Откази на АСП

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ

Писмени откази на Агенция за социално подпомагане за отпускане на целева помощ за помощни средства

Важна промяна от 01 юли 2022 г.

От 01 юли 2022 г дейността по предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ бе прехвърлено от Агенция за социално подпомагане АСП към здравната каса НЗОК. Независимо от това информацията по-долу има своята актуалност. Архива по-долу може да Ви ориентира при възникнал проблем какви права и какви възможности имате.

Едно от правата което остана към Социално подпомагане свързано с помощните средства ПСПСМИ и е актуално след 1 юли 2022 г е: Парична компенсация за пътни разходи. Малко хора знаят че имат това право, когато на хората с увреждания ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Заплаща се стойността на билета за автобус или влак от населеното място, където живеете до населеното място на лицензираната фирма. Специализирана публикация  Право на парична компенсация за пътни разходи.

Актуална информация относно помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ след 1 юли 2022 г може да намерите на страницата ни  НЗОК Помощни средства получаване.  

Архив преди 01 07 2022 г

 Получили сте писмен отказ(не устен отказ!) за отпускане на  помощ от Социално подпомагане ? Не знаете какво да направите. Имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Искате да получите  безплатни помощни средства с помощ за закупуване.

Важен момент за злоупотреба с правата на хората от страна на служители от Териториалните дирекции за социално подпомагане

Устен отказ на служител на АСП и принуждаване на правоимащия собствено ръчно зачертаване на помощно средство в заявлението за целева помощ

 Преди да кандидатствате за целева помощ запознайте се с информацията какво не бива да правите

Много важен момент за злоупотреба с правата на хората от страна на служители от Териториалните дирекции за социално подпомагане -когато при подаване на документите за целева помощ, служител на АСП иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само при писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

 

За съвет можете да ни пишете на etvoev@abv.bg

Информацията по-долу е за вас

Автор: Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД. Удостоверение № 099/2008 на Министерство на труда и социалната политика МТСП, Агенция за хората с увреждания АХУ

В някои случаи Агенция за социално подпомагане /АСП/ отказва да отпусне целева помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания.

Не във всички случаи АСП има право на такъв отказ. С  други думи причината за отказа може да е поради не компетентност на служителите в агенцията или други не обективни причини. Закона е дал възможност за обжалване на такъв отказ.

Нашият съвет:

Когато сте получили писмен отказ от АСП обжалвайте в указания срок.

Много е важно как и с какви основания и документи ще обжалвате.

Обикновено този срок е 14 дни от писмения отказ на АСП.

На снимката Митко Асенов с първоначално получен отказ и след обжалване закупеният с целева помощ скутер/акумулаторна количка със специален волан-кормило/

Отказ АСП Митко Асенов

По-долу на страницата има подробности за отказа на АСП, обжалване и получаване на помощта за закупуване по случая на Митко Асенов

Ако имате възможност пишете ни на etvoev@abv.bg  преди това и ще ви помогнем безплатно в изготвяне на мотивите за обжалване пред АСП. Има много особености в закона, които вие едва ли познавате в детайли.

Ние сме лицензиранa фирмa за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Имаме натрупан богат опит. Помогнали сме на много хора да получат правата си, ще помогнем и на вас. Описаните по-долу действителни случаи ни дават право да твърдим това.

Повече подробности за нас вижте в „Информация“ За нас

Нов случай на отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК

Начало на случая 2-3 август 2018. Случаят е в развитие за обжалване затова и името е анонимно. Материалите по случая ги получих в моята електронна поща etvoev@abv.bg. Не съм редактирал текста и го представям в автентичен вид.

•02 08 2018  Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК

Казвам се … от Стара Загора съм. Видях в форума че помагате на много хора и сте си оставили емайла за връзка и реших да ви пиша за моя проблем. на 10.07.2018 година подадох в асп Стара Загора декларация,протокол от лкк и всички необходими документи,каквито ми поискаха за ортопедични обувки.На 01.08.2018 отидох в асп и ги питах какво става ,има ли решение и ако има да ми го дадат да се оправям по-нататък. Отказаха ми да ми дадат решението и ми казаха ,че са го пратели по пощата,да го търся там.След половин ден обикаляне по пощите най-накрая го намерих в централна поща и ги попитах защо не са ми го доставели и отговора им беше ,че пощалона бил болен и нямало,кой да го донесе.Взех го и не ми дадоха документ ,кога е връчено въпреки ,че изках.Но както и да е,Разбрах че половината срок за обжалване е изтекъл. Моля да ми кажете пред кого трябва да обжалвам и има ли някакви специфични неща по обжалването,те са писали ,че обжалват пред РЗИ-Стара Загора
а служителката ми каза ,че ме пращат на телк.И може ли да се обжалва онлайн,без да се ходи по институциите? изпращам ви писмото от асп и протокола от лкк,извинявам се за качеството но нямам друга възможност.

Отговор на Георги Воев

*Уточнение. Водеща диагноза и придружаващи заболявания изписани в Медицинския протокол на ЛКК, получен в пощата ми

Водеща диагноза и придружаващи заболявания [G63.2] Диабетна полиневропатия (Е10-Е14 с общ четвърти знак .4 : [Е 66-8] Други форми на затлъстяване : [187.0] Постфлебитен синдром : Заключение: Поради заболяването и посочените оплаквания е необходимо отпускане на ортопедични обувки за диабетно стъпало по т 3.10 от Приложение 7 към чл 40 от ППЗИХУ с цел предотвратяване на по-късни усложнения.

Основание и мотиви на на ДСП Стара Загора относно Обжалване на Медицински протокол на ЛКК: На основание чл.112 ал1, т.2 от Закона за здравето и протокол на ЛКК №…./ ..05.2018г. издаден от МЦ- I СЗ ЕООД – гр. Стара Загора за отпускане на целева помощ за закупуване на ортопедични обувки е обжалван пред РЗИ гр.Стара Загора на .. 07 2018 . Дирекция за социално подпомагане гр.Стара Загора ще издаде заповед/отпускам или отказвам/ след получаване на влязло в сила ЕР на ТЕЛК съобразно решението.

