ЛКК корупция

 Лекарски консултативни комисии издаващи експертни решения ТЕЛК и медицински протоколи  за помощни средства ПСПСМИ в корупционни схеми

 ПОМОЩНИ СРЕДСТВА  ПСПСМИ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА КАКВО НЕ Е РАЗРЕШЕНО

ЗДРАВНАТА КАСА  ВЪВЕЖДА САНКЦИИ ЗА ФИРМИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ ПСПСМИ

Важна информация от здравната каса НЗОК, юли 2023 г.

НЗОК НЕ РАЗРЕШАВА:

 1. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица с увреждания срещу предварително заплащане, преди да има издадено одобрение от страна на управителя на НЗОК/директора РЗОК.
 2. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица различни от лицата с или посочените в заявленията упълномощени лица, освен в случаите на приложено нотариалноп заверено изрично пълномощно.
 3. Да подготвят и съхраняват документи за явяване пред лекарски консултативни комисии (ЛКК), в това число и попълнени заявления за предоставяне на ПСПСМИ помощни средства на територията на търговския обект.
 4. Да бъдат пълномощник на лица с увреждания лично или чрез свои служители при подаване на заявление за получаване на ПСПСМИ.

Вижте още на НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.
НЗОК Забрани и изисквания ПСПСМИ.

Схеми за източване на Здравноосигурителната каса при помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ

Как може да влезете в корупционна схема без да подозирате?

Волно или неволно може да влезете в  без да подозирате за това. Това може да стане предоставяйки здравния код на участници в корупционна схема. Как ще ги познаете, за да се предпазите? Много лесно ще познаете корупционна схема. Лица, фирми, лични лекари и лекари в ЛКК и ТЕЛК комисии,  когато ви предлагат да ви извадят здравния код.  Уж да ви облекчат. Избора е ваш и ядовете след това също. Помощните средстава ПСПСМИ инвалидни колички, антидекубитални дюшеци, комбинирани столове и т.н са с гаранционни срокове и безплатен ремонт. След като си приберат парите, лицата и фирмите с които сте влезнали в корупционна схема, твърде е вероятно да не можете да ги намерите. А те ще са ви необходими през дългия срок на експлоатация на помощното средство.

Изображение на Здравна каса помощни средства ПСПСМИ накратко воев

В другия ни фирмен сайт може да прочетете още на  Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

На 30 август 2023 медиите в България разпространиха новината от  БТА: Полицията в Пловдив разкри схема за източване на Националната здравноосигурителна каса. 30.08.2023 12:01 | ОБНОВЕНА 30.08.2023 12:45  (БТА).  https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/514121-politsiyata-v-plovdiv-razkri-shema-za-iztochvane-na-natsionalnata-zdravnoosiguri

На другия ден във всички национални медии случая беше коментиран подробно. Това което е описано от полицията засяга един частен случай на създаден медицински център с всички необходими им ЛКК и лицензирани фирми за предоставяне на ПСПСМИ през НЗОК за осъществяване на  корупционната схема. Обаче в ЛКК в болници и медицински центрове по отношение на ПСПСМИ корупционните схеми продължават да действат от дълги години и до сега. Лекари в ЛКК-лицензирани фирми.

  Пълния текст може да намерите в сайта на БТА на връзката по-горе. Част от текста:

„Полицията в Пловдив разкри мащабна схема за източване на средства …НЗОК. Измамата е свързана с предоставянето на помощни средства за хора с увреждания. До момента е установено, че за последната година са издадени 8007 протокола, по които са изплатени 5,2 млн. лева. По случая са задържани осем души, от които петима лекари, участвали в експертни комисии. В Пловдив е създадено дружество, което е принципал на Медицински център със седалище в София. В него имало четири експертни комисии, съставени от по двама лекари – ортопедична, неврологична, уши, нос и гърло и хирургична. Управителят на центъра, който започнал да издава протоколи, притежавал две дружества и магазин за помощни средства. Данните на лица, които имали нужда от тези средства, се набавяли чрез дистрибутори в цялата страна, които посещавали Домове за възрастни хора и Домове за хора с увреждания. Установено е, че и служителите на тези домове предоставяли данните им, за което получавали комисионни. Повдигнатите обвинения на лекарите са за документна измама, а на служителите на двете фирми – за помагачество.“

