Нашите права

Правата ни и как да се възползваме от тях

Взаимопомощ с информация за малко известни и непознати възможности за ползване правата които имаме. Кога и как можем да получим безплатни услуги и безплатни помощни средства

Ако по различни причини нямаме лични спестени пари или сме социално слаби, за да можем да си платим когато:

 • Имаме тежко болен близък човек в къщи, който се нуждае от помощни средства за да бъде обслужван и обгрижван
 • Не можем да си платим държавна такса, както и да си платим хонорара на адвоката
 • Вие сте с Експертно решение над 50% увреждане. Не сте възрастен и искате да работите, за да издържате себе си и семейството си. Имате идеи за малък собствен бизнес и до този момент не сте имали собствена фирма или имате малка фирма на която искате да разширите дейността. Какви са Вашите възможности? Как може да финансирате Ваша идея с помощта на държавата без да вземате кредит?

         Има легални и законни начини на практика безплатно да решим възникнал проблем

Актуални конкурси за финансиране на проекти с безвъзмездни субсидии към юли 2021г.

Срок за представяне на проектите до 16 и 17 август 2021

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. За физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Пълния текст на съобщението на Агенция за хората с увреждания от 12 07 2021 на страница  Финансиране.

Ще намерите също информация за конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ с цел насърчаване и подпомагане на  работодатели за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания.  Включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания. Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва: Компонент  1 – до 10 000 лв.; Компонент 2 –  до 10 000 лв.; Компонент  3 – до 10 000 лв.; Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. 

Тази страница е опит да се обобщи информацията за правата ни и най-вече за малко познати от повечето хора възможности за решаване на възникнали житейски проблеми. Използвам термина „обикновени хора“ имайки предвид всички хора, които поради различни причини не са запознати със специализирана информация или нормативна уредба по конкретен проблем. Страницата е започната на 3 ноември 2017 и ще се допълва според постъпила информация по темата.

“…Така, макар и без никакви пари, Кристина осъди застрахователната компания за всички неимуществени вреди, а съдът постанови компанията да заплати държавната такса вместо нея, както и да ми плати хонорара, който тя не можеше… цитат от публикацията на адвокат Димитров Правата на обикновените хора

„…Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни помощни средства: проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…“  от публикацията на Георги Воев Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

В единия случай според публикацията на адвокат Димитров съгласно Закон за адвокатурата този закон предвижда възможност за “безплатен адвокат“ и съдът може да постанови ответната страна да заплати  държавната такса както и да плати хонорара на адвоката.

В другият случай съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания(ЗИХУ) и Правилник за приложението му(ППЗИХУ) хората с увреждания например ако са лежащо болни и се нуждаят от инвалидна количка за придвижване, комбиниран стол за тоалет и баня, антидекубутален дюшек и възглавница, за да бъдат обслужвани могат да получат Целева помощ от Агенция за социално подпомагане(АСП) за закупуването им в размер на 1254лв, толкова колкото струват помощните средства. На практика получават безплатно тези помощните средства на стойност 1254лв. Обърнете внимание че не е необходимо нуждаещият да е инвалид, за да получи такава помощта от АСП за закупуване на помощни средства. Съгласно ЗИХУ и ППЗИХУ понятието „хора с увреждания“ е широко понятие и то включва болни, млади и възрастни, бедни и богати, инвалиди, пенсионери и работещи и други. Необходимо условие е да са с увреждания.

Права на обикновените хора, кога и как можем да се възползваме

Публикация на „Воев“,  лицензирани фирми регистрирани в Министерство на труда и социалната политика – Агенция за хората с увреждания „Воев-София“ ЕООД,  №099/2008г

Съдържанието на страницата е подредено в три главни части

Написано от мен-част I, написано от други в интернет пространството-част II, написано от вас, които сте прочели страницата и имате желание за публикуване-част III,  по темата за обикновените хора – разни, част IV.

 

В дългогодишния опит, който имам в предоставянето на безплатни помощни средства на хората с увреждания на които им е била отпусната целева помощ от Агенция за социално подпомагане много пъти съм установявал че повечето от хората не си знаят правата и не знаят как да се възползват от тях, когато имат това право т.е когато са право имащи те или техните близки. В същото време хората получават откази от държавни служби и ведомства, служители и чиновници без законно основание и на практика се злоупотребява с правата им волно или неволно(поради некомпетентност например на държавния служител или целенасочено от ведомството). Хората имат възможности за да не позволят да се злоупотреби с правата им от служебни лица за които не знаят и не се възползват от тях.

Хората в България какво могат да получат безплатно ако са трудно подвижни или болни на легло? Как да им помогнем, с какво да си помогнем? Ваш близък е на легло или трудно се обслужва сам, възрастен е. Никога не е боледувал и не е  бил  лекуван през живота си в болница, но с напредване на възрастта е станал трудно подвижен или се залежава в леглото. Болен сте но не сте инвалид и нямате Експертно решение(ТЕЛК) какво можете да получите безплатно от държавата? Инвалид сте с ТЕЛК и група инвалидност на какво имате право освен вписаното в Експертното решение?

