В домашни условия кислородна терапия

• Кислородната терапия у дома
• Live O2 Oxygen Therapy
• Oxygen Multistep Therapy
Многоетапна терапия с кислород
• Кислородни концентратори и бутилки

Многоетапна терапия с кислород в съчетание с упражнения. Производство и съхраняване на медицински кислород в домашни условия. Дишане на медицински кислород у дома. Общо за кислородната терапия

 

Съдържание на страницата

Основна информация Дишане на медицински кислород у дома: Леки бутилки предварително напълнени с медицински кислород удобни за пренасяне и кислородни концентратори произвеждащи кислород на место в домашни условия. Измерване  насищането на кръвта с кислород  в домашни условия без да е необходима кръвна проба.

 

Ново! Импулсни преносими концентратори. Какъв апарат или устройство да изберем за добавяне на допълнителен кислород към кръвта ни? Болус технология.  Импулсни преносими концентратори. Общо  Тук може да намерите информация за портативни кислородни концентратори. Какъв апарат или устройство да изберем за добавяне на допълнителен кислород към кръвта ни? Болус технология. Portable Oxygen Concentrators (POC). Bolus technology. Кратък преглед на всички устройства за производство, съхранение и доставяне за приемане и дишане на медицински кислород в домашни условия. Стационарни и преносими портативни кислородни концентратори, преносими леки бутилки с медицински кислород. Преки връзки към специализираните страници в сайта https://voevmedical.com/

 

 

 Кислородна терапия. Лечение с медицински кислород, дишане

 

 

 

 

*Снимка от интернет meditherapie.sg

 

 

 

Кислородна терапия и кои се нуждаят от допълнително приемане на кислород, как се определя кой има нужда от такава терапия?  Кислородна терапия вкъщи как и с какво?

 

От въздуха който дишаме получаваме необходимия ни кислород. Хората с нарушения в дишането не могат да получат достатъчно кислород от въздуха който дишаме. Такива хора имат нужда от приемането на допълнителен кислород или от кислородната терапия. Кислородната терапия е необходима на хора с ниски нива на кислорода независимо от причината за тези нива. За да определят дали пациентите се нуждаят от кислородна терапия лекарите тестват количеството кислород в артериалната кръв.

 

Лечение с медицински кислород

 

При нарушена функция на белите дробове ХОББ трябва да се добави кислород, за да се снабди организма с необходимия му кислород и това се нарича кислородотерапия. Също така и при Клъстерно главоболие включва се и кислород. За тези случаи са предназначени кислородните концентратори и бутилките с медицински кислород. Някои хора се нуждаят от лечение с кислород само при определени физически усилия които извършват, а други се нуждаят от постоянно приемане на кислород. Приемането на кислород, лечението с кислород става само по лекарско предписание и се приема толкова кислород колкото е предписал лекаря. В кислородните концентратори, както и в принадлежностите към кислородните бутилки има настройка на дебита в литри за минута. Към нивото на кислорода в кръвта на пациента се добавя това количество кислород което не достига на организма  и това добавяне на кислород става от концентратора или от бутилката.

Важно! Лечението с кислород се извършва по указания на лекуващият лекар. При приемане на кислород в къщи използвайки кислородна бутилка или кислороден концентратор трябва да се спазват точно назначените от лекуващият лекар прием на кислород дебит (настройва се дебитомера) и време. Приема се толкова кислород, колкото е предписал лекаря. Когато поради различни причини нямате указания на лекуващия лекар може да се възползвате от препоръката на производителя на кислородни концентратори и бутилки Mobiak 1-2 литра в минута дебит(поток на кислорода ) в продължение 45-60 минути на ден. 

 

Кислородните концентратори произвеждат на место у дома в момента на ползване медицинския кислород. Кислорода в бутилките трябва да е зареден предварително. При кислородните концентратори кислорода се произвежда в момента на ползване , не свършва и не се съхранява, а при кислородните бутилки трябва предварително да са заредени с втечнен кислород под голямо налягане, да се съхранява и когато е необходимо да се ползва докато свърши след което наново се зарежда в специални станции.

Измерване в домашни условия нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород  Измерване с Пулс оксиметър

Лекуващия лекар назначава лечението с кислород дебит в литри за минута и време за приемане  на медицински кислород след като е измерил нивото на кислорода в кръвта на пациента. Импулсния оксиметър измерва нивата на кислорода или насищането на кръвта с кислород без да е необходима кръвна проба и това може да го направите вие в домашни условия.

Измерване насищането с кислород в кръвта. Пулсоксиметър пръстов портативен.

