Корупция при помощ от АСП и НЗОК

 Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от АСП и НЗОК. Какво да направите? Съвети

От 1 юли 2022 г дейността по предоставяне на помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ от АСП се прехвърли в здравната каса НЗОК. Контрола по дейността от Агенция за хората с увреждания АХУ в ИАЛ Агенция за лекарствата. Актуална информация за промените в реда може да намерите на НЗОК Помощни средства получаване.

Корупцията в лекарските комисии ЛКК издаващи Медицински прокол/ТЕЛК за помощните средства, както и в лицензираните фирми си остана. В тази връзка информацията по-долу е актуална и сега.

Актуална страница за ЛКК след промените от 1 юли 2022 г ЛКК ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НЗОК РЗИ.

Публикация на лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

 

С какво могат да злоупотребят лекарските консултативни комисии и лицензирани фирми ощетявайки нашите права?

Корупционните  практики описани по-долу нарушават вашите права или  правата на близките ви. Кой злоупотребява с тях за ваша сметка?

  „Воев-София“ ЕООД и служителите и декларираме че не плащаме комисионни на лекарски комисии, лични лекари и други и не участваме в подобни схеми описани по-долу. Работещите във фирмата осъждаме такава практика. Целта на информацията публикувана по-долу е както да помогне на хората с увреждания и близките им, така и да се „осветлят“ корупционните схеми. Тези корупционни схеми пречат и на нашата работа.

Пишете на електронната ни поща за действителни случаи на злоупотреба и корупция. Периодично ние ще актуализираме информацията и съветите в тази публикация в помощ на всички, които се нуждаят от това.

Схеми за източване на Здравноосигурителната каса при помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ

На 30 август 2023 медиите в България разпространиха новината от  БТА: Полицията в Пловдив разкри схема за източване на Националната здравноосигурителна каса.

„Полицията в Пловдив разкри мащабна схема за източване на средства …НЗОК. Измамата е свързана с предоставянето на помощни средства за хора с увреждания… вижте подробности на:  Лекарски консултативни комисии издаващи експертни решения ТЕЛК и медицински протоколи  за помощни средства ПСПСМИ в корупционни схеми. ЛКК корупция.

Описания случай разкрит от полицията в Пловдив в известен смисъл е частен случай. Престъпна група създава медицински център с ЛКК комисии в него издаващи медицински протоколи за помощни средства ПСПСМИ. Медицинските протоколи за ПСПСМИ са фалшиви в общия смисъл на тази дума. Лицензирани фирми също на групата с издадените от здравната каса НЗОК кодове усвоява незаконно пари отпуснати от касата предназначени за хора с увреждания.

В началото изписах частен случай. Но общия случай е: Корупцията в Лекарските консултативни комисии в болници и медицински центрове из цялата страна. А корупционната схема е „ЛКК-Лицензирани фирми“ по предоставяне на помощни средства ПСПСМИ през НЗОК. Това продължава дълги години, продължава и сега. Затова архива(до 1 юли 2022 г), който оставям в публикацията по-долу е актуален и сега.  В този архив са и журналистическите разследвания през годините.

Полезна информация.

Официална информация от здравната каса включена от юли 2023 г в договорите НЗОК-Лицензирани фирми

ЗДРАВНАТА КАСА  НЕ РАЗРЕШАВА НА ФИРМИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ ПСПСМИ:

  1. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица с увреждания срещу предварително заплащане, преди да има издадено одобрение от страна на управителя на НЗОК/директора РЗОК.
  2. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица различни от лицата с или посочените в заявленията упълномощени лица, освен в случаите на приложено нотариалноп заверено изрично пълномощно.
  3. Подготвя и съхранява документи за явяване пред лекарски консултативни комисии (ЛКК), в това число и попълнени заявления за предоставяне на ПСПСМИ помощни средства на територията на търговския обект.
  4. Да бъдат пълномощник на лица с увреждания лично или чрез свои служители при подаване на заявление за получаване на ПСПСМИ.

Когато лицензирана фирма под каквато и да е форма нарушава забраните на НЗОК, това е признак за участие в корупционна схема ЛКК-Лицензирани фирми

Важно уточнение! Парите отпуснати от здравната каса за безплатно получаване са Вашите пари. Дали ще позволите да се осъществи корупционната схема ЛКК-Лицензирани фирми зависи от Вас.

