Кислородни бутилки, терапия, наем, продажби

Гърция

Преносими леки кислородни бутилки за терапия с медицински кислород • Указания • Дишане от бутилка на медицински кислород • Наем и продажба • Кислороден концентратор или бутилка с медицински кислород? Аксесоари

Алуминиеви леки бутилки с кислород за дишане с капацитет от 2, 3 и 5 литра със  сертификат „π“  2010/35/EU. Апарат за дишане. Кислородотерапия

Леки бутилки с медицински кислород за дишане удобни за носене и зареждане. Medical Oxygen Tanks.

Най-долу на страницата вижте Указания за безопасна работа с кислородни бутилки пълни с медицински кислород за дишане на завода производител Mobiak на български и на английски език

Леки и удобни за пренасяне кислородни бутилки, изделия на специализирания завод за производство на медицински кислород, алуминиеви бутилки и концентратори Mobiak. Воев-София ЕООД представител на MobiakCare и вносител за България

 

MobiakCare+partner 700x181

Кратка насочваща информация

За кислородна терапия или дишане на медицински кислород може да се използва кислородна бутилка или кислороден концентратор. Кислородната бутилка предварително се зарежда под налягане с произведен преди това медицински кислород. Кислородния концентратор произвежда медицински кислород в момента на терапията, на дишането.

За дишане на медицински кислород от бутилка или концентратор са необходими още допълнително овлажнител и канюла или маска. Овлажнителя, канюлата или маската за всеки пациент ползващ комплекта са за лична употреба. При ползване на медицински кислород от бутилка е необходим още дебитомер с блокиращ вентил/клапан/. При концентраторите дебитомера е вграден.

Много важно! Дишането на медицински кислород, параметрите дебит и време се определят и назначават от лекуващият лекар.

Кратка насочваща информация за терапия с медицински кислород. Дишане на кислород произвеждан на място в домашни условия от кислороден концентратор или от бутилка предварително напълнена с медицински кислород на страница Кислородна терапия. Наем и продажба

Форма за поръчка

За Ваше удобство от тук може да направите поръчка или да поръчате на обявените ни телефони 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 както и да посетите магазина ни. В преките връзки указани по-долу също има форма за поръчка. Обслужваме всички населени места в страната.

• 

Важно! Лечението с кислород се извършва по указания на лекуващият лекар. При приемане на кислород в къщи използвайки кислородна бутилка или кислороден концентратор трябва да се спазват точно назначените от лекуващият лекар прием на кислород дебит (настройва се дебитомера) и време. Приема се толкова кислород, колкото е предписал лекаря.

Пулс оксиметър

Лекуващия лекар назначава лечението с кислород дебит в литри за минута и време за приемане  на медицински кислород след като е измерил нивото на кислорода в кръвта на пациента.  Импулсния оксиметър измерва нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород без да е необходима кръвна проба и това може да го направите вие в домашни условия.

Оксиметър, терапия с кислород, измерване

0801023 Пулс оксиметър DL50

Пълния комплект за дишане на медицински кислород за терапия от бутилка е съставен от:

кислородна алуминиева бутилка + вентил 25Е/0216027/+ дебитомер Е25 Click Style с манометър/ код 0807916/+Овлажнител Poseidon Humidifier 0807912 + Канюла за нос 0217002-01 (или Маска кислородна 0217005-01)

Към комплекта на кислородната бутилка може да се добави термопредпазителя Oxysafe. Противопожарния  термо предпазител Oxysafe при запалване на кислорода, например при пушачи или поради други причини автоматично изключва притока на кислород и по този начин предпазва от пожари. 

Когато разстоянието от кислородната бутилка до нуждаещият се от кислород е по-голямо може да се използва Oxygen Therapy Tube свързваща удължителна тръбичка 7.5м, код 0217011 или 2 тръбички х7.5м(свързващ конектор м/у тях код 0807645 Oxygen Tube Conector). Такъв е случая, когато кислородната бутилка е в друго помещение или е далече от пациента.

С каква вместимост 2, 3 или 5 литра кислородна бутилка ни е необходима? Как да изберем подходяща за нас кислородна бутилка?

* от 2 до 5 литра кислородните бутилки са алуминиеви леки и лесни за пренасяне. От 10 литра и повече бутилките са стоманени.

