Инсулт дюшек стол инвалидна количка

След инсулт може да получите безплатно или да закупите свободна продажба инвалидна количка, антидекубителен дюшек предпазващ от рани при залежаване, стол тоалетен комбиниран със стол за баня и други помощни средства. Какъв е реда?

Инсулт дюшек стол инвалидна количка

След прекаран тежък инсулт и изписан от болницата близък човек

Как да се грижим за лежащо болен

Тежко болни и лежащо болни хора.   Предпазване на болния при залежаване в леглото. Къпане и хигиена в леглото без вода и с вода. Приспособления и помощни средства в ежедневието

Как да се грижим за лежащо болен

Зададен въпрос в електронната поща ми от Н.Н даде повод да напиша тази страница. Подобни въпроси се задават често, интересуват близките и приятелите на хора получили инсулт и си позволих в цяла публикация на страниците на сайта да го обясня. Въпросът е зададен на 19 април 2019 19.09 часа

Въпросът: Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна страна няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Уточнение! Най-долу в „АРХИВ“ следва моят актуализиран отговор с дата края на декември 2023 г.

Какво трябва да се има предвид преди да прочетете отговора ми:

Хората трудно подвижни или лежащо болни особено възрастните дори никога да не са лекувани в болнични заведения, имат право при определени условия да получат безплатно инвалидна киличка за придвижване. От 1 юли 2022 г вече от НЗОК Национална здравноосигурителна каса вместо от социалните. До тогава дейността се извършваше от АСП. Хората с увреждания, каквито са и възрастните или стари хора ако са трудно подвижни или лежащо болни могат да получат безплатна инвалидна количка и други помощни средства. Инвалидите, хората с увреждания по смисъла на закона също имат това право.

Как да получим безплатно инвалидна количка?

Важна промяна от 1 юли 2022 за хората с увреждания и НЗОК

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)? Какво трябва да направите:

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да …“ всички подробности ще намерите в специализираната ни публикация на НЗОК Помощни средства получаване.

Актуални зададени въпроси към здравната каса от граждани и официалните отговори на НЗОК може да намерите на страницата ми Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.

Специализирани страници в сайта свързани с темата „Инсулт“

Множествена склероза, мускулна дистрофия, инсулти, ДЦП и други неврологични заболявания, помощни средства за хора с тези заболявания

Възможности за получаване на помощ за закупуване на технически помощни средства от Агенция за социално подпомагане. Права и възможности за активен живот.

Инсулти, множествена склероза, мускулна дистрофия

 

За хора с болестта на Бехтерев как да живеят самостоятелно, без да зависят от близките си

Болестта на Бехтерев

Приложение КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ХОРА С БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ. КАК ДА ЖИВЕЕМ САМОСТОЯТЕЛНО, БЕЗ ДА ЗАВИСИМ ОТ БЛИЗКИТЕ СИ… доц. Божидар Ивков

Изделия, приспособления и вещи в помощ на възрастни, болни хора, инвалиди за улеснения в ежедневието им

За ежедневието помощни средства

Обувалка за чорапи и събувалка на обувки и ботуши, държач за уринатори, дръжка за хващане на чинии, подвижна опора за краката, въртяща се възглавница за сядане, ръкохватки за изправяне в леглото, щипка за хващане предмети от разстояние, ролатор-количка за пазаруване и придвижване…

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf Магазин за хора с увреждания между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.

Изображение на Магазин Воев с местоположение-Руски паметник-Пирогов

Воев, свободна продажба и безплатни  помощни средства и медицински изделия през здравната каса

Лицензирана фирма за помощни средства  „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

АРХИВ до 1 юли 2022 г

Когато още не беше прехвърлена дейността от АСП на здравната каса

Зададен въпрос в електронната поща ми от Н.Н даде повод да напиша тази страница. Подобни въпроси се задават често, интересуват близките и приятелите на хора получили инсулт и си позволих в цяла публикация на страниците на сайта да го обясня. Въпросът е зададен на 19 април 2019 19.09 часа

Въпросът: Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна страна няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Моят отговор от 20 април 2019 г съобразен с промените в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. Подробности свързани с промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 може да намерите на страница  Нов ред 2019 АСП

 

Отговора на зададения въпрос

1. Зависи какво е състоянието на болния след инсулта: трудно подвижен – инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, проходилка или лежащо болен – инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, антидекубитален дюшек и възглавница.
2. Зависи и какво пише в епикризата, като диагноза – например левостранна или десностранна хемипареза или друга диагноза.  

3. От 1 април 2019 има нов ред за отпускане на целева помощ от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на помощни средства от лицензирани фирми, каквато е нашата „Воев-София“ ЕООД с удостоверение 099/2008 на МТСП-Агенция за хората с увреждания.


4. Не е задължително да има ТЕЛК, за да получи безплатно инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, проходилка или инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, антидекубитален дюшек и възглавница.


5. Предвид дългия срок от кандидатстване за целева помощ до получаването на необходимите помощни средства: Всяко нещо или всички помощни средства могат да се получат от нас веднага срещу заплащане на стойността им. След като получите помощта от социално подпомагане – необходима е Заповед от АСП че са отпуснали целевата помощ на болния ние ще ви възстановим сумата, която са Ви отпуснали.

Най-долу на страницата съм публикувал „Приложение към публикацията“. Нормативната уредба свързана с инсулт и основанията за получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане. Инсулта е неврологично заболяване при което може да се получат “ тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни „. Това е медицинското основание съгласно закона за отпускане на целева помощ за безплатно предоставяне на антидекубитален дюшек и възглавница за предпазване от рани при залежаване.

С помпа и въздушни камери антидекубитален дюшек за 220лв при залежаване на легло за хора с тегло до 120кг

Свободна продажба и безплатни антидекубитални дюшеци с помощ от Социално подпомагане АСП. Отдаване под наем срещу гаранционен депозит от 100лв и наемна цена 3лв/ден

Антидекубитален дюшек 220лв надуваем с камери

 

Как да получим безплатно инвалидна количка?

Малко известен факт – не само инвалидите могат да получат безплатна инвалидна количка ако се възползваме от правата си. Кои имат право на това и какво трябва да направим.

Инвалидна количка от социалните

 

Продажба на помощни средства с депозит и получаване веднага. Възстановяване  сумата за депозита по желание от вас

 

Защо да купите с депозит необходимото ви помощно средство?

Веднага може да получите и ползвате помощното средство. За болни на легло например е много важно антидекубиталния дюшек да се постави навреме преди да се получат рани от залежаване.

Когато кандидатствате но все още не сте получили Заповед за отпускане на целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/може да получите веднага помощните средства срещу депозит.

През времето за чакане на помощта от Агенция за социално подпомагане /АСП/ помощните средства изписани в Заповедта на АСП се ползват. Ако вече имате издадена заповед за отпускане на помощта може веднага да получите помощното средство

След като осигурите на болния необходимото помощно средство за обслужването му, може да чакате получаване на заповедта от АСП. След получаването й си възстановявате сумата от депозита.

Инвалидна количка нова на цена 350лв(или 486лв), антидекубитален дюшек нов на цена 220лв, комбиниран стол за тоалет и баня на цена 200лв… 

Продажба с депозит…


Приложение към публикацията. Важна информация

Целевата помощ за предоставяне на помощни средства се отпуска от териториалните дирекции на социално подпомаганекъм Агенция за социално подпомагане АСП на основание Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ. Помощните средства се предоставят безплатноот лицензирани фирми в Министерство на труда и социалната политика – Агенция за хората с увреждания на основание издадена Заповед за отпускане на целева помощ от АСП.

Не е задължително да има ТЕЛК, за да получи безплатно инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, проходилка или инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, антидекубитален дюшек и възглавница, 

но е задължителен Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Например за инвалидна количка рингова с едностранно задвижване, с регулиращ гръб и други  съгласно ППЗИХУ приложение  № 2 Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване невъзможно. Необходим документ: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
По подобен начин са и останалите помощни средства.


Антидекубитален дюшек и възглавница. 

Медицински условия за отпускане: При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни. Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

Публикация на лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства „Воев-София“ ЕООД с регистрация 099/2008 в МТСП-Агенция за хората с увреждания

Край на АРХИВ