Още вижте в публикацията  КАКВО НЗОК НЕ РАЗРЕШАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА.  НЗОК ЗАБРАНИ ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ОТКАЗИ.

В другия ни фирмен сайт може да прочетете още на  Здравна каса помощни средства ПСПСМИ

Волно или неволно може да влезете в корупционна схема. Как?

Част от текст по темата за корупцията: „Волно или неволно може да влезете в корупционна схема. Това можете само вие да го направите предоставяйки здравния код на участниците в корупционна схема. Здравния код ви е съобщен лично от НЗОК и само вие можете да го предоставите на корумпираните. Как ще ги познаете? Много лесно по това че са ви предложили преди това те да ви извадят здравния код уж да ви облекчат. Избора е ваш и ядовете след това също. Помощните средстава ПСПСМИ инвалидни колички, антидекубитални дюшеци, комбинирани столове и т.н са с гаранционни срокове и безплатен ремонт. Лицата и фирмите с които сте влезнали в корупционна схема, когато имате нужда няма да ги намерите. „

Изображение на Здравна каса помощни средства ПСПСМИ накратко воев

АРХИВ(до 1 юли 2022 г.)

Корупционни практики и схеми с отпуснатата от Социално подпомагане целева помощ за закупуване на помощни средства. Безплатно получаване на помощни средства

 

 Преди да посетите личния лекар, лекарска консултативна комисия ЛКК, Териториалната дирекция социално подпомагане,  лицензирани фирми за предоставяне на помощни средства информирайте се!

Някои от тези служебни лица са част от корупционните схеми, които се прилагат за ваша сметка.

Моите съветите допълнени с журналистическото разследване на списание ТЕМА, публикувано по-долу може би ще ви ориентират какво да направите преди да предприемете конкретни действия.

  Бъдете внимателни когато:

  1. При подаване на документите за целева помощ, служител на АСП иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

2.  В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства  или „случайно“ влиза представител на лицензирана фирма. 3.  От ЛКК ви изпращат във фирма за помощни средства да си получите медицинския протокол. 4.   Личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в ТД“Социално подпомагане“  ви препоръчват фирма за помощни средства без да сте ги питали за това. 5.   Пред Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ ви чака служител от фирма за помощни средства. 6.    Искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса или магазина на фирмата за помощни средства. 7. Искат да ви издадат предварително проформа-фактура. Тя не се изисква от закона и е явен признак че правят опит да ви вместят в корупционна схема. 8.  Във фирма за помощни средства ви предлагат да извадят Медицинския протокол без вие да се занимавате с това или искат да ги упълномощите за да ви представляват. Това не е безплатно за вас както изглежда на пръв поглед. Какво трябва да знаете, за да се ориентирате? Вие получавате от Агенция  за социално подпомагане/АСП/ пари с които да си закупите помощните средства, които ви се полагат. Това са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служителите от териториалните дирекции „Социално подпомагане“ или на фирмите доставчици. Например: Получавате от „Социално подпомагане“ целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв. Когато сте имали възможност да изберете и сте избрали подходящата конструкция и модел , платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв, получили сте количка с произход от Европейски съюз-тогава  всичко е наред. Когато не са ви предоставили възможност да изберете подходящата за вас количка, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получавате количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава това което е направено не е наред. Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от „Социално подпомагане“ или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема. Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка. Не трябва да се забравя, че следващите 6 години нямате право на друга помощ за закупуване на инвалидна количка, дори ако количката ви е тясна, неудобна или се  повреди скоро след получаването и. При получаване в къщи без предварително да се избрали вие модела и конструкцията на помощното средство риска да ви се случи това е много голям. Следващите 6 години ще търсите личния лекар, лекаря от ЛКК, социалния работник за да ви реши проблема??? Най-малкото те вече може да не работят там, но си са получили „комисионното“. Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече. Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка с парите отпуснати от държавата за вас. Това са вашите пари. Потърпевши сте вие. Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари част от които те ще си поделят по между си: личен лекар и фирма, лекар от ЛКК и фирма, социален работник и фирма и т.н.   Какво не бива да правите 1. Да подписвате Запис на заповед 2. Да подписвате пълномощно да ви представляват непознати лица или лица на които не може да поверите своите пари и права. 3. Да зачертавате собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол ако служител на АСП поиска това. Териториалната дирекция социално подпомагане по местоживеене по лична карта са длъжни да приемат документите, но са в правото си да ви дадат писмен отказ с мотиви за отказа ако  помощното средство не ви се полага съгласно изискванията на ППЗИХУ или ако документацията не ви е изрядна. Затова много е важно документите ви включително и Медицинския протокол на ЛКК да са ви изрядни и да отговарят на изискванията на ППЗИХУ.