Социално подпомагане се възползва от Закона за здравето, за да обжалва медицинския протокол на ЛКК и да Ви изпрати на ТЕЛК. Има много случаи при които е ясно че трябва да се отпусне целева помощ, но прилагайки това си право Териториалното социално подпомагане(ДСП)  пращайки ясни случаи на ТЕЛК се надява правоимащия да се откаже.
Във вашия случай:
По това което сте ми изпратили аз не мога да видя от коя ЛКК е издаден медицинския протокол.
Съгласно ППЗИХУ трябва да е: от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК
 
Водеща диагноза и придружаващи заболявания  в Медицинския протокол трябва да пише: например диабетно стъпало или нещо от
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия
В Медицинския протокол, който сте ми изпратил аз не виждам да пише във Водеща диагноза и придружаващи заболявания  нещо от по-горе основанията.
Дори да пише че имате нужда от ортопедични обувки и т.н. Ако няма във Водеща диагноза и придружаващи заболявания основанието с право ДСП Ви пращат на ТЕЛК. Не е достатъчно в Заключението да пише че се нуждаете от ортопедични обувки , ако в диагнозата няма основанието .
Моя съвет е:  Да извадите втори Медицински протокол от ЛКК спазвайки по-горе което Ви написах, да го внесете с придружително писмо и входящ номер в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) Стара Загора.  Чрез  ДСП Стара Загора(пишете го в придружаващото медицинския протокол писмо)  да го изпратите в регионалната РЗИ Стара Загора(ДСП са длъжни служебно да го изпратят!). Основанието за това са: Допълнителни обстоятелства(пишете в писмото  тези основания). Така не се разкарвате между институциите, а всичко правите чрез(писмено с входящ номер!) Дирекция Социално подпомагане (ДСП) Стара Загора. Ако откажат да Ви вземат и заведат писмото искате среща с директора(директорката). Не могат да ви откажат да Ви заведат писмото.  
По-долу Ви давам точния текст съгласно Приложение 7 на ППЗИХУ т.е. Вашите права, но и основания и документи, които стриктно трябва да спазите, за да получите правата си.
Така няма да се занимавате с ТЕЛК, но ще ви отнеме време(на протакането разчитат ДСП, за да се откажете а те да икономисат пари). Важно! Всички документи трябва да са Ви изрядни за да успеете.
ППЗИХУ Приложение 7
т.3 а) ортопедични обувки, изработени по поръчка
Медицински условия за отпускане
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.
Необходими документи
Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени със задание за изработване на изделието.

Второ писмо от …  с приложен четлив Медицински протокол

За да извадя втори протокол трябва направление от личния лекар,след това час за ортопед,за който се чака една седмица и след това още една седмица за да се изготви протокола и така ,че времето за обжалване ще свърши.
изпращам ви целия протокол, ако може да се обжалва по друг начин,примерно че водеща диагноза пише : диабетна полиневропатия а в приложение 7 пише  диабетна невропатия    и тези две понятия са едно и също нещо
Отговор на Георги Воев

Във Вашия медицински протокол пише :

Ортопедична ЛКК -добре,

но Анамнеза …неинсулинозависим ЗД…

ППЗИХУ т.3 а

Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.

Кратко указание

Ако спешно трябва да решавате проблеми и въпроси свързани с помощни средства и медицински изделия необходими на възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

Трябва да имате предвид, че отпускането на помощ от Агенция за социално подпомагане, както и процедурата по обжалвания, когато е отказана такава помощ отнема много време. В първия случай най-малко два месеца, а във втория случай много повече.

След като спешно решите получаването веднага на помощното средство  ще може да отделите време вие и вашите близки  нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции.

Запознайте се предварително с информацията за:

Наемане на помощни средства: инвалидна количка за 5лв/ден,  антидекубитален дюшек за болни на легло за 3лв/ден, проходилка за 2лв/ден, патерица или канадка за 1лв/ден

Наем на помощни средства

Закупуване на антидекубитален дюшек за 250лв предпазващ лежащо болни от получаването на рани от залежаване, инвалидна количка за 350лв, комбиниран стол за тоалет и баня за 250лв… Получаване веднага.

Продажба с депозит

Още възможности:

Най-ниски цени на помощни средства

Социална програма на фирми „Воев“

Свободна продажба

Встъпление

 

Стремим се да информираме хората с увреждания и техните близки за възможностите да бъде облекчено тяхното ежедневие използвайки помощни средства. Да  ви запознаем с подробности , за кои помощни средства  може да получите Целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ и какви документи трябва да подготвите в тази връзка. Как да получите помощните средства на които имате право и от които се нуждаете без това да бъде за ваша сметка т.е да ги получите безплатно.
По телефона или в офиса ни може да получите конкретни указания. Така няма да загубите излишно време.
Може да закупите всяко едно помощно средство предлагано от нас без каквито и да са документи. Необходимо е да се заплати стойността му.
При спешни случаи  всяко помощно средство може да се получи предварително, като се закупи и след това се подготвят необходимите документи за възстановяване на сумата. Има възможност и за получаване на помощното средство срещу депозит на по-ниска цена или да се наеме. Обадете ни се за да разберете за тази възможност.
Ако вече имате отпусната целева помощ, заповядайте в офиса ни. Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. Когато вие нямате възможност, това може да го направи ваш близък. Ако сте от населено място извън София няма проблем да ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство.
Преди да предприемете каквото и да е информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка. Вие сте тези, които ги упълномощавате за това.

Още по темата

Злоупотреба от длъжностни лица  с вашите права

  Корупционни практики

За вашите права може да разберете още и на страници:

Права на хората с увреждания    МТСП. Въпроси и отговори   Помощни средства. Въпроси и отговори

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане

    Помощ за закупуване

За трудно подвижни или лежащо болни възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

За трудно подвижни хора помощни средства            За лежащо болни помощни средства на страница 

Обжалване на откази за отпускане на медицински изделия и помощни средства на хора с увреждания:  Възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК.Поместената по-долу информация има общ характер.Предоставяйки по-долу информацията, нямаме за цел тя да се използва, за да се заобикаля закона. Целта ни е да помогнем на хората  с увреждания, които имат нужда и имат право съгласно закона, да получат полагащите им се медицински изделия и помощни средства позволявайки им по-добър и качествен живот. Тук под хора с увреждания се разбират , както тези които имат издадено Експертно решение/ТЕЛК/-инвалиди, така и тези които имат увреждания, но не са инвалидизирани т.е. нямат Ескпертно решение/ТЕЛК/.  

За всеки конкретен случай може да се обърнете към нас. Консултациите са безплатни и ще бъдат конкретни за съответния случай.

 

За откази на отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка вижте специализираната страница Отказ АСП за АК

 

Съдържание на страницата:

Случаи на отказ за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства

17.12. 2016 И.И. Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване. Въпроса с молба за съвет е зададен в моята електронна поща.

