Какво да наемем

Наемане на кислородни концентратори, инвалидни колички,проходилки,
антидекубитални дюшеци за лежащи,
ролатори, 3 и 4 опорни бастуни,
уреди за раздвижване, канадки,
облегалки за легло…

Могат да бъдат наети.
Получаване под наем веднага без да са необходими каквито и да са документи.

канадки за 1 лв. на ден/за 1 канадка

ролатор за 3 лв. на ден

антидекубитален дюшек за лежащо болни за 3 лв. на ден

уред за раздвижване или облегалка за легло за 5 лв. на ден

инвалидна количка за 5 лв. на ден

проходилка за 2 лв. на ден

Условията за получаване под наем и повече подробности за изделията на страница:
Наемане на помощни средства

Има възможност за закупуване на ниски цени на помощни средства.

Инвалидна количка за 100лв, дюшек за лежащо болни на цена 160лв…

„Воев“ 02/8519962,8519375, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!!Ние сме магазина до дрогерията
За спешно закупуване на помощни средства в извън работно време 0888 893280

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания https://www.voevmedical.com/