Един съвет по последната точка.

Ако служителя от АСП откаже да ви вземе документите(важно! при условие че са ви изрядни съгласно изискванията на ППЗИХУ) поискайте среща с директора на Териториалната дирекция социално подпомагане и поискайте входящ номер на вашите документи. Ако директора ви откаже да приеме документите и не ви издаде входящ номер следва да напишете жалба до Регионалната дирекция за социално подпомагане, като обясните в жалбата случая.

Когато ви „притискат“ в ЛКК при получаване на медицинския протокол, предварително да заплатите на лицензираната фирма помощните средства или да отидете с  представителя на фирмата в офиса му и там да платите и получите медицинския протокол и помощните средства, направете следното: 1. Категорично откажете да получите медицинския протокол от друг освен от ЛКК. 2. Категорично откажете да плащате предварително с ваши средства помощните средства преди да ви бъде изплатена помощта от Агенция за социално подпомагане.  

Публикации в пресата по темата Корупция при помощни средства с помощ от Агенция за хората с увреждания. Журналистически разследвания.

 

Нова публикация по темата за хора с увреждания: Вестник Сега, брой 6193 (128) 04 Юни 2018

Лекарите нехаят, социалните работници не разбират, инвалидите страдат

 
Държавната субсидия за помощните средства вече няма да се дава на хората с увреждания, а на търговците, които често продават боклуци. Автор Искра Ценкова
Снимките от публикацията, пряката връзка и текста по-долу са с разрешение и предоставени от авторката Искра Ценкова
 
„След 1 юли 2018 г. държавната субсидия за медицински изделия и помощни средства ще промени посоката си. Парите няма да влизат в банковите сметки на хората с увреждания със закъснение, понякога фатално. Те пък, макар и болни и трудноподвижни, нечуващи и невиждащи, няма да обикалят търговците на дребно, за да купят нужните им помощни средства. След това…“

  Снимка в-к Сега    

Да ограбиш инвалид, ТЕМА, Монитор, БНТ

 

23 януари 2017 Монитор

Лекари в далавера с инвалидни колички. ЕКИП НА „МОНИТОР“ – неделя, 22-01-2017 – 17:59  Лекари в далавера с инвалидни колички

„…Лекари от комисиите са в схема с търговците на инвалидни колички, слухови апарати и перуки, потвърдиха пред вестника и управители на фирми за медицински изделия. „Въпреки че е забранено на комисиите да се занимават с търговски въпроси, това не се спазва. Те са свързани с фирми за медицински изделия, към които насочват хората“, обясни порочната практика Георги Воев, управител на фирма за медицински изделия…“

Снимка Монитор

 

Да ограбиш инвалид – въпрос на избор. И на реформи. Анна Ефтимова – неделя, 22-01-2017 – 18:10 Да ограбиш инвалид – въпрос на избор. И на реформи.

19-25 януари 2015г списание ТЕМА

 „Да ограбиш инвалид“ публикацията

Акумулаторна количка тип скутер. Специален волан за управление от хора с увредени ръце/горни крайници. Снимка ТЕМА

 

По-долу на страницата има подробности по публикациите

 

Преди да прочете информацията за отказите на Агенция за социално подпомагане на действителни случаи запознайте се накратко с: 

Кога служителите на на Териториалните дирекции социално подпомагане имат право законно да откажат целева помощ за закупуване на помощно средство при напълно изрядни документи Заявление и Медицински протокол от ЛКК или Експертно решение, ТЕЛК?

 

1. Отказ на АСП законно и с право на целева помощ за антидекубитален дюшек.

