Инвалидни колички рингови. Общи сведения. | ВОЕВ За възрастни здрави и болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК медицински изделия, помощни средства, санитарни материали
Цена*

Инвалидни колички рингови. Общи сведения.

• За хора с тегло: 90,100,120 и над 180 кг.
• Възможност за целева помощ АСП:
http://voevmedical.com/?page_id=1656
• Седалка: 36,39,41,42,43,45,46, 49,52,62.. см.
• Задни гуми: помпащи се или бандажни меки или твърди
• Стъпенки и подлакътници: снемащи се или не снемащи се
• Тегло на количката:12.5, 18, 20... кг.
• Фабр.опаковка:85см.х98см.х33см.,тегло 23 кг.
• Цена* :Според конструкцията и екстрите
в рамките на целевата помощ АСП
или с доплащане
• ......:
http://voevmedical.com/?page_id=445

 

 

 

RIK VCWK4Накратко

 

Ринговите инвалидни колички служат за самостоятелно придвижване на хора, които имат  увреждания на  краката.  Хората с увреждания на долните крайници/краката/ придвижват количката посредством рингове, като прилагат механична сила с ръцете. От там и наименованието им е „рингови“. За лесното им управление спомагат по-малките предни колела. Когато хората с увреждания нямат силата и възможността с ръцете си да задвижват количката самостоятелно посредством ринговете, на облегалката има дръжки за придвижване на инвалидната количка с чужда помощ т.е. от тези които ги обслужват.

Имат стъпенки на които да се поставят краката и подлакътници на които да се поставят ръцете.

Възможности за получаване на рингова инвалидна количка

 

Под наем      5лв/ден     Получаване веднага без да са необходими каквито и да са медицински и други документи

Срещу депозит   Получаване веднага без да са необходими каквито и да са медицински и други документи

Безплатно с целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“     Практически са необходими 2 месеца от кандидатстване до получаването на помощта за закупуване. За получаване веднага без да са необходими каквито и да са медицински и други документи може да се използва Срещу депозит и след като се получи помощта да се възстанови дадената сума за депозита.

 

 

 Още информация

 За различните модели, конструкции и приложението им може да намерите подробности на страница:

Рингови инвалидни колички

 За хора, които имат увреждания на ръцете и на краката за самостоятелното им придвижване  служат акумулаторните колички.

Аакумулаторни колички

 

I. Извършваме доставки в София и страната.

1. За София доставките са безплатни

за всички изделия, които са обемисти и не могат да се носят в ръка. Инвалидни колички- рингови- акумулаторни , комбинирани столове, скутери и т.н.

За подробности може да се свържете с нас на обявените по-горе телефони.

2. За населените места извън София

доставките се извършват с куриерски фирми по избор на получателя и за негова сметка.
В тази връзка в информацията за помощните средства са указани: фабрична опаковка и тегло и може предварително да се пресметне стойността на куриерската услуга.

По всякакви въпроси свързани с доставката може да ни се обадите на обявените телефони или ако попълните и ни изпратите на   E mail : etvoev@abv.bg

За всички наши клиенти от населените места извън София плащане на пътните разходи

/не се отнася за помощните средства, които не са включени в целевата  помощ на „Социално подпомагане/

Важно !!!!   Съгласно Правилник за Приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицата по чл. 39, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.
(2) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 1 лицето представя в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус;
2. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
(3) Допълнителна парична помощ по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18 години.
(4) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 2, т. 2.
„Воев“ 02/8519962,8519375, 0888 893280  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията
Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  http://www.voevmedical.com/

BGtop