31.03.2017 И.И Днес си получих заповедта-отпускат ми средства за обувки и стелки-това,за което се борих през тези месеци.Равносметката от моето "опълчване" е 1 пропусната година и 1 ненужно явяване на ТЕЛК,което да докаже/не знам на кого/,нещо вече доказано и описано в документите ми. 

Случая съм го описал с подробности на страница Помощни средства, въпроси и отговори. Там съм дал подробен отговор и съвет към И.И

Здравейте!Казвам се … от Пловдив.Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето.Съгласно същия този закон,протоколи се обжалват в 14-дневен срок от издаването им,а моя протокол е издаден на 29.9.2015 г т.е социалните го обжалват 1 г по-късно.Освен това аз за миналата година получих и обувки,и стелки без никой нищо да обжалва-представих им документите и получих сумата за покупка на средствата. Молбата ми е,ако е възможно да ми кажете пред кого да обжалвам това писмо на Дирекция соц.подпомагане Пловдив,тъй като давностния срок по чл 112 ал.1 т.2 отдавна е изтекъл. Благодаря ви предварително!

Допълнение от И.И.с подробности към зададения въпрос:

Здравейте!Да уточня някои неща,защото явно не съм се изразил ясно.На 29.9.2015 минавам на преглед пред ортопедична комисия,която  ми издава протокол,който протокол представям през м.октомври 2015 г пред ДСП-Пловдив заедно със заявление за отпускане на помощните средства,описани в протокола,проформа фактура,удостоверение за банкова сметка.Получавам заповед,че ми отпускат пар.сума за закупуване и изработка на ортоп.средства,а малко по-късно получавам и превод на сумата в банковата си сметка.Следва изработка и покупка на ортоп.средства,като аз през м.декември 2015 г представям пред ДСП-Пловдив разходооправдателни документи-приемо-предавателен протокол,оригинална ф-ра с касова бележка.Казано накратко-за миналата година съм получил всичко полагаемо ми се.Ако те са обжалвали тогава,защо ми приеха документите и ми отпуснаха сумата?Освен това аз за миналата година не съм получил никакво писмо,че някой някъде обжалва протокола.Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г.За това писмо никъде не съм се подписвал – то беше пуснато в общата пощ.кутия на входа.Като тяхното основание за обжалването е чл.112,само че по този член те отдавна са изпуснали срока,защото е трябвало 2015 г да обжалват,а не година по-късно.Затова потърсих съдействие.

===============

Актуализация 13 12 2014г. на случай описан в края на април 2014г.

В края на април 2014г. публикувах информация за получен писмен отказ от Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка.

В края на ноември 2014г. след поредица от обжалвания случая приключи успешно с отпускане на  помощта. Тъй-като този случай е „класика“ в процедурата използвана от АСП за  откази на целева помощ публикувам подробности по  хронологията и документацията.

Накратко случая

Възрастен 80 годишен мъж с инсулт кандидатства за социална помощ пред Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка. Не му признават медицинският документ-Експертно решение, ТЕЛК. Не му признават и следващите медицински документи които представя-Медицински протоколи от ЛКК с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“.

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин праща на  ТЕЛК комисия правоимащия за ново Експертно решение позовавайки се на чл.112 от Закон за здравето давайки право на Агенция за социално подпомагане да обжалва пред ТЕЛК.

Правоимащият се явява пред ТЕЛК за ново Експертно решение. ТЕЛК му издават ново Експертно решение с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин наново обжалва случая пред НЕЛК и праща на  НЕЛК комисия правоимащия. Правоимащият се явява пред НЕЛК комисия за ново Експертно решение. НЕЛК му издават ново Експертно решение с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин се принуждава по административен път и му отпуска социалната помощ в размер на 3019лв за закупуване на акумулаторна количка.

Използваните термини:

ТЕЛК-Териториална експертна лекарска комисия

НЕЛК -Национална експертна лекарска комисия към Министерство на здравеопазването

ЛКК-Лекарска консултативна комисия

Инсулт придружен с левостранна или десностранна хемипареза. Неврологично заболяване с увреждания на ръце и крака не позволяващо самостоятелно придвижване с обикновена инвалидна количка.

Подробности по случая с отказ от АСП на социална помощ

Начало   25.04.2014г. Н.П. Молба до АСП № 14-05/25.04.2014г.

Случая го има описан като самостоятелна публикация Отказ на помощ за акумулаторна количка

80годишен с Експертно решение /ТЕЛК/ издаден от 12.02.2014 с текст в него „…Нуждае се от постоянна чужда помощ за битово обслужване, от инвалидна количка за придвижване.“ Диагноза : МСБ. Съст.след ИМИ в БДСМА. Ост. Централна левостранна хемипареза-средна ст. на тяжест. ИБС. Триклонова коронарна болест. Съст. След МИ.Съст. след 4хАКБ. АХ гр.III моз. И и сърд.форма. Хипертон. Сърце ЦХ-2. Зах.диабет Iiтип, КСДС-диаб. Полиневропатия. 100% с чужда помощ.

Кратка справка: Приложение № 7 от ППЗИХУ

На кого и с какви документи се отпуска целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

 На лице с увреждания на долни и горни крайници не позволяващи самостоятелно придвижване с обикновена рингова инвалидна количка. Лицето трябва да отговаря и на условието психически и физически да е в състояние да управлява акумулаторна количка. Необходими надлежно издадени документи: молба+Медицински протокол на ЛКК или Експертно решение, ТЕЛК в които е вписана акумулаторната инвалидна количка+ удостоверение от психиатър.

Хронология на отказа на АСП за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка. Документи

 

1. Издаден Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014. Не признат от Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин.

2. Издаден Медицински протокол № 1749/25.04.2014. ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София

3. Подадена молба с необходимите документи в Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин за община Мирково-№ 14 -05’/25.04.2014г.

4. Получено уведомително писмо    изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин.

5. Подадена жалба от правоимащия вх.№ 94-1659/16.05.2014

6. Явяване пред ТЕЛК. Издадено Експертно решение, ТЕЛК с № 1281/28.05.2014. Влязло Експертно решение в сила от 18.06.2014г. с текст “ …ТЕЛК приема, че отпускането на акумулаторна инвалидна количка е законосъобразно“.

7. Оспорване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин.  Обжалване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин пред НЕЛК с писмо изх. № 92/0089/17.06.204 на Експертно решение № 1281/28.05.2014.