Долната таблица дебит/литри, кг на бутилката и време на подаване на кислорода ще помогне за вашия избор на кислородна бутилка

Продължителност на подаване кислород според дебита и литрите на бутилките

 *Фабрични данни Mobiak

                                   Подаване 1-9 литри/мин                  Бутилка литри( 2-5)                    пълни

           1           2          3           4           5            6          7           9             lt         (bar)      вис H(cm)   тегло (кг)

часа   6,67   3,33    2,22    1,67      1,33       1,11    0,95       0,74        2           200             48            4,8

часа   10        5        3,33     2,5        2            1,67    1,43      1,11          3           200             62            6,13

часа  18,3     9,17   6,11      4,58     3,67     3,06    2,62      2,04          5           200             65            9,53

Пример за избор на бутилка: Ако се нуждаете от кислород с дебит 1литър/минута кислородна бутилка от 3 литра с тегло 6,13кг. ще ви стигне за 10 часа непрекъснато подаване на кислород, а ако е от 5 литра ще ви стигне за 18.3 часа.Важно което трябва да имате предвид. В станциите за зареждане бутилките се пълнят максимално до 80%. Това е във връзка с безопасността най-вече свързана с температурни разширения. 

При необходимост от голям дебит и продължително време на подаване на кислород ако бутилка от 2, 3 или 5 литра не е достатъчна тогава проверете за кислороден концентратор произвеждащ медицински кислород в домашни условия. Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

Продаваме кислородни концентратори и даваме под наем за дишане на медицински кислород в домашни условия.

За кислородните концентратори, цени и принадлежности, както и насочваща информация за продажба или наемане на кислородни концентратори, принадлежности за тях, терапия с кислород, дишане на медицински кислород от концентратори и леки преносими бутилки с кислород вижте информацията на страница Кислородна терапия, наем и продажба

Кислородна терапия от бутилка е по-евтино ако предписаните от лекаря дебит и време на подаване на кислород отговарят на параметрите й.

Наемане и продажба на леки преносими комплекти кислородни бутилки за дишане от 2, 3 и 5 литра

Medical Oxygen Bottles rental

Продават се пълни комплекти, както и отделни съставки , части и принадлежности. Пълен комплект за дишане от кислородна бутилка

Пълен комплект преносим за дишане от кислородна бутилка

Пълния комплект за дишане на медицински кислород включва лека алуминиева преносима кислородна бутилка от 2, 3 и 5 литра напълнена с кислород заедно със спирателен кран и дебитомер (0 до 15литра/мин). За да се ползва комплекта са необходими още овлажнител с обратен клапан и носна канюла(или маска). Овлажнителя с обратен клапан и носната канюла(маска) са консумативи за лична употреба.

Наемане на нови неупотребявани преносими комплекти от 3 и 5 литра алуминиеви кислородни бутилки за дишане на медицински кислород

1. Кислородния комплект се получава от магазина на „Воев-София“ ЕООД в центъра на София-ул. Шандор Петьофи № 1 срещу съответният гаранционен депозит – стойността на кислородния комплект състоящ се от кислородна бутилка + дебитомер (код 0808908 от 3 литра на стойност 490 лв и код 0808909 от 5 литра на стойност 560 лв). Комплектите се предават на Наемателя във фабрична опаковка (без наранявания, одрасквания и вдлъбнатини, с ненарушена картонена опаковка), заредени с кислород (3 или 5 литра в зависимост от вместимостта на бутилката) или празни. Консумативите за лична употреба овлажнител+носна канюла или кислородна маска се заплащат допълнително при получаване на кислородната бутилка.

2. Минимален срок за наемане 30 дни. Деня на получаване на кислородния комплект и деня на връщането му се считат за дни в наемния срок. Получаването и връщането става в работното време на магазина. Месечен наем: 40лв за бутилка от 3 литра и 45 лв за бутилка от 5 литра. При получаване на кислородния комплект се заплаща гаранционен депозит равен на стойността на кислородния комплект( 490 лв за 3 литрова бутилка и 560 лв за 5 литрова бутилка). При връщане на кислородния комплект в срок и в изправен вид без наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката, клиента заплаща съответния наем и гаранционния депозит се връща. Ако има наранявания и нарушение на външния вид включително и на опаковката или кислородния комплект е в неизправност клиента заплаща нанесените щети и повреди. При ползване на комплекта за срок по-малък от календарен месец (или 30 дни) се заплаща пълен месечен наем.