а/ Дори когато в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК е изписан изрядно, дори когато има издадена Заповед за отпускане на целева помощ,  АСП може да откаже законно и с право целева помощ когато:

 Правоимащият сам „на крака, дори с бастуни и патерици влачейки се“ в Териториалната дирекция социално подпомагане отиде да подаде заявление, да занесе документите в АСП за да отчете получената помощ…и т.н

б/ Когато при проверка в дома на кандидатстващият, служителите на АСП преди издаване на  Заповед за отпускане на целева помощ установят че кандидатстващият не е постоянно на легло. В този случай АСП  може да откаже законно и с право целева помощ

Законно основание на АСП за отказ на целева помощ за антидекубитален дюшек:

Антидекубитален дюшек се отпуска само за лежащо болни хора

Не можем да виним служителите на АСП, ако получим отказ . Обжалване на такъв отказ няма смисъл. Те си вършат прецизно и съвестно работата.

2. Отказ на АСП законно и с право на целева помощ за акумулаторна инвалидна количка.

а/ Дори когато в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК е изписана изрядно, дори когато има издадена Заповед за отпускане на целева помощ,  АСП може да откаже законно и с право целева помощ когато:

 Правоимащият сам „на крака, дори с бастуни и патерици влачейки се“ в Териториалната дирекция социално подпомагане отиде да подаде заявление, да занесе документите в АСП за да отчете получената помощ…и т.н

б/ В ЛКК могат да откажат и са длъжни да откажат издаване на Медицински протокол когато:

Правоимащият сам „на крака, дори с бастуни и патерици влачейки се“ отиде в лекарската комисия за издаване на Медицински протокол за акумулаторна инвалидна количка…и т.н

Законно основание на АСП за отказ на целева помощ за акумулаторна инвалидна количка:

Акумулаторна инвалидна количка се отпуска само за хора с увредени долни и горни крайници, които не могат да се придвижват самостоятелно с обикновена рингова инвалидна количка

Не можем да виним служителите на АСП, ако получим отказ . Обжалване на такъв отказ няма смисъл. Те си вършат прецизно и съвестно работата.

 

3. Отказ на АСП законно на целева помощ за закупуване на помощно средство дори когато помощното средство е изписано изрядно в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и Заявлението е направено и подадено както трябва.

Закона дава право на служителите на АСП да обжалват Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК пред по-горна инстанция по тяхна преценка. Те много често се възползват от това си право и изпращат до по-горна инстанция случаи които са пределно ясни от гледна точка на закона и имат право на целева помощ.

На страница    Откази на АСП съм описал случая с Митко Асенов. Първоначално отказ на АСП при ясен случай от гледна точка на закона. Обжалване на АСП пред по-горна инстанция, обжалване от страна на Митко Асенов, последващо получаване на целевата помощ и по-долу на снимката Митко Асенов със закупената с  целева помощ от АСП акумулаторна инвалидна количка тип“скутер“ със специален волан.

Случая с Митко Асенов е типичен случай на злоупотреба от страна на служителите от АСП с дадената им власт и възможност от закона при ясен от медицинска гледна точка случай. Той беше лишен дълго време от акумулаторната количка и загуби много време, направи и непредвидени разходи за да получи своето законно право. Въпреки това има смисъл да се обжалва и да се отстояват права.

 

Отказ АСП Митко Асенов

 

Обжалване на такива откази  има смисъл. В повечето случаи това е злоупотреба от страна на служителите на АСП с правата на хората.

Случая с Митко Асенов, подробности и документи, хронология и реда за успешно обжалване има на страница Откази на Социално подпомагане. Обжалване

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ.

Откази на АСП

Описал съм действителни случаи с първоначален писмен отказ от Териториални дирекции социално подпомагане за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства, последващо обжалване и след това отпускане и получаване на помощта. Описал съм реда за обжалване и съм цитирал конкретни случаи и документи по тези случаи. Хората преди това са ми писали и са ми предоставили документацията по случаите, за да ги консултирам ефективно и да получат полагащата им се целева помощ.