Уведомително писмо на Регионалната дирекция за социално подпомагане София област до правоимащия за основанията на дирекцията за обжалване пред НЕЛК – изх № 91АО-725/03.07.2014.

*Текста на писмото вижте по-долу в Приложение. В текста му има много информация, която може да бъде полезна за вас включително и как Дирекция „Социално подпомагане“ проверява случаите. Под писмото е поместен краткия коментар на Георги Воев

8.  Издаване през ноември Заповед № 35/17 11 2014г на Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

9. Очаквано реално получаване на отпуснатата помощ-края на декември 2014г.

Кратка справка:

Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014

Със заключение:

„Нуждае се от инвалидна количка акумулаторна по т.12Б съгл.Прил № 7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ.

Пациента е психически годен да управлява такава количка“

Съдържание на  Медицински протокол на ЛКК неврология издаден от МПБАЛНП „Свети Наум“ София № 1749/25.04.2014.

Със заключение:

„ Предвид горната диагноза, остатъчния тежък двигателен дефицит с невъзможност за самостоятелно придвижване, изразената мускулна слабоств долните крайници, сравнително по силно съхранената мускулна сила в ръцете, липсата на конгнитивен дефицит, психическата и физическа годност за управление на електронна количка, както и невъзможността да ползва обикновена инвалидна количка/включително и като причина и съпътстващата слабост/ по т.12а е уместно да се придвижва с акумулаторна инвалидна количка тип скутер.“

Кратка справка:

Каква болница е УМБАЛ „Света Анна“ София, от където е издаден Медицински протокол на ЛКК с № 136/13.03.2014 оспорван от Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин.

Каква болница е МБАЛНП „Свети Наум“ София, от където е издаден Медицински протокол на ЛКК с № 1749/25.04.2014. оспорван от Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин.


Справката показва,че:

УМБАЛ „Свети Анна“ София е Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Областна болница. 

МБАЛНП „Свети Наум“ София е многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница.

Класически случай на писмен отказ на Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка

На човек с увреждания отговарящ на всички изисквания на  Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ е отказана от Агенция за социално подпомагане АСП помощ за закупуване на акумулаторна количка.

 

Крайния резултат:

След серия обжалвания и минаване през две лекарски комисии, отново комисия ТЕЛК, обжалване решение на ТЕЛК в НЕЛК .. бе потвърдено правото на лицето за акумулаторна инвалидна количка

По подадена молба за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка на 25 април 2014г. е издадена на 17 ноември 2014г. Заповед за отпускане на целева помощ с очаквано реално получаване на помощта през декември 2014г.

Загубите при напълно ясен случай от медицинска гледна точка и от гледна точка на закона – ППЗИХУ :

1. На дъщерята на правоимащия: отпуски и време за етапите на обжалване

2. Ангажирани държавни институции: ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК, Социално подпомагане-време и пари за работещите по случая.

3. На правоимащия-времето от април до декември 2014г отнемане на правата му.

В заключение  „Приноса“ на чиновниците от АСП:

Използвайки член 112 от Закон за здравето Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин обжалва пред ТЕЛК решение на Лекарска консултативна комисия ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София  при ясен от законна гледна точка случай.

Чиновници от Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин/не са лекари!/ обжалват надлежно издадени медицински документи. На практика са отнети правата на човек с увреждания без да има основание за това и е пратен по сложна процедура да си ги защитава.

Приложение

Уведомително писмо на Регионалната дирекция за социално подпомагане София област до правоимащия за основанията на дирекцията за обжалване

пред НЕЛК – изх № 91АО-725/03.07.2014.

Закрил съм личните данни и имената на хората описани в него. Имената на длъжностните хора съм  оставил да се четат.

Кратък коментар на Георги Воев по текста в писмото.

В писмото социалните служители са писали че правоимащият се придвижва бавно с бастун. Това е формалното основание на Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин , което са използвали за да  направят първоначалния отказ за акумулаторна количка. Както знаем от Приложение № 7 към ППЗИХУ на такива хора не се отпуска помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Описаните доходи нямат отношение към казуса за отпускане на помощта. Помощта се отпуска без значение имотното състояние и доходите на правоимащия.

Втори случай. От 14 февруари 2014г. на Николай Дуков.

Изходни данни:

Ампутиран крак+левостранна горна монопареза след получен мозъчен удар. Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. до Дирекция Социално подпомагане Младост, София за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Не издържал горе описаната процедура на обжалване и доброволно се отказал от получаването на помощ от АСП за закупуване на акумулаторна количка. Идентичен случай като първия.

Подробностите по случая съм ги отразил по-долу на страницата

Край на актуализацията от 13 12 2014

===========

14.02.2014 Случай II на нов отказ. Николай Дуков.

Изходни данни:

Ампутиран крак+левостранна горна монопареза след получен мозъчен удар. Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. до Дирекция Социално подпомагане Младост, София за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г. от Дирекция Социално подпомагане Младост, София във връзка със  Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Николай Дуков, самотно живеещ в Бистрица  Вилна зона “Косанин дол” е получил Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София по повод на заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка, че съгл. Чл.112 от Закон за здравето неговия случай се предава на ТЕЛК за становище. В случая не му се прави отказ, а се протака във времето с идеята може би сам да се откаже от правото си като му се създадат допълнителни пречки.

В тази връзка Николай Дуков завежда Жалба до по-горната инстанция Регионалната Дирекция Социално подпомагане” София във връзка с нарушени права.

Текста на жалбата:

До Регионалната Дирекция Социално подпомагане” София

Чрез  Дирекция “Социално подпомагане” Младост София

Ж А Л Б А

От Николай Христов Дуков с ЕГН …….

Адрес за кореспонденция: София 1444 с. ……..  № ….., тел за връзка …….

Във връзка с: Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София по повод на мое заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Уважаеми Господа,

Към заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка  приложих Протокол на медицинска комисия от ДКЦ “Света Ана” ЕООД № 9/09.01.2014 отговарящ на изискванията съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/  Приложение № 7 т.12б./заболяванията ми са както ортопедични-ампутация така и неврологични левостранна пареза/.

В приложение № 7 т.12б. изрично е упоменато че, основание за отпускане на акумулаторна количка е: медицински протокол … или  Експертно решение на ТЕЛК.

В уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София ме уведомяват че ще издадат заповед само след произнасяне на ТЕЛК, като не оспорват .

Уважаеми Господа,

Аз считам че това е грубо нарушение на правата ми регламентирани в Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилник за приложението му.

