Инвалидни колички в лимита на НЗОК

• Рингови лимит 350лв
• Рингови чужда помощ 486лв
• Детски, детски рингови 800лв
• Други инвалидни колички
Свободна продажба

Инвалидни колички в лимита на НЗОК

В лимитите на здравната каса НЗОК инвалидни колички рингови 350 лв, инвалидни колички рингови с чужда помощ 486 лв, детски инвалидни колички 800 лв, детски рингови инвалидни колички 800 лв 

Важно уточнение! През 2022г дейността по предоставяне на целева помощ за закупуване и получаване на безплатни помощни средства за хора с увреждания се прехвърли от АСП в Национална здравноосигурителна  каса или накратко НЗОК.

Нов ред и нови лимити на помощта от АСП от 1 юли 2018 г и прехвърлени като дейност в НЗОК от 1 юли 2022 г 

За инвалидни колички лимити валидни и през 2024 г през здравната каса. Особености.

Уточнение за 2024 година! В архива по-долу вместо АСП, като се замести с НЗОК  ще научите за лимитите, които здравната каса е определила за помощните средства ПСПСМИ считано от 1 юли 2022 г, когато се прехвърли дейността от АСП в НЗОК. Важното за правоимащите за безплатно получаване на помощните средства ПСПСМИ е на какво имат право и как да си го поискат това право.

Актуална информация за ПСПСМИ здравна каса

Вижте на НЗОК Помощни средства получаване.

https://voev.bg/нзок-помощни-средства-получаване-ред/

както и на ЗДРАВНА КАСА ОСНОВНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ НАКРАТКО. Тук ще намерите и лимитите за помощните средства ПСПСМИ на здравната каса. Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Лицензирана фирма за помощни средства 
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник

София, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Изображение на Магазин Воев с местоположение-Руски паметник-Пирогов

Сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни ПСПСМИ през здравна каса и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Лимити здравна каса

Те са същите, които бяха и през АСП до 1 юли 2022 г.

АРХИВ до 1 юли 2022 г

 Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Променени са лимитите и реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите и какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил?

В много Експертни решения, ТЕЛК издадени преди 1 юли 2018г, както и Медицински протоколи за помощни средства на ЛКК  е изписано че лицето се нуждае от рингова инвалидна количка. До тогава не се правеше разлика в текстовете и помощта за рингова инвалидна количка бе само една в размер на 486лв. От 1 юли 2018 за рингова инвалидна количка се отпуска помощ от Социално подпомагане в размер на 350лв, а за Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. помощ 486лв.

Така много инвалиди с право за помощ 486лв от АСП за инвалидна количка се оказаха с помощ от 350лв т.е според уврежданията и нуждите имат право на помощ 486лв, но съгласно текста в старите ТЕЛК-ове правото им е ограничено до помощ 350лв. Инвалидите постфактум го установяват когато получат от Социално подпомагане готовата Заповед за отпускане на помощта. Същото се отнася и до тези хора с увреждания възрастни или болни без ТЕЛК, на които в Медицинския протокол на ЛКК пише само „рингова инвалидна количка“.

Как да получите с помощ 350лв от АСП безплатно рингова инвалидна количка с чужда помощ, за която се изисква 486лв помощ без да доплащате разликата?

Получавате безплатно повече от помощта без да се налага доплащане.  Инвалидна количка 350лв в лимита

Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) лимит АСП 350лв модел 0813016

Преки връзки към страниците с инвалидни колички според отпуснатата целева помощ от Социално подпомагане

Рингови инвалидни колички    В лимита  350лв

Рингова инвалидна количка 0808383 и 0808483

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.    В лимита  486лв

Рингова инвалидна количка с чужда помощ, рингове и спирачки за придружаващият

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка       В лимита АСП 800лв

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505