  Какво е желателно да направите Сами да се погрижите за изваждането на  необходимите документи. Ние ще ви помогнем с конкретни съвети как да направите това. Така ще имате възможност за вас или за вашия близък да изберете най-доброто и най-подходящото помощно средство. Да не сте зависими от хора, на които няма как да им имате доверие.  

Публикации в пресата по темата Корупция при помощни средства с помощ от Агенция за хората с увреждания

23 януари 2017 Монитор

Лекари в далавера с инвалидни колички. ЕКИП НА „МОНИТОР“ – неделя, 22-01-2017 – 17:59  Лекари в далавера с инвалидни колички

Цакат болните с китайски продукти

Медици от лекарски консултативни комисии (ЛКК) въртят далавера с търговците на медицински изделия, алармира пред „Монитор“ 53-годишната софиянката Йорданка Петрунова, попаднала в схемата. Жената получила от доктор в ЛКК указание точно от кой търговец да купи необходимия на съпруга й антидекубитален дюшек. „Даде ми името и адреса на фирма, която по думите му била „добра“, разказа Петрунова. Лекари от комисиите са в схема с търговците на инвалидни колички, слухови апарати и перуки, потвърдиха пред вестника и управители на фирми за медицински изделия. „Въпреки че е забранено на комисиите да се занимават с търговски въпроси, това не се спазва. Те са свързани с фирми за медицински изделия, към които насочват хората“, обясни порочната практика Георги Воев, управител на фирма за медицински изделия. Според Закона за здравето лекарските комисии определят и издават протокол от какво медицинско средство се нуждае пациентът. Той самият пък преценява откъде да си го набави по списък с лицензираните фирми, които продават нужния продукт. Лекарите обаче прибират от търговците процент от печалбата като им изпращат клиенти и затова убеждават пациентите откъде да пазаруват, твърдят от бранша. Някои от фирмите пък мамят хората с увреждания, пробутвайки им китайски стоки за произведени в Европейския съюз, за каквито всъщност социалното министерство отпуска помощите. Подробности четете в хартиеното издание на „Монитор“!

Да ограбиш инвалид – въпрос на избор. И на реформи. Анна Ефтимова – неделя, 22-01-2017 – 18:10 Да ограбиш инвалид – въпрос на избор. И на реформи.

Да печелиш на гърба на хората с увреждания е не просто неморално. Това е кощунство. Проблемът не е, че лекарите пращат пациенти в конкретни фирми, откъдето да си купят инвалидна количка или слухов апарат. Проблемът е, че медиците си играят с доверието на хората. Облагодетелстват се от страха и надеждата на хората. И макар обществото да хули белите престилки, в момента в който опрем до медиците всеки се вкопча в лекаря. Мнението на този, от когото зависи живота ни е по-меродавно от всяко друго. Думите на лекаря са равносилни на закон, дори да знаем, че може да гледат на нас като на клиент, а не на пациент. Представата, че някои медици гледат на нас като на „ходещ портфейл“ май вече сме я преглътнали. Далеч по-трудно за преглъщане е, че има лекари, които мислят как да печелят от човек с увреждане или роднините му. Защо е по-лошо? Защото хората с увреждания са еди от най-необлагодетелстваните у нас. Първо, държавата тотално е забравила за тези хора. Тези от тях, които имат двигателни проблеми буквално са се превърнали в заложници на четирите стени на дома си. Този дом е едновременно и крепост, и затвор. Държавата не подпомага и здравеопазването им. Защото животоспасяващите консумативи при операции на мозъчни аневризми, например се заплащат от пациентите. И, ако нямаш 20 000 лева, нямаш шанс. За капак държавата дава помощи за закупуване на медицински изделия, но според закона, а не според нуждата. Няма значение, че децата с церебрална парализа се нуждаят от по-скъпа инвалидна количка. Сумата, която държавата дава е същата, която предоставя и за възрастен, инвалидизирал се след катастрофа. Затова печалбата на гърба на хората с увреждания е по-грозна, от на „обикновения“ пациент. Защото това ограбване е само началото на края на достойния живот на хората с увреждания. Тези схеми печелят от болката на хората, от отчаянието им, от страха им. Всичко е въпрос на морал. Тук не е въпрос на лоша система, която подтиква лекарите да заобикалят закона или направо да го газят. Изборът на медиците да насочват пациентите към определени фирми, за да печелят от това, е напълно съзнателен. Точно, заради това трябва да понесат всичките негативи. За тези хора реформа в системата не е достатъчна. Защото проблемът е моралът им, а не правилата, по които работят. Въпреки всички системата, по която се раздават медицински изделия трябва да се промени. За да бъде по-адекватна и по-справедлива – давайки помощни средства според нуждата на всеки пациент. И, за да бъде по-прозрачна – давайки парите за медицински изделия не на ръка, а по чрез ваучер. Така нито нуждаещите, нито доставчиците на тези изделия ще могат да мамят.