Консумативите за лична употреба са нови неупотребявани и фабрично опаковани.

Преди изтичане на наемния срок, същият може да се удължи като се плати предварително нов месечен наем.

* Когато бутилката се предава  пълна заредена  с кислород към консумативите от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4 лв за 2литра бутилка, 6 лв за 3 литра и 10лв за 5литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

3. След изтичане на минималния срок за наем – до 30 дни, кислородния комплект от 3 литрова бутилка може да се  закупи на цена 490 лв  или на цена 560 лв  кислородния комплект от 5 литрова бутилка .

4. Ако клиента не желае да закупи наетия комплект, остава разход за него само наема и консумативите за лична употреба. Гаранционния депозит се връща.

5. След изтичане срока на наема ако кислородния комплект не се върне в седемдневен срок или до тогава не се поднови наема, счита се че кислородния комплект е закупен и остава собственост на клиента.

Пробвате и купувате или пробвате и връщате кислородна бутилка за дишане на  медицински кислород.

При закупуване, за да се ползва гаранционно обслужване трябва да е платена пълната стойност и да е издадена гаранционна карта.

Указания за безопасна работа с кислородните комплекти за дишане на медицински кислород от бутилка

Как най-безопасно да проверите дали бутилката е пълна с кислород или е празна?

Проверява се теглото на бутилката. В таблицата по-горе за разхода на кислород и вместимост на бутилките е дадено теглото на пълните бутилки от 2, 3 и 5 литра вместимост. Другият начин е описан по-долу.

Монтаж и демонтаж на съставните части към пълна бутилка с медицински кислород за дишане при кислородна терапия

Кислородните бутилки са с фабрично монтиран спирателен кран плътно затворен, докрай.

Махаме защитната пластмасова тапа, обикновено тя е червена на цвят. Завиваме плътно и затягаме само с ръка посредством бялата пластмасова врътка докрай дебитомера към бутилката. Ако е необходимо за по-добро уплътнение може допълнително внимателно да се притегне с гаечен ключ дебитомера, като за целта се придвижи хоризонтално врътката, за да се освободи достъп за гаечния ключ.

Важно! Дебитомера трябва да е на положение“0″ т.е. изключено е подаването на кислород. Отваряме спирателния кран на бутилката, като отвиваме с ръка черната пластмасова врътка обратно на часовниковата стрелка т.е наляво. Манометъра към дебитомера ако показва „0“ значи бутилката е празна. Ако манометъра към дебитомера показва  повече от „0“, нормално от 1 до 200(bar) значи бутилката е пълна с кислород. При пълна бутилка с кислород и отворен спирателен кран, при терапия подаването и спирането на кислорода се извършва чрез дебитомера.

Заредена кислородна бутилка има налягане 150-200 бара. Фабрично са тествани на 300 бара.

Ако искаме да демонтираме безопасно дебитомера в обратния ред се извършва манипулацията. Първо дебитомера се поставя на положение  „0“ т.е. изключено е подаването на кислород. Второ, спира се напълно и докрай подаването на кислород от бутилката като се навива по часовниковата стрелка(надясно) спирателния кран на бутилката т.е. изключено е подаването на кислород (въпреки че е спрян кислорода, манометъра на дебитомера показва наличие на кислород-да не ви учудва това!). При спрян кран на бутилката, дебитомера се поставя на максимум, за да излезе остатъчния кислород между затворения спирателен кран на бутилката и дебитомера. Като излезе остатъчния кислород(1-2 секунди) манометъра вече трябва да показва „0“-това е признак че спирателния кран на бутилката е изключил напълно подаването на кислород от бутилката. Можете безопасно да развиете и отстраните дебитомера.

Готов за ползване комплект „Aphrodite“ съставен от кислородна алуминиева бутилка с вентил + дебитомер

Oxygen Therapy set „Aphrodite”

 

Кислородна бутилка комплект "Aphrodite" от 2 до 5 литра

 „Aphrodite“, 2 до 5 литра

Кислородния комплект „Aphrodite “ се състои от бутилка с вентил 25Е/0216027/) и дебитомер Е25 Click Style/ код 0807916/

Към него пациента трябва да свърже личните консумативи(овлажнител и носна канюла или маска и да го зареди с кислород), за да бъде готов за ползване.

