Увреждания, помощни средства

Заболявания, увреждания и използване на технически помощни средства

Важно! От 1 юли 2022 г има нов ред по предоставяне на помощните средства и медицински изделия за хората с увреждания, възрастните, болните ПСПСМИ . Дейността от АСП преминава в здравната каса НЗОК с въвеждането на промени.

 

Официална информация от здравната каса: Какво трябва да направите ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)?

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да …“

Пълната информация и всяка промяна може да следите на НЗОК Помощни средства получаване.

Вижте също НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.
НЗОК Забрани и изисквания ПСПСМИ.

 

Специализирана страница с преки връзки за повече информация и конкретни указания

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:

Воев-София ЕООД регистрация 099/2008 г ИАЛ-АХУ и Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/01 07 2022.

РАБОТИМ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ И СВОБОДНА ПРОДАЖБА

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни помощни средства ПСПСМИ през здравната каса и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

 

 

За хора с болестта на Бехтерев

КАК ДА ЖИВЕЕМ САМОСТОЯТЕЛНО, БЕЗ ДА ЗАВИСИМ ОТ БЛИЗКИТЕ СИ?

Болестта на Бехтерев

 

Множествена склероза, мускулна дистрофия, инсулти и други неврологични заболявания, помощни средства за хора с тези заболявания

Инсулти, множествена склероза, помощни средства

 

Изделия и приспособления за улеснениe ежедневието на здрави и на болни хора

За здрави или болни хора, възрастни хора или хора с увреждания, инвалиди приспособления и изделия помагащи им в ежедневието. Обувалка за чорапи и събувалка на обувки и ботуши, дръжка за хващане на чинии, подвижна опора за краката, въртяща се възглавница за сядане, Ръкохватки за изправяне в леглото, щипка за хващане предмети от разстояние…

Помощни средства в ежедневието

 

Заболявания и помощни средства в ежедневието

Според уврежданията и заболяванията какви са подходящите технически помощни средства за самостоятелен живот без да сме зависими от близките си?

Заболявания и помощни средства в ежедневието

Какво да направим, за да получим  инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня или комбиниран стол, проходилка, антидекубитален дюшек за лежащо болни, бастун, патерица, канадка

или други помощни средства

Помощни средства – информация обща

За трудно подвижни хора. Помощни средства

За лежащо болни.Помощни средства

Възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания и болни хора, какво може би не знаем за правата им. Злоупотреба с правата им.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

 

Магазин за помощни средства „Воев“ в центъра на София, Руски паметник-Пирогов, ул.Шандор Петьофи № 1, 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280

Свободна продажба и предоставяне безплатно на помощни средства ПСПСМИ през НЗОК  на санитарни материали, технически помощни средства и приспособления за здрави и болни, хора с увреждания, инвалиди и възрастни хора

Важно! Не сме дрогерията

 

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280