Архив „Воев“

Публикации на Воев в уебсайта

voevmedical.com преместени в папка „Архив“

 

Преки връзки на страница  Архив „Воев“ от  раздел Информация

Инвалидите по света

Паркиране със стикер инвалид

Достъпни места

Какво да наемем

 

Вижте и другите архивни страници в Архив „Воев“ от  раздел Информация

 

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.