Параметри на комплекта 

за код 0808907 2.0lt/200bar(0.4m3),  за код 0808908 3.0lt/200bar(0.6m3), за код 0808909 5.0lt/200bar(1.0m3)

за код 0808920 10.0lt/200bar(2.0m3), за код 0808921 16.0lt/200bar(3.2m3), код 0808922 50.0lt/200bar(10.0m3), 

До 5 литра включително бутилките са леки алуминиеви а от 10 до 50 литра бутилките са стоманени

алуминиеви, леки преносими  комплекти от 2 до 5 литра

Кислородния комплект  се състои от бутилка с вентил 25Е/0216027/) и дебитомер Е25 Click Style/ код 0807916/

комплект код 0808907 ( за зареждане с 2 литра) цена 460 лв

комплект код 0808908 ( за зареждане с 3 литра) цена 490 лв

комплект код 0808909 ( за зареждане с 5 литра) цена 560 лв

комплекти със стоманени бутилки

код 0808920  10 литра на цена 635 лв.

код 0808921  16 литра на цена …лв.

код 0808922  50 литра на цена …лв.

Цените са с ДДС. 

*Бутилките в магазина се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

Препоръчително е към комплекта да се добави+0807912 овлажнител с блокиращ вентил/клапан Poseidon Humidifier. Налягането в кислородната бутилка е високо(2 атм или 200 бара) и овлажнителя трябва да е с блокиращ обратен клапан

Пълен комплект за дишане на медицински кислород от бутилка

бутилка + вентил + дебитомер + овлажнител с блокиращ вентил

(комплект „Aphrodite“с дебитомер +овлажнител Poseidon)

За да се получи пълния комплект за дишане на медицински кислород от бутилка към комплекта „Aphrodite“ е добавен 0807912 овлажнител с блокиращ вентил/клапан Poseidon Humidifier. Налягането в кислородната бутилка е високо(2 атм или 200 бара) и овлажнителя трябва да е с блокиращ обратен клапан.

0808908 Кислородна бутилка 3 литра Aphorodite "π" 2010/35/EU

Дебитомер 25Е0807912 Овлажнител Poseidon

овлажнител                                                                  дебитомер

В комплекта: кислородна алуминиева бутилка(2, 3 или 5 литра) + вентил 25Е/0216027/+ дебитомер Е25 Click Style/ код 0807916/ + овлажнител с блокиращ вентил Poseidon Humidifier/код 0807912/

Пълен комплект за дишане от кислородна бутилка с личните консумативи

Пълен комплект за дишане от кислородна бутилка с личните консумативи

В комплекта: кислородна алуминиева бутилка(2, 3 или 5 литра) + вентил 25Е/0216027/+ дебитомер Е25 Click Style/ код 0807916/ + овлажнител с блокиращ вентил Poseidon Humidifier/код 0807912/

Към него пациента трябва да свърже личния консуматив носна канюла или маска и да зареди бутилката с кислород за дишане, за да се ползва.

*Бутилките се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

 

Леки алуминиеви кислородни бутилки със спирателен  вентил, кран

Алуминиева бутилка от 2 до 5 литра за дишане на кислород + вентил 25Е /0216027/

Стоманена  бутилка от 10 до 50 литра за дишане на кислород + вентил 25Е /0216027/

*Бутилките се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

Кислородна алуминиева бутилка

леки алуминиеви бутилки

код 0202023, 2 литра, тегло 2.8кг(пълна4.5кг), височина 48см, диаметър 11.1+/-0.83 см

цена  420 лв

код 0202024, 3 литра, тегло 3.8кг(пълна 5.8кг), височина 59см, диаметър 11.1+/-0.83 см.

цена  450 лв

код 0202018, 5 литра, тегло 6.8кг(пълна 9.2 кг), височина 63см, диаметър 14+/-1.05 см

цена  490 лв

 стоманени от 10 до 50 литра

10 литра/0128044/, цена  530 лв(0.6M3, 200 bar)

Цените са с ДДС

*Бутилките се продават празни, без кислород

** Когато бутилката се продава  пълна заредена  с кислород от клиента се заплаща допълнително кислорода – 4лв за 2 литра бутилка, 6лв за 3 литра и 10лв за 5 литра бутилка. В магазина ни на място се установява дали е пълна или празна бутилката.

