите, за да получите помощта от АСП или НЗОК. 

Комбинирания инвалиден стол  свободна продажба на цена 230 лв е подходящ в случаите когато нямате намерение да кандидатствате или нямате право на целева помощ за безплатно получаване. Също така  когато чакате да ви отпуснат помощ или имате други причини.

Нямате време и намерение да кандидатствате в НЗОК или АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на тоалетен стол. Инвалидния комбиниран стол е предвиден за свободна продажба без каквито и да са медицински документи.

• Докато чакате целевата помощ от АСП или НЗОК вземате и ползвате инвалидния стол. Необходимото времето за получаване на помощта за безплатно получаване е  обикновено един месец.

• Имате намерение да кандидатствате в НЗОК или АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на комбиниран стол за тоалет и баня.

Трябва ви инвалиден стол за лични нужди. Трябва ви инвалиден стол, а нямате право на целева помощ. Поради други причини ви трябва тоалетен стол, а  не може да получите помощ за закупуване му.

За информация: Целева помощ от НЗОК или АСП за комбиниран стол за тоалет и баня се отпуска при Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. /Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ/.

√ Срещу 200 лв помощ или 230 лв свободна продажба получавате инвалиден комбиниран стол за тоалет и баня

Получавате веднага комбиниран стол:

1. Който поставяте до леглото на болния или с него придвижвате болния до тоалетната, или до банята.

2. Докато чакате помощта за закупуване отпускана от Агенция за социално подпомагане или Здравната каса. Когато получите помощта ще си възстановите сума от 200 лв, която ви отпуснат като помощ.

3. Имате възможността да възстановите сумата 200 лв, като кандидатствате в Агенция за социално подпомагане или НЗОК за отпускане на помощ за закупуване.

Важно! За да се възползвате от тази възможност важна е датата на издадената заповед от АСП за отпускане на помощта и документите които ние издаваме в тази връзка. За да се възползвате от възможността за закупуване с помощ от АСП или да си възстановите сумата при предварително закупуване е необходимо да се съобразите при покупката на комбинирания стол с нашите указания в магазина.

4. Ако не ви се занимава с тежката бюрократична схема за получаване на помощ от АСП може да закупите помощните средства в брой в това число и комбинирания стол за тоалет и баня без да са необходими документи доказващи увреждания и заболявания.

√ Закупуване с отпусната помощ от АСП или от НЗОК

 Ако имате вече отпусната помощ за закупуване от нас може да получите веднага комбиниран стол. Ще ви консултираме безплатно и за какви други помощни средства имате право да получите целева помощ.

За плащане и получаване заповядайте в магазина ни в центъра на София, между Пирогов и Руски паметник. Магазин „Воев“ специализиран за помощни средства и медицински изделия, София ул.Шандор Петьофи № 1

Ако искате да получите комбиниран стол в друго населено място в страната може да ни се обадите на  02/851 9962, 02/851 93 75, 0888 893280 или попълните формата за поръчка 

Други конструкции комбинирани столове на по-висока цена инвалидни столове

Медицински столове с тоалетна, тоалетни колички за  придвижване и хигиена

Помощни санитарни хигиенни столове и инвалидни колички с освобождаваща се част от седалката позволяваща ползване като  тоалетна без да се става от количката или стола

Тоалетни колички инвалидни

Тоалетни колички. медицински столове, тоалетна

 Сгъваема конструкция комбиниран стол за тоалет и баня

600 KTS MCT 20 sgav  600 KTS MCT 20 sgav bild 5 rama sgan

KTS MCT 20 sgav bild 6 358x600 polu kompl

Не сгъваема конструкция комбиниран стол за тоалет и баня

KTS TSU MTI 257x400 17408

• За хора с тегло: до 100 кг.
• Седалка: 46 см, облегалка снемаща се
• Задни колела: със спирачки
• Подлакътници и стъпенки: снемащи се
• Легенче: отзад под седалката
• Тегло на стола: 13.5 кг
• Конструкция сгъваема и не сгъваема

За трудно подвижни хора други помощни средства на ниски цени

Най-ниски цени   на тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички, патерици, канадки,  проходилки, 3 и 4 опорни бастуни, ролатори…

В главната страница на сайта може да видите всичко което предлагаме.

Обслужваме цялата страна. Най-долу на страницата има форма за заявка. Ако не ви се попълва обадете се на 02/851 9962, 02/8519375 или на 0888 893280. Продуктите може да ги закупите в магазина ни „Воев“в центъра на София, Пирогов-Руски паметник.

Санитарен магазин „Воев“ за ежедневието приспособления и изделия в центъра на София ул.Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов

Важно! Не сме дрогерията

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирана фирма за помощни средства 
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

Сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни ПСПСМИ през здравна каса и свободна продажба. Права на хората с увреждания.