Разследване на списание ТЕМА публикувано в брой 3, 19-25 януари 2015г

със заглавие „Да ограбиш инвалид“

Журналистическо разследване на списанието. Може да прочетете публикацията. Тази публикация допълва с още информация темата за злоупотребата на длъжностни лица при получаване на помощни средства с медицински протокол на ЛКК и помощ от Социално подпомагане.

За злоупотреба с оказване на натиск на служители на Териториална дирекции социално подпомагане  с правото на правоимащ при кандидатстване за получаване на целева помощ  прочетете Възвание  на „Съюз на инвалидите – дружество Пловдив“

 

Повод за възванието е излъчване на репортаж по БНТ2 за оказан натиск от страна на служител от АСП за доброволен отказ от помощно средство

 

Въпрос за злоупотреба с помощта от Социално подпомагане зададен в електронната ми поща

 20 03 2015 .E.J. Злоупотреба с помощта отпускана за помощни средства. Корупционни практики. 

от публикация в раздел Въпроси и отговори

Не знам дали е удачно да се обръщам към вас относно този случай,но само вашата фирма ми излиза в гугъл при търсене на информация относно „АСП помощни средства“

Казуса ни е следния на кратко: Баба ми няма Телк,но е на легло след инсулт(80г). Вуйчо ми,решава явно да злоупотреби с това и играейки в комбина с негов приятел,работещ в „Социалното“ водят нотариус при баба ми.Тя прави пълномощно вуйчо ми да я представлява пред АСП за получаване на съответната количка,дюшек и т.н След няколко седмици,без комисия,лл и каквито и да било др.документи,парите(около 1200-1300 лв) постъпват в сметка на баба ми,от където чрез картата и биват изтеглени от вуйчо ми. До ден днешен няма никакви колички,матрак,и каквото и да било др.помощни средства получени в дома на баба ми. Въпроса ми към Вас е как е възможно да се е случило това,без да е минала цялата процедура по решението за отпускане на тези средства и какво мога да направя аз( тъй като живея в чужбина) тоест към кого да се обърна за помощ? Разбирам от сайта Ви,че е наказуемо,ако парите не бъдат усвоени по предназначение и не се върнат в 7 дневен срок.Уплашена съм за баба ми,защото цигани ги излъгаха преди дни с голяма сума и бих искала да предотвратя всякакви недоразумения и проблеми за тях! Благодаря Ви предварително и ще съм безкрайно благодарна,ако ми помогнете и съдействате с информация! Отговор на Георги Воев Ще се опитам да Ви помогна с информация как се отпускат парите от Агенция за социално подпомагане. За да се отпуснат пари от Териториалната дирекция Социално подпомагане/ постоянния адрес по лична карта/ е необходимо да се направи следното: 1. Да се подаде заявление+Медицински протокол от ЛКК за необходимите помощни средства. По всяка вероятност вуйчо Ви с пълномощното е подал документите. Това е по закон и няма нарушение. 2. В 10 дневен срок след подаване на заявлението се издава Заповед за отпускане на помощта. В случая 1254лв. Инвалидна количка 486лв+комбиниран стол 331+антидекубитален дюшек 372+възглавница 65лв. В Социално подпомагане при получаване на Заповедта има подпис и име на получил- лично или от пълномощника. 3. След като се издаде Заповедта на другия месец се превеждат парите/1254лв/ на лицето по банкова сметка или по пощенския адрес. В случая това е посочено в пълномощното и в заявлението при подаване на документите. 4. С преведената сума 1254лв са закупени с фактура на стойност 1254лв+касов бон+Приемо-предавателен протокол Инвалидна количка 486лв+комбиниран стол 331+антидекубитален дюшек 372+възглавница 65лв. Фактурата +касов бон+Приемо-предавателен протокол са издадени от лицензирана фирма в Агенция за хората с увреждания. Възможно е тук вуйчо Ви да е платил част от сумата на фирмата, а с останалата част от 1254лв да я прибрал за себе си. Ако е така, вуйчо Ви не е получил от фирмата помощните средства, за да стане корупционната схема. Той не е дал помощните средства на баба Ви, защото реално не ги е получил. Може вуйчо Ви да е направил и друго: Да е получил Инвалидна количка +комбиниран стол +антидекубитален дюшек +възглавница от лицензираната фирма в Агенция за хората с увреждания, а да ги е продал в санитарни магазини или дрогерии. 5. С издадените от лицензираната фирма Фактура+касов бон+Приемо-предавателен протокол се отчитат парите в Териториалната дирекция Социално подпомагане. В Приемо-предавателния протокол има име и подпис на получилия помощните средства. В Социално подпомагане може по ЕГН на баба Ви да проверите дали са отчетени парите-може да опитате по телефона или да направите запитване по електронната поща. Ако вуйчо Ви не е отчел парите в Териториалната дирекция Социално подпомагане с Фактура+касов бон+Приемо-предавателен протокол и ако той ги е изтеглил от банковата сметка, то той носи отговорност. Ако вуйчо Ви е отчел парите в Териториалната дирекция Социално подпомагане с Фактура+касов бон+Приемо-предавателен протокол, а  баба Ви не е получила Инвалидна количка +комбиниран стол +антидекубитален дюшек +възглавница то: – през следващите 6 години тя не може да получи Инвалидна количка +комбиниран стол – през следващите 3 години тя не може да получи Антидекубитален дюшек +възглавница Защото вече е ползвала правото си. При всички случаи щом имате съмнение че е злоупотребено с помощта трябва да уведомите Териториалната дирекция Социално подпомагане за да извършат проверка по случая. А може би вуйчо Ви все още чака превода на парите и затова баба Ви няма помощните средства? / вижте описаното в т.3 / След издаване на Заповедта за отпускане на помощта на следващия месец/обикновено в края на месеца/ се превеждат парите от Социално подпомагане. Тъй-като всичко това е в сферата на предположенията може изобщо да няма злоупотреба от страна на вуйчо Ви.