 

Когато разстоянието от кислородната бутилка до нуждаещият се от кислород е по-голямо може да се използва Oxygen Therapy Tube свързваща удължителна тръбичка 7.5м, код 0217011 или 2 тръбички х7.5м(свързващ конектор м/у тях код 0807645 Oxygen Tube Conector). Такъв е случая, когато кислородната бутилка е в друго помещение или е далече от пациента.

Компактен пълен комплект за употреба при кислородна терапия с алуминиева кислородна бутилка от 2l, 3l, 5литра

Oxygen therapy set

Комплект за директна употреба при кислородна терапия с автоматичен регулатор Combilite“

Oxygen therapy set, Компактен пълен комплект за кислородна терапия с алуминиева кислородна бутилка от 2l, 3l, 5литра

Oxygen therapy set, Компактен пълен комплект за кислородна терапия с алуминиева кислородна бутилка от 2l, 3l, 5 литра

код 0803010      2,0 lt/200bar (0,4 m3). Цена 599лв с ДДС
код 0803011      3,0 lt/200bar (0,6 m3). Цена 629лв с ДДС 
код 0803012      5,0 lt/200bar (1,0 m3). Цена 649лв с ДДС

Стойка за кислородна бутилка, код 0808516

код 0808516, цена  69 лв с ДДС

Стойка за кислородна бутилка

Стойка за кислородна бутилка

Принадлежности към бутилки с кислород предназначени за  кислородна терапия, дишане на кислород

Дебитомер Е25 Click Style, код 0807916  

Кислороден дебитомер “Aphrodite” 25Е, код 0807916, „3 в едно“ – манометър+редуцир вентил+регулатор на налягането предназначен за кислородни бутилки за дишане

Дебитомер 25Е

Дебитомер 25Е

Дебитомер 25Е , кислороден дебитомер “Aphrodite”, код 0807916

 • Система Click Style, 25E
 • Лесен за монтаж и употреба
 • Необходим е вентил 25E
 • Регулиране подаването на кислород от нула до 15литра в минута (0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15)
 • Може да се използва с овлажнител humidifier “Poseidon” (по желание)

Цена 170 лв с ДДС.

Резервна част за кислороден дебитомер “Aphrodite”

0807917 щуцер резервна част за 0807916 Дебитомер

код 0807917 Щуцер-рез.част за дебитомер с код 0807916, цена 46.80лв с ДДС

Овлажнител Poseidon, Flowmeter Humidifier

Предназначен за комплектоване на кислородни бутилки

0807912 Дебитомер

0807912 Овлажнител

0807912  Овлажнител „Poseidon“

С блокиращ вентил/клапан/

Цена 49 лв с ДДС.

 

Овлажнител ССО Technologie medicale, Франция

Овлажнител ССО Франция

Овлажнителят притежава пропусклив дифурзер, който осигурява тишина и комфорт на пациента
 
❖ Тегло: 85 г; височина: 190 мм; диаметър 45 мм; изход: 9/16‘‘ F

❖ CCO model – 250 ml – made of polysulfone, autoclavable up to 134° C 

Овлажнител ССО Technologie medicale, цена 49 лв с ДДС. 

Калъф за пренасяне на кислородна бутилка 2-3l

0217000 Калъф за кислородна бутилка

0217000 Калъф за кислородна бутилка

Калъф, чанта за пренасяне на кислородна бутилка от 2 и 3 литра

Цена 49 лв с ДДС , код 0217000.

Носна канюла за Iren концентратор

Носна канюла

Канюла за нос, кислородна терапия

Предназначена за кислородни концентратори и за комплектоване на кислородни бутилки

Код 0803110, Oxygen Therapy Nasal Cannula (Straight). Дължина метра 2.1 м, права.

Единична цена на канюлата  4.50 лв/брой с ДДС.

Пакет от 100 броя на цена 350 лв с ДДС.

• Дължина: 2.1 м. • Лична употреба. • Прозрачен, мек материал. • Индивидуално опакованa.

• Специално проектиран интериор, предотвратяващ сгъване и блокиране

• Материал: PVC. • Без латекс • Без DEHP.