Част I.

Възрастни хора, хора с увреждания, болни хора при определени условия без да са лежали в болница и без да имат ТЕЛК имат право на помощи

Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

 1. Хора с увреждания са не само инвалидите
 2. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и „не обикновени“, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания
 3. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП…
 4. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта
 5. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни помощни средства: проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…
 6. Право на помощ за закупуване на технически помощни средства и медицински изделия, право на пътни разходи до друго населено място, право на помощ за преустройство на жилището, право за преустройство на автомобила, право на субсидия за започване или разширяване на собствен бизнес(вижте по-долу информацията)

 

Правата на хората във въпроси зададени от вас и отговорите

В електронната ми поща etvoev@abv.bg зададени въпроси от болни хора, възрастни , хора с увреждания и техните близки с моите отговори и съвети.

Помощни средства, въпроси и отговори

Част II. Вашите въпроси и моите отговори от декември 2016г. до момента. (Част I бе за периода 2012-2016г.)

Финансиране

Финансиране

Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания.

Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Вие сте с Експертно решение над 50% увреждане. Имате идеи за малък собствен бизнес. Досега не сте имали собствена фирма или имате малка фирма на която искате да разширите дейността й. Как може да получите финансиране до 20 000лв без да вземате кредит и да няма нужда да връщате тези 20 000лв?

Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Възможност за хората с намалена работоспособност. Ежегодно обикновено през февруари се обявяват конкурсите за проекти. Следя лично обявените конкурси от 2014г, обявяват се  ежегодно информацията за тях заедно с моите съвети за кандидатстване ги отразявам в сайта си. Важно! Конкурсите са реални и няма данни и индикация за корупция при провеждането им, както и при определяне на победителите. Даже напротив. Процедурата се провежда много стриктно и коректно. Може да се възползвате от моите съвети при кандидатстване.

 • Не сте възрастен и искате да работите, за да издържате себе си и семейството си. Имате намалена работоспособност поради увреждания вследствие на заболяване. Какви са Вашите възможности? Как може да финансирате Ваша идея с помощта на държавата без да вземате кредит?

Субсидия до 20 000лв. Не е кредит! Конкурси за проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.   

На страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни има хронология на всички обявени конкурси от 2014г до сега с моите съвети при кандидатстване.

II. Преки връзки към страници по темата Обикновени хора в интернет пространството

*Това е опит от моя страна да разширя темата за обикновените хора с публикациите на други автори

 1. Правата на обикновените хора 01/07/2016 адвокат Росен Димитров http://advokatdimitrov.com/bg/        Правата на обикновените хора

част от публикацията

към Правата на обикновените хора на адвокат Димитров

Предвид общественото недоверие към българските институции и специално към съда, в настоящата ще разкажа за два случая, в които мои клиенти осъдиха застрахователна компания и колекторска фирма.

…Преди време при мен дойде жена на име Кристина, на която застрахователна компания не искаше да плаща. Жената беше пострадала от катастрофа и нямаше пари, нито за водене на дела, нито да плаща за адвокати. Поради това беше и обезверена, че няма да вземе и един лев от мощните застрахователи…Така съдът уважи молбата на Кристина за освобождаване от държавни такси. Освен това, тя нямаше пари да ми плати, за да й водя делото. И това не й беше проблем, тъй като Законът за адвокатурата предвижда възможност за “безплатен адвокат“. Законът гласи: “ Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: 1. лица, които имат право на издръжка; 2. материално затруднени лица; 3. роднини, близки или на друг юрист. “Така, макар и без никакви пари, Кристина осъди застрахователната компания за всички неимуществени вреди, а съдът постанови компанията да заплати държавната такса вместо нея, както и да ми плати хонорара, който тя не можеше…

III. Всеки който прочете тази страница и има какво да напише, да сподели или е намерил информация по темата в  интернет пространството

Всеки който прочете тази страница и има какво да напише по темата или е намерил информация в  интернет пространството може да ми пише на etvoev@abv.bg и аз в този раздел III. ще публикувам информацията или пряката връзка с инициалите му или с името му, според това както желае. 

IV. Обикновени хора

 1. Higt•VIEW•ART   http://www.highviewart.com

Животът на „обикновените“ хора в прекрасни картини

Животът на „обикновените“ хора в прекрасни картини

Предлагаме ви да се насладите на пъстрите картини, дело на грузинския художник Ладо Тевдорадзе (Lado Tevdoradze). По-голямата част от тях са изпълнени с доза хумор, представяйки живота на „обикновените“ хора в Грузия. Ладо Тевдорадзе е роден в Тбилиси през 1957 г., завършва Toidze Art School и The State Academy of Art. Неговите прекрасни картини са били част от изложби в цяла Европа и в Русия, а някои от тях са в частни колекции по целия свят.

Съставил страницата инж. Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД

Лицензиранa фирмa за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт на Воев за медицински изделия и помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“, свободна продажба и наемане. Правата на хората с увреждания.