 

 

Накратко да се запознаем с нашите права и на какво имаме право

 

Нашите права и на на какво имаме право?

Хората здрави или болни, с увреждания или без увреждания имат права описани в закони и нормативни документи. Много често поради не информираност или други причини те не се възползват от правата си и с „лека ръка „понякога позволяват друг да им отнеме правата или да злоупотреби с тях. Стремим се  с информация да помогнем на хората с увреждания и на техните близки. Да им помогнем с необходимата информация за да се възползват от правата си. Специализирани сме в предоставяне на  помощни средства, но не се ограничаваме само до тях когато става въпрос за правата на хората. Основния закон който определя правата на хората с увреждания е Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/ Хора с увреждания са всички хора: инвалиди  с Експертно решение/ТЕЛК/,  възрастни и млади  без ТЕЛК,  които имат увреждания и се нуждаят от помощни средства, за да се обслужват в бита сами или да бъдат обслужвани от техните близки. Малко известно е че, хора с увреждания по смисъла на  Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилника за приложението му/ППЗИХУ/, за които Агенция“Социално  подпомагане“/АСП/ отпуска целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия са не само инвалидизираните т.е. които имат издадено Експертно решение/ ТЕЛК/ с група инвалидност. Хора с увреждания са и всички други, които имат увреждания  и заболявания довели ги до състояние на трудна подвижност , залежаване на легло, глухота и други подобни състояния. В тази категория са всички , които са били на лечение в здравни заведения/болници/ и имат издадени епикризи за заболяванията и диагнозите. Възрастните  хора на преклонна възраст, които не са били на лечение в здравни заведения/болници/, но са  трудно подвижни или залежали се на легло, също са хора с увреждания. Още информация за правата може да намерите на страница: Правата на възрастните хора, инвалидите с ТЕЛК, хората с увреждания без ТЕЛК

За възрастните хора:

Обръщам специално внимание, защото самите възрастни хора и близките им не знаят че по отношение на получаването на помощ от социално подпомагане за закупуване на помощни средства и на практика да ги получат безплатно имат същите права както инвалидите с ТЕЛК и група инвалидност.