0217011 Oxygen Therapy Tube  Свързваща тръбичка, удължител 7.5метра

Свързваща тръбичка, удължител 7.5 м

Свързваща тръбичка, удължител 7.5 м

Код 0217011 Oxygen Therapy Tube свързваща тръбичка 7.5м, пакет от 25 броя

Цена 169лв с ДДС за 25бр. Крайна цена

Код 0217011-01 Oxygen Therapy Tube свързваща тръбичка 7.5м, 1 брой 

Цена 9лв с ДДС за един брой. Крайна цена

0807645 Conector

0807645 Conector

Код 0807645 Oxygen Tube Conector Свързващ конектор, 1 брой 

Цена 4.50лв с ДДС за един брой. 

Кислородна маска за възрастни и за деца

За кислородни концентратори и кислородни бутилки маски

Маска за кислородна терапия

Маска за кислородна терапия

0217005 Маска кислородна за възрастни

Код 0217005-01. Единична цена на маската за терапия 6лв/брой с ДДС

Код 0217005. Пакет от 50 броя на цена 180лв с ДДС

Дължина на свързващата тръбичка 2метра

0217033 Маска кислородна за деца

Код 0217033-01. Цена на маската за терапия   10лв/брой с ДДС

Дължина на свързващата тръбичка 2метра

Важно! Лечението с кислород при ХОББ и други заболявания се извършва по указания на лекуващият лекар. При приемане на кислород в къщи използвайки кислородна бутилка или кислороден концентратор трябва да се спазват точно назначените от лекуващият лекар прием на кислород /дебит настройва се дебитомера/ и време. Приема се толкова кислород, колкото е предписал лекаря.

Уточнение! ХОББ, Хронична обструктивна белодробна болест. Едно от най-честите дихателни заболявания.

Към пълния комплект на кислородната бутилка може да се добави термопредпазителя Oxysafe. Противопожарния  термо предпазител Oxysafe при запалване на кислорода, например при пушачи или поради други причини автоматично изключва притока на кислород и по този начин предпазва от пожари. 

Термо предпазител Oxysafe

Термо предпазител OxiSafe

Термо предпазител OxySafe

код 0808623 flame trap OxySafe 

Цена 55лв. Крайна цена

Инхалатор GEM

GEM 0806380 Инхалатор

GEM 0806380 Инхалатор

Цена 145лв с ДДС на  инхалатор GEM, код 0806380

 • Захранване 230V -50Hz
 • Консумирана мощност 170 VA
 • Максимално налягане 2,5 bar.
 • Небулизация 0,35ml/min.
 • Пулверизатор за аерозолна терапия
 • Маска
 • Тегло 1,50 кг
 • Габаритни размери 13х14,6х8,9 см
 • Гаранция: 48 месеца/4 години/

GEM е електрически инхалатор, компресор с пулверизатор за аерозолна терапия в домашни условия. Home-Care. Лесен за пренасяне. Препоръчва се за пулверизиране на антибиотици и бронходилаторни лекарства. Спазени са европейските правила за безопасност. Медицинско устройство е предназначен за непрекъсната работа. (Ton: 20 мин / Toff: 40мин).

Кислородните концентратори Iren, бутилките за кислород и принадлежностите към тях са производство на Mobiak SA

Mobiak 340х148

Кратко видео представяне на Mobiak SA

Mobiak SA Corporate Video

Още консумативи за кислородна терапия към кислородни концентратори и кислородни бутилки

На страница Кислородна терапия може да намерите пълна информация за кислородни концентратори наем и продажба, инхалатори и принадлежности и консумативи за кислородна терапия

Inhalation Exercisers CA-MI Pulmo-Gain Италия ,код  0809461

Стимулиращ спирометър
Дихателен апарат за тренировки на дишане с дълбоко вдишване

Стимулиращ спирометър

Ако не сте направили своя избор вижте

Алтернатива на леките алуминиеви бутилки с медицински кислород от 2, 3 и 5литра е мобилния портативен кислороден концентратор

 

Портативен кислороден концентратор AURA

Портативен мобилен кислороден концентратор

Вижте и специализираните страници

Мини кислородни бутилки за дишане

 

Домашен кислороден концентратор IREN

Кислороден концентратор Iren и принадлежности овлажнител, носна канюла или маска, термопредпазител

Проверете и тези възможности ако лека кислородна бутилка не може да ви върши работа поради малкия капацитет

В главната страница на сайта има местоположение и работно времена магазина

Може да закупите от магазина или да направите поръчка. За ваше удобство най-долу на страницата има форма за заявка.

