Информация

Информация в уеб сайтовете на Воев в помощ на възрастни, инвалиди, хора с увреждания

Правата им за по-добър качествен пълноценен живот, в помощ на самообслужването в ежедневието или обслужването им от други хора.

За техните близки, приятели, колеги, майки бащи или съседи, които се грижат за тях.

Специализирани уеб сайтове за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Свободна продажба и безплатни със здравни кодове от НЗОК здравната каса. Правата на хората с увреждания.

А/. Уеб сайта https://voevmedical.com/. Инвалидни колички, антидекубитални дюшеци …

Информацията е отразена в две основни части:

I. Най-горе в лентата във всеки един раздел има подраздели с менюта с информация отнасяща се до: Грижи за болен • Информация • Права и проблеми • … Ред за получаване.

II. Под тази лента с менюта е втората част с конкретните помощни средства в групи: Други, ежедневие • Дюшеци, легла • и т.н.

Най-посещавана и четена страница е Права инвалиди, хора с увреждания, възрастни.

Също много посещавана страница След смяна на става. С указания как да се подготвите преди операцията, дома си и указания за първите дни в къщи за възстановяване.  След смяна на става.

Б/. Уеб сайта https://voev.bg/ Стоки помощни изделия за дома улесняващи хората. …

Това е по-новия уебсайт на Воев с различна подредба, както на информацията, така и на представенето на помощните изделия и технически помощни средства.

За кандидатстващите в здравната каса НЗОК за безплатни помощни средства ПСПСМИ, за правоимащите получили здравни кодове. Кратка версия на помощните средства отпускани безплатно през здравната каса. Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Полезната за хората информация, за техните права и реда за получаване това което им се полага безплатно е предимно в Портфолио-Витрина и Статии.

Всичко което предлагаме в нашия магазин, сортирано и подредено в групи по предназначение. Може да го намерите на Каталог-Групи.

В/. Уеб сайта https://etvoev.com/ ВОЕВ – Вземете безплатно своята Инвалидна количка …

Това е най-стария и един от първите български сайтове. Пренасочва към https://voev.bg/.

Магазин за свободна продажба и безплатно получаване на ПСПСМИ помощни средства през здравната каса на Воев-София ЕООД

София, Руски паметник – Пирогов, ул. Шандор Петьофи 1

Животът може да бъде по-лесен Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Животът може да бъде по-лесен Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Лицензирана фирма за помощни средства 
„Воев-София“ ЕООД. Регистрация в ИАЛ-АХУ  099/2008 с  Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ.

 За нас

logo Voev помощни средства

Воев, помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