Информация обща – помощни средства

Информация за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК , хора с увреждания без ТЕЛК за

помощните средства на които имат право

 

Вижте обновената версия на страница:

Обща информация за помощни средства

Подробна информация по темата има на страница Помощ за закупуване   Ред и условия за получаване на помощни средства от възрастни или болни хора, инвалиди и хора с увреждания

*Текста по-долу е стара версия и не е актуализиран

 

Помощни средства -информация обща

 

Инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинирани столове, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки, канадки, патерици, бастуни, слухови апарати и други помощни средства

Помощните средства служат на хората с увреждания в бита да се обслужват самостоятелно или да бъдат обслужвани от близките им.

 

Помощни средства и медицински изделия. Условия за получаване на целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“.  Вашите права и злоупотреба от служебни лица с тези права. Корупционни схеми и практики. Съвети.  Медицински протокол на ЛКК. Експертно решение ТЕЛК. Лекарски консултативни комисии/ЛКК/ в София. Заболявания. Помощни средства. Изплащане на пътните разходи.
Зададени въпроси и отговори към  Министерство на труда и социалната политика/МТСП/ и на E mail: etvoev@abv.bg.  Нормативни документи.  Видео репортаж.

Правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания

 

 

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин в центъра на София
ул.Шандор Петьофи № 1, между ПИРОГОВ и Руски паметник.
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до нея

 

„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  https://www.voevmedical.com/