Моля за Вашата намеса за изясняване на случая и Вашето решение за отпускане на целева помощ за   закупуване на акумулаторна количка

Прилагам копия на следните документи:

  1. Протокол на медицинска комисия от ДКЦ “Света Ана” ЕООД № 9/09.01.2014г
  2. Медицинска справка № 99420/07.01.2014г от ЦПЗ :Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
  3. Експертно Решение 1955/17.07.2006г
  4. Епикриза И.З.№20025/2013г от УМБАЛ “Света Анна” – АД гр. София
  5. Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” – Младост

……………… 2014г                                                               С уважение: ……………………

гр. София

Ще проследим случая в развитие. Имаме съгласието на г-н Николай Дуков, който ни даде копие на документите по случая с идеята че това може да послужи и на други хора в неговото положение.

Кратък коментар на Георги Воев

Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ Младост, София използва възможността,  която им дава Чл.112 от Закон за здравето за да „протака“ случая за сметка на човека с увреждане.

Чл. 112. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:..2. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) срещу решенията на ЛКК …в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;

 Още случаи на отказ 

Отказ за говорен апарат/ларингофон/

На 02.10.2012 г. с вх.№ Р-1746 е подадена молба в Дирекция „Социално подпомагане“ Русе за отпускане на целева помощ за закупуване на ларингофон. Представени са всички документи включително и медицински протокол на ЛКК издаден от УМБАЛ-Плевен.  Отказана е целева помощ за закупуване с мотив, че операцията не е извършена в УМБАЛ, както е и по закон (Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания)

Към 25.10.2012 г. случаят е на етап подготовка на документите за обжалване пред Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“.

На 26.10.2012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе

С решение № 28/16.11.2012 г. Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе отхвърля жалбата.

 

Към 27.11.2012 г. възможности за действие след отхвърляне на жалбата от Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Русе
1. Обжалване пред Административен съд-съгласно указанията на „Социално подпомагане“ описани в отказа. Меко казано „неприемливо“ Кой здраво мислещ човек с увреждания би тръгнал да се занимава със съдилища за такова нещо.
2. Анекс/добавка/ към ТЕЛК -а. Говорния апарат/ларингофон/ да се впише в анекса.
3. Писмо-жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика с описан случая и приложени копия на документите.

Аз бих препоръчал Анекс/добавка/ към ТЕЛК -а или като втора възможност Писмо-жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика

Друг случай на отказ за акумулаторна количка

Отказ на Дирекция“Социално подпомагане“ град Кула за отпускане целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Обжалване и развитие на случая.  Документи и факти

 

Начало на проследяване на случая 01.08.2012 г.

Към 01.08.2012 г. случая е стигнал в развитието си до подготовка на жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин

На 02.08.2012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин

На 03.08.2012 г.имаме съгласието на лицето за прилагане в сайта на копията на  оригиналните документи по случая. Лицето разкрива личните си данни и документите по случая в желанието си да бъде полезен на хора изпаднали в подобни ситуации като него.

На 06.08.2012г. в сайта публикувани оригиналните документи, като илюстрация на случая.

Към 19.09.2012 г. има положителен резултат за човека с увреждания-Митко Хилков Асенов.

Със Заповед № 79/19.09.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Кула му е отпусната целева помощ в размер на 3019 лв. за закупуване не акумулаторна количка.

Отказ АСП Митко Асенов

Ноември 2012 г.

На снимката Митко Асенов с първоначално получен отказ и след обжалване закупеният с целева помощ скутер/акумулаторна количка със специален волан-кормило/

Повече подробности, хронология на случая и  пълният  комплект документи по случая  вижте на  страница   Откази на Социално подпомагане. Обжалване.

Други случаи на откази:

Случай от 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 446 / 26.9.2011г.  Административен съд – Пазарджик
…………………………
РЕШЕНИЕ № 1346 ОТ 26.01.2012 г., на ВАС София Шесто отделение по адм. д. № 14812/2011 г. – ОТМЕНЯ решение № 446 от 26.09.2011 г., постановено по адм. д. № 485 от 2011 г. на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 255/18.05.2011 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Панагюрище, потвърдена с решение № 16/07.06.2011 г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Пазарджик. ….ОСЪЖДА директора на Дирекция „Социално подпомагане“ ….
…………………..

пълния текст сме го публикували по-долу в тази страница, като Приложение N1


Случай № 1.Със Заповед № С-6-192/19.10.2009 г. на Териториална дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/са отказани: рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня на основание :т.12а и т.13 от Списък приложение № 7 към чл.40от ППЗИХУ-медицинския протокол не е издаден от ДКЦ/МЦ/ на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Случай № 2.Няма възрастова граница за получаване безплатно на акумулаторна/електрическа/ инвалидна количка, на правоимащите хора с увреждания-виж Решение № 7081/19.07.2005 г. на Върховния административен съд
Случай № 3. Със Заповед № 1151/08.10.2009 г. на Д“СП“ е отказана акумулаторна инвалидна количка на основание“Осигурено право по т.12Б.А отПриложение № 7 „
Случай № 4. Подобен е на случай № 3
Със Заповед № ПСПС – 700/21.06.2010 г. на Д“СП“ е отказана акумулаторна инвалидна количка на основание : „Лицето ползва рингова инвалидна количка , чиито експлоатационен срок не е изтекъл. 

Мотиви за обжалване на откази за акумулаторни колички
I. Общи положения.
1. Всяка издадена Заповед/Решение/

от Дирекция „Социално подпомагане“/ Д“СП“/ за безплатно отпускане на медицински изделия и помощни средства/технически помощни средства/ може да бъде обжалвана пред директора на Регионална дирекция“Социално подпомагане“. Това се налага , когато правоимащия/болния/ не е съгласен с отпуснатите му изделия. Срока на обжалване е указан в самата заповед-обикновено срока е 14 дни от датата на получаване.
Заповедта за отпускане или за отказ, се издава в писмен вид с изходящ номер и дата на издаване.

Когато на болния е отказано

отпускането на медицинско изделие/техническо помощно средство/, за което той е представил необходимите документи, същият може да обжалва това. Този отказ на Дирекция „Социално подпомагане“трябва да е в писмен вид-Заповед или Решение, за да може да се обжалва. Това представлява пак Заповед/Решение/ , но вместо „отпуска „, пише „отказва “ с мотивите за отказа и срока за обжалване. Когато отказа е устен , трябва да се изиска писмена заповед за отказ от дирекция „Социално подпомагане“.