Важна информация с дата 10 март 2023 г. Излъчено по Хоризонт на БНР и публикувано в сайта на БНР на 10.03.23 в 13:26

Въвеждат случаен принцип за освидетелстване от ТЕЛК

Част от текста: „Освидетелстването на хората с увреждания от лекари в ТЕЛК ще става на случаен принцип, като мярка срещу корупционните практики в системата, съобщи здравният министър Асен Меджидиев. Промените, които включват и електронно изпращане на документи от лекуващия лекар до органите на медицинската експертиза, ще заработят през първата половина на май. „Когато един пациент от Благоевград, примерно, си подаде документите към „Информационно обслужване“ за освидетелстване, той ще бъде разпределен, примерно, във Велико Търново. Лекарят, който ще го освидетелства, дори няма да знае имената на този пациент. Пациентът също няма да знае при кой лекар са попаднали документите му за извършване на експертиза. В 7 до 10-дневен срок документите ще трябва да бъдат разгледани и да бъдат върнати обратно и насочени към Министерството на труда и социалните грижи и към НОИ. Всичко ще бъде по електронен път, без посещение на пациента при лекаря.“

Пълния текст на излъченото по Хоризонт на БНР и публикувано в сайта на БНР на 10.03.23 в 13:26 може да намерите на Въвеждат случаен принцип за освидетелстване от ТЕЛК.

И други нформационни агенции и медии също съобщиха тиражираха съобщението на  здравният министър.

Преди да предприемете каквото и да е запознайте се с информацията на  страниците Корупционни практики и Да ограбиш инвалид

От 1 юли 2022 г има нов ред по предоставяне на помощните средства и медицински изделия за хората с увреждания, възрастните, болните ПСПСМИ. Дейността от АСП за помощните средства премина в здравната каса НЗОК с въвеждането на промените.

Нов ред НЗОК и АСП за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ. Вижте всичко за промените на Нов ред НЗОК и АСП за предоставяне помощни средства.

Промяната от 1 юли 2022 г по предоставяне на помощните средства дейността прехвърлена от АСП на здравната каса не промени корупцията в ЛКК и лицензираните фирми. Затова информацията в архива по-долу е актуална и след промените от 1 юли 2022 г.

Преди да предприемете каквото и да е за изваждане на Медицински протокол/ТЕЛК от ЛКК или вече имате здравните кодове от НЗОК, информирайте се предварително. Парите отпуснати на вас от държавата за безплатно получаване на помощни средства ПСПСМИ през здравната каса са Вашите пари. Когато фирмите и Лекарските комисии злоупотребяват, те злоупотребяват с парите ви.

АРХИВ

Архив до 01 юли 2022 г.

Корупционни практики

 Корупционни практики при помощните средства. Съвети

Да ограбиш инвалид

Журналистическо разследване на списание ТЕМА

Да ограбиш инвалид

  Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/ публикува всяка година списък на лекарските комисии за болничната и за извън болнична помощ в гр.София, определени със заповед на директора на СРЗИ.

 По подобен начин Областните регионални здравни инспекции публикуват подобни списъци за населените места извън София.

От нашия дългогодишен опит знаем че, обявените ЛКК в списъците се различават от реално работещите ЛКК, откъдето може да се издаде необходимия медицински протокол за помощни средства. Причините са най-различни.

Информацията по-долу е с общ характер. Има много подробности за изясняване на всеки конкретен случай. За да не си загубите излишно времето, Ви препоръчваме да ни се обадите предварително по телефона или посетите офис-магазина ни. Носете всички медицински документи с които разполагате за изясняване на заболяването и диагнозата.

Ако не Ви се занимава с документи и кандидатстване за помощ за закупуване, всяко помощно средство може да го закупите без да представяте каквито и да са документи. За тази възможност вижте специализираната страница Свободна продажба

Заболявания и ЛКК

Заболяванията имащи отношение към помощните средства и медицински изделия са квалифицирани, както следва

 Неврологични заболявания и ЛКК отпускащи помощни средства

Лекарските консултативни комисии /ЛКК/ по нервни болести издават Медицински протокол на хора с  инсулти с левостранна или десностранна хемипареза, квадри парези, детска церебрална парализа/ДЦП/, мускулна дистрофия, множествена склероза и други неврологични заболявания. Хората на които се издават медицинските протоколи могат да бъдат инвалиди, хора с увреждания или възрастни хора, които никога не са постъпвали в болница за лекуване.