Оксиметър, терапия с кислород, измерване

 

0801023 Пулс оксиметър DL50

 

 

За кислородна терапия в домашни условия кое да изберете: Да наемете или да закупите лека кислородна бутилка или кислороден концентратор

Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

Част от информацията в страницата Кислороден концентратор или кислородна бутилка?

За да направите правилния избор трябва да се вземе предвид количеството кислород и времето, за което да се приема е предписал лекаря на базата на измереното количество на кислорода в кръвта ви.

Кислороден концентратор е подходящ когато трябва да се приема медицински кислород непрекъснато и в големи количества предимно в стационарни условия(в къщи)

Медицински кислород от бутилки от 2 до 10 литра е подходящо да се ползва когато не се ползва непрекъснато кислород, когато спира често електричеството в къщи където пациента ползва кислороден концентратор, когато трябва да излезе вън от къщи например при пътуване

 

Концентратори, бутилки и консумативи за кислородна терапия

 

 

 

 

Кислородни бутилки и концентратори

 

 

 

Наем и продажба на кислородни концентратори и леки преносими бутилки с кислород за дишане при Хобб и клъстерно главоболие, принадлежности и консумативи. Кислородотерапия. Инхалатори

Кислородна терапия. Наем и продажба

 

 

Алуминиеви леки бутилки с кислород за дишане с капацитет от 2, 3 и 5 литра със  сертификат „π“  2010/35/EU. Апарат за дишане. Кислородотерапия

Леки бутилки с медицински кислород за дишане удобни за носене и зареждане изделия на специализирания завод за производство на медицински кислород, алуминиеви бутилки и концентратори Mobiak.

Кислородни бутилки, терапия, наем, продажби

 

 

Консумативи за кислородна терапия, принадлежности

Кислородни маски и носни канюли. Принадлежности за кислородни концентратори и кислородни бутилки – овлажнители, редуцир вентили, дебитомери и регулатори на налягането, филтри и други необходими принадлежности за кислородна терапия при ХОББ

Консумативи за кислородна терапия, принадлежности

 

Общо по темата  Терапия с кислород

Терапия с кислород. Хибербарна кислородна терапия,

 

Терапии с кислород Общо представяне

Хибербарна кислородна терапия ХБО(ХБТ, ХБКТ)

Вдишване на чист кислород 100% в напълно затворена камера с регулиране на налягането

http://hbo.behealth-project.eu/index.php BEHEALTH е стратегически проект за трансгранично сътрудничество в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”. Той е съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и от националния бюджет на участващите страни.

Част от информацията в проекта

„…Следните механизми са били установени за хипербарната кислородна терапия (ХБКТ), които водят до ускоряване и оптимизация на възстановяването при различни условия: a. Повишена оксигенация Вдишването на 100% кислород под повишено налягане увеличава съдържанието на кислород в кръвта и наличния кислород в тъканите 10 пъти повече, в сравнение с въздух, вдишан при нормални условия. … б. Директни ефекти на налягането ХБКТ намалява размера на газовите мехурчета в тялото, което води до по-бързото им елиминиране. Този ефект го прави безценен за лечение на артериална газова емболия и кесонна болест. с. Свиване на съдовете Увеличената концентрация на кислород (хипероксия) по време ХБКТ предизвиква свиване на кръвоносните съдове и последващо намаляване на притока на кръв, докато тъканите продължат да получават увеличен кислород („кислороден парадокс“). Това уникално свойство на ХБКТ е особено полезно при лечението на компартмент синдрома, контузии, свързани с наранявания от удар и термични изгаряния. д. Бактерициден/бактериостатичен Повишената оксигенация на тъканите намалява разпространението на някои токсини и допринася за прякото и косвеното елиминиране на бактериите чрез „въоръжаването“ на защитните механизми на тялото, които използват кислород, за да атакуват бактериите. Това прави ХБКТ полезна за управлението на газова гангрена, некротизиращи и други инфекции. Освен това, има ефект при лечение на остеомиелит и инфекции на меките тъкани. д. Ангиогенезата-неоваскуларизация ХБКТ стимулира образуването на нови кръвоносни съдове, което води до повишаване на тъканната перфузия…“

 

 

Многоетапна терапия с кислород

Oxygen Multi-Step Therapy. Live O2 Oxygen Therapy

Важно! Публикуваната по-долу информация има за цел да разшири представата ви за прилагане на кислородната терапия, ползите от нея. Информацията трябва да се приеме критично и ако имате интереси в тази област  да се информирате допълнително по темата.