2. Отказите не винаги се правят само в случаите при които болния няма право

на исканото медицинско изделие съгласно закона. В някои случаи може молбата на болния да не е окомплектована с необходимите документи показващи съответната диагноза и състояние даваща  правото му за безплатно отпускане съгласно изискванията на закона. В други случаи отказа/устен или писмен/ може да бъде поради некомпетентност. Затова закона дава право за обжалване пред компетентните органи от по-горна инстанция. Обжалването, за да има смисъл трябва да бъде придружено с необходимите документи, да бъде извършено в срок и пред съответната инстанция спазвайки всички изисквания на Закона за интеграция на хората с увреждане/ЗИХУ/ и Правилника за приложението му. В тази връзка ако ни потърсите и предоставите фактите по случая, можем да Ви консултираме безплатно за Вашия конкретен случай.

3. Решенията на ТЕЛК

/Териториална експертна лекарска комисия/ също могат да се обжалват. По административен път-пред НЕЛК/Национална експертна лекарска комисия/ и по съдебен път пред съответния Окръжен съд.

II. По-долу следват  действителни случаи на отказ

за отпускане на медицински изделия, мотиви за обжалване и последващи Заповеди за отпускане.

нов случай от 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 446 / 26.9.2011г.  Административен съд – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 1346 ОТ 26.01.2012 г., на ВАС София Шесто отделение по адм. д. № 14812/2011 г. – ОТМЕНЯ решение № 446 от 26.09.2011 г., постановено по адм. д. № 485 от 2011 г. на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 255/18.05.2011 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Панагюрище, потвърдена с решение № 16/07.06.2011 г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Пазарджик.
пълния текст сме го публикували в края на тази страница като Приложение N 1

Случай №1.

Със Заповед № С-6-192/19.10.2009 г. на Териториална дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/

са отказани: рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня на основание :
„т.12а и т.13 от Списък приложение № 7 към чл.40от ППЗИХУ-медицинския протокол не е издаден от ДКЦ/МЦ/ на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК“.

Към молбата на болния за отпускане на медицинските изделия е  приложен Медицински протокол издаден от специализирана ЛКК към МИ на МВР/МВР болница/. Именно този протокол е основанието на служебното лице в Териториалното ДСП да издаде отказа. Служебното лице не е взело предвид че с решение на МС № 754/23.11.2007 г. , МИ към МВР е Университетска болница и освен това, когато в МБАЛ и УМБАЛ няма ДКЦ, но има специализирана ЛКК, издадения медицински протокол е издаден правомерно.
След подадена жалба в законния срок на обжалване, с решение на Регионална дирекция за социално подпомагане-Решение № РД 01-304/12.11.2009 г. е отменена заповедта за отказ. Преписката е върната в Териториалната ДСП и впоследствие са   издадени Заповеди  № 540728 и № 540729 от 19.11.2009 г. за отпускане на преди това отказаните медицински изделия-рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня.

Често срещана грешка, която се допуска от длъжностните лица в Д“СП“ е че,  медицинския протокол от ЛКК за комбинирания стол за тоалет и баня и инвалидната количка непременно трябва да е издаден от ДКЦ към УМБАЛ или МБАЛ. Когато няма ДКЦ, но има специализирана ЛКК към УМБАЛ или МБАЛ, също може да бъде издаден медицински  протокол. Има случаи на такива откази и след необходимото обжалване пред по-горни инстанции , се отпускат исканите медицински изделия на които има право болния.
* МБАЛ-многопрофилна болница за активно лечение
*УМБАЛ-университетска многопрофилна болница за активно лечение

Случай № 2.

Няма възрастова граница за получаване безплатно на акумулаторна/електрическа/ инвалидна количка, на правоимащите хора с увреждания-виж Решение № 7081/19.07.2005 г. на Върховния административен съд
извадка от решението
РЕШЕНИЕ 7081 София, 19.07.2005 по адм. дело № 4402/2005. Производството е по чл.5, ал.1 във връзка с чл.23 от Закона за Върховния административен съд. Образувано е по жалба на Росица Павлова Белчева от гр. Пловдив и Асоциация за европейска интеграция и права на човека гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат2, ет.3, срещу т12.буква б от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания …... поради противоречието й с чл.6 от Конституцията, чл.14 от ЕКЗПЧОС, чл.2 от Закона за интеграция на хората с, чл.4, ал.1 от Закона за защита срещу дискриминацията………
….РЕШИ: ОТМЕНЯ като незаконосъобразна т.12, буква бот графа Забележкаот таблицата на Приложение № 7 към чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 17.12.2004 г., обн., ДВ, бр.115 от 30.12.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., в частта й :Право на акумулаторна количка имат мъжете до 65-годишна възраст и жените до 60-годишна възраст„……….
В случая е била отказана от Д“СП“ акумулаторна количка , поради навършена възраст. Този отказ е неправомерен и съда е отменил това решение. Няма ограничение възрастта, за получаване на акумулаторна количка .

Случай № 3.

Със Заповед № 1151/08.10.2009 г. на Д“СП“ е отказана акумулаторна инвалидна количка на основание“Осигурено право по т.12Б.А отПриложение № 7 “ т.е. правоимащия вече е получил рингова инвалидна количка през месец ноември 2006 г., не е изтекъл експлоатационния срок от 6 години и поради това му е отказано получаването на акумулаторна количка.
Правоимащия е подал жалба с вх. № 94РР-08/16.10.2009 г.до Регионалната „СП“. Приложил е всички необходими документи и допълнителен медицински протокол от ЛКК, удостоверяващи диагнозата и състоянието му: заболяване множествена склероза, невъзможност да управлява самостоятелно рингова инвалидна количка вследствие заболяване на лявата ръка и удостоверение от психиатър че лицето физически и психически е годно да управлява акумулаторна количка.
Въпреки приложените документи към жалбата и заявеното желание на правоимащия в жалбата, да върне при поискване ринговата инвалидна количка, тъй-като няма нужда от нея, Регионалната „СП“  със Решение № РД 01-191/30.10.2009 г. му отказва акумулаторна количка.
След последваща жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика, следва отговор от министерството чрез Агенциа за социално подпомагане даващо право за получаване на акумулаторна количка след като се върне ринговата количка.
В писмо изх.№ 94РР/138 от 16.12.2009 МТСП-Агенция“ Социално подпомагане“ е обяснено че, по смисъла на чл.46, ал.2 от ППЗИХУ при преустановяване ползването на рингова инвалидна количка, правоимащия /болния/ следва да я върне в дирекция“Социално подпомагане“, което болния предварително е декларирал  в жалбата си.


Със Заповед на Д“СП“ № 1428/29.12.2009 г. на правоимащия му е отпусната така желаната акумулаторна количка , на която има право.               
Извадка от писмо-отговор от Министерство на труда и социалната политика-Агенция за социално подпомагане 

във връзка с подадена жалба до министерството за обжалване Решение-отказ  на Регионална дирекция за социално подпомагане.
Изх.№ 94РР/138 от 16.12.2009 г. Министерство на труда и социалната политика- Агенция за социално подпомагане.  …. Лицата кандидатсващи за целева помощ за покупка на акумулаторна количка трябва да имат увреждане и на горните крайници, което не позволява самостоятелното използванена рингова инвалидна количка.Освен това трябва да са годни физически и психически да управляват акумулаторна количка.По смисъла на ППЗИХУ не могат да притежават едновременно рингова и акумулаторна количка…… На основание назначението на специализираната неврологична ЛКК при ДКЦ“ Александровска“ ЕООД, можете да се обърнете към Д „СП“ , като върнете ринговата по установения ред….“

Болният има всички увреждания описани в закона за които се полага акумулаторна инвалидна количка. След като е получил отказ от Териториалната ДСП по местоживеене, в законоустановения срок е подал жалба до Регионалната ДСП и след като и от там е получил отказ е подал жалба в Министерството на труда и социалната политика и в резултат на това е получил цитираното по-горе писмо от Агенция за социално подпомагане, което му дава правото след като върне ринговата инвалидна количка да получи акумулаторна , преди да е изтекъл експлоатационния срок.

Случай № 4.

Подобен е на случай № 3
Със Заповед № ПСПС – 700/21.06.2010 г. на Д“СП“ е отказана акумулаторна инвалидна количка на основание : „Лицето ползва рингова инвалидна количка , чиито експлоатационен срок не е изтекъл.
Правоимащия е подал възражение за отказа  с вх. № 94ЦЦ/4-14.07.2010 г.до Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Приложил е всички необходими документи и медицински протокол от ЛКК, удостоверяващи диагнозата и състоянието му: “ тежък неврологичен дефицит с пареза на четирите крайника, невъзможност да управлява рингова количка поради мускулна слабости в горните крайници…“
С Решение № РД01-308/26.07.2010 Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ потвърждава отказа на териториалната дирекция на същото основание“Лицето ползва рингова инвалидна количка , чиито 6 годишен  експлоатационен срок не е изтекъл. „
Правоимащия е подал допълнително до Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ молба за преразглеждане от 06.08.2010 към жалбата си вх. №94ЦЦ/4-14.07.2010 г , като в молбата е декларирал готовността си за връщане на ринговата инвалидна количка при поискване от страна на „Социално подпомагане“.
С приемо-предавателен протокол от 16.09.2010 г. правоимащия е върнал ринговата инвалидна количка в териториалната дирекция „Социално подпомагане.“

Със Заповед № ПСПС-1068/30.09.2010 г. на териториалната дирекция „Социално подпомагане“ е отпусната акумулаторна инвалидна количка.

                 На кратко :

1. Връщане с приемо-предавателен протокол на ринговата инвалидна количка в териториалната дирекция „Социално подпомагане.“   По смисъла на чл.46, ал.2 от ППЗИХУ при преустановяване ползването на рингова инвалидна количка, правоимащия следва да я върне в дирекция“Социално подпомагане“. Вследствие влошаване на състоянието от развитие на болеста болния вече не може да се обслужва САМ с ринговата инвалидна количка. Когато я получил ебил в състояние да се обслужва сам.
2. Мотивирана жалба или възражение в законно установения срок/срока го пише в отказа/ до по-горна инстанция, в случая Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Когато връщането на инвалидната количка се извършва след подадена жалба, тогава в жалбата задължително се декларира, че : „при поискване от „Социално подпомагане“  ще бъде върната ринговата инвалидна количка.“

 Откази на Д“СП“ за отпускане на акумулаторна количка и мотиви за обжалване поради следните причини:

А. Получен писмен отказ от териториалната Дирекция „СП“, поради неизтекъл експлоатационен срок на преди това отпусната рингова инвалидна количка.
     Мотиви за обжалване пред Регионалната Дирекция социално подпомагане:

След като правоимащия е получил рингова инвалидна количка, са настъпили обстоятелства вследствие на заболяване и увреждания довели до невъзможност за самостоятелно задвижване от болния на ринговата количка. Например след отпускане на ринговата инвалидна количка, болния е получил увреждане :
-на едната или двете ръце. Обикновено това са инсулти придружени с левостранна или десностранна хемипареза, както и други заболявания засягащи ръцете.
-сърдечни или други заболявания непозволяващи прилагането на физическите усилия за задвижване на количката от болния, както и други подобни обстоятелства.
При отказ от страна на Регионалната Дирекция социално подпомагане, когато има основателни причини за искане за  отпускане на акумулаторна инвалидна количка изразени в Медицински протокол от ЛКК, следващата инстанция е Министерство на труда и социалната политика на чието подчинение е Агенция за социално подпомагане. Пред министерството се обжалва с приложени всички документи по случая.

Б. Получен писмен отказ отДирекция „Социално подпомагане“ поради представен медицински протокол издаден от ЛКК за отпускане на акумулаторна количка, в който не е указано изрично че болния е с увредена ръка, непозволяваща му самостоятелно използване на рингова инвалидна количка.
     Мотиви за обжалване пред Регионалната Дирекция социално подпомагане:
– Предоставяне допълнително на документи/епикризи и т.н./ и последващ медицински протокол от ЛКК, от които да е видно заболяването на ръката или ръцете.