Тук са и четирите случая , при които се изписват антидекубитални дюшеци за лежащо болни хора: Тежки неврологични заболявания придружени с хеми или квадри парези, Будна кома, Терминално болни, Усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза.

Няколко важни подробности:

Има много особености по диагнозите, по това кои и какви ЛКК могат да издават медицински протоколи и да бъдат признати от социално подпомагане …

Най-добре е да ни се обадите по телефона или посетите офис – магазина ни в центъра на София на ул. Шандор Петьофи № 1 между Пирогов и Руски паметник. Ще получите безплатна информация за вашия конкретен случай. По този начин няма да загубите излишно време и няма да рискувате:

да попаднете в корупционните схеми в които могат да ви поставят лични лекари, членовете на ЛКК или служители в лицензирани фирми и за сметка на вас да злоупотребят с правата и вашите пари.

-да получите писмен отказ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ за отпускане на целева помощ, въпреки че може би имате право.

Причините може да са различни: издаден медицински протокол, който не съответства на наредбите и не важи за социалното подпомагане, не достатъчни и неправилно попълнени документи при кандидатстване… Важно! Не на всички ЛКК Медицинските протоколи които издават важат пред Териториалните дирекции за социално подпомагане за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Съгласно приложение №7 на правилник за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания(ППЗИХУ) на определени оторизирани ЛКК,  АСП ще Ви признаят Медицинския протокол или въз основа на него ще Ви издадат Заповед за отказ(При отказ няма да получите помощ за закупуване!).

Ако получите писмен отказ от АСП след това следва дълга процедура във времето по обжалване, което е по определена процедура и изисква много време и нерви.

Може да видите с факти и документи действителни случаи на отказ на страница Откази на АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Съвети.

Ортопедични заболявания и ЛКК отпускащи помощни средства

Ампутации на крайници, коксартрози, гонатрози, смяна на тазобедрени стави и други ортопедични заболявания,  Ортопедичните лекарски консултативни комисии /ЛКК/  издават Медицински протокол. Хората на които се издават медицинските протоколи могат да бъдат инвалиди, хора с увреждания или възрастни хора, които никога не са постъпвали в болница за лекуване.

Принципно въпроса с тях стои, както с неврологичните ЛКК описано по-горе.

Съветите от нас са същите.

 Има много специфични подробности при кандидатстване за получаване на помощ за закупуване от Агенция за социално подпомагане(АСП) медицинския протокол на ЛКК е един от необходимите документи.

Според една класация в Ортопедия-Уикипедия в категория Ортопедия са изписани:

 • Системни заболявания
 • Ревматични заболявания
 • Възпалителни заболявания
 • Туморни заболявания
 • Невромускулни заболявания
 • Педиатрична ортопедия
 • Спортни травми
 • Заболявания на гръбначния стълб
 • Заболявания на рамото
 • Заболявания на горния крайник и ръката
 • Заболявания на тазобедрената става
 • Заболявания на коляното
 • Заболявания на долния крайник и стъпалото

По подобен начин списъка на неврологичните заболявания с твърде дълъг. Ние ви предлагаме нашата помощ, за да се ориентирате какво да направите и да получите това което ви се полага и на това на което имате право.

Най-добре е за да спестите време и най-важното да не получите отказ от АСП е да ни се обадите на телефоните изписани по-долу или посетите магазина ни в центъра на София. Ние ще Ви консултираме безплатно какво трябва да направите и на какво имате право съгласно Вашите диагнози и увреждания

 

Специализирани страници с информация в сайта на Воев

 Помощ от АСП за закупуване на помощни средства  и Ред за получаване на помощни средства

Помощ за закупуване

КРАЙ НА АРХИВ (до 01 юли 2022 г.)

Важно! Парите за безплатните помощни средства ПСПСМИ са Вашите пари. Не позволявайте на служебни лица от ЛКК и от лицензирани фирми да злоупотребят с тях за Ваша сметка. 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията
"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирана фирма „Воев-София“ ЕООД, регистрация №099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса НЗОК за предоставяне безплатно на помощни средства ПСПСМИ и свободна продажба.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни през здравната каса НЗОК и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  https://www.voevmedical.com/