 

Връзка на кислорода с раковите клетки. Нормалните клетки са аеробни(обичат кислорода) за разлика от раковите, които са отчасти анаеробни и се хранят от разграждането на глюкозата. Доставчика на енергия кислород е заменен в раковите клетки с ферментацията на глюкоза.

Раковите клетки не са като другите клетки. Начинът по който метаболизират и създават енергия за живот и размножаване е уникален и опасен. Нормалните клетки обичат кислорода, раковите клетки напротив. Ото  Хайнрих Вартбург през  1931г получава Нобелова награда за медицина и физиология за изследванията си че раковите клетки използват форма за не кислороден метаболизъм за да оцелеят.

Използване на медицински кислород за дишане от онкоболни. Консултирайте се с лекар за дебит в минута и за колко време.

 

Многоетапна терапия с кислород. Манфред фон Арден

Oxygen Multistep Therapy. Manfred von Ardenne

 

*Професор Манфред фон Арден:  През Втората световна война е ръководител на частна изследователска лаборатория в Германия. След войната живее в Съветски съюз и през 1953г. става лауреат на Сталинска премия. Връща се в Германия(ГДР) и дълги години е Директор на Научно изследователски институт в Дрезден. Умира през 1997г на 95 години. Последните години от живота си се занимавал с физически методи за борба с рака. 

www.thieme.com за книгата  Oxygen Multistep Therapy.Physiological and Technical Foundations

 

Експозе. Адаптиран автоматичен превод от английски на български с помощта на Google

A wide variety of illnesses, including heart disease, cancer, circulatory disorders, and mental illness, are sometimes related to oxygen deficiencies. Although not a cure, oxidative therapies generate more oxygen in the body and can contribute to the recovery of disease, as well as help to achieve optimum overall health and longevity. Developed in the late 1960s by Professor von Ardenne, oxygen multistep therapy combines oxygen therapy, drugs that facilitate intracellular oxygen turnover, and physical exercise adapted to individual performance levels. This unique therapy has diversified into more than 20 different treatment variants and is now practiced in several hundred settings throughout Europe. This classic text walks you through each step of oxygen multistep therapy. The book describes in detail the physiological and technical foundations of the therapy, and provides effective, convenient, and safe patient care guidelines. You will find essential information on tissue reactions to local oxygen deficiencies, oxygen and blood supply increases in body tissues, effective methods to combat oxygen deficiency diseases, and much more! Your complete overview to oxygen multistep therapy, this landmark text belongs in the hands of anyone interested in oxygen therapies.

 

Голямо разнообразие от заболявания, включително сърдечни заболявания, рак, нарушения на кръвообращението и психични заболявания, понякога са свързани с недостиг на кислород. Въпреки, че не са лекарство, оксидативните терапии генерират повече кислород в организма и могат да допринесат за възстановяването на заболяването, както и да допринесат за постигането на оптимално цялостно здраве и дълголетие. Разработена в края на 60-те години от професор Фон Арден, кислородната терапия комбинира кислородна терапия, лекарства, които улесняват вътреклетъчния обмен на кислород и физическите упражнения, адаптирани към индивидуалните нива на ефективност. Тази уникална терапия се разнообразява в повече от 20 различни варианта на лечение и сега се практикува в няколкостотин места в цяла Европа.

Този класически текст ви превежда през всяка стъпка на терапията с кислородна многостъпална терапия. Книгата описва подробно физиологичните и техническите основи на терапията и предоставя ефективни, удобни и безопасни насоки за грижа за пациента. Ще намерите съществена информация за тъканните реакции на локалните кислородни недостатъци, увеличаването на кислорода и кръвоснабдяването в тъканите на организма, ефективните методи за борба с болестите на кислородния дефицит и много повече! Голямо разнообразие от заболявания, включително сърдечни заболявания, рак, нарушения на кръвообращението и психични заболявания, понякога са свързани с недостиг на кислород. Въпреки, че не е лек, оксидативните терапии генерират повече кислород в организма и могат да допринесат за възстановяването на заболяването, както и да допринесат за постигането на оптимално цялостно здраве и дълголетие.

Amazon.com за Oxygen Multistep Therapy.Physiological and Technical Foundations

A wide variety of illnesses, including heart disease, cancer, circulatory disorders, and mental illness, are sometimes related to oxygen deficiencies. Although not a cure, oxidative therapies generate more oxygen in the body and can contribute to the recovery of disease, as well as help to achieve optimum overall health and longevity. Developed in the late 1960s by Professor von Ardenne, oxygen multistep therapy combines oxygen therapy, drugs that facilitate intracellular oxygen turnover, and physical exercise adapted to individual performance levels. This unique therapy has diversified into more than 20 different treatment variants and is now practiced in several hundred settings throughout Europe. This classic text walks you through each step of oxygen multistep therapy. The book describes in detail the physiological and technical foundations of the therapy, and provides effective, convenient, and safe patient care guidelines. You will find essential information on tissue reactions to local oxygen deficiencies, oxygen and blood supply increases in body tissues, effective methods to combat oxygen deficiency diseases, and much more! Your complete overview to oxygen multistep therapy, this landmark text belongs in the hands of anyone interested in oxygen therapies.