Обслужваме всички населени места в страната

Магазин за наем и продажба на кислородни бутилки и концентратори, инхалатори в центъра на София, ул.Шандор Петьофи № 1, Пирогов – Руски паметник

02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280

Още информация

Мерни единици

1атм∼1 bar ∼0.1 MPa

Указания за безопасна работа с кислородни бутилки пълни с медицински кислород за дишане на завода производител Mobiak на български и на английски език
Кислород 100%, при налягане  под 200 bar (15 ° C). Медицински сгъстен газ. За дихателна употреба. Само за медицински цели. Прочетете инструкциите преди употреба на бутилката

• Пушенето забранено
• Пазете от запалими материали, пламъци, искри в контакт, горими материали които могат да предизвикат пожар.
• Не излагайте бутилката на висока температура. В случай на пожар пренесете бутилкта на място на  безопасно разстояние.
• Не излагайте затварящия кран на корозивни оксиди като например амоняк
• Уверете се, че бутилката не е наранена или ударена и няма опастнос да падне.
• Пазете бутилката далеч от деца
• Пазете бутилката чиста, суха и без мазнини и масла
• Съхранявайте бутилката в склад, предназначен за медицински газове
• Съхранявайте и транспортирайте бутилката при затворен кран
• Използвайте само в добре проветрени помещения
• В случай на изтичане на кислород при дефектна бутилка отделете е настрана, затворете крана и върнете бутилката  на доставчика
Работна температура 20 ° C до +45 ° C
• Използвайте консумативи и принадлежности предназначени само за тези бутилки.
• Подгответе се да смените бутилката, когато показалецът за измерване на налягането навлезе в червената зона
Преди употреба свържете маската(носната канюла)  към изходящия газов поток. Отворете крана на бутилката от позиция (-) на  (+). Проверете манометъра за максимална зареденост с кислород в зелената зона.
Отворете дебитомера на показание, което лекарите са определили за подаване на дебита.
English
Oxygen (O2) Ph. Eur. 100%. Under 200 bar pressure (15 ° C)
Medical Compressed Gas. For respiratory use
For medical use only. Apply the bottle on a link intended for medical gas
Always read the instructions on the bottle before use
• No smoking
• Keep flammable materials away, flames
and sparks in contact with combustible
material may cause fire
• Do not expose the bottle at high temperature. In case of fire risk transfer in a safe
place
• Do not expose the valve for corrosive, oxidi
zing substances, eg ammonia
• Make sure the bottle has not hit or falls
• Keep the bottle away from children
• Keep the bottle clean, dry and free of oils and fats
• Keep the bottle in a warehouse intended for medical gases
• Store and transport the bottle
s should be done with the valve is always closed
• Use only occur in well ventilated areas
• In case of a leak or faulty bottle, close the valve, put it aside and return it to the
supplier
Power CONDITIONS MRI static field ≤ 3.0T
Hold the valve at least 30 cm away from magnetic field.
Operating Temperature 20 ° C to +45 ° C
• Use only with equipment designed for product management
• Be prepared to change the bottle when the pressure gauge pointer enters the red zone
• To insure proper, specified f
lux, always be sure that the flow index is placed in
properly numbered position, and not intermediate between two locations
1) pressure gauge (manometer), 2) Valve operation (on the side), 3) Exit gas flow, 4) Control Valve (on the top), 5) Mask
Before use Connect the mask (5) at the exit gas flow (3). Open the Valve on the side (2) from (
-) to plus position (+) .Check pressure gauge (1) for content that is on the green area.
Open the control valve bases on the doctors advise concerning the flow rate.
оригинална страница в сайта на завода производител Mobiak
Medical oxygen Tanks
Магазин за наем и продажба на кислородни бутилки и концентратори, инхалатори в центъра на София, ул.Шандор Петьофи № 1, Пирогов – Руски паметник

Важно. Не сме дрогерията!

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирана фирма за помощни средства 
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни през здравната каса ПСПСМИ помощни средства  и свободна продажба. Информация за правата на хората с увреждания.