Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия

Множествена склероза, мускулна дистрофия, инсулти, ДЦП и други неврологични заболявания, помощни средства за хора с тези заболявания.

Възможности за получаване на помощ за закупуване на технически помощни средства от Агенция за социално подпомагане. Права и възможности за активен живот

Важно! Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г. През 2019 година са в сила Промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. Подробности свързани с промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 може да намерите на страница  Нов ред АСП

Вижте и Новите  лимити на помощта от АСП за помощни средства   Нов ред, лимити помощ АСП   Вече има различни лимити, например за инвалидни колички има помощ в размер на 350лв, 486лв и 800лв. Как да получим полагащата ни се помощ ще научите на тази страница

След прекаран тежък инсулт и изписан от болницата близък човек

Инсулт, дюшек, стол, инвалидна количка

Актуализирана публикация във връзка с промените на нормативната уредба написана в отговор на зададен въпрос в електронната ми поща на 19 април 2019 година: Н.Н „Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна старана няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.“

Отговора на зададения въпрос може да намерите на тази страница подробно обяснен съобразен с последните изменения на нормативната уредба през 2019 година за необходимите медицински документи и основание за получаване на помощ за безплатно получаване на дюшек антидекубитален предпазващ от рани от залежаване, инвалидна количка за придвижване, комбиниран стол за тоалет и баня.

Помощни средства и медицински изделия при хора с неврологични заболявания

Хора с неврологични заболявания


Акумулаторна количка изпълнение скутер

Електрически скутер с акумулатори и специален волан

За разлика от акумулаторната количка с „джойстик“ при скутера волана е със специална форма. Конструкцията на волана позволява управление с увредени горни крайници/ръце/.
За младежи и възрастни скутера е подходящ за излизане навън , придвижване, разходки и пазаруване. Ходене на работа. За по-големи деца е подходящ за отиване и връщане от училище. Подробности за скутер Agin на Reha Produkte Германия

Целевата помощ за закупуване отпускана от Агенция за социално подпомагане е в размер на 3019 лв.

Други модели скутери има на страница  акумулаторни колички с джойстик и скутери със специален волан

Акумулаторна количка с джойстик

Акумулаторна количка W1018 с джойстик

Управлението на количката става посредством „джойстик“. Акумулаторната количка с джойстик изисква много по-малки усилия за управление и е подходяща за повечето случаи на увреждане на ръцете. Целевата помощ от Агенция за социално подпомагане е в размер на 3019лв.

W1018  акумулаторна количка с джойстик.

Условия за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка тип скутер или акумулаторна количка  с джойстик

Медицинско основание съгласно ППЗИХУ приложение №2 Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а“, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.

*буква а е за рингови инвалидни колички

Рингови инвалидни колички

Когато не може самостоятелно придвижване, с увредени само долни крайници

Инвалидна количка 0809236 превръщаща се в легло, стъпенки за подбедриците

Инвалидна тоалетна количка легло код 0806062 с тоалетна, 2 в 1 и стъпенки с опора на подбедриците

Количка за ДЦП 0808612 и 0808505

Инвалидни колички Mobiak серия

Инвалидна количка Otto Bock модел Centro S1

Инвалидни колички

Антидекубитални дюшеци и възглавници за лежащо болни хора

Предпазват получаването на рани/декубитуси/.

0223005 антидекубитален дюшек

0223005 антидекубитален дюшек

 Повече подробности за антидекубитален дюшек за лежащо болни

Други модели антидекубитални дюшеци на страница: Антидекубитални дюшеци

Когато болните на легло не са през цялото денонощие в лежащо положение(стават от време на време от леглото) могат да се ползват пасивни антидекубитални дюшеци и матраци.

Пасивен антидекубитален дюшек поставен на легло

Антидекубитални дюшеци пасивни и активни

Санитарни и хигиенни материали

Торбички за повръщане и уринаторни торбички със суперабсорбент превръщаш течностите в гел, торбички за подлоги и тоалетни столове, къпане без вода с ръкавици и шапки на Cleanis Франция и  Marshall Curtis Великобритания, антибактериално къпане без вода.