Разработена в края на 60-те години от професор Фон Арден, кислородната терапия комбинира кислородна терапия, лекарства, които улесняват вътреклетъчния обмен на кислород и физическите упражнения, адаптирани към индивидуалните нива на ефективност. Тази уникална терапия се разнообразява в повече от 20 различни варианта на лечение и сега се практикува в няколкостотин места в цяла Европа. Този класически текст ви превежда през всяка стъпка на многоетапната терапия с кислород. Книгата описва подробно физиологичните и техническите основи на терапията и осигурява ефективни, удобни и безопасни насоки за грижа за пациента. Ще намерите съществена информация за тъканните реакции на локалните кислородни недостатъци, увеличаването на кислорода и кръвта в телесните тъкани, ефективните методи за борба с болестите на кислородния дефицит и много други! Вашият пълен преглед на терапията с кислород за много степени, този осезателен текст принадлежи на всеки, който се интересува от кислородната терапия.

 

Live O2 Oxygen Therapy Now at Whole Body Health

сайт https://liveo2.com/, в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-v4g0nxncMg

Live O2 Oxygen Therapy Медицинска практика с практическо приложение на кислородна терапия

 

Оригинален текст към видеоматериала Live O2 Oxygen Therapy Now at Whole Body Health

Whole Body Health introduces Live O2 Oxygen Therapy to it’s functional medicine practice. This state-of-the-art therapy is healing without drugs or surgery by increasing oxygen into the body’s cells. The result is more cellular energy, faster healing, and elimination of acid waste in the body. Benefits include reduced inflammation, improved sleep, increased energy, anti-aging benefits and detox support.

Кислородна терапия за цялото тяло с прилагане на медицинска практика за увеличаване кислорода на клетките в тялото без използване на лекарства или хирургична намеса. Повече клетъчна енергия, по-бързо излекуване и елиминиране на киселинните отпадъци в организма. По-добър сън, повече енергия, забавяне на стареенето, детоксикация.

 

Още информация:

zdravivsekiden.com  Ефикасна кислородна терапия у дома за перфектно здраве

Ефикасна кислородна терапия у дома за перфектно здраве

“ Воев – София“ ЕООД е официален представител за България на  MobiakCare, производител на леки алуминиеви бутилки за медицински кислород за дишане, кислородни концентратори за вкъщи портативни и стационарни

 

 

 

Кои са MobiakCare и групата фирми Mobiak SA/. Кратко видео представяне на Mobiak SA

 

 

Публикация Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

с магазин в центъра на София за кислородни концентратори и леки бутилки с медицински кислород , помощни средства, медицински и санитарни изделия „Воев“

 

Важно! Не сме дрогерията

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Поръчай сега

Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД, автоматично изпращане в help_voev@abv.bg. Ако нямате възможност да посетите магазина ни може да поръчате попълвайки формата по-долу(не е електронна търговия).
Преди да попълните формата, моля прочетете текста по-долу:
Електронната ви поща и телефон за обратна връзка са много важни за доставката!
Ако не можете да се справите с попълване и изпращане на заявката, поръчайте на нашите телефони 02/8519962, 02/851 9375, 0888 893280. Поръчките се обработват в работното време на магазина и се изпращат по ЕКОНТ за Ваша сметка. До офис на ЕКОНТ е по-евтино отколкото доставка на посочен от Вас адрес.

Име и фамилия(задължително).

Вашият телефон (задължително).

Вашият Email (задължително)

Допълнителни указания

[ Задължително! :
Наименование, код(ако има) и модел на изделието, телефон, пълен и точен адрес за доставка(До поискване-адреса офиса на ЕКОНТ),срок на доставка обикновена или бърза. Ако имате въпроси или запитване, запишете ги също тук.]
Важно. Наложен платеж! Ако желаете да получите фактура трябва да обявите задължително в поръчката. Ако не сте обявили предварително издаване на фактура не можете да получите от ЕКОНТ документ за плащане "пощенски паричен превод" задължителна част от фактурата.

Важно! Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден.

Tук напишете Вашето съобщение.
Важно! Без оставен телефон и адрес не можем да изпълним поръчката Ви

 

 

Страница от специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания.