Архив „Воев“

Публикации на Воев в уебсайта

voevmedical.com преместени в папка „Архив“

Преки връзки на страница  Архив „Воев“ от  раздел Информация

Инвалидите по света

Паркиране със стикер инвалид

Достъпни места

Какво да наемем

Вижте и другите архивни страници в Архив „Воев“ от  раздел Информация

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни през здравна каса и свободна продажба на ПСПСМИ. Права на хората с увреждания.