 

Приложение N 1

Р Е Ш Е Н И Е
№ 446 / 26.9.2011г.
Гр. Пазарджик
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав, в публично заседание на двадесети септември, две хиляди и единадесета година, в състав:

Председател: Васко Нанев
при секретаря Д.Г., като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 485 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145, ал.2, т.1 от АПК във вр. с чл.2, ал.5 от ППЗИХУ.
Делото е образувано по жалба на Й.И.К. ***, подадена против Заповед № 255/18.05.2011 год. на Директора на дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Панагюрище, потвърдено с Решение № 16/07.06.2011 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Пазарджик. С обжалваната заповед, издадена с правно основание чл.44, ал.2 от ЗИХУ административният орган е постановил отказ за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка.
С решението на по-горестоящия административен орган, постановено по подадена по административен ред жалба, е потвърдена Заповед № 255/18.05.2011 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище.
В съответствие с разпоредбата на чл.98, ал.2, изр. последно и чл.145, ал.2, т.1 от АПК съдът е приел за разглеждане жалбата против първоначалния акт, с който са разпоредени неблагоприятни за оспорващата последици.
По делото като доказателства са приети, изпратените от административния орган документи, съдържащи се в административната преписка и служебна бележка на РЗИ – Пазарджик.
В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и необоснована. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло заповедта на Директора на ДСП – Панагюрище. Претендират се разноски по производството.
Ответникът по оспорването заявява, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д., че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като в с.з. развива подробни съображения в тази насока.
Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, както и становищата на страните, намира от фактическа страна следното:
С Молба- декларация вх.№ 42/09.02.2011 г. Й.И.К. е поискала да и бъде отпусната целева помощ за закупуване на инвалидна акумулаторна количка. Оспорващата е приложила към молбата Протокол на медицинска комисия при МЦДП „Вива” – ортопедичен кабинет амб.№ 33/31.01.2011 г., ЛКК № 22/31.01.2011 г. В протокола комисията е посочила, че на жалбоподателката следва да бъде отпусната целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка и комбиниран стол за баня и тоалет. С молба, изх.№92-0011/15.02. 2011 год., Директорът на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Панагюрище е поискал от председателя на ТЕЛК , гр. Пазарджик, на основание чл.112, ал.1, т.2 от Закона за здравето и в качеството му на упълномощено лице от изпълнителния директор на АСП да обжалва решенията на органите на медицинската експертиза при установяване на нарушения на изискванията и реда при издаването им, да даде становище относно отпуснатите помощни средства с протокола, издаден от специализирана ортопедична ЛКК на „ВИВА” ЕООД – Пазарджик. С експертно решение 1310/11.05.2011 год. ТЕЛК за общи заболявания, ІІ състав при МБАЛ гр. Пазарджик АД, постановено по жалбата на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище е разрешила рингова инвалидна количка, като по същество е отменила протокола на специализираната ортопедична ЛКК. Експертното решение е мотивирано със здравословното състояние на жалбоподателката, което, според комисията, дава основание да се разреши получаването на рингова инвалидна количка. С обжалваната заповед от 18.05.2011 год. директорът на ДСП-Панагюрище е постановил отказ за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка, като за мотив е посочил експертното решение на ТЕЛК. Й.К. е обжалвала заповедта пред Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик. Последният е потвърдил оспорената по административен ред заповед с решение №РД-07-16/07.06.2011 год. В решението изрично е посочено, че заповед №255/18.05.2011 год. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на решението пред Административния съд. Жалбата до съда е постъпила в Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище на 16.06.2011 год.
При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:
Жалбата е подадена в срок от лице, за което оспореният административен акт разпорежда неблагоприятни последици, поради което същата се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Съгласно чл.35а от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ министърът на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на здравеопазването, утвърждава ежегодно списъци на помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания, както и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания. Чл.39 от ППЗИХУ разпорежда, че хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а от ЗИХУ. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение №7 от правилника. Т.12, б.”б” от приложение №7 определя медицинските условия за отпускане на такава помощ, а именно – увреждане на горните крайници, което не позволява самостоятелно използване на количките по б. „а”, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. Необходимите документи за отпускане на такава помощ са медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ или експертно решение на ТЕЛК. Видно от събраните по делото доказателства, протоколът на специализираната ЛКК е отменен от експертното решение на ТЕЛК и същият не е влязъл в сила. Експертното решение на ТЕЛК – гр. Пазарджик от своя страна е обжалвано от оспорващата, видно от служебна бележка от 14.07.2011 год. на РЗИ-Пазарджик, пред НЕЛК-гр. София. По делото не са представени данни за окончателно решение по жалбата, поради което не са налице влезли в сила медицински документи /протокол на специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/, удостоверяващи нуждата от помощни средства, съгласно приложение №7 към чл.40 от ППЗИХУ. Видовете помощни средства, приспособления и съоръжения, медицинските условия за отпускането им, експлоатационните им срокове, както и необходимите за това документи, са посочени в приложение №7. Правото на целева помощ за обезпечаване с помощни средства на основание чл.39 от Правилника за прилагане на закона се установява с протокол на специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК. Влезли в сила такива актове в дадения случай не са налице.
Настоящият съдебен състав намира възражението на процесуалния представител на жалбоподателката, че оспореният акт е немотивиран, за неоснователно. В мотивите за отказа изрично е посочено отменителното експертно решение на ТЕЛК. След подаване на молбата –декларация не е било налице едно от условията за отпускане на целевата помощ, а именно влязъл в сила акт на медицинска експертиза, който да удостоверява наличието на медицинските условия за отпускане на помощта. Съдът намира, че постановеният отказ е издаден от компетентен орган. Съгласно чл.42, ал.2 от ППЗИХУ това е съответният Директор на дирекция „Социално подпомагане”. Административният акт е издаден при спазване на установената форма, в съответствие с материално-правните разпоредби, при постановяването му не е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, поради което оспорването следва да бъде отхвърлено, тъй като не са налице отменителните основания на чл.146 от АПК.
Воден от горното, и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Административен съд-Пазарджик, ІІІ състав

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.К. *** против Заповед №255/18.05.2011 год. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – гр. Панагюрище, с която е отказано отпускане на целева помощ за закупуване на инвалидна акумулаторна количка.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Съдия: /п/

РЕШЕНИЕ № 1346 ОТ 26.01.2012 г., на ВАС София Шесто отделение по адм. д. № 14812/2011 г. – ОТМЕНЯ решение № 446 от 26.09.2011 г., постановено по адм. д. № 485 от 2011 г. на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 255/18.05.2011 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Панагюрище, потвърдена с решение № 16/07.06.2011 г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Пазарджик.
ИЗПРАЩА административната преписка на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, за решаване на въпроса по същество съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, ул. „Д-р Л.“ №.., да заплати на Й. И. К. от гр. Панагюрище, жк. „О.“ № .., вх…, ет…, ап…, сумата от 70 /седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.

Публикация на специализирания сайт на Воев  за  помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Офис-магазин за обслужване на възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания с информация за правата им и предоставяне на помощни средства в центъра на София

Магазин Воев, местоположение

Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280


Лицензиранa фирмa за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, регистрация №099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ.

Страница на „Воев“ във facebook