Инвалидни колички рингови. Общи сведения.

Рингови инвалидни колички

RIK VCWK4

 

Вижте актуализираната публикация Общи данни. Инвалидни колички. Рингови и …

Закупуване на цена 350 лв – Вземане под наем 5лв/ден срещу депозит от 100лв – Безплатно с целева помощ от Агенция за социално подпомагане или срещу депозит до получаване на помощта

 

Общи данни. Инвалидни колички. Рингови и …

 

Накратко

Ринговите инвалидни колички служат за самостоятелно придвижване на хора, които имат  увреждания на  краката.  Хората с увреждания на долните крайници/краката/ придвижват количката посредством рингове, като прилагат механична сила с ръцете. От там и наименованието им е „рингови“. За лесното им управление спомагат по-малките предни колела. Когато хората с увреждания нямат силата и възможността с ръцете си да задвижват количката самостоятелно посредством ринговете, на облегалката има дръжки за придвижване на инвалидната количка с чужда помощ т.е. от тези които ги обслужват.

Имат стъпенки на които да се поставят краката и подлакътници на които да се поставят ръцете.

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ. Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

Вижте раздел Инвалидни колички. Всички инвалидни колички, които продаваме свободна продажба и предоставяме безплатно с получена помощ от АСП.

 

Инвалидни колички АСП лимит 350, 486 и 800лв

 

„Воев“ 02/8519962,8519375, 0888 893280  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  https://www.voevmedical.com/