Шапка и ръкавица за безводно миене и къпане

Шапка и ръкавица за безводно миене и къпане

Помощни средства според състоянието

За трудно подвижни хора

Инвалидна количка/акумулаторна или рингова/ + тоалетен стол и стол за баня или комбиниран стол за тоалет и баня, проходилка, 3 или 4 опорни бастуни

За лежащо болни хора

Инвалидна количка/акумулаторна или рингова/ + тоалетен стол и стол за баня или комбиниран стол за тоалет и баня + антидекубитален дюшек + антидекубитална възглавница

Първоначално болните могат да са лежащо болни и да получат помощни средства като такива заплащайки в брой или с помощ от АСП. В процеса на възстановяване от лежащо болни могат при инсулти например да станат трудноподвижни и тогава да ползват помощни средства като такива заплащайки в брой или с помощ от АСП.

Права на хората с увреждания

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

  1. Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с ТЕЛК.
  1. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и „не обикновени“, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са  равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства.
  1. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП. Отпуснатата помощ от АСП важи за закупените  помощни средства и медицински изделия само от фирми лицензирани от Министерството на труда и социалната политика(МТСП) – Агенция за хората с увреждания (АХУ).
  1. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта. Вижте действителните случаи на първоначален отказ и последващо получаване на целева помощ на страница Откази на АСП.
  1. Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други не изписани в конкретния ТЕЛК-а помощни средства и изделия.
  1. Хората с увреждания с изписани помощни средства и медицински изделия в Медицински протокол на ЛКК имат право и на други не изписани в конкретния Медицинския протокол на ЛКК помощни средства и изделия. Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.
  1. Когато получите целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства и медицински изделия това са вашите пари. Ако се оставите да злоупотребят с тези ваши пари и права служебни лица в лицензирани и не лицензирани фирми, лекарски комисии, териториални дирекции на АСП и други това е за ваша сметка. Как е за ваша сметка? прочетете  Корупция при помощ от АСП.
  1. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…
  1. *За справка Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)                    Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
 1. **За справка Закон за интеграция на хората с увреждания                                                           
  Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
  1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
  2. внос на лично моторно превозно средство;
  3. преустройство на жилище;
  4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
  (2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…

Хора с увреждания. Права подробна информация, включително и за субсидия до 20 000лв безвъзмездна,  една възможност за хора активни, например сравнително млади хора с множествена склероза.

Изделия и приспособления за улеснениe ежедневието на здрави и на болни хора

За здрави или болни хора, възрастни хора или хора с увреждания, инвалиди приспособления и изделия помагащи им в ежедневието. Обувалка за чорапи и събувалка на обувки и ботуши, дръжка за хващане на чинии, подвижна опора за краката, въртяща се възглавница за сядане, Ръкохватки за изправяне в леглото, щипка за хващане предмети от разстояние…

Помощни средства в ежедневието

Помощни средства в ежедневието

Баня и тоалетна за здрави и за болни хора, аксесоари

Баня и тоалетна за здрави и за болни хора, аксесоари

Тоалетна и баня за здрави и за болни хора допълнителни приспособления

За инвалиди обзавеждане, оборудване тоалетна, баня

За инвалиди обзавеждане, оборудване тоалетна, баня

Тоалетна с ръкохватки и разделител-конструктивно решение I

Уред за раздвижване

Уред за раздвижване

Уред за раздвижване на МобиакCare 0806512

Ако сте направили своя избор

Заповядайте в магазина или се обадете на телефоните ни 02/8519962, 02/ 8519375, 0888 893280. Може да поръчате или пишете на електронната ни поща E mail: help_voev@abv.bg . За ваше удобство най-долу на страницата има форма за поръчка.

Ако сте в София може да посетите нашият магазин. Намира се в центъра на София, между Пирогов и Руски паметник.

Ако не сте от София можем да ви изпратим избраното от вас с куриерска фирма. Ако имате близки в София могат избраното от вас да го видят в магазина ни и още нещо могат да направят. Близките ви избраното от вас  може да да го изпратят на адреса ви. Това можем да го направим и ние ако желаете.

Форма за поръчка

 

Публикация на лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства „Воев-София“ ЕООД с регистрация 099/2008 в МТСП-Агенция за хората с увреждания

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София, Руски паметник – Пирогов

Важно! Не сме дрогерията

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280