По улиците или пред блока в който живеете може да срещнете възрастни хора трудно подвижни, които си помагат с канадка или с проходилка. Проходилката за възрастни хора, както и канадката или патерицата за възрастни хора, като помощни средства служат в бита им за придвижване в къщи и навън дори и да нямат увреждания. Може да срещнете и възрастни хора, които се придвижват с инвалидна количка, акумулаторна или обикновена рингова. Възрастните хора без да са инвалиди т.е. без да имат ТЕЛК  могат да бъдат трудно подвижни или лежащо болни. Това може да е вследствие на възрастта им или вследствие на заболяване. Може да не са постъпвали в болнично заведение за лекуване, но да имат увреждания които налагат използването на помощни средства. Ако пък вече са били лекувани в болнично заведение при изписването им е издадена епикриза от която е видна диагнозата и уврежданията. При всички тези случаи те имат право на целева помощ за закупуване на помощни средства. Помощните  средства служат на възрастните хора да се обслужват или да бъдат обслужвани от близките им в ежедневието си. Когато са  трудно подвижни могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на бастуни, патерици, проходилки, три и четириопорни бастуни, инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант, както и  и други помощни средства и медицински изделия. Подробности на страница За трудно подвижни хора   Когато са болни на легло могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на антидекубитален дюшек и възглавница, инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня и други. Подробности на страница За лежащо болни хора Има много подробности, които трябва да се съобразят при подготовка на документите, за да се възползвате от правата си. Най-добре е да ни пишете или посетите магазина ни за изясняване на конкретния случай. Така няма да загубите излишно време.   Информация по темата има и на страница Помощ за закупуване   За по-голяма гласност по темата за корупцията при предоставяне на помощните средства и медицински изделия съм открил рубрики в следните сайтове: Национална мрежа на хората с увреждания. Форум http://www.network-hv.com/forum/2-vsyakakvi-temi с името etvoev      Тема: Корупционни практики при помощните средства. http://bglog.net/ Българските блогове и социална мрежа. Авторът си ти… http://bglog.net/blog/VoevSofiaEOOD/site/posts/ с името Voev         С няколко теми: Възрастни хора, лежащо болни и трудно подвижни. Инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК. Хора с увреждания. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем. Помощ за закупуване на хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики. …… Още по темата за правата на хората. 

МТСП. Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за помощните средства 

 

Нормативни документи.    

Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му ППЗИХУ/. Може да ги намерите публикувани в сайтовете на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ и Агенцията на хората с увреждания /АХУ/.  

На  Лекарските консултативни комисии издаващи Медицински протоколи за помощни средства е забранено да се занимават с дейности, които нямат нищо общо с преките им задължения.

 Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения подписано от министъра на здравеопазването на 07.02.2011, публикувано в сайта на Министерство на здравеопазването:

т.13  “При извършване на дейността си по чл.24, ал1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ, членовете на ЛКК и свързаните с тях лица не могат да упражняват дейности, свързани с продажба, разпространение и снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.”

Още информация

  Видео репортаж на ББТ на тема: Безплатни помощни средства Репортажа е актуален и през 2017г

ББТ Балкан Българска Телевизия

Предаване „Сутрин с ББТ“-от 31.05.2011г.-репортаж „Безплатни помощни средства“ http://www.bbt.tv/programme/archive/2011/05/31 Разговор с Георги Воев-управител на „Воев-София“ ЕООД  Безплатни помощни средства за хора с увреждания

Край на архива(до 1 юли 2022 г)

 В помощ на възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания и техните близки, приятели, колеги, съседи

Публикация на специализирания сайт на Воев  за  помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

*ПСПСМИ Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия  

Може да ни намерите в санитарен магазин „Воев“ за помощни средства в центъра на София

на улица Шандор Петьофи № 1, между Пирогов и Руски паметник

02/851 9375, 02/8519962, 0888 893280

Не сме дрогерията!

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

  Приложение от архива: Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения