Наемане/Rent

Наемане на технически помощни средства кислородни концентратори и кислородни бутилки, инвалидни колички, дюшеци за болни на легло, проходилки и други от и за възрастни хора, инвалиди, болни и хора с увреждания

 

 Oxygen concentrator, wheelchair rental

 

For rent oxygen concentrator, wheelchair…temporarily residing in Sofia, Bulgaria

 

Инвалидни колички, кислородни концентратори и леки кислородни бутилки, проходилки, ролатори, антидекубитални дюшеци за лежащоболни,  3 и 4 опорни бастуни, канадки, патерици, уреди за раздвижване, облегалки за легло и други могат да бъдат взети под наем

 

Oxygen concentrator, wheelchair hire

Получаване  под наем веднага без да са необходими каквито и да са документи

 

канадки за 1 лв. на ден/за 1 канадка; патерици за 1 лв. на ден/за 1 патерица; ролатор за 3 лв. на ден; проходилка за 2лв. на ден

антидекубитален дюшек за лежащо болни за 3 лв. на ден; уред за раздвижване или облегалка за легло за 5 лв. на ден; инвалидна количка за 5 лв. на ден

 

Наем на помощни средства

Пълна, подробна и актуализирана информация за наемане на помощни средства ще намерите на страница Наем помощни средства

 

Помощни средства отдавани под наем

Концентратори, бутилки и консумативи за кислородна терапия

Концентратори, бутилки и консумативи за кислородна терапия

 

II upotr Rik clasik 500х491

Къде и как да ни намерите за да наемете помощно средство?

 

Магазин „Воев“ в центъра на София

“        Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 

 

Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

 

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

 

Специализиран сайт и информация